Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0189(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0414/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0414/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 12/12/2013 - 12.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0583

Pieņemtie teksti
PDF 362kWORD 54k
Ceturtdiena, 2013. gada 12. decembris - Strasbūra
Padomes Direktīvas 2010/18/ES grozīšana Majotas statusa maiņas dēļ *
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. decembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2010/18/ES saistībā ar Majotas statusa maiņu (14220/2013 – C7-0355/2013 – 2013/0189(NLE))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0413) un Padomes projektu (14220/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0355/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 155. panta 2. punktu, kas ir Komisijas izvēlētais juridiskais pamats šim priekšlikumam,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. un 37. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A7‑0414/2013),

1.  apstiprina grozīto Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt savu projektu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Padomes projekts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas projekts
Virsraksts
Priekšlikums — Padomes Direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 2010/18/ES saistībā ar Majotas statusa maiņu
Priekšlikums — Padomes Lēmums, ar ko groza Padomes Direktīvu 2010/18/ES saistībā ar Majotas statusa maiņu
Grozījums Nr. 2
Direktīvas projekts
1.atsauce
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 349. pantu,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 155. panta 2. punktu un 349. pantu,
Grozījums Nr. 4
Direktīvas projekts
1.apsvērums
(1)  Ar Lēmumu 2012/419/ES1 Eiropadome nolēma grozīt statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību, sākot ar 2014. gada 1. janvāri. Tādējādi no minētās dienas Majota vairs nebūs aizjūras teritorija un iegūs Savienības tālākā reģiona statusu Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta un 355. panta 1. punkta nozīmē. Pēc minētajām izmaiņām Majotas juridiskajā statusā Savienības tiesiskais regulējums Majotā tiks piemērots no [...] 2014. gada 1. janvāra. Tomēr būtu jāievieš daži konkrēti pasākumi attiecībā uz Savienības tiesiskā regulējuma piemērošanas īpašajiem nosacījumiem, pamatojoties uz Majotas īpašo strukturālo sociālo un ekonomisko situāciju kā jaunam tālākajam reģionam.
(1)  Ar Lēmumu 2012/419/ES1 Eiropadome nolēma grozīt statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību, sākot ar 2014. gada 1. janvāri. Tādējādi no minētās dienas Majota vairs nebūs aizjūras teritorija un iegūs Savienības tālākā reģiona statusu Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta un 355. panta 1. punkta nozīmē. Pēc minētajām izmaiņām Majotas juridiskajā statusā Savienības tiesiskais regulējums Majotā tiks piemērots no [...] 2014. gada 1. janvāra. Tomēr būtu jāievieš daži konkrēti pasākumi, pamatojoties uz Majotas īpašo strukturālo sociālo un ekonomisko situāciju kā jaunam tālākajam reģionam.
__________________
__________________
1 OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp.
1 OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp.
Grozījums Nr. 5
Direktīvas projekts
Ievadteksts
IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.
IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas projekts
1. pants
Direktīva 2010/18/ES
3. pants – 2. punkts – 2. daļa
Direktīvas 20101/18/EK 3. panta 2. punktu papildina ar šādu daļu:
Direktīvas 2010/18/EK 3. panta 2. punktu papildina ar šādu daļu:
"Atkāpjoties no pirmās daļas, tajā minētais papildu laikposms Majotai kā tālākajam reģionam LESD 349. panta nozīmē tiek pagarināts līdz 2018. gada 31. decembrim."
"Francijas tālākajam reģionam Majotai papildu laikposms, kas minēts pirmajā daļā, tiek pagarināts līdz 2018. gada 31. decembrim."
Grozījums Nr. 7
Direktīvas projekts
2. pants
Šī direktīva ir adresēta Francijas Republikai.
Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.
Grozījums Nr. 8
Direktīvas projekts
3. pants
Šī direktīva stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika