Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0189(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0414/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0414/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0583

Elfogadott szövegek
PDF 334kWORD 54k
2013. december 12., Csütörtök - Strasbourg
A 2010/18/EU tanácsi irányelvnek Mayotte jogállásának változása miatti módosítása *
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

Az Európai Parlament 2013. december 12-i jogalkotási állásfoglalása a 2010/18/EU tanácsi irányelvnek a Mayotte jogállásának változása miatti módosításáról szóló tanácsi irányelvtervezetről (14220/2013 – C7-0355/2013 – 2013/0189(NLE)

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0413) és a Tanács tervezetére (14220/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0355/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 155. cikkének (2) bekezdésére, mely a javaslat Bizottság által választott jogalapja,

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0414/2013),

1.  jóváhagyja a Tanács szövegét az alábbi módosításokkal;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja tervezetét;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Tanács tervezete   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvtervezet
Cím
Javaslat – A Tanács irányelve a 2010/18/EU tanácsi irányelvnek a Mayotte jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról–
Javaslat – A Tanács határozata a 2010/18/EU tanácsi irányelvnek a Mayotte jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról
Módosítás 2
Irányelvtervezet
1 bevezető hivatkozás
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 349. cikkére,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 155. cikke (2) bekezdésére és 349. cikkére,
Módosítás 4
Irányelvtervezet
1 preambulumbekezdés
(1)   Az Európai Tanács a 2012/419/EU határozatával1 úgy döntött, hogy 2014. január 1-jétől módosítja Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállását. Ennek következtében az említett időponttól Mayotte nem tartozik a tengerentúli területek közé, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349.cikke és 355. cikkének (1) bekezdése szerinti legkülső régióvá válik. Mayotte jogállásának e fenti megváltozását követően az uniós jogot […]2014. január 1-től alkalmazni kell Mayotte-on. Ugyanakkor helyénvaló az uniós jog alkalmazásának speciális feltételeire vonatkozóan bizonyos különleges intézkedéseket megállapítani, amelyeket Mayotte, mint új legkülső régió sajátos társadalmi és gazdasági strukturális helyzete indokol.
(1)   Az Európai Tanács a 2012/419/EU határozatával1 úgy döntött, hogy 2014. január 1-jétől módosítja Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállását. Ennek következtében az említett időponttól Mayotte nem tartozik a tengerentúli területek közé, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349.cikke és 355. cikkének (1) bekezdése szerinti legkülső régióvá válik. Mayotte jogállásának e fenti megváltozását követően az uniós jogot […]2014. január 1-től alkalmazni kell Mayotte-on. Ugyanakkor helyénvaló bizonyos különleges intézkedéseket megállapítani, amelyeket Mayotte, mint új legkülső régió sajátos társadalmi és gazdasági strukturális helyzete indokol.
__________________
__________________
1 HL L 204., 2012.3.17. 131. o.
1 HL L 204., 2012.3.17. 131. o.
Módosítás 5
Irányelvtervezet
Bevezető szöveg
ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
Módosítás 6
Irányelvtervezet
1 cikk
2010/18/EU irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A 20101/18/EU irányelv 3. cikkének (2) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:
A 2010/18/EU irányelv 3. cikkének (2) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:
„Az első albekezdéstől eltérve Mayotte-ra, mint az EUMSZ 349. cikke értelmében legkülső régióra vonatkozóan az irányelv fenti cikkében említett határidő 2018. december31-ig meghosszabbításra kerül.”
„Mayotte francia legkülső régió esetében az első albekezdésben előirányzott határidő 2018. december 31-ig meghosszabbodik.”
Módosítás 7
Irányelvtervezet
2 cikk
Ennek az irányelvnek a Francia Köztársaság a címzettje.
Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.
Módosítás 8
Irányelvtervezet
3 cikk
Ez az irányelv 2014. január 1-jén lép hatályba.
Ez a határozat 2014. január 1-jén lép hatályba.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat