Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2013/0074(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0379/2013

Testi mressqa :

A7-0379/2013

Dibattiti :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Votazzjonijiet :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Testi adottati
PDF 662kWORD 304k
Il-Ħamis, 12 ta' Diċembru 2013 - Strasburgu
L-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta ***I
P7_TA(2013)0588A7-0379/2013

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-12 ta' Diċembru 2013 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-ippjanar spazjali marittimu u għall-ġestjoni integrata tal-kosta (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)
wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/631/UE tat-13 ta’ Settembru 2010 rigward il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żona Kostali fil-Mediterran għall-Konvenzjoni għall-Ħarsien tal-Ambjent tal-Baħar u tar-Reġjun Kostali tal-Mediterran1;
__________________
1 ĠU L 279, 23.10.2010, p. 1.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 1
(1)  Id-domanda għolja u li qed tiżdied b'rata mgħaġġla għall-ispazju marittimu għal skopijiet differenti, bħall-impjanti tal-enerġija rinnovabbli, it-tbaħħir marittimu u l-attivitajiet tas-sajd, il-konservazzjoni tal-ekosistema u t-turiżmu u l-impjanti tal-akkwakultura, kif ukoll pressjonijiet multipli fuq ir-riżorsi kostali jeħtieġu approċċ ta' ppjanar u ġestjoni integrati.
(1)  Id-domanda għolja u li qed tiżdied b’rata mgħaġġla għall-ispazju marittimu għal skopijiet differenti, bħall-impjanti tal-enerġija rinnovabbli, l-esplorazzjoni u l-estrazzjoni taż-żejt u l-gass, it-tbaħħir marittimu u l-attivitajiet tas-sajd, il-konservazzjoni tal-ekosistema u l-bijodiversità, l-estrazzjoni tal-materja prima, it-turiżmu u l-impjanti tal-akkwakultura, kif ukoll pressjonijiet multipli fuq ir-riżorsi kostali jeħtieġu approċċ ta’ ppjanar u ġestjoni integrati.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)   Fil-Politika Marittima Integrata ġie żviluppat approċċ bħal dan għall-Unjoni Ewropea għall-ġestjoni tal-oċeani inkluża, bħala l-pilastru ambjentali tagħha, id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ambjent marin. L-għan tal-Politika Marittima Integrata huwa li tappoġġa l-iżvilupp sostenibbli tal-ibħra u l-oċeani u li tiżviluppa teħid tad-deċiżjonijiet ikkoordinat, koerenti u trasparenti fir-rigward tal-politiki settorjali tal-Unjoni li jaffettwaw l-oċeani, l-ibħra, il-gżejjer, ir-reġjuni kostali u l-aktar imbiegħda u s-setturi marittimi, inkluż permezz ta’ strateġiji dwar il-baċir tal-baħar jew l-istrateġiji makroreġjonali.
(2)   Fil-Politika Marittima Integrata ġie żviluppat approċċ bħal dan għall-Unjoni Ewropea għall-ġestjoni tal-oċeani u l-governanza marittima inkluża, bħala l-pilastru ambjentali tagħha, id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin. L-għan tal-Politika Marittima Integrata huwa li tappoġġa l-iżvilupp sostenibbli tal-ibħra u l-oċeani u li tiżviluppa teħid tad-deċiżjonijiet ikkoordinat, koerenti u trasparenti fir-rigward tal-politiki settorjali tal-Unjoni li jaffettwaw l-oċeani, l-ibħra, il-gżejjer, ir-reġjuni kostali u l-aktar imbiegħda u s-setturi marittimi, inkluż permezz ta’ strateġiji dwar il-baċir tal-baħar jew l-istrateġiji makroreġjonali.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 3
(3)  Il-Politika Marittima Integrata tidentifika l-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta bħala għodod ta’ politika trasversali sabiex l-awtoritajiet pubbliċi u l-partijiet interessati japplikaw approċċ integrat u koordinat. L-applikazzjoni ta’ approċċ ibbażat fuq l-ekosistemi se tikkontribwixxi għall-promozzjoni tat-tkabbir sostenibbli tal-ekonomiji marittimi u kostali u l-użu sostenibbli ta' riżorsi tal-baħar u kostali.
(3)  Il-Politika Marittima Integrata tidentifika l-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta bħala għodod ta’ politika trasversali sabiex l-awtoritajiet pubbliċi u l-partijiet interessati japplikaw approċċ integrat, koordinat u transkonfinali. L-applikazzjoni ta’ approċċ ibbażat fuq l-ekosistemi se tikkontribwixxi għall-promozzjoni tat-tkabbir sostenibbli tal-ekonomiji marittimi u kostali u l-użu sostenibbli ta' riżorsi tal-baħar u kostali.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)   Fil-Komunikazzjoni riċenti tagħha dwar it-Tkabbir Blu, Opportunitajiet għal Tkabbir Sostenibbli fis-Settur tal-Baħar u dak Marittimu, il-Kummissjoni identifikat għadd ta’ inizjattivi li għaddejjin bħalissa tal-UE li huma maħsuba biex jimplimentaw l-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv. Il-Komunikazzjoni identifikat ukoll għadd ta' attivitajiet fis-settur li l-inizjattivi għat-tkabbir blu għandu jiffoka fuqhom fil-futur u li għandhom ikunu appoġġati adegwatament minn pjanijiet spazjali marittimi u strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta.
(5)   Fil-Komunikazzjoni riċenti tagħha dwar l-Opportunitajiet tat-Tkabbir Blu għal Tkabbir Sostenibbli fis-Settur tal-Baħar u dak Marittimu, il-Kummissjoni identifikat għadd ta’ inizjattivi li għaddejjin bħalissa tal-UE li huma maħsuba biex jimplimentaw l-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv. Il-Komunikazzjoni identifikat ukoll għadd ta' attivitajiet fis-settur li l-inizjattivi għat-tkabbir blu għandu jiffoka fuqhom fil-futur u li għandhom ikunu appoġġati adegwatament minn pjanijiet spazjali marittimi u strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta. L-appoġġ ċar tal-Istati Membri għal dawn l-oqsma strateġiċi identifikati għandu jippermetti li jingħataw ċertezza legali u prevedibbiltà għall-investimenti tal-atturi pubbliċi u privati, li jkollhom effett ta' lieva fuq il-politiki settorjali kollha relatati mal-ispazju marittimu u kostali.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 7
(7)  Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS) tiddikjara fil-preambolu tagħha li l-kwistjonijiet relatati mal-użu tal-ispazju oċeaniku huma marbuta mill-qrib ma' xulxin u jeħtieġ li jitqiesu bħala entità sħiħa. L-ippjanar tal-ispazju oċeaniku huwa l-azzjoni ta' avvanz u l-istrutturar loġiċi tal-użu tad-drittijiet mogħtija skont l-UNCLOS u għodda prattika fl-assistenza lill-Istati Membri biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom.
(7)  Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS) tiddikjara fil-preambolu tagħha li l-kwistjonijiet relatati mal-użu tal-ispazju oċeaniku huma marbuta mill-qrib ma' xulxin u jeħtieġ li jitqiesu bħala entità sħiħa. L-ippjanar tal-ispazju oċeaniku huwa l-azzjoni ta' avvanz u l-istrutturar loġiċi tal-użu tad-drittijiet mogħtija skont l-UNCLOS u għodda prattika fl-assistenza lill-Istati Membri u l-awtoritajiet subnazzjonali kompetenti biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 10
(10)   Sabiex jiġu żgurati l-konsistenza u ċ-ċarezza legali, il-kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku għall-ippjanar spazjali marittimu u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta għandhom jiġu definiti f’konformità mal-istrumenti leġiżlattivi eżistenti tal-Unjoni u l-liġi marittima internazzjonali.
(10)   Sabiex jiġu żgurati l-konsistenza u ċ-ċarezza legali, il-kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku għall-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta għandhom jiġu definiti f’konformità mal-istrumenti leġiżlattivi eżistenti tal-Unjoni u l-liġi marittima internazzjonali, b'mod partikolari UNCLOS.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 12
(12)   Filwaqt li huwa xieraq li l-Unjoni tistabbilixxi regoli dwar pjanijiet spazjali marittimi u strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta, l-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jibqgħu responsabbli għat-tfassil u d-determinazzjoni, fi ħdan l-ilmijiet tal-ibħra u ż-żoni kostali tagħhom, tal-kontenut ta' dawn il-pjanijiet u l-istrateġiji, inkluż it-tqassim tal-ispazju marittimu għall-attivitajiet tas-setturi differenti.
(12)   Filwaqt li huwa xieraq li l-Unjoni tistabbilixxi qafas trasparenti u koerenti dwar pjanijiet spazjali marittimi u strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta, l-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jibqgħu responsabbli għat-tfassil u d-determinazzjoni, fi ħdan l-ilmijiet tal-ibħra u ż-żoni kostali tagħhom, tal-kontenut ta dawn il-pjanijiet u l-istrateġiji, inkluż it-tqassim tal-ispazju marittimu għall-attivitajiet tas-setturi u l-użu marittimu differenti.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 13
(13)   Sabiex jirrispettaw il-proporzjonalità u s-sussidjarjetà, kif ukoll biex ikun minimizzat il-piż amministrattiv addizzjonali, it-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom kemm jista' jkun jibnu fuq regoli u mekkaniżmi nazzjonali eżistenti. L-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta għandhom jibnu fuq il-prinċipji u l-elementi stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2002/413/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/631/UE.
(13)   Sabiex jirrispettaw il-proporzjonalità u s-sussidjarjetà, kif ukoll biex ikunu minimizzati l-piżijiet amministrattivi addizzjonali, it-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni ta din id-Direttiva għandhom kemm jista jkun jibnu fuq regoli u mekkaniżmi nazzjonali eżistenti u fuq dawk tal-Konvenzjoni dwar Ibħra Reġjonali. L-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta għandhom jibnu fuq il-prinċipji u l-elementi stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2002/413/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2002 rigward l-implimentazzjoni tal-Ġestjoni Integrata taż-Żona tal-Kosta fl-Ewropa18a u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/631/UE.
______________
18a ĠU L 148, 6.6.2002, p. 24.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 15
(15)   L-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta għandhom japplikaw l-approċċ ibbażat fuq l-ekosistemi kif imsemmi fl-Artikolu 1(3) tad-Direttiva 2008/56/KE sabiex jiżguraw li l-pressjoni kollettiva tal-attivitajiet kollha tinżamm fi ħdan livelli kompatibbli mal-ksib ta’ status ambjentali tajjeb u li ma tkunx kompromessa l-kapaċità tal-ekosistemi tal-baħar li jirreaġixxu għall-bidliet ikkawżati mill-bniedem, filwaqt li jippermettu l-użu sostenibbli ta' oġġetti u servizzi tal-baħar mill-ġenerazzjonijiet ta’ issa u tal-ġejjieni.
(15)   L-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta għandhom japplikaw l-approċċ ibbażat fuq l-ekosistemi kif imsemmi fl-Artikolu 1(3) tad-Direttiva 2008/56/KE, billi jikkunsidraw il-prinċipju tas-sussidjarjetà u jqisu l-prinċipju ta' prekawzjoni u l-prinċipju li azzjoni preventiva għandha tittieħed, kif stabbilit fl-Artikolu 191(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sabiex jiżguraw li l-pressjoni kollettiva tal-attivitajiet marittimi u kostali kollha tinżamm fi ħdan livelli kompatibbli mal-ksib ta’ status ambjentali tajjeb u mal-konservazzjoni ta' riżorsi naturali, u li ma tkunx kompromessa l-kapaċità tal-ekosistemi tal-baħar li jirreaġixxu għall-bidliet ikkawżati mill-bniedem, filwaqt li jippermettu l-użu sostenibbli ta oġġetti u servizzi tal-baħar mill-ġenerazzjonijiet ta’ issa u tal-ġejjieni.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 16
(16)   L-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta se jikkontribwixxu, fost oħrajn, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli19, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd20, id-Deċiżjoni Nru 884/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE dwar il-linji gwida Komunitarji sabiex jiġi żviluppat netwerk trans-Ewropew tat-trasport21, id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin, l-Istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-202022, il-Pjan Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi23, l-Istrateġija tal-UE dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima24 kif ukoll, fejn hu xieraq, dawk dwar il-Politika Reġjonali tal-UE, inkluż il-baċir tal-baħar u l-istrateġiji makroreġjonali.
(16)   L-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta se jikkontribwixxu, fost oħrajn, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli19, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd20, id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi20a, id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa20b, id-Deċiżjoni Nru 884/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li temenda d-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE dwar il-linji gwida Komunitarji għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport21, id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin, l-Istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-202022, il-Pjan Direzzjonali għal Ewropa bUżu Effiċjenti tar-Riżorsi23, l-Istrateġija tal-UE dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima24 u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni COM(2009)0008 bit-titolu “L-iskopijiet strateġiċi u r-rakkomandazzjonijiet għall-politika tat-trasport marittimu tal-UE sal-2018”, kif ukoll, fejn hu xieraq, dawk dwar il-Politika Reġjonali tal-UE, inkluż il-baċir tal-baħar u l-istrateġiji makroreġjonali.
_______________
_________________
19 ĠU C 140, 5.6.2009, pp. 16-62.
19 ĠU C 140, 5.6.2009, p. 16.
20 ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59-80.
20 ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.
20a ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7.
20b ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
21 ĠU C 167, 30.04.2004, p. 1.
21 ĠU L 167, 30.4.2004, p. 1.
22 COM(2011)0244 finali.
22 COM(2011)0244 finali.
23 COM(2011)0571 finali.
23 COM(2011)0571 finali.
24 COM(2013)XXXX.
24 COM(2013)XXXX.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 17
(17)   L-attivitajiet marittimi u dawk kostali huma spiss interrelatati mill-qrib. Dan jirrikjedi pjanijiet spazjali marittimi u strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta li jkunu koordinati jew integrati sabiex jiggarantixxu l-użu sostenibbli tal-ispazju marittimu u l-ġestjoni taż-żoni kostali filwaqt li jitqiesu l-fatturi soċjali, ekonomiċi u ambjentali.
(17)   L-attivitajiet marittimi u dawk kostali huma spiss interrelatati u interdipendenti mill-qrib. Dan jirrikjedi pjanijiet spazjali marittimi u strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta li jkunu koordinati, marbutin flimkien jew integrati sabiex jiggarantixxu l-użu sostenibbli tal-ispazju marittimu u l-ġestjoni taż-żoni kostali filwaqt li jitqiesu l-fatturi soċjali, ekonomiċi u ambjentali u l-objettivi.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 18
(18)   Sabiex jinkisbu l-għanijiet ta' din id-Direttiva, il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta għandhom ikopru ċ-ċiklu sħiħ tal-identifikazzjoni tal-problema, il-ġbir ta' informazzjoni, l-ippjanar, it-teħid ta' deċiżjonijiet, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u jkunu bbażati fuq l-aqwa għarfien xjentifiku disponibbli. Għandu jsir l-aqwa użu tal-mekkaniżmi stabbiliti f'leġiżlazzjoni eżistenti jew futura, inkluża d-Deċiżjoni 2010/477/UE dwar kriterji u standards metodoloġiċi għal status ambjentali tajjeb ta’ ilmijiet tal-ibħra jew l-inizjattiva tal-Kummissjoni dwar l-Għarfien dwar il-Baħar 202025.
(18)   Sabiex jinkisbu l-għanijiet ta' din id-Direttiva, il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta għandhom ikopru ċ-ċiklu sħiħ tal-identifikazzjoni tal-problema, il-ġbir ta' informazzjoni, l-ippjanar, it-teħid ta' deċiżjonijiet, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni, ir-reviżjoni jew l- aġġornar, u għandhom ikunu bbażati fuq l-aqwa għarfien xjentifiku disponibbli u l-aktar riċenti. Għandu jsir l-aqwa użu tal-mekkaniżmi stabbiliti f'leġiżlazzjoni eżistenti jew futura, inkluża d-Deċiżjoni 2010/477/UE dwar kriterji u standards metodoloġiċi għal status ambjentali tajjeb ta’ ilmijiet tal-ibħra jew l-inizjattiva tal-Kummissjoni dwar l-Għarfien dwar il-Baħar 202025.
____________
_______________
25 COM(2010)0461 finali.
25 COM(2010)0461 finali.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 19
(19)   L-iskop ewlieni tal-ippjanar spazjali marittimu huwa li jiġu identifikati u mmaniġġjati l-użi u l-kunflitti spazjali fiż-żoni marittimi. Sabiex jintlaħaq dak l-iskop, jeħtieġ li tal-inqas l-Istati Membri jiżguraw li l-proċess jew il-proċessi tal-ippjanar jirriżultaw f’mappa komprensiva li tidentifika l-użi differenti tal-ispazju marittimu, filwaqt li jitqiesu l-bidliet fit-tul minħabba t-tibdil fil-klima.
(19)   L-iskopijiet ewlenin tal-ippjanar spazjali marittimu huma li jiġu identifikati u mmaniġġjati l-użi spazjali, ikunu mminimizzati l-kunflitti transsettorjali fiż-żoni marittimi u jissaħħaħ it-tkabbir sostenibbli fis-settur marittimu. Sabiex jintlaħqu dawk l-iskopijiet, jeħtieġ li tal-inqas l-Istati Membri jiżguraw li l-proċess jew il-proċessi tal-ippjanar jirriżultaw f’mappa komprensiva li tidentifika l-użi differenti tal-ispazju marittimu, filwaqt li jitqiesu l-bidliet fit-tul minħabba t-tibdil fil-klima.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 20
(20)   L-Istati Membri għandhom jikkonsultaw u jikkoordinaw il-pjanijiet u l-istrateġiji tagħhom mal-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz rilevanti fir-reġjun jew is-subreġjun tal-baħar jew iż-żona kostali kkonċernata skont id-drittijiet u l-obbligi ta' dawn l-Istati Membri u pajjiżi terzi taħt il-liġi Ewropea u dik internazzjonali. Il-kooperazzjoni transkonfinali effikaċi bejn l-Istati Membri u ma' pajjiżi terzi ġirien teħtieġ l-identifikazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti f'kull Stat Membru. Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-kooperazzjoni ma' Stati Membri oħra jew pajjiżi terzi. Minħabba d-differenzi bejn diversi reġjuni jew subreġjuni tal-baħar u ż-żoni kostali, mhuwiex xieraq li f'din id-Direttiva jiġi preskritt fid-dettall kif għandhom ikunu dawn il-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni.
(20)   L-Istati Membri għandhom jikkonsultaw u, kemm jista’ jkun, jikkoordinaw il-pjanijiet u l-istrateġiji tagħhom mal-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz rilevanti fir-reġjun jew is-subreġjun tal-baħar jew iż-żona kostali kkonċernata skont id-drittijiet u l-obbligi ta dawn l-Istati Membri u pajjiżi terzi taħt il-liġi Ewropea u dik internazzjonali. Il-kooperazzjoni transkonfinali effikaċi bejn l-Istati Membri u ma' pajjiżi terzi ġirien teħtieġ l-identifikazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti f'kull Stat Membru. Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-kooperazzjoni ma Stati Membri oħra jew pajjiżi terzi. Minħabba d-differenzi bejn diversi reġjuni jew subreġjuni tal-baħar u ż-żoni kostali, mhuwiex xieraq li f'din id-Direttiva jiġi preskritt fid-dettall kif għandhom ikunu dawn il-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)
(21a)  Għall-iskopijiet tal-aġġustament taż-żoni kostali għat-tibdil fil-klima, u għall-ġlieda kontra l-fenomeni tal-erożjoni u tal-avvanz eċċessiv tal-kosti, għar-riskji ta' ingress tal-baħar, għad-deterjorament tal-istatus ekoloġiku u għat-telf tal-bijodiversità tal-ekosistemi tal-kosti, huwa ta' importanza estrema li l-ġestjoni tas-sediment kostali ssir b'mod sostenibbli u li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent, bil-għan li tibbilanċja żoni problematiċi oħra li huma esposti għal riskju akbar. Id-depożiti tas-sedimenti taħt il-baħar li qegħdin fuq il-blata kontinentali jistgħu jintużaw f'każijiet fejn ikun hemm nuqqas ta' sedimenti fis-sistema kostali.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 22
(22)   Il-ġestjoni ta’ żoni marittimi u kostali hija kumplessa u tinvolvi livelli differenti ta' awtoritajiet, operaturi ekonomiċi u partijiet interessati oħra. Sabiex ikun garantit l-iżvilupp sostenibbli b'mod effettiv, huwa essenzjali li l-partijiet interessati, l-awtoritajiet u l-pubbliku jiġu kkonsultati fi stadju adattat fit-tħejjija ta’ pjanijiet spazjali marittimi u strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta skont din id-Direttiva, f'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE. Eżempju tajjeb għad-dispożizzjonijiet dwar il-konsultazzjoni pubblika jista' jinstab fl-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2003/35/KE.
(22)   Il-ġestjoni ta’ żoni marittimi u kostali hija kumplessa u tinvolvi livelli differenti ta' awtoritajiet, operaturi ekonomiċi u partijiet interessati oħra. Sabiex ikun garantit l-iżvilupp sostenibbli bmod effettiv, huwa essenzjali li l-partijiet interessati, l-awtoritajiet u l-pubbliku jkunu kkonsultati fi stadju adattat fit-tħejjija ta’ pjanijiet spazjali marittimi u strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta skont din id-Direttiva, fkonformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 25
(25)   Sabiex jiġi żgurat li l-istabbiliment tal-pjanijiet spazjali marittimi u tal-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta ikun ibbażat fuq dejta affidabbli u biex ikun evitat piż amministrattiv żejjed, huwa essenzjali li l-Istati Membri jiġbru l-aħjar dejta u informazzjoni disponibbli permezz tal-użu ta' strumenti u għodod eżistenti għall-ġbir tad-dejta, bħal dawk żviluppati fil-kuntest tal-inizjattiva tal-Għarfien dwar il-Baħar 2020.
(25)   Sabiex jiġi żgurat li l-istabbiliment tal-pjanijiet spazjali marittimi u tal-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta ikun ibbażat fuq dejta affidabbli u biex ikun evitat piż amministrattiv żejjed, huwa essenzjali li l-Istati Membri jiġbru u jużaw l-aħjar dejta u informazzjoni disponibbli billi jħeġġu lill-partijiet interessati rilevanti jaqsmu d-dejta u l-informazzjoni tagħhom u permezz tal-użu ta strumenti u għodod eżistenti għall-ġbir tad-dejta, bħal dawk żviluppati fil-kuntest tal-inizjattiva tal-Għarfien dwar il-Baħar 2020.
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)
(25a)  Sabiex tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva b'mod mifrux u kkoordinat mal-Unjoni kollha, huwa xieraq li jiġu identifikati, fost l-istrumenti finanzjarji eżistenti, riżorsi biex jappoġġjaw il-programmi dimostrattivi u l-iskambju ta' prattiki tajba u proċessi virtużi fl-istrateġiji, il-pjanijiet u l-governanza tal-ġestjoni tal-ambjent kostali u tal-ispazju marittimu.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 28
(28)  It-traspożizzjoni f'waqtha tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva hija essenzjali peress li l-UE adottat għadd ta’ inizjattivi ta’ politika li għandhom jiġu implimentati sas-sena 2020 u li din id-Direttiva għandha l-għan li ssostni. Għalhekk għandha tiġi adottata l-iqsar data ta' skadenza possibbli għat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva.
(28)  It-traspożizzjoni f’waqtha tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva hija essenzjali peress li l-UE adottat għadd ta’ inizjattivi ta’ politika li għandhom jiġu implimentati sas-sena 2020 u li din id-Direttiva għandha l-għan li ssostni u li tikkomplementa. Għalhekk għandha tiġi adottata l-iqsar data ta' skadenza possibbli għat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1
1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-ippjanar spazjali marittimu u għall-ġestjoni integrata tal-kosta u għandha l-għan li tippromwovi t-tkabbir sostenibbli tal-ekonomiji marittimi u kostali u l-użu sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar u dawk kostali.
1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-ippjanar spazjali marittimu li jinvolvi il-ġestjoni integrata tal-kosta u għandha l-għan li tippromwovi t-tkabbir u l-iżvilupp sostenibbli tal-ekonomiji marittimi u kostali u l-użu sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar u dawk kostali, billi tappoġġja b’mod partikolari l-oqsma ta’ prijorità identifikati fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Settembru 2012 dwar it-Tkabbir Blu, Opportunitajiet għal Tkabbir Sostenibbli fis-Settur tal-Baħar u dak Marittimu.
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2
2.   Fi ħdan il-Politika Marittima Integrata tal-Unjoni, dan il-qafas jipprovdi għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni mill-Istati Membri ta' pjanijiet spazjali marittimi u ta' strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta bl-iskop li jintlaħqu l-għanijiet speċifikati fl-Artikolu 5.
2.   Fi ħdan il-Politika Marittima Integrata tal-Unjoni, din id-Direttiva tipprovdi qafas għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni mill-Istati Membri ta pjanijiet spazjali marittimi u ta strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta bl-iskop li jintlaħqu l-għanijiet speċifikati fl-Artikolu 5, filwaqt illi tqis l-interazzjonijiet bejn l-art u l-baħar u l-kooperazzjoni transfruntiera mtejba fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-UNCLOS.
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1
1.  Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għall-ilmijiet tal-ibħra u għaż-żoni kostali.
1.  Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għall-ilmijiet tal-ibħra u għaż-żoni kostali kollha tal-Unjoni, f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali eżistenti.
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2
2.   Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għal attivitajiet li l-uniku għan tagħhom hu d-difiża jew is-sigurtà nazzjonali. Kull Stat Membru għandu, madankollu, ifittex li jiżgura li tali attivitajiet jitwettqu b'mod li jkun kompatibbli mal-għanijiet ta' din id-Direttiva.
2.   Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għal attivitajiet li l-uniku għan tagħhom hu d-difiża jew is-sigurtà nazzjonali. L-Istati Membri għandhom, madankollu, ifittxu li jiżguraw li tali attivitajiet jitwettqu b'mod li jkun kompatibbli, safejn ikun raġonevoli u prattikabbli, mal-objettivi ta' din id-Direttiva.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 1
1.   "Żona kostali" tfisser żona ġeomorfoloġika fuq iż-żewġ naħat ta' żona ta' xatt il-baħar bil-limitu fuq in-naħa tal-baħar ikun il-limitu estern tal-ibħra territorjali tal-Istati Membri u l-limitu fuq in-naħa tal-art ikun il-limitu kif definit mill-Istati Membri fl-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta tagħhom.
1.  Żona kostali tfisser xatt il-baħar u ż-żona ġeomorfoloġika fuq iż-żewġ naħat tax-xatt il-baħar kif definit mill-Istati Membri fil-liġijiet rispettivi tagħhom, bil-limitu fuq in-naħa tal-baħar li ma jaqbiżx l-ibħra territorjali tagħhom.
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2
2.   "Politika Marittima Integrata" tfisser il-politika tal-Unjoni bl-għan li trawwem teħid tad-deċiżjonijiet koordinat u koerenti biex jiġi mmassimizzat l-iżvilupp sostenibbli, it-tkabbir ekonomiku u l-koeżjoni soċjali tal-Istati Membri, b'mod partikolari fir-rigward tar-reġjunijiet kostali, insulari u l-aktar imbiegħda fl-Unjoni, kif ukoll is-setturi marittimi, permezz ta' politiki koerenti relatati mas-settur marittimu u kooperazzjoni internazzjonali rilevanti.
2.  Politika Marittima Integrata tfisser il-politika tal-Unjoni li ġiet stabbilita biex trawwem governanza marittima transsettorjali u transkonfinali koordinata u koerenti biex jiġi mmassimizzat l-iżvilupp sostenibbli, it-tkabbir ekonomiku u l-koeżjoni soċjali tal-Istati Membri, bmod partikolari fir-rigward tar-reġjuni kostali, insulari u l-aktar imbiegħda fl-Unjoni, kif ukoll is-setturi marittimi, permezz ta politiki koerenti relatati mas-settur marittimu u kooperazzjoni internazzjonali rilevanti.
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2a (ġdid)
2a.  “Pjanijiet tal-ispazju marittimu” tfisser il-pjanjew il-pjanijiet li jirriżulta(w) minn proċess pubbliku għall-analiżi u l-ippjanar tat-tqassim spazjali u temporali tal-attivitajiet umani f’żoni marittimi biex jinkisbu l-għanijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali definiti f'din id-Direttiva, u f’konformità mal-politiki nazzjonali rilevanti, biex jiġi identifikat l-użu tal-ispazju marittimu għal użi differenti tal-baħar, u jitħeġġeġ b'mod partikolari l-użu għal diversi raġunijiet.
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2b (ġdid)
2b.  “Strateġiji tal-ġestjoni kostali integrata” tfisser il-prattiki u/jew l-istrateġiji formali u informali li jimmiraw il-ġestjoni integrata tal-proċessi kollha ta’ politika li jaffettwaw iż-żona kostali, u jindirizzaw l-interazzjonijiet bejn l-art u l-baħar tal-attivitajiet kostali b’mod koordinat bil-ħsieb li jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli taż-żoni kostali u tal-baħar. Dawn l-istrateġiji jiżguraw li d-deċiżjonijiet ta’ ġestjoni jew ta’ żvilupp jittieħdu b’mod koerenti fis-setturi kollha sabiex jevitaw, jew tal-inqas jillimitaw, il-kunflitti dwar l-użu taż-żoni kostali.
Vot Separat
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 4
3.  "Reġjun tal-baħar jew sub-reġjun’ tal-baħar" tfisser r-reġjuni u sub-reġjuni msemmija fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/56/KE.
3.  ‘Reġjun tal-baħar’ tfisser ir-reġjuni tal-baħar imsemmija fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/56/KE.
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 4
4.  Ilmijiet tal-ibħra tfisser l-ilmijiet, qiegħ il-baħar u s-subsoil kif definiti fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2008/56/KE.
4.  Ilmijiet tal-ibħra tfisser l-ilmijiet, qiegħ il-baħar u s-subsoil tan-naħa tal-baħar tal-linja bażi minn fejn il-medda tal-ilmijiet territorjali hija mkejla, li testendi sat-tarf nett taż-żona fejn Stat Membru jkollu u/jew jeżerċita drittijiet ta’ ġurisdizzjoni, skont l-UNCLOS, bl-eċċezzjoni ta’ ilmijiet li jmissu mal-pajjiżi u t-territorji msemmija fl-Anness II għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u d-Dipartimenti u l-Kollettivitajiet Esteri Franċiżi.
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 7
7.   "Stat ambjentali tajjeb" tfisser l-istatus ambjentali msemmi fl-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2008/56/KE.
7.  Stat ambjentali tajjeb tfisser l-istatus ambjentali msemmi fl-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2008/56/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/477/UE.
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1
1.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u jimplimenta pjan jew pjanijiet spazjali marittimu/i u strateġija jew strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta. Dawn jistgħu jkunu ppreparati f’dokumenti separati.
1.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u jimplimenta l-ippjanar spazjali marittimu. Fejn Stat Membru ma jintegrax l-interazzjonijiet bejn l-art u l-baħar fil-pjan spazjali marittimu, dawk l-interazzjonijiet għandhom jiġu indirizzati permezz ta' ġestjoni kostali integrata. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk isegwux approċċ integrat jew jistabbilixxux pjanijiet spazjali marittimi u strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta b’mod separat.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-Istati Membri jew l-awtoritajiet reġjonali jew lokali kompetenti għandhom jibqgħu responsabbli għat-tfassil u d-determinazzjoni tal-kontenut ta’ dawn il-pjanijiet u l-istrateġiji, inkluż it-tqassim tal-ispazju marittimu għall-attivitajiet tas-setturi differenti u l-użi marittimi u tal-baħar.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3
3.   Meta jistabbilixxu pjanijiet spazjali marittimi u strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta, l-Istati Membri għandhom iqisu b’mod xieraq il-partikolaritajiet tar-reġjuni u s-subreġjuni, l-attivitajiet tas-settur rispettiv, l-ilmijiet tal-baħar u ż-żoni kostali kkonċernati u l-impatti potenzjali tat-tibdil fil-klima.
3.   Meta jistabbilixxu pjanijiet spazjali marittimi u strateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta, l-Istati Membri għandhom iqisu b’mod xieraq il-partikolaritajiet u l-bżonnijiet tar-reġjuni tal-baħar u kostali u s-subreġjuni, u l-opportunitajiet ippreżentati minnhom, l-attivitajiet tas-settur rispettiv eżistenti u futuri, l-ilmijiet tal-baħar u ż-żoni kostali kkonċernati u l-impatti tat-tibdil fil-klima.
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  B’mod partikolari, fil-każ tar-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni, l-Artikolu 349 tat-TFUE għandu jiġi rispettat filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċjali u r-restrizzjonijiet ta’ dawn ir-reġjuni.
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 5
Il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta għandhom japplikaw approċċ ibbażat fuq l-ekosistema biex jiffaċilitaw il-koeżistenza u jevitaw il-kunflitti bejn attivitajiet ta' setturi li jikkompetu bejniethom fl-ilmijiet tal-ibħra u ż-żoni kostali, u għandhom l-għan li jikkontribwixxu biex:
1.  Il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji tal-ġestjoni kostali integrata għandhom japplikaw l-approċċ ibbażat fuq l-ekosistema filwaqt li jiġu kkunsidrati kriterji ekonomiċi, soċjali u ambjentali fl-istess livell biex jappoġġjaw l-iżvilupp u t-tkabbir sostenibbli fis-settur marittimu. Huma għandhom iħeġġu l-koeżistenza tal-attivitajiet tas-settur relevanti b'mod kompatibbli, jimminimizzaw il-kunflitti bejn dawk l-attivitajiet fl-ilmijiet tal-baħar u ż-żoni kostali, u jħeġġu l-kooperazzjoni transkonfinali u l-użu multiplu tal-istess spazju marittimu minn setturi differenti.
2.  Il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni kostali integrata għandu jkollhom l-għan li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Unjoni li ġejjin:
(a)   jiżguraw il-provvista tal-enerġija tal-Unjoni billi jippromwovu l-iżvilupp ta' sorsi tal-enerġja tal-baħar, l-iżvilupp ta' forom ġodda u rinnovabbli tal-enerġija, l-interkonnessjoni ta' netwerks tal-enerġija, u l-effiċjenza enerġetika;
(a)   jiżguraw il-provvista tal-enerġija tal-Unjoni billi jippromwovu l-iżvilupp ta' sorsi tal-enerġja tal-baħar, l-iżvilupp ta' forom ġodda u rinnovabbli tal-enerġija, l-interkonnessjoni ta' netwerks tal-enerġija, u l-effiċjenza enerġetika;
(b)   jippromwovu l-iżvilupp tat-trasport marittimu u jipprovdu rotot ta' tbaħħir effiċjenti u kosteffikaċi mal-Ewropa kollha, inkluż l-aċċessibbiltà għall-port u s-sikurezza tat-trasport;
(b)   jippromwovu l-iżvilupp tat-trasport marittimu mal-Ewropa kollha, inkluż l-aċċessibbiltà tal-portijiet, is-sikurezza tat-trasport, il-konnessjonijiet multimodali u s-sostenibilità;
(c)   irawmu l-iżvilupp sostenibbli u t-tkabbir tas-settur tas-sajd u tal-akkwakultura, inkluż l-impjiegi fis-settur tas-sajd u s-setturi konnessi;
(c)   irawmu l-iżvilupp sostenibbli tas-settur tas-sajd u t-tkabbir sostenibbli tas-settur tal-akkwakultura, inkluż l-impjiegi fis-settur tas-sajd u s-setturi konnessi;
(d)   jiżguraw il-preżervazzjoni, il-protezzjoni u t-titjib tal-ambjent kif ukoll l-użu prudenti u razzjonali tar-riżorsi naturali, sabiex jintlaħaq status ambjentali tajjeb, jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità u d-degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistemi u jitnaqqsu r-riskji tat-tniġġis tal-baħar;
(d)   jiżguraw il-preżervazzjoni, il-protezzjoni u t-titjib tal-ambjent permezz ta' netwerk rappreżentattiv u koerenti taż-żoni protetti kif ukoll l-użu prudenti, prekawzjonarju u razzjonali tar-riżorsi naturali, sabiex jintlaħaq status ambjentali tajjeb, jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità u d-degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistemi u jitnaqqsu u jiġu evitati r-riskji tat-tniġġis tal-baħar u taż-żoni kostali;
(e)   jiżguraw żoni kostali u tal-baħar li jifilħu jirreżistu għall-klima.
(e)   jiżguraw li żoni kostali u tal-baħar ikunu iktar reżiljenti għall-impatti tat-tibdil fil-klima sabiex jiġu protetti żoni kostali vulnerabbli.
3.  Il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni kostali integrata jista' jkollhom l-għan li jikkontribwixxu għal aktar objettivi nazzjonali bħal:
(a)  il-promozzjoni tal-estrazzjoni ta’ materja prima sostenibbli;
(b)  il-promozzjoni tat-turiżmu sostenibbli;
(c)  l-iżgurar tal-preżervazzjoni u l-protezzjoni tal-wirt kulturali;
(d)  il-garanzija tal-użu rekreattiv u oħrajn għall-pubbliku;
(e)  il-preservazzjoni tal-karatteristiċi ekonomiċi u soċjali tradizzjonali tal-ekonomija marittima.
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1
1.   Il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta għandhom jistabbilixxu passi operattivi sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 5 filwaqt li jqisu l-attivitajiet kollha rilevanti u l-miżuri applikabbli għalihom.
1.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi passi proċedurali sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 5, filwaqt li jqisu l-attivitajiet rilevanti, l-użu u l-miżuri applikabbli għalihom.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b
(b)   jiżguraw kooperazzjoni transkonfinali effettiva bejn l-Istati Membri, u bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-partijiet interessati tas-setturi ta' politika rilevanti;
(b)   jiżguraw parteċipazzjoni effettiva tal-partijiet interessati tas-setturi ta politika rilevanti skont l-Artikolu 9;
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
(ba)  jiżguraw kooperazzjoni transkonfinali effettiva bejn l-Istati Membri skont l-Artikolu 12;
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c
(c)   jidentifikaw l-effetti transkonfinali tal-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta fuq l-ilmijiet tal-ibħra u ż-żoni kostali taħt is-sovranità u/jew il-ġuriżdizzjoni ta' pajjiżi terzi fl-istess reġjun jew subreġjun tal-baħar u jittrattawhom b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti ta' dawn il-pajjiżi skont l-Artikoli 12 u 13.
(c)   jidentifikaw l-effetti transkonfinali tal-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta fuq l-ilmijiet tal-ibħra u ż-żoni kostali taħt is-sovranità u/jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi fl-istess reġjun jew subreġjun tal-baħar u jittrattawhom bkooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti ta dawk il-pajjiżi skont l-Artikolu 13.
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)
(ca)  minn naħa waħda, jkunu bbażati fuq l-aqwa dejta disponibbli u, min-naħa l-oħra, jiżguraw il-flessibbiltà meħtieġa biex jitqiesu l-iżviluppi futuri;
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1
1.  Il-pjanijiet spazjali marittimi għandu jkun fihom tal-anqas immappjar tal-ilmijiet tal-baħar li jidentifikaw id-distribuzzjoni spazjali u temporali attwali u potenzjali tal-attivitajiet marittimi kollha rilevanti sabiex jinkisbu l-għanijiet kif stipulat fl-Artikolu 5.
1.  Il-pjanijiet spazjali marittimi għandu jkun fihom tal-anqas immappjar tal-ilmijiet tal-baħar li jidentifikaw id-distribuzzjoni spazjali u temporali attwali, intenzjonata u potenzjali tal-użi u tal-attivitajiet marittimi kollha rilevanti u l-komponenti tal-ekosistemi importanti sabiex jinkisbu l-għanijiet kif stipulat fl-Artikolu 5.
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – parti introduttorja
2.   Meta jkunu qed jistabbilixxu l-pjanijiet spazjali marittimi l-Istati Membri għandhom iqisu, tal-anqas, l-attivitajiet li ġejjin:
2.   Meta jkunu qed jistabbilixxu l-pjanijiet spazjali marittimi l-Istati Membri għandhom iqisu, fost oħrajn, l-użi u l-attivitajiet li ġejjin:
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a sa g
(a)   l-impjanti għall-estrazzjoni tal-enerġija u l-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli;
(a)   l-impjanti għall-estrazzjoni tal-enerġija u l-produzzjoni ta enerġija rinnovabbli u l-konsenja sal-art;
(b)   is-siti u l-infrastrutturi tal-estrazzjoni taż-żejt u tal-gass;
(b)   is-siti u l-infrastrutturi tal-esplorazzjoni u tal-estrazzjoni taż-żejt, tal-gass u ta’ materja prima oħra;
(c)   ir-rotot tat-trasport marittimu;
(c)   ir-rotot tat-trasport marittimu;
(d)   il-kejbil ta' taħt il-baħar u r-rotot tal-pipeline;
(d)   il-kejbil ta' taħt il-baħar u r-rotot tal-pipeline;
(e)   iż-żoni tas-sajd;
(e)   iż-żoni tas-sajd eżistenti u potenzjali;
(f)   is-siti ta' trobbija fuq il-baħar;
(f)   iż-żoni tal-marikultura;
(g)   is-siti ta' konservazzjoni tan-natura.
(g)   is-siti tal-protezzjoni u tal-konservazzjoni tan-natura u tal-ispeċijiet, żoni tan-Natura 2000, ekosistemi tal-baħar sensittivi oħrajn u ż-żoni tal-madwar, bi qbil mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u dik nazzjonali;
(h)  it-turiżmu tal-baħar u kostali;
(i)  is-siti ta’ protezzjoni ta’ wirt kulturali;
(j)  iż-żoni tat-taħriġ militari.
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1
1.   L-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta għandu jkun fihom tal-anqas, inventarju tal-miżuri eżistenti applikati f'żoni kostali u analiżi tal-ħtieġa għal azzjonijiet addizzjonali sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 5. L-istrateġiji għandhom jipprovdu għal-implimentazzjoni ta' politika integrata u transsettorjali u jikkunsidraw l-interazzjonijiet bejn l-attivitajiet terrestri u marittimi.
1.   Meta tkun qed tiġi stabbilita l-ġestjoni integrata tal-kosta, l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu jekk jużawx sett ta' prattiki jew strateġija waħda jew aktar. Huma għandhom jidentifikaw miżuri eżistenti applikati fżoni kostali u jagħmlu analiżi tal-ħtieġa għal azzjonijiet addizzjonali sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 5. Il-ġestjoni integrata tal-kosta għandha ssaħħaħ l-implimentazzjoni ta’ politika integrata u transsettorjali u tikkunsidra l-interazzjonijiet bejn l-attivitajiet terrestri u marittimi sabiex tiġi żgurata konnettività bejn l-art u l-baħar.
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – parti introduttorja
2.   Meta jkunu qed jistabbilixxu l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta, l-Istati Membri għandhom iqisu, tal-inqas, l-attivitajiet li ġejjin:
2.   Meta jkunu qed jistabbilixxu l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta, l-Istati Membri għandhom iqisu:
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a
(a)  l-utilizzazzjoni ta' riżorsi naturali speċifiċi inklużi l-impjanti għall-estrazzjoni tal-enerġija u l-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli;
imħassar
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
(aa)  prattiki u strateġiji diġà stabbiliti f'konformità mar-Rakkomandazzjoni 2002/413/KE;
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ab (ġdid)
(ab)  il-prattiki, in-netwerks u l-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali formali u informali eżistenti;
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ac (ġdid)
(ac)  l-attivitajiet, l-impjanti, il-faċilitajiet u l-infrastruttura rilevanti;
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b
(b)  l-iżvilupp tal-infrastruttura, tal-faċilitajiet tal-enerġija, tat-trasport, tal-portijiet, tax-xogħlijiet marittimi u ta' strutturi oħra inkluża l-infrastruttura ekoloġika;
imħassar
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c
(c)  l-agrikoltura u l-industrija;
imħassar
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt d
(d)  is-sajd u l-akkwakultura;
imħassar
Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt e
(e)   il-konservazzjoni, ir-restawr u l-ġestjoni tal-ekosistemi kostali, is-servizzi tal-ekosistema u n-natura, il-pajsaġġi kostali u l-gżejjer;
(e)   il-protezzjoni, il-konservazzjoni, ir-restawr u l-ġestjoni tal-ekosistemi kostali, tad-deltas u l-art mistagħdra protetti, is-servizzi tal-ekosistema u n-natura, il-pajsaġġi kostali u l-gżejjer;
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt f
(f)  il-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima.
(f)  il-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, b'mod partikolari ż-żieda fir-reżiljenza tal-ekosistemi.
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mezzi għall-parteċipazzjoni pubblika tal-partijiet kollha interessati fi stadju bikri fl-iżvilupp tal-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mezzi għal parteċipazzjoni pubblika billi jinfurmaw u jikkonsultaw lill-partijiet interessati rilevanti u l-awtoritajiet u l-pubbliku kkonċernati fi stadju bikri fl-iżvilupp tal-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li dawk il-partijiet interessati u l-awtoritajiet u l-pubbliku kkonċernati jkollhom aċċess għar-riżultati hekk kif dawn jiġu ffinalizzati.
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2
2.  Il-parteċipazzjoni pubblika għandha tiżgura li l-partijiet interessati rilevanti u l-awtoritajiet u l-pubbliku kkonċernati jkunu kkonsultati dwar l-abbozz tal-pjanijiet u l-istrateġiji u jkollhom aċċess għar-riżultati hekk kif dawn ikunu disponibbli.
imħassar
Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3
3.  Meta jkunu qed jistabbilixxu mezzi għall-konsultazzjoni pubblika, l-Istati Membri għandhom jaġixxu skont id-dispożizzjonijiet rilevanti f'leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea.
imħassar
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1
1.   L-Istati Membri għandhom jorganizzaw il-ġbir tal-aħjar dejta disponibbli u l-iskambju tal-informazzjoni meħtieġa għall-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta.
1.   L-Istati Membri għandhom jorganizzaw il-ġbir u l-użu tal-aħjar dejta disponibbli u l-iskambju tal-informazzjoni meħtieġa għall-pjanijiet spazjali marittimi u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta.
Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3
3.  Meta jkunu qed jorganizzaw il-ġbir u l-iskambju tad-dejta msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jagħmlu użu, sa fejn huwa possibbli, ta' strumenti u għodod żviluppati skont il-Politika Marittima Integrata.
3.  Meta jkunu qed jorganizzaw il-ġbir u l-iskambju tad-dejta msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jagħmlu użu, sa fejn huwa possibbli, minn strumenti u għodod żviluppati skont il-Politika Marittima Integrata u politiki tal-Unjoni rilevanti oħrajn, bħal dawk stipulati fid-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE)27a.
_____________
27a ĠU L 108, 25.4.2007, p. 1.
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 11
Il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta huma suġġetti għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/42/KE.
Il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta huma suġġetti għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/42/KE u tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 92/43/KEE fejn japplikaw.
Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1
1.  Kull Stat Membru li għandu konfini ma' żona kostali jew żona marittima ta' Stat Membru ieħor għandu jikkoopera biex jiżgura li l-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta jkunu koerenti u kkoordinati maż-żona kostali jew ir-reġjun u/jew is-subreġjun kollha kkonċernati. Kooperazzjoni bħal din għandha b'mod partikolari tqis kwistjonijiet ta' natura transnazzjonali, bħall-infrastruttura transkonfinali.
1.  Kull Stat Membru li għandu konfini ma' żona kostali jew żona marittima ta' Stat Membru ieħor għandu jieħu l-passi neċessarji biex jikkoopera biex jiżgura li l-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta jkunu koerenti u kkoordinati maż-żona kostali jew ir-reġjun u/jew is-subreġjun kollha kkonċernati. Kooperazzjoni bħal din għandha b’mod partikolari tqis kwistjonijiet ta’ natura transnazzjonali, bħall-infrastruttura transkonfinali, u għandha timmira għal viżjoni komuni għal kull strateġija ta' baċini tal-baħar eżistenti u futuri.
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Sabiex jiġi permess li sseħħ il-kooperazzjoni, l-Istati Membri għandhom, fejn possibbli, jikkoordinaw iż-żmien meta jseħħu Pjanijiet Spazjali Marittimi ġodda jew iċ-ċikli ta’ reviżjoni ta’ dawk eżistenti.
Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a
(a)   strutturi ta' kooperazzjoni reġjonali istituzzjonali li jkopru ż-żona kostali jew ir-reġjun jew is-subreġjun tal-baħar ikkonċernati, jew
(a)   Konvenzjonijiet dwar l-Ibħra Reġjonali jew strutturi oħra ta kooperazzjoni reġjonali istituzzjonali li jkopru ż-żona kostali jew ir-reġjun jew is-subreġjun tal-baħar ikkonċernati, jew
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b
(b)  netwerk dedikat tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li jkopru reġjun tal-baħar u/jew subreġjun ikkonċernat.
(b)  netwerk tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li jkopru ż-żona kostali, ir-reġjun tal-baħar u/jew subreġjun ikkonċernati, jew.
Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
(ba)  kwalunkwe approċċ ieħor li jilħaq ir-rekwiżiti tal-paragrafu 1.
Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 13
L-Istati Membri li jmissu ma' żona kostali jew żona marittima ta' pajjiż terz għandhom jagħmlu kull sforz biex jikkoordinaw il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta tagħhom ma’ dak il-pajjiż terz fir-reġjun jew is-subreġjun tal-baħar u ż-żona kostali relatata kkonċernati.
L-Istati Membri li jmissu ma’ żona kostali jew żona marittima ta’ pajjiż terz għandhom, f’konformità mal-liġijiet u l-konvenzjonijiet marittimi internazzjonali, jikkonsultaw dak il-pajjiż u jagħmlu kull sforz biex jikkooperaw u jikkoordinaw il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta tagħhom ma’ dak il-pajjiż terz fir-reġjun jew is-subreġjun tal-baħar u ż-żona kostali relatata kkonċernati.
Emenda 87
Proposta għal direttiva
Artikolu 14
1.  Kull Stat Membru għandu jaħtar għal kull żona kostali u reġjun jew subreġjun tal-baħar ikkonċernat, l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, inkluż biex jiżgura l-kooperazzjoni ma' Stati Membri oħra kif definit fl-Artikolu 12 u l-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi kif definit fl-Artikolu 13.
1.  Kull Stat Membru għandu jaħtar għal kull żona kostali u reġjun tal-baħar ikkonċernat, l-awtorità jew l-awtoritajiet inkarigati mill-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, inkluż biex jiżgura l-kooperazzjoni ma' Stati Membri oħra kif definit fl-Artikolu 12 u l-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi kif definit fl-Artikolu 13.
2.  Kull Stat Membru għandu jipprovdi lill-Kummissjoni b'lista tal-awtoritajiet kompetenti, flimkien mal-elementi ta’ informazzjoni elenkati fl-Anness I ta' din id-Direttiva.
2.  Kull Stat Membru għandu jipprovdi lill-Kummissjoni b'lista tal-awtoritajiet inkarigati, flimkien mal-elementi ta’ informazzjoni elenkati fl-Anness I ta' din id-Direttiva.
3.  Fl-istess waqt, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni lista tal-awtoritajiet kompetenti tagħhom fir-rigward ta’ dawk il-korpi internazzjonali li fihom huma jipparteċipaw u li huma rilevanti għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.
3.  Fl-istess waqt, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni lista tal-awtoritajiet kompetenti tagħhom fir-rigward ta’ dawk il-korpi internazzjonali li fihom huma jipparteċipaw u li huma rilevanti għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.
4.  Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni bi kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni pprovduta skont il-paragrafu 1 sa sitt xhur minn meta jidħol fis-seħħ tibdil bħal dan.
4.  Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni bi kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni pprovduta skont il-paragrafu 1 sa sitt xhur minn meta jidħol fis-seħħ tibdil bħal dan.
4a.  F'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, kull Stat Membru jista' jaħtar l-awtoritajiet inkarigati tiegħu skont il-livelli istituzzjonali u ta' governanza li japplikaw.
Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2
2.  Dan ir-rapport għandu tal-anqas ikun fih informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Artikoli 6 sa 13.
2.  Dan ir-rapport għandu tal-anqas ikun fih informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Artikoli 6 sa 13. Fejn ikun possibbli, il-kontenut u l-format tar-rapport għandhom jiġu armonizzati mal-ispeċifikazzjonijiet relevanti stipulati fid-Direttiva 2008/56/KE.
Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3
3.   Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport ta' progress lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jiddeskrivi fil-qosor il-progress li sar fl-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.
3.   Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport ta progress lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux aktar tard minn sena wara d-data ta’ skadenza għall-istabbiliment tal-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta, li jiddeskrivi fil-qosor il-progress li sar fl-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva
Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli dwar:
1.   Il-Kummissjoni għandha, mingħajr preġudizzju għall-ispeċifikazzjonijiet rigward pjanijiet u strateġiji sostantivi, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli dwar:
Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja
(a)   l-ispeċifikazzjonijiet operattivi għall-ġestjoni tad-dejta msemmija fl-Artikolu 10, sakemm dawn ma jkunux ġew stabbiliti minn leġiżlazzjoni oħra tal-UE, bħad-Direttiva 2007/2/KE jew 2008/56/KE, dwar
(a)   l-ispeċifikazzjonijiet relatati mal-proċess għall-ġestjoni tad-dejta msemmija fl-Artikolu 10, sakemm dawn ma jkunux ġew stabbiliti minn atti legali oħra tal-Unjoni, bħad-Direttiva 2007/2/KE jew 2008/56/KE, dwar
Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 1
–  il-qsim tad-dejta, u l-ħidma f'konnessjoni ma' proċessi eżistenti tal-ġestjoni u l-ġbir tad-dejta; kif ukoll
–  il-qsim effettiv tad-dejta, u l-ħidma f’konnessjoni ma’ sistemi ta’ proċessi eżistenti tal-ġestjoni u l-ġbir tad-dejta; kif ukoll
Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja
(b)   l-istadji operattivi għall-istabbiliment u r-rappurtar dwar il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta li jikkonċernaw:
(b)   l-istadji relatati mal-proċess li jikkontribwixxu għall-istabbiliment u r-rappurtar dwar il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta li jikkonċernaw:
Emenda 74
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – inċiż 3
–  il-modalitajiet ta' kooperazzjoni transkonfinali;
–   il-modalitajiet l-aktar effettivi ta kooperazzjoni transkonfinali;
Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – inċiż 4
–  konsultazzjoni pubblika.
imħassar
Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2
2.   Fejn issir referenza għall-paragrafu 1, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2
2.  Meta l-Istati Membri jadottaw il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, dawn għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’din ir-referenza meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif għandha ssir din ir-referenza.
2.  Meta l-Istati Membri jadottaw il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, dawn għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’din ir-referenza meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif għandha ssir din ir-referenza.
Emenda 78
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4
4.  Il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta msemmijin fl-Artikolu 4(1) għandhom jiġu stabbiliti fi ħdan perjodu ta’ 36 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
4.  Il-pjanijiet spazjali marittimi u l-istrateġiji għall-ġestjoni integrata tal-kosta msemmijin fl-Artikolu 4(1) għandhom jiġu stabbiliti fi ħdan perjodu ta’ 48 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
Emenda 79
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 5
5.   Ir-rapporti msemmija fl-Artikolu 15(1) għandhom jingħataw mhux aktar tard minn 42 xahar wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva, u kull sitt snin minn hemm 'il quddiem.
5.   Ir-rapporti msemmija fl-Artikolu 15(1) għandhom jingħataw mhux aktar tard minn 54 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, u kull sitt snin minn hemmil quddiem.
Emenda 80
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 6
6.  Ir-rapport ta' progress imsemmi fl-Artikolu 15(3) għandu jiġi ppreżentat mhux aktar tard minn 6 xhur wara d-data msemmija fil-paragrafu 5, u kull 6 snin minn hemm 'il quddiem.
6.  Ir-rapport ta’ progress imsemmi fl-Artikolu 15(3) għandu jiġi ppreżentat mhux aktar tard minn 6 xhur wara d-data msemmija fil-paragrafu 5, u kull erba’ snin minn hemm ’il quddiem.
Emenda 81
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 6a (ġdid)
6a.  L-obbligi ta’ traspożizzjoni f’din id-Direttiva m’għandhomx japplikaw għal Stati Membri mingħajr kosta.

(1) Il-każ kien riferut lura lill-kumitat responsabbli biex jerġà jiġi kkunsidrat skont it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 57(2) (A7-0379/2013).

Avviż legali - Politika tal-privatezza