Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0189(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0414/2013

Texte depuse :

A7-0414/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/12/2013 - 12.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0583

Texte adoptate
PDF 295kWORD 56k
Joi, 12 decembrie 2013 - Strasbourg
Modificarea Directivei 2010/18/UE a Consiliului ca urmare a schimbării statutului Mayotte *
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la proiectul de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului ca urmare a schimbării statutului Mayotte (14220/2013 – C7-0355/2013– 2013/0189(NLE))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0413) și proiectul Consiliului (14220/2013),

–  având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0355/2013),

–  având în vedere articolul 155 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care reprezintă temeiul juridic ales de Comisie pentru propunerea sa,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0414/2013),

1.  aprobă proiectul Consiliului astfel cum a fost modificat;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial proiectul;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Proiectul Consiliului   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de directivă
Titlu
Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului ca urmare a modificării statutului Mayotte.
Propunere de decizie a Consiliului de modificare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului ca urmare a modificării statutului Mayotte.
Amendamentul 2
Proiect de directivă
Referirea 1
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 349,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 155 alineatul (2) și articolul 349,
Amendamentul 4
Proiect de directivă
Considerentul 1
(1)   Prin Decizia 2012/419/UE1 , Consiliul European a decis modificarea statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană, cu aplicare de la 1 ianuarie 2014. În consecință, începând de la această dată, Mayotte încetează să fie teritoriu de peste mări și devine regiune ultraperiferică în sensul articolului 349 și al articolului 355 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea UE. În urma acestei modificări a statutului juridic al Mayotte, dreptul Uniunii se aplică pentru Mayotte de la [...] 1 ianuarie 2014. Ar trebui să se stabilească totuși anumite măsuri specifice, justificate de situația socială și economică specială a Mayotte în calitate de nouă regiune ultraperiferică, în ceea ce privește condițiile speciale de aplicare a dreptului Uniunii.
(1)   Prin Decizia 2012/419/UE1, Consiliul European a decis modificarea statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană, cu aplicare de la 1 ianuarie 2014. În consecință, începând de la această dată, Mayotte încetează să fie teritoriu de peste mări și devine regiune ultraperiferică în sensul articolului 349 și al articolului 355 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea UE. În urma acestei modificări a statutului juridic al Mayotte, dreptul Uniunii se aplică pentru Mayotte de la [...] 1 ianuarie 2014. Ar trebui să se stabilească totuși anumite măsuri specifice, justificate de situația socială și economică specială a Mayotte în calitate de nouă regiune ultraperiferică.
__________________
__________________
1JO L 204, 31.7.2012, p. 131.
1 JO L 204, 31.7.2012, p. 131
Amendamentul 5
Proiect de directivă
Formula solemnă
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Amendamentul 6
Proiect de directivă
Articolul 1
Directiva 2010/18/UE
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2
La articolul 3 alineatul (2) din Directiva 20101/18/UE se adaugă următorul paragraf:
La articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2010/18/UE se adaugă următorul paragraf:
„Prin derogare de la primul paragraf, pentru Mayotte în calitate de regiune ultraperiferică în sensul articolului 349 din TFUE, perioada suplimentară menționată la respectivul paragraf se prelungește până la 31 decembrie 2018.”
„Pentru regiunea ultraperiferică franceză Mayotte, perioada suplimentară menționată la primul paragraf se prelungește până la 31 decembrie 2018.”
Amendamentul 7
Proiect de directivă
Articolul 2
Prezenta directivă se adresează Republicii Franceze.
Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze.
Amendamentul 8
Proiect de directivă
Articolul 3
Prezenta directivă intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.
Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate