Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0153(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0419/2013

Texte depuse :

A7-0419/2013

Dezbateri :

PV 11/12/2013 - 11
CRE 11/12/2013 - 11

Voturi :

PV 12/12/2013 - 12.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0586

Texte adoptate
PDF 203kWORD 48k
Joi, 12 decembrie 2013 - Strasbourg
Modificarea anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri ***II
P7_TA(2013)0586A7-0419/2013
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (13284/1/2013 – C7–0408/2013),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0349),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru comerț internațional (A7-0419/2013),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

4.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

6.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, împreună cu toate declarațiile anexate la prezenta rezoluție;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate, 22.11.2012, P7_TA(2012)0447.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație comună privind Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 și Regulamentul (CE) nr. 517/94

Se consemnează că procedurile prevăzute la articolul 2 alineatul (6), articolul 6 alineatul (2), articolele 8 și 10, articolul 13 alineatul (3), articolul 15 alineatele (3), (4) și (5) și articolul 19 din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93, articolul 4 alineatul (3) din anexa IV la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 și articolul 2, articolul 3 alineatele (1) și (3) din anexa VII la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93, și articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul (2), articolul 12 alineatul (3) și articolele 13 și 28 din Regulamentul (CE) nr. 517/94 se transformă în proceduri pentru adoptarea actelor delegate. Se consemnează faptul că unele dintre aceste articole se referă la proceduri decizionale de adoptare a măsurilor de salvgardare în domeniul protecției comerciale.

Parlamentul European, Consiliului și Comisia consideră că măsurile de salvgardare trebuie tratate ca fiind măsuri de punere în aplicare. În mod excepțional, în regulamentele specifice existente, menționate anterior, măsurile îmbracă forma unor acte delegate, deoarece introducerea unei măsuri de salvgardare ia forma unei modificări aduse anexelor pertinente la regulamentele de bază. Acest aspect rezultă din structura specifică a regulamentelor existente menționate anterior și, în consecință, nu va fi utilizat ca precedent pentru elaborarea viitoarelor instrumente de protecție comercială și a altor măsuri de salvgardare.

Declarația Comisiei cu privire la codificare

Adoptarea Regulamentului (UE) nr. 37/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri și a Regulamentului (UE) nr. 38/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri va atrage după sine un număr substanțial de modificări aduse actelor în cauză. Pentru a îmbunătăți lizibilitatea actelor în cauză, Comisia va propune codificarea actelor cât mai rapid posibil odată ce aceste două regulamente vor fi fost adoptate, și nu mai târziu de 1 iunie 2014.

Declarația Comisiei cu privire la actele delegate

În contextul Regulamentului (UE) nr. 37/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri și al Regulamentului (UE) nr. 38/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri, Comisia reamintește angajamentul pe care și l-a asumat la punctul 15 din Acordul cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, și anume acela de a-i furniza Parlamentului informații și documentații complete cu privire la întrunirile sale cu experții naționali din cadrul activității sale de pregătire a actelor delegate.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate