Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2093(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0374/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0374/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/12/2013 - 4.29
CRE 11/12/2013 - 4.29
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0580

Usvojeni tekstovi
PDF 145kWORD 81k
Srijeda, 11. prosinca 2013. - Strasbourg
Europski akcijski plan za maloprodajni sektor u korist svih sudionika
P7_TA(2013)0580A7-0374/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. prosinca 2013. o Europskom akcijskom planu za maloprodajni sektor u korist svih sudionika (2013/2093(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 31. siječnja 2013. pod nazivom „Osnivanje Europskog akcijskog plana za maloprodajni sektorˮ (COM(2013)0036),

–  uzimajući u obzir Zelenu knjigu Komisije od 31. siječnja 2013. pod nazivom „Nepoštene trgovačke prakse među poduzećima u opskrbnom lancu prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Europi” (COM(2013)0037),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije od 5. srpnja 2010. pod nazivom „Izvješće o praćenju maloprodajnog tržišta – prema učinkovitijim i pravednijim maloprodajnim uslugama na unutarnjem tržištu za 2020.” (COM(2010)0355),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. srpnja 2011. o učinkovitijem i pravednijem maloprodajnom tržištu(1),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 22. svibnja 2012. pod nazivom „Europska strategija za potrošače – poticanje povjerenja i rasta” (COM(2012)0225),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. lipnja 2013. o novoj strategiji za Europsku politiku zaštite potrošača(2),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 29. svibnja 2012. pod nazivom „Barometar potrošačkih uvjeta – potrošači kod kuće na jedinstvenom tržištu: praćenje integracije jedinstvenog maloprodajnog tržišta i potrošačkih uvjeta u državama članicama (SWD(2012)0165),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 27. studenog 2012. pod nazivom „Zaštita poslovnih subjekata od zavaravajuće marketinške prakse i osiguravanje učinkovite provedbe – revizija Direktive 2006/114/EZ o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju” (COM(2012)0702),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. listopada 2013. o zavaravajućim marketinškim praksama(3),

–  uzimajući u obzir rad Foruma na visokoj razini za bolje funkcioniranje lanca opskrbe hranom i platforme stručnjaka na ugovornim praksama među poduzećima,

–  uzimajući u obzir savjetodavni dokument Komisije od 4. srpnja 2013. pod nazivom „Savjetovanje sa socijalnim partnerima u skladu s člankom 154. UFEU-a o jačanju suradnje EU-a na prevenciji i odvraćanju od neprijavljenog rada” (C(2013)4145),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 28. listopada 2009. pod nazivom „Bolje funkcioniranje lanca opskrbe hranom u Europi” (COM(2009)0591),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. rujna 2010. o pravednim prihodima za poljoprivrednike: bolje funkcioniranje lanca opskrbe hranom u Europi(4),

–  uzimajući u obzir svoju izjavu od 19. veljače 2008. o istrazi i suzbijanju zlouporabe moći od strane velikih supermarketa koji posluju u Europskoj uniji(5),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. siječnja 2012. pod nazivom „Skladan okvir za uspostavu povjerenja u jedinstveno digitalno tržište za e-trgovinu i mrežne usluge” (COM(2011)0942),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 11. prosinca 2012.(6) i 4. srpnja 2013.(7) o dovršetku digitalnog jedinstvenog tržišta,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 10. srpnja 2013. o Komunikaciji Komisije pod nazivom „Osnivanje Europskog akcijskog plana za maloprodajni sektor”(8),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2013. o Zelenoj knjizi Komisije pod nazivom „Nepoštene trgovačke prakse među poduzećima u opskrbnom lancu prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Europi”(9),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača(10),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica o označavanju, prikazivanju i oglašavanju hrane(11) i Uredbu (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima(12),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2006/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju(13),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama(14),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenog 2007. o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu (15),

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A7-0374/2013),

A.  budući da maloprodajno tržište predstavlja 11 % BDP-a EU-a i više od 15 % svih poslova u Europi, uključujući kvalificiranu i nekvalificiranu radnu snagu, te doprinosi socijalnoj građi društva, njegov se značaj teško može precijeniti;

B.  budući da je potrebno potpuno priznati stratešku važnost maloprodajnog sektora kao pokretača rasta, zapošljavanja, konkurentnosti i inovacija, kao i jačanja europskog jedinstvenog tržišta;

C.  budući da su u društvu koje je sve više obilježeno virtualnim kontaktima putem interneta trgovine još uvijek mjesta na kojima se ljudi sastaju te da glavne trgovačke ulice i gradska središta, kao i izravna kupnja kod proizvođača, mogu biti mjesta za razmjenu iskustava i služiti kao središnja točka lokalnog identiteta, ponosa zajednice kao i zajedničkog nasljeđa i vrijednosti; budući da se e-trgovina i tradicionalne trgovine međusobno ipak ne isključuju, nego se zapravo nadopunjuju;

D.  budući da je trenutna gospodarska kriza snažno utjecala na maloprodaju, posebno manje, nezavisne trgovine;

E.  budući da su nepoštene trgovačke prakse još uvijek prisutne te negativno utječu na cjelokupni opskrbni lanac, uključujući poljoprivrednike i male i srednje poduzetnike; budući da nepoštene trgovačke prakse također negativno utječu na interese potrošača te na rast i otvaranje radnih mjesta;

1.  pozdravlja osnivanje Europskog akcijskog plana za maloprodajni sektor od strane Komisije;

2.  navodi da se u akcijskom planu veća pažnja trebala posvetiti posljedicama trenutne gospodarske krize na maloprodaju te posebno na manje, nezavisne trgovine;

3.  pozdravlja namjeru Komisije da osnuje stalnu Skupinu za konkurentnost u maloprodaji, no između ostalog naglašava važnost jednake zastupljenosti velikih i malih trgovaca na malo, dobavljača, zadruga i potrošača, ekoloških i socijalnih interesnih skupina; poziva Komisiju da zauzme cjelovit pristup maloprodaji uz izbjegavanje udvostručavanja i dodatne birokracije te da osigura usklađenost i blisku suradnju s drugim forumima koji postoje, kao što je godišnji okrugli stol o maloprodajnom tržištu;

4.  pozdravlja osnivanje, od strane Komisije, Stručne skupine na visokoj razini za inovacije u sektoru maloprodaje i poziva Komisiju da žurno pregleda nadolazeće preporuke navedene skupine radi daljnjeg promicanja poduzetništva, poticanja inovacija, otvaranja radnih mjesta i stvaranja rasta u Europi;

5.  podupire okrugli stol o maloprodajnom tržištu, koji organizira Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, kao institucijski forum s ciljem da maloprodaja bude prioritet u političkom programu EU-a, da se preispita napredak u provedbi odgovarajućih aspekata akcijskog plana za maloprodajni sektor, da se izvješćuje o radu stalne Skupine za konkurentnost u maloprodaji i da se ažuriraju informacije o napretku postignutom u okviru drugih platformi koje postoje i mehanizama neformalnih dijaloga; poziva stalnu Skupinu za konkurentnost u maloprodaji na usku suradnju s Parlamentom u organizaciji godišnjeg okruglog stola o maloprodajnom tržištu;

6.  potiče države članice da ne poduzimaju mjere u okviru politika štednje koje smanjuju povjerenje potrošača i izravno štete interesima maloprodajnog sektora, kao što su povećanje PDV-a, ponovna klasifikacija proizvoda i njihovih stopa ili povećanje troškova za trgovine; ponovno naglašava važnost poboljšavanja pristupa financiranju, posebice za male i srednje poduzetnike koji se bave maloprodajom i veleprodajom; u tom pogledu pozdravlja akcijski plan Komisije iz 2011. te nedavne zakonodavne prijedloge usmjerene na održavanje dotoka kredita malim i srednjim poduzetnicima te poboljšavanje njihovog pristupa tržištima kapitala;

7.  naglašava da se države članice moraju suzdržati od diskriminirajućih mjera, poput trgovačkih i poreznih zakona koji utječu samo na određene sektore ili poslovne modele i narušavaju konkurentnost

8.  žali zbog toga što neke države članice diskriminiraju strana poduzeća stvaranjem novih prepreka otežavajući im poslovni nastan u određenoj državi članici, što predstavlja jasno kršenje načela unutarnjeg tržišta;

9.  poziva Komisiju i države članice da maloprodajnom sektoru kao stupu jedinstvenog tržišta i digitalnog jedinstvenog tržišta daju najveću političku važnost te da uklone regulatorne, administrativne i praktične prepreke koje koče pokretanje poslovanja, razvoj i nastavak poslovne aktivnosti te koje trgovcima na malo otežavaju da u potpunosti iskoriste unutarnje tržište; smatra da bi se zakonodavstvo o maloprodajnom tržištu trebalo temeljiti na dokazima, uzimajući u obzir potrebe sektora te da bi se posebice trebalo temeljiti na analiziranju i razumijevanju njegovog utjecaja na mala poduzeća;

10.  poziva države članice da na usklađen i ujednačen način prenesu pravila unutarnjeg tržišta te da u potpunosti i ispravno provedu ta pravila i zakonodavstvo o unutarnjem tržištu; naglašava činjenicu da zahtjevi za dodatna ispitivanja i registraciju, nepriznavanje potvrda i standarda, teritorijalna ograničenja opskrbe i slične mjere stvaraju dodatne troškove za potrošače i trgovce na malo, osobito male i srednje poduzetnike i na taj način europskim građanima uskraćuju pune prednosti jedinstvenog tržišta; također poziva Komisiju, s ciljem osiguravanja boljeg upravljanja, da provodi politiku nulte tolerancije prema onim državama članicama koje ne provode ispravno pravila unutarnjeg tržišta te da to čini, prema potrebi, putem postupaka zbog kršenja prava i ubrzavanjem tih postupaka brzim pristupom;

11.  poziva na proširenje dosega pokazatelja stanja na unutarnjem tržištu kako bi obuhvatio provedbu Direktive o uslugama;

12.  potiče gospodarske udruge i udruge potrošača da za dionike osiguraju više informacija, mogućnosti osposobljavanja i pravne savjete o njihovim pravima i mogućnostima rješavanja problema koje su im dostupne, kao što je SOLVIT, te da podupru međusobnu razmjenu primjera najboljih praksi;

13.  pozdravlja namjeru Komisije da razvije instrumente kojima se potrošačima olakšava pristup transparentnim, razumljivim, usporedivim i pouzdanim informacijama koje se tiču cijena, kvalitete i održivosti robe i usluga; potiče Komisiju da osnuje lako dostupnu bazu podataka koja sadrži sve zahtjeve EU-a za označavanje te zahtjeve pojedinih država; u isto vrijeme upozorava na umnožavanje oznaka i zahtjeva za označavanje te poziva na pojednostavljivanje, uključujući spajanjem različitih aspekata održivosti u jednoj oznaci, između ostalog smanjivanjem razlika među obveznim nacionalnim zahtjevima za označavanje i prema potrebi uspostavom općih mjerila/kriterija na razini EU-a;

14.  poziva Komisiju da, prilikom nadziranja provedbe svog akcijskog plana, posebnu pažnju posveti aktivnostima usmjerenim na poticanje nezavisnih trgovaca na malo; potiče lokalna i regionalna tijela da, u skladu sa slobodnim i poštenim tržišnim natjecanjem, promiču mjere čiji je cilj olakšati jednak pristup i stvoriti ravnopravne uvjete za nezavisne trgovce na malo, kao što su: poticanje načela „usvoji trgovinu” pri čemu veći trgovci imaju ulogu mentora malim trgovinama koje se nalaze na istom području, osobito onima koji tek ulaze na tržište; promicanje skupina nezavisnih trgovaca na malo, uključujući zadruge, koje imaju koristi od međusobne pomoći i određenih ekonomija razmjera dok istovremeno zadržavaju svoju neovisnost te; pravo lokalnih i regionalnih nadležnih tijela da potiču povoljno ozračje za male, nezavisne trgovine koje se obično nalaze u gradskom središtu tako što putem javno-privatnog partnerstva smanjuju cijenu energije, uključujući i za potrebe znakova osvijetljenih po noći, i najamnine te uvode popuste na lokalne troškove za mala poduzeća i nezavisne trgovce u skladu s mjerodavnim propisima EU-a o natjecanju za državne potpore i javnoj nabavi na unutarnjem tržištu te potiču suradnju između različitih trgovina na tom području;

15.  podsjeća da iako koncentracija trgovina izvan gradskih središta može biti praktična za neke potrošače, također može imati negativan učinak na okoliš te predstavljati izazov za druge potrošače, osobito za starije osobe, osobe s ograničenom pokretljivošću ili one bez automobila; poziva stoga lokalna i regionalna tijela da usvoje uravnoteženi pristup, također uzimajući u obzir činjenicu da je u mnogim regijama, posebno u odnosu na gospodarsku krizu, već došlo do zasićenja na tom području; naglašava da bi razvojni subjekti maloprodaje trebali nastaviti preuzimati svoju zajedničku odgovornost promicanja održivosti, istinske slobode izbora za potrošače te pristupa tržištu za male trgovine; primjećuje da najamnine u trgovačkim centrima koji su izvan gradskih središta mogu biti previsoke za manje, nezavisne trgovine te naglašava potrebu za osiguravanjem jednakih uvjeta za te trgovine, na primjer s najamninama koje se temelje na postotku prihoda, u slučajevima kada to nije već postojeća praksa;

16.  svjestan je da su lokalna tijela nadležna za prostorno planiranje; međutim ističe da se prostorno planiranje ne bi smjelo koristiti kao izgovor da bi se zaobišlo pravo slobodnog poslovnog nastana; s tim u vezi podsjeća na važnost pravilne provedbe Direktive o uslugama; potiče države članice da uklone prepreke slobodnom kretanju i da otvore svoja tržišta radi poticanja konkurentnosti i promicanja raznolikost među trgovinama što je ključno za očuvanje atraktivnosti trgovačkih područja, posebno u mjesnim i gradskim središtima;

17.  naglašava važnu ulogu javno-privatnog partnerstva u osiguravanju čistih, sigurnih i dostupnih trgovačkih područja u mjesnim i gradskim središtima, između ostalog rješavanjem negativnih učinaka napuštenih zgrada u trgovačkim područjima, na primjer tako da se ta mjesta ustupe tek osnovanim poduzećima za najamninu koja je niža od uobičajene, u skladu s mjerodavnim propisima EU-a o državnim potporama i javnoj nabavi;

18.  primjećuje da je brzi razvoj e-trgovine omogućio znatne prednosti za potrošače i poduzeća kada je riječ o inovacijama, novim tržišnim prilikama i rastu, boljem izboru, jačoj konkurenciji i nižim cijenama; primjećuje, međutim, da se trgovine sada suočavaju s novim izazovima zbog čega su strategije višekanalne maloprodaje još važnije; potiče trgovce na malo, s obzirom na socijalnu i kulturnu ulogu maloprodaje, da najbolje iskoriste inovativne tehnologije i da razviju nove poslovne modele za svoje kupce na internetu istovremeno šireći doživljaj kupovine u tradicionalnim trgovinama između ostalog povećanjem razina usluge i prije i nakon same kupovine;

19.  pozdravlja namjeru Komisije da potiče e-trgovinu; žali, međutim, što ne postoji cilj da usluge i roba na internetu budu dostupni potrošačima iz svih država članica; poziva Komisiju da predloži strategiju kojom bi se spriječilo trgovce da usvajaju diskriminatorne politike u svojim praksama e-trgovine i na taj način osigura da svi europski građani imaju neometan pristup prekograničnoj internetskoj trgovini;

20.  naglašava da je e-trgovina važna kako bi se potrošačima osigurao izbor i pristup robi i uslugama, posebno u zabačenim područjima; naglašava činjenicu da je nužno poduzeti odgovarajuće mjere za razvoj njezinog punog potencijala, uključujući poboljšanje pristupa internetu u najudaljenijim područjima EU-a; podržava mjere na koje je Komisija pozvala u Komunikaciji od 11. siječnja 2012. o e-trgovini za jačanje povjerenja, jednostavniju prekograničnu registraciju domena, poboljšanje sigurnog plaćanja internetom i usluga dostave, lakšu prekograničnu naplatu duga i bolje informiranje potrošača o njihovim pravima, posebno u vezi s odustajanjem i mogućnostima žalbe;

21.  ponavlja kako je važno ukloniti prepreke (uključujući jezične, administrativne i one povezane s nedostatkom informacija) koje ograničavaju poduzetnički potencijal na području prekogranične trgovine putem interneta i dovode u pitanje povjerenje potrošača u jedinstveno tržište;

22.  pozdravlja prijedlog Komisije o višestranim naknadama za razmjenu i naglašava važnost uklanjanja pravila kartičnog sustava koja pojačavaju učinke tih naknada u pogledu izbjegavanja tržišnog natjecanja; potiče Komisiju da podrži države članice koje već imaju transparentne, konkurentne i inovativne sustave plaćanja te da ih upotrijebi kao najbolje prakse za daljnji razvoj jeftinijih i poštenijih tržišta za plaćanja u Europi;

23.  naglašava odgovornost maloprodajnog sektora u odnosu na održivost; pozdravlja činjenicu da trgovci na malo i dobavljači imaju visoki stupanj ekološke odgovornosti, posebno u odnosu na otpad, potrošnju energije, prijevoz i smanjenje emisija CO2; smatra da je na tom području potrebno poduzeti dodatne napore;

24.  posebno pozdravlja dobrovoljne inicijative koje poduzimaju i obveze koje preuzimaju trgovci na malo i dobavljači za smanjenje rasipanja hrane;

25.  ukazuje na važnost očuvanja maloprodajnog sektora na javim područjima, s obzirom na to da njega sačinjavaju tisuće obiteljskih mikropoduzeća, a on istovremeno predstavlja osobitost europskog gospodarstva;

26.  naglašava da trgovci na malo nude raznovrsne i moderne načine kupnje i prodaje roba i usluga, što doprinosi većem izboru potrošača i fleksibilnim mogućnostima zapošljavanja, posebno za mlade ljude i dugotrajno nezaposlene;

27.  poziva na povećanu potporu i ohrabrenje malih i srednjih poduzetnika i zadruga, pogotovo onih koje predstavljaju inovaciju i doprinose socijalnom tržišnom gospodarstvu, koji se bave novim potrebama tržišta te koji su uključeni u aktivnosti koje su dobre za okoliš i kojima se iskazuje odgovornost prema društvu, kako bi se povećala konkurentnost maloprodajnog sektora u EU-u, spustile cijene za potrošače, poboljšala kvaliteta usluge i stvorile nove mogućnosti zapošljavanja;

28.  podsjeća na važnost pravilne provedbe postojećeg socijalnog i radnog zakonodavstva; zahtjeva jednake uvjete za gospodarske subjekte na unutarnjem tržištu radi suzbijanja neprijavljenog rada i porezne prijevare te prijevare u vezi sa socijalnim osiguranjem;

29.  pozdravlja franšize kao poslovni model koji podržava nova poduzeća te mala poduzeća; međutim primjećuje postojanje nepoštenih ugovornih odredbi u pojedinim slučajevima i poziva na transparentnost i pravednost ugovora; posebno skreće pažnju Komisije i država članica na probleme s kojima se suočavaju korisnici franšize koji žele prodati svoj posao ili promijeniti poslovni koncept istovremeno ostajući aktivni u istom sektoru; traži da Komisija preispita zabranu mehanizama utvrđivanja preprodajne cijene kod sustava franšize kao i učinke dugoročnih klauzula o tržišnom natjecanju, mogućnostima kupnje i zabrani otvaranja više franšiza te da u tom smislu ponovno razmotri trenutno izuzeće od pravila tržišnog natjecanja ugovornih strana čiji je tržišni udio manji od 30 %;

30.  zabrinut je zbog brzog razvoja trgovačkih marki; naglašava da bi se trgovačke marke trebalo razvijati na način koji pruža bolji izbor potrošačima, posebno kada je riječ o transparentnosti, kvaliteti informiranja i raznolikosti te pružati jasne mogućnosti malim i srednjim poduzetnicima za inovacije i širenje;

31.  podržava rad Foruma na visokoj razini za bolje funkcioniranje lanca opskrbe hranom i njegove platforme stručnjaka na ugovornim praksama među poduzećima; smatra da bi Parlament hitno trebao riješiti tekuća pitanja oko svog sudjelovanja u radu Foruma; naglašava da su nepoštene trgovačke prakse prisutne i u opskrbnom lancu neprehrambenim proizvodima; u vezi s tim od Komisije i gospodarskih udruga traži da vode konstruktivan i međusektorski dijalog kroz postojeće forume, uključujući također godišnji Okrugli stol o maloprodajnom tržištu te nadolazeću Skupinu za konkurentnost u maloprodaji Komisije;

32.  pozdravlja načela dobre prakse i popis primjera poštenih i nepoštenih praksi kod vertikalnih trgovinskih odnosa u lancu opskrbe hranom, kao i okvir za uvođenje i provedbu tih načela; pozdravlja to što su trgovačke udruge prepoznale potrebu za provedbom i naglašava da je ključno da svi sudionici u lancu opskrbe hranom poštuju i sudjeluju u provedbenom mehanizmu da bi on imao praktičnog učinka, uključujući organizacije poljoprivrednika te industrije za proizvodnju i veleprodajnu distribuciju; poziva Komisiju da preispita praktične učinke dobrovoljne inicijative, uključujući provedbu načela dobre prakse, unutar jedne godine od njezinog stupanja na snagu;

33.  primjećuje da se pojavljuju pitanja o vertikalnim trgovinskim odnosima povezana sa selektivnim i ekskluzivnim sporazumima distribucije u maloprodaji brendiranih proizvoda; stoga poziva Komisiju i države članice da štite prava onih trgovaca na malo i vlasnika trgovina pregovaračkim moćima s više ograničenja;

34.  smatra da je slabijim stranama na tržištu, posebno poljoprivrednicima i dobavljačima, često teško uložiti pritužbe na nepoštene trgovačke prakse te s tim u vezi naglašava važnu ulogu udruženja koja bi trebala moći uložiti takve pritužbe u njihovo ime; poziva Komisiju da preispita potrebu za i opravdanost ombudsmana ili presuditelja, također preispitujući bi li nositelj takve funkcije trebao biti u stanju po službenoj dužnosti poduzeti mjere u slučaju nepoštenih trgovačkih praksi koje se temelje na dokazima;

35.  poziva Komisiju da malim dobavljačima osigura pravo na osnivanje udruženja proizvođača bez sankcioniranja od strane nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja koja su ocijenila važnost tih udruženja isključivo na temelju državne proizvodnje;

36.  poziva Komisiju da provede postojeće zakonodavstvo o teritorijalnim ograničenjima isporuke koja su dobavljači nametnuli svojim kupcima;

37.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL C 33 E, 5.2.2013., str. 9.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0239
(3) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0436.
(4) SL C 308 E, 20.10.2011., str. 22.
(5) SL C 184 E, 6.8.2009, str. 23.
(6) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0468.
(7) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0327.
(8) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.26063.
(9) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.26065.
(10) SL L 304, 22.11.2011., str. 64.
(11) SL L 109, 6.5.2000., str. 29.
(12) SL L 304, 22.11.2011., str. 18.
(13) SL L 376, 27.12.2006., str. 21.
(14) SL L 48, 23.2.2011., str. 1.
(15) SL L 319, 5.12.2007., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti