Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0153(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0419/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0419/2013

Viták :

PV 11/12/2013 - 11
CRE 11/12/2013 - 11

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0586

Elfogadott szövegek
PDF 209kWORD 45k
2013. december 12., Csütörtök - Strasbourg
A közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörrel való felruházás tekintetében történő módosításáról ***II
P7_TA(2013)0586A7-0419/2013
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2013. december 12-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörrel való felruházás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (13284/1/2013 – C7‑0408/2013),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2011)0349) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0419/2013),

1.  jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

2.  jóváhagyja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

4.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

5.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

6.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről, az állásfoglaláshoz csatolt valamennyi nyilatkozattal együtt;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) Elfogadott szövegek 2012.11.22., P7_TA(2012)0447.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Együttes nyilatkozat a 3030/93/EGK rendeletről és az 517/94/EK rendeletről

A 3030/93/EGK rendelet 2. cikkének (6) bekezdésében, 6. cikkének (2) bekezdésében, 8. és 10. cikkében, 13. cikkének (3) bekezdésében, 15. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében és 19. cikkében, a 3030/93/EGK rendelet IV. melléklete 4. cikkének (3) bekezdésében, a 3030/93/EGK rendelet VII. melléklete 2. cikkében, 3. cikkének (1) és (3) bekezdésében, valamint az 517/94/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében, 5. cikkének (2) bekezdésében, 12. cikkének (3) bekezdésében, illetve 13. és 28. cikkében előírt eljárások a továbbiakban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását szabályozzák. Megjegyzendő továbbá, hogy az említettek közül egyes cikkek a kereskedelmi védintézkedések elfogadására irányuló döntéshozatali eljárásokra vonatkoznak.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megítélése szerint a védintézkedéseket végrehajtási intézkedésekként kell kezelni. A fentebb tárgyalt hatályos rendeletek egyedi esetében azonban az intézkedések kivételesen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formáját öltik, mivel a védintézkedések bevezetésére az alaprendeletek vonatkozó mellékleteinek módosítása révén kerül sor. Ez a fentebb említett hatályos rendeletek saját, egyedi struktúrájából fakad, következésképpen nem teremt precedenst a jövőbeli kereskedelemvédelmi, illetve egyéb védintézkedések kialakítása tekintetében.

A Bizottság nyilatkozata a kodifikációról

A közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló 37/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása, valamint a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörrel való felruházás tekintetében történő módosításáról szóló 38/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása jelentős számú módosítással fog járni a szóban forgó jogi aktusokban. Az érintett jogi aktusok olvashatóságát javítandó, a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül javasolni fogja azok kodifikációját, amint a két rendelet elfogadásra kerül, de legkésőbb 2014. június 1-jéig.

A Bizottság nyilatkozata a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról

A közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló 37/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozásában, valamint a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörrel való felruházás tekintetében történő módosításáról szóló 38/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozásában a Bizottság emlékeztet az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás (15) bekezdésében tett kötelezettségvállalására, mely szerint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos munkája keretében a nemzeti szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű tájékoztatást nyújt, és rendelkezésre bocsátja azok dokumentációit.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat