Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2097(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0383/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0383/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/12/2013 - 4.26
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0577

Usvojeni tekstovi
PDF 285kWORD 85k
Srijeda, 11. prosinca 2013. - Strasbourg
Proizvodnja mlijeka u planinskim područjima, zapostavljenim područjima i najudaljenijim regijama
P7_TA(2013)0577A7-0383/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. prosinca 2013. o održavanju proizvodnje mlijeka u planinskim predjelima, siromašnim područjima i najudaljenijim regijama nakon isteka roka mliječne kvote (2013/2097(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Glavu III. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koja se poglavito odnosi na poljoprivredu;

–  uzimajući u obzir članak 174. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji se odnosi na planinska područja i članak 349. o najudaljenijim regijama;

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 247/2006 kojom su utvrđene posebne mjere za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 261/2012(2) o „ugovornim odnosima u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1234/2007(3),

–  uzimajući u obzir Protokol o provedbi Alpske konvencije iz 1991. u području planinske poljoprivrede, Protokol o planinskoj poljoprivredi, objavljen 30. rujna 2006. u Službenom listu Europske unije(4),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija NAT-V-028 od 30. svibnja 2013. o razvoju situacije na tržištu i posljedičnih uvjeta za neometano ukidanje sustava mliječne kvote – drugo izvješće o postupnom smanjenju rasta (soft landing)

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije upućeno Europskom parlamentu i Vijeću pod naslovom „Razvoj situacije na tržištu i posljedični uvjeti za neometano ukidanje mliječne kvote – drugo izvješće o postupnom smanjenju rasta (soft landing)” (COM(2012)0741),

–  uzimajući u obzir studiju „Označavanje poljoprivrednih proizvoda i namirnica s planinskih poljoprivrednih gospodarstava” koju je naručila Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (upravno rješenje AGRI-2011-0460 / JRC-IPTS No 32349-2011-10),

–  uzimajući u obzir studiju pod naslovom „Utjecaj ukidanja režima mliječne kvote na gospodarstvo – regionalna analiza proizvodnje mlijeka u EU-u” koju je u veljači 2009. provela Komisija,

–  uzimajući u obzir studiju koju je u siječnju 2008. proveo Resorni odjel B (Strukturne i kohezijske politike) o „budućnosti mliječne kvote – različiti scenariji”,

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A7-0383/2013),

A.  budući da istjecanje mliječnih kvota utječe na cjelokupno europsko tržište mlijeka te će time biti posebno pogođeni mljekari u planinskim predjelima i najudaljenijim regijama jer se mogućnosti za rast koje proizlaze iz liberalizacije u tim područjima ne mogu dovoljno iskoristiti;

B.  budući da se, prema članku 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013, područja sjeverno od 62. paralele i određena područja s kojima graniče smatraju planinskim područjima i budući da su definicija i status najudaljenijih regija utvrđeni u članku 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

C.  budući da buduće odluke mladih poljoprivrednika na ovim područjima ovise o veličini poljoprivrednih gospodarstava i njihovim financijskim sredstvima, uzimajući u obzir činjenicu da će se poljoprivredna gospodarstva koja su nedavno uložila u sustav kvota nakon iscrpljenja tih kvota suočiti s težim poteškoćama u pogledu likvidnosti i većim financijskim opterećenjem;

D.  budući da se poljoprivrednicima mora zajamčiti gospodarski održiv i isplativ radni proces nakon iscrpljenja kvota zbog ozbiljnih troškovnih nepogodnosti proizvodnje mlijeka u planinskim predjelima i u najudaljenijim regijama uvjetovanih lokacijom i dodatnih ograničenja, posebno u pogledu korištenja zemljišta;

E.  budući da iscrpljenje kvota također može dovesti dijelove ostalih područja s nepovoljnim uvjetima gospodarenja u nepovoljan položaj ugrožavajući održivost proizvodnje na tim područjima djelomično zbog toga što je gustoća proizvodnje tako niska da bi se sabirna i prerađivačka poduzeća mogla premjestiti u konkurentnija područja u kojima je cijena sabiranja mlijeka ili prijevoza proizvoda na tržište niža;

F.  budući da je jedan od glavnih ciljeva novoga ZPP-a očuvanje proizvodne poljoprivrede u planinskim područjima i područjima s nepovoljnim uvjetima gospodarenja te najudaljenijim regijama;

G.  budući da su u tim područjima troškovi proizvodnje, sabiranja, prijevoza i komercijalizacije mlijeka i mliječnih proizvoda izvan regije proizvodnje znatno viši nego u područjima s povoljnijim uvjetima gospodarenja;

H.  budući da stvaranje udruga proizvođača može pomoći u smanjenju troškova proizvodnje te povećati pregovaračku snagu mljekara, pogotovo u pogledu utvrđivanja cijena mlijeka;

I.  budući da postojeći okvirni uvjeti podrazumijevaju to da obrada mliječnih proizvoda u blizini njihove proizvodnje često nije moguća; ukazuje na potrebu da se uzmu u obzir infrastrukturne okolnosti te dopusti posebna oznaka kao što je „planinski proizvod” i za one proizvode koji su prerađeni unutar određenog područja u blizini dotičnog planinskog predjela; smatra nužnom primjenu ovog pravila na sve proizvode od mlijeka s planinskih područja;

J.  budući da je u većini tih područja proizvodnja mlijeka najvažnija i najraširenija grana poljoprivredne aktivnosti te da je ključna za proizvodnju visokokvalitetnih mliječnih proizvoda s oznakama prepoznatima na razini EU-a; budući da je važno zadržati proizvodne baze na svim teritorijima Unije kako bi se svaka regija mogla opskrbljivati, a da pritom ne dođe do nerazumnih troškova prijevoza i troškova štetnih za okoliš;

K.  budući da u je u mnogim državama članicama i regijama proizvodnja mlijeka ključni nositelj regionalnog gospodarstva i glavni doprinos dodanoj vrijednosti u poljoprivredi;

L.  budući da je razvoj i promidžba visokokvalitetnih mliječnih proizvoda jedan od mogućih načina rješavanja pitanja povećane proizvodnje mlijeka;

M.  budući da je proizvodnja mlijeka u mnogim regijama većinom u domeni malih i srednjih obiteljskih poduzeća;

N.  budući da se 59 % poljoprivredne površine u planinskim predjelima koristi kao trajna zelena površina i pašnjak za mliječno gospodarstvo, pri čemu najčešće nijedan drugi oblik korištenja zemljišta u poljoprivredne svrhe nije moguć ili održiv; te se 9,5 % mlijeka proizvodi u planinskim predjelima; budući da orografija i klima ograničavaju poljoprivredne alternative te da je poljoprivredna raznolikost vrlo ograničena;

O.  budući da u nekim najudaljenijim regijama nema zamjene za proizvodnju mlijeka kao jednog od glavnih pokretača gospodarstva, socijalne stabilnosti, kvalitete okoliša i korištenja zemljišta; budući da su u tim regijama programi POSEI najbolji instrumenti za usmjeravanje većih potpora u cilju održavanja postojeće razine proizvodnje;

P.  budući da uzgoj stoke u ovim područjima nije samo gospodarska djelatnost i izvor zarade njihovih stanovnika, nego je i ključna komponenta njihovih tradicionalnih kultura i socijalnih struktura usko povezanih sa životom i tradicijama lokalnog stanovništva;

Q.  budući da u planinskim predjelima, najudaljenijim regijama te u ostalim područjima s nepovoljnim uvjetima gospodarenja napuštanje stočarstva i proizvodnje mliječnih proizvoda često vodi do napuštanja poljoprivrede, zanemarivanja dobrih poljoprivrednih zemljišta i kasnijeg iseljavanja iz ruralnih te migracije u urbana područja;

R.  budući da poljoprivreda u tim područjima često pridonosi očuvanju krajolika i biološke raznolikosti te ograničavanju prirodnih opasnosti te predstavlja temelj uspješnog regionalnog razvoja bez kojeg se ostali sektori poput turizma ne bi mogla razvijati; budući da je lako pretpostaviti da bi napuštanje poljoprivrede u takvim područjima moglo imati šire posljedice i negativno utjecati na te sektore;

S.  budući da u mnogim siromašnijim područjima proizvodnja mlijeka jamči gospodarsku i socijalnu koheziju koja se ne smije ugroziti istjecanjem kvota; budući da se očuvanje poljoprivrednog krajolika, turističke industrije, krugova lokalne proizvodnje, prerade i marketinga te radnih mjesta i dugoročne perspektive za mlade mora osigurati i promicati;

T.  . budući da će ukidanje mliječnih kvota dovesti do konkurencije među regijama proizvodnje mlijeka u cijeloj Europi; budući da je diferencijacija proizvoda nužna za to da planinska područja, kao i najudaljenije regije koje proizvode mlijeko ili mliječne proizvode, i dalje imaju pristup tržištu;

1.  uočava da se izravna plaćanja iz 1. stupa poljoprivredne politike u mnogim državama članicama, čak i uzimajući u obzir aktualnu reformu ZPP-a, temelje na povijesnim referentnim vrijednostima te se stoga zelene poljoprivredne površine, a kao posljedica toga i proizvodnja mlijeka, u tim predjelima snažno zanemaruju; zbog toga od država članica pogođenih takvim situacijama zahtijeva da u okviru nacionalne provedbe poljoprivredne reforme bez odgode prijeđu na model kojim će se sanirati nepovoljno stanje u tim regijama;

2.  primjećuje da proizvodnja mlijeka na planinskim područjima iznosi oko 10 % ukupne količine mlijeka iz EU-27, no predstavlja 2/3 mlijeka i uključuje 3/4 proizvođača iz Austrije, Slovenije i Finske te da su te brojke vrlo značajne i u desetak drugih zemalja; također napominje da se u većini ovih vlažnih planinskih područja kao i najudaljenijim regijama zelene površine koriste za ispašu stada za proizvodnju mlijeka zbog čega je krajolik pristupačan i naseljen što pridonosi turizmu, biološkoj raznolikosti i okolišu;

3.  mišljenja je da se s trajnim zelenim površinama i pašnjacima koji se u tim područjima ne mogu iskoristiti ni za što osim za uzgoj goveda, ovaca i koza kod izračuna izravnih plaćanja iz 1. stupa nikako ne smije postupati kao manje bitnima u usporedbi s ostalim poljoprivrednim površinama;

4.  smatra nužnim da se u najudaljenijim regijama predvidi premija u 1. stupu ZPP-a i u sklopu programa POSEI za poljoprivredna gospodarstva s pašnjacima; protivi se novim zahtjevima za prehranu preživača koji bi mogli dovesti do narušavanja postojeće poljoprivredne prakse;

5.  naglašava bitnu ulogu vezanih plaćanja u skladu s prvim stupom poljoprivredne politike; ističe da državama članicama u tim područjima treba dati dodatne mogućnosti za vezanje plaćanja, bilo nacionalnih ili koje financira EU, kako je dogovoreno trenutnom reformom ZPP-a;

6.  naglašava da se u odredbama ZPP-a posebna pažnja treba posvetiti malim poljoprivrednim gospodarstvima u tim područjima jer je za njih svojstven veći radni intenzitet, jer su obvezna plaćati više ulazne cijene i znatno doprinositi očuvanju radnih mjesta i ruralnog razvoja;

7.  ukazuje na potrebu zasebne procjene isteka mliječne kvote za planinske predjele i za najudaljenije regije zbog specifičnih okolnosti, kako bi se razradile ciljane mjere za potporu i održavanje proizvodnje;

8.  s obzirom na nezamjenjiv karakter proizvodnje mlijeka u nekim najudaljenijim regijama, Komisija i države članice bi u tim regijama trebale primijeniti programe POSEI za osnaživanje potpore u području izravnih plaćanja i tržišnih mjera te programa za ruralni razvoj, kako bi osnažile potporu iz 2. stupa ZPP-a;

9.  zahtijeva da se kao dio razvoja zajedničkog strateškog okvira na raspolaganje stave dodatne mjere, uz sudjelovanje programa regionalnog razvoja, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda; smatra da bi cilj zajedničkog strateškog okvira trebalo biti poticanje koncepata regionalnog razvoja te programa očuvanja strukture koji su usredotočeni na očuvanje poljoprivrede i jačanje oba kraja lanca vrijednosti;

10.  od država članica i regija zahtijeva da izrade, gdje je to primjenjivo, poseban program za proizvodnju mlijeka u tim područjima;

11.  . u tom pogledu naglašava potrebu za podupiranjem konsolidacije i pokretanja projekata koji stvaraju dodanu vrijednost, projekata diferencijacije proizvoda prema teritoriju i projekata nositelja novih strategija za razvoj planinskih područja i najudaljenijih regija; poziva Komisiju da predloži sveobuhvatne mjere za potporu uspostave i pokretanja tih projekata i povezanih zajedničkih ulaganja;

12.  poziva države članice da poduzmu mjere protiv nestajanja zelenih površina te da taj aspekt uzmu u obzir prilikom donošenja zakona o prostornom planiranju uporabe zemljišta;

13.  naglašava da mjere iz 2. stupa kao što su kompenzacijska naknada, premija za poljoprivredni okoliš, potpore za individualna ili kolektivna ulaganja u proizvodnju, preradu (pritom u slučaju najudaljenijih regija, koje su obuhvaćene sustavom POSEI, ne zaboravljajući na mogućnost uvrštenja proizvoda koje se smatra ključnima za preobrazbu regionalne poljoprivredne proizvodnje, osobito mliječnih proizvoda, u posebni režim opskrbe s ciljem održavanja konkurentnosti) i prodaju, potpore mladim poljoprivrednicima za pokretanje posla, potpore za kvalitetu, diversifikaciju, inovaciju, suradnju (uključujući s lokalnim vlastima) imaju veliki značaj za održivu proizvodnju mlijeka u tim područjima; stoga zahtijeva da državama članicama i regijama mora biti osiguran zakonski okvir, razina financiranja te dovoljno prostora za dodjelu dostatne i snažno diferencirane kompenzacijske naknade te da se i dalje moraju poticati ekološki prihvatljivi, održivi i organski oblici poljoprivredne proizvodnje; osim toga, traži da se povećani troškovi ulaganja u proizvodnju mlijeka u planinskim predjelima i najudaljenijim regijama koji nastaju zbog posebnih karakteristika terena, udaljenosti tih regija, ekstremne fragmentacije zemljišta te zemljopisne nepovezanosti otoka primjereno kompenziraju u okviru 2. stupa ZPP-a;

14.  također zahtijeva ciljane subvencije za ulaganja, na primjer u vezi s padom cijena te s kamatama na poljoprivrednu infrastrukturu i tehnologiju za mliječne farme s razvojnim potencijalom, kako bi se smanjili troškovi proizvodnje i ojačala konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava;

15.  od država članica zahtijeva da u okviru mjera iz 2. stupa posebno promiču projekte kao što su npr. suradnja u svrhu ekonomski isplativog korištenja strojeva ili infrastrukture;

16.  poziva Komisiju da redefinira program koherentnog ruralnog razvoja i razvoja mljekarstva za planinska područja i najudaljenije regije, područja gdje je proizvodnja mlijeka ugrožena te za države članice u kojima se većina mlijeka proizvodi na jako malim poljoprivrednim gospodarstvima;

17.  ističe da su s obzirom na znatne logističke probleme u pogledu transporta i općenito malih količina mlijeka proizvedenih na pojedinačnim farmama troškovi sabiranja i transporta gotovih proizvoda u planinskim područjima i najudaljenijim regijama posebno visoki, što negativno utječe na njihovu konkurentnost; poziva na dodjelu potpora za prerađivačka postrojenja, posebno ona u vlasništvu zadruga, kako bi se kompenzirali troškovi sabiranja i proizvodnje na tim područjima u usporedbi s područjima povoljnijih uvjeta gospodarenja, uključujući troškove ulaganja i transporta gotovih proizvoda;

18.  ističe da je potreban instrument za praćenje tržišta proizvodnje mlijeka („Mliječna promatračnica”) u svrhu prikupljanja i širenja podataka i informacija o proizvodnji i opskrbi, ranog upozoravanja o rizicima tržišne neravnoteže, pri čemu će se uzimati u obzir raznolikost mliječnih proizvoda, i izvršavanja mogućih kratkoročnih analiza u kontekstu kolebljivosti cijena s ciljem usuglašavanja prilagodbe količina mlijeka s tržišnom potražnjom;

19.  ukazuje na činjenicu da u planinskim predjelima, najudaljenijim regijama i ostalim područjima s nepovoljnim uvjetima gospodarenja prerada i prodaja na samim farmama ili na planinskim pašnjacima pruža mogućnost malim farmama i onim najmanjima da postignu veću dodanu vrijednost te doprinosi turističkom potencijalu tih područja; naglašava da se takve inicijative trebaju financirati u okviru 2. stupa ZPP-a;

20.  naglašava da znatna udaljenost najudaljenijih regija od potrošačkih tržišta stvara potrebu za dvostrukim pohranjivanjem, u skladu s modernom logističkom organizacijom; stoga od Komisije zahtijeva da razmotri ova postrojenja za skladištenje smještena izvan teritorija najudaljenijih regija dostupna unutar okvira propisa koji se odnose na ulaganja u te regije;

21.  smatra da su posebno područjima s planinskim pašnjacima i područjima najudaljenijih regija u kojima se proizvodi mlijeko potrebna ulaganja i posebne mjere za očuvanje i ponovnu uspostavu pogodnog okruženja za proizvodnju, preradu i prodaju mlijeka;

22.  ističe da je potrebno donijeti mjere tako da se omogući proizvodnja tipičnih obrtnih proizvoda;

23.  poziva Komisiju i države članice da pri sastavljanju zakonodavstva u obzir uzmu potrebu izbjegavanja prekomjerne birokracije te da ustraju na razumnom opsegu traženih informacija o zdravlju i označavanju te obveznih informacija, kako bi se zajamčilo da ih mali proizvođači i prerađivači mogu ispuniti;

24.  ističe da bi se male poljoprivrednike u planinskim područjima i područjima nepovoljnih uvjeta gospodarenja, kao što su najudaljenije regije u kojima se proizvode mlijeko ili mliječni proizvodi, trebalo poduprijeti pri pokretanju proizvođačkih organizacija koje bi osnažile njihovu pregovaračku snagu, budući da je za male poljoprivrednike u tim područjima važno očuvanje i razvoj regionalnih i lokalnih tržišta;

25.  naglašava da se pravila o higijeni i marketingu trebaju prilagoditi veličini tržišta i potražnji te da bi stoga higijenski standardi trebali biti prikladni i primjenjivi na poljoprivrednike i prerađivače mlijeka u planinskim područjima, područjima s nepovoljnim uvjetima gospodarenja te u najudaljenijim regijama;

26.  ukazuje na činjenicu da metode uzgoja stoke u malim poduzećima, nužne za učinkovitu proizvodnju mlijeka uključuju velike troškove; stoga poziva na promicanje uzgoja kako bi unatoč ovome gospodarstva koja se bave uzgojem mliječne stoke na ovim područjima mogla uzgajati vlastitu visokokvalitetnu stoku;

27.  smatra da treba podržati okupljanje proizvođača mlijeka u udruge proizvođača kako bi se svim gospodarstvima omogućio prikladan pristup tržištu i stvorila partnerstva za promicanje poljoprivredno-ekološkog turizma;

28.  naglašava da bi se po uzoru na ZOT za voće i povrće proizvodnim organizacijama trebala pružiti mogućnost da sufinanciranjem iz proračuna Unije provedu operativne programe; u ovom bi kontekstu proizvođačkim organizacijama trebalo dati mogućnost promicanja pristupa novim tržištima, razvoju tržišta, kontroli kakvoće, inovacijama proizvoda i promidžbenim inicijativama, posebno u odnosu na nove oznake „planinskih proizvoda” ili ostale neobvezne rezervirane napomene koje se mogu odobriti, zaštićene oznake izvornosti i ostale oznake kakvoće, te mogućnost poticanja razvoja vještina i mjera za upravljanje u krizama;

29.  od Komisije i država članica zahtijeva da područja zelenih površina i proizvodnju mlijeka u planinskim predjelima, najudaljenijim regijama i drugim područjima s nepovoljnim uvjetima gospodarenja uključe u zajedničke programe istraživanja te da im posvete posebnu pozornost u sklopu zajedničkih istraživačkih projekata potičući inovativna rješenja i imajući na umu potrebu za suočavanjem s izazovima produktivnosti i klimatskih promjena; smatra da bi to istraživanje također trebalo utvrditi koristi za zdravlje potrošača;

30.  poziva Komisiju da pomno prati razvoj proizvodnje mlijeka u ovim područjima te da preispita gospodarski učinak isteka mliječnih kvota na proizvođače mlijeka u tim područjima; od Komisije traži da Europskom parlamentu i Vijeću podnese izvješće o tom pitanju do 2017., kao i zakonodavni prijedlog u slučaju znatnog smanjenja proizvodnje mlijeka u tim regijama;

31.  od Komisije zahtijeva da u suradnji s proizvođačima, udrugama proizvođača i trgovcima, primjerice prema modelu prikupljanja sredstava, razvije programe za ublažavanje očekivanog naglog pada cijene mlijeka;

32.  od Komisije i država članica zahtijeva učinkovitiju provedbu programa EU-a za mlijeko u školama te da omogući da se pozivi na nadmetanje posebno odnose na mlijeko iz planinskih predjela koje nosi oznaku „planinski proizvod”; također od država članica zahtijeva da koriste kratke opskrbne lance u programu za mlijeko u školama kako bi se potaknula lokalna proizvodnja mlijeka i ograničile emisije ugljika prilikom prijevoza;

33.  poziva Komisiju da prilikom sastavljanja i provedbe zakonodavstva o oznaci „planinski proizvod” u obzir uzme posebne karakteristike proizvoda koji nose zaštićenu oznaku izvornosti i koji podliježu posebnim pravilima o porijeklu razmatranjem mogućnosti uvođenja fleksibilnih rješenja za planinska područja, koja bi zbog svojstvenih osobitih nepogodnosti poput poteškoća pri uzgoju krmnih usjeva, mogla biti isključena iz programa predviđenog u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012, što bi bilo u opreci s ciljem Uredbe;

34.  od Komisije i država članica zahtijeva da promiču i podupiru uključivanje napuštenih pašnjaka u proizvodni ciklus, povećanu produktivnost zelenih površina te njihovu racionalnu uporabu;

35.  skreće pozornost na važnost mjera za pomoć mladim poljoprivrednicima u planinskim područjima i najudaljenijim regijama, imajući na umu natprosječnu stopu starenja stanovništva u takvim područjima

36.  od država članica zahtijeva da stvore potreban okvir kojim bi se proizvođačima i prerađivačima u planinskim te siromašnim područjima omogućio pristup tečajevima osposobljavanja i kreditima;

37.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 42, 14.2.2006., str. 1.
(2) SL L 94, 30.3.2012., str. 38.
(3) SL L 299. 16.11.2007., str. 1.
(4) SL L 271, 30.9.2006., str. 63.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti