Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0074(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0379/2013

Predložena besedila :

A7-0379/2013

Razprave :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Glasovanja :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Obrazložitev glasovanja
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Sprejeta besedila
PDF 527kWORD 276k
Četrtek, 12. december 2013 - Strasbourg
Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij ***I
P7_TA(2013)0588A7-0379/2013

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 12. decembra 2013 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Sklicevanje 1 a (novo)
ob upoštevanju sklepa Sveta 2010/631/EU z dne 13. septembra 2010 o sklenitvi Protokola o integriranem upravljanju obalnih območij Sredozemlja h Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja v imenu Evropske unije1,
__________________
1 UL L 279, 23.10.2010, str. 1.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)   Zaradi velikega in vse intenzivnejšega povpraševanja po pomorskem prostoru za raznovrstne namene, kot so obrati za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, pomorski promet, ribolovne dejavnosti, ohranjanje ekosistemov, turizem in objekti za akvakulturo, ter številnih obremenitev obalnih virov je potreben celosten pristop k načrtovanju in upravljanju.
(1)   Zaradi velikega in vse intenzivnejšega povpraševanja po pomorskem prostoru za raznovrstne namene, kot so obrati za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, raziskovanje in izkoriščanje nafte in plina, pomorski promet, ribolovne dejavnosti, ohranjanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti, pridobivanje surovin, turizem in objekti za akvakulturo, ter številnih obremenitev obalnih virov je potreben celosten pristop k načrtovanju in upravljanju.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 2
(2)   Tak pristop k upravljanju oceanov je bil oblikovan v Celostni pomorski politiki za Evropsko unijo, vključno z Direktivo 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja kot okoljskim stebrom navedene politike. Cilj celostne pomorske politike je podpreti trajnostni razvoj morij in oceanov ter razviti usklajeno in pregledno odločanje v zvezi s sektorskimi politikami Unije, ki vplivajo na oceane, morja, otoke, obalne in najbolj oddaljene regije ter pomorske sektorje, vključno s strategijami za morske bazene ali makroregionalnimi strategijami.
(2)   Tak pristop k upravljanju oceanov in gospodarjenju z morji je bil oblikovan v Celostni pomorski politiki za Evropsko unijo, vključno z Direktivo 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja kot okoljskim stebrom navedene politike. Cilj celostne pomorske politike je podpreti trajnostni razvoj morij in oceanov ter razviti usklajeno in pregledno odločanje v zvezi s sektorskimi politikami Unije, ki vplivajo na oceane, morja, otoke, obalne in najbolj oddaljene regije ter pomorske sektorje, vključno s strategijami za morske bazene ali makroregionalnimi strategijami.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 3
(3)   V celostni pomorski politiki sta pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij določena kot medsektorska sredstva politike, ki javnim organom in zainteresiranim stranem omogočata uporabo usklajenega in celostnega pristopa. Uporaba ekosistemskega pristopa bo prispevala k spodbujanju trajnostne rasti pomorskih in obalnih gospodarstev ter trajnostne rabe morskih in obalnih virov.
(3)   V celostni pomorski politiki sta pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij določena kot medsektorska sredstva politike, ki javnim organom in zainteresiranim stranem omogočata uporabo usklajenega in celostnega in čezmejnega pristopa. Uporaba ekosistemskega pristopa bo prispevala k spodbujanju trajnostne rasti pomorskih in obalnih gospodarstev ter trajnostne rabe morskih in obalnih virov.
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)  Komisija je v nedavnem sporočilu Modra rast: možnosti za trajnostno rast v morskem in pomorskem sektorju opredelila več pobud EU, ki že potekajo ter so namenjene izvajanju strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. V njem je opredelila tudi številne sektorske dejavnosti, na katere bi morale biti osredotočene prihodnje pobude za modro rast ter ki bi jih morali pomorski prostorski načrti in strategije celostnega upravljanja obalnih območij ustrezno podpirati.
(5)  Komisija je v nedavnem sporočilu Modra rast: možnosti za trajnostno rast v morskem in pomorskem sektorju opredelila več pobud EU, ki že potekajo ter so namenjene izvajanju strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. V njem je opredelila tudi številne sektorske dejavnosti, na katere bi morale biti osredotočene prihodnje pobude za modro rast ter ki bi jih morali pomorski prostorski načrti in strategije celostnega upravljanja obalnih območij ustrezno podpirati. Jasna podpora držav članic tem opredeljenim strateškim področjem bo omogočila pravno varnost in predvidljivost za naložbe javnih in zasebnih akterjev, ki bodo imele učinek vzvoda na vse sektorske politike, povezane s pomorskim in obalnim prostorom.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 7
(7)   V preambuli Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) je navedeno, da so vprašanja v zvezi z rabo oceanskega prostora med seboj tesno povezana in jih je treba obravnavati kot celoto. Načrtovanje oceanskega prostora pomeni logičen razvoj in strukturiranje uporabe pravic, dodeljenih v skladu z UNCLOS, ter praktično sredstvo, ki državam članicam pomaga izpolnjevati njihove obveznosti.
(7)   V preambuli Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) je navedeno, da so vprašanja v zvezi z rabo oceanskega prostora med seboj tesno povezana in jih je treba obravnavati kot celoto. Načrtovanje oceanskega prostora pomeni logičen razvoj in strukturiranje uporabe pravic, dodeljenih v skladu z UNCLOS, ter praktično sredstvo, ki državam članicam in pristojnim podnacionalnim organom pomaga izpolnjevati njihove obveznosti.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 10
(10)   Za zagotovitev doslednosti in pravne jasnosti bi bilo treba geografsko področje uporabe strategij pomorskega prostorskega načrtovanja in celostnega upravljanja obalnih območij opredeliti v skladu z veljavnimi zakonodajnimi instrumenti Unije in mednarodnim pomorskim pravom.
(10)   Za zagotovitev doslednosti in pravne jasnosti bi bilo treba geografsko področje uporabe pomorskega prostorskega načrtovanja in celostnega upravljanja obalnih območij opredeliti v skladu z veljavnimi zakonodajnimi instrumenti Unije in mednarodnim pomorskim pravom, zlasti Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS).
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 12
(12)   Primerno je, da Unija določi pravila o pomorskih prostorskih načrtih in strategijah celostnega upravljanja obalnih območij, države članice in njihovi pristojni organi pa ostajajo odgovorni za oblikovanje in določanje vsebine teh načrtov ter strategij za svoje morske vode in obalna območja, vključno z dodeljevanjem pomorskega prostora različnim sektorskih dejavnostim.
(12)   Primerno je, da Unija določi pregleden in skladen okvir za pomorske prostorske načrte in strategije celostnega upravljanja obalnih območij, države članice in njihovi pristojni organi pa ostajajo odgovorni za oblikovanje in določanje vsebine teh načrtov ter strategij za svoje morske vode in obalna območja, vključno z dodeljevanjem pomorskega prostora različnim sektorskih dejavnostim in rabe morja.
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 13
(13)   Da bi bili upoštevani načeli sorazmernosti in subsidiarnosti, dodatna upravna obremenitev pa čim manjša, bi morala prenos in izvajanje te direktive čim bolj temeljiti na obstoječih nacionalnih predpisih in mehanizmih. Strategije celostnega upravljanja obalnih območij bi morale temeljiti na načelih in elementih iz Priporočila Sveta 2002/413/ES in Sklepa Sveta 2010/631/EU.
(13)   Da bi bili upoštevani načeli sorazmernosti in subsidiarnosti, dodatna upravna obremenitev pa čim manjša, bi morala prenos in izvajanje te direktive čim bolj temeljiti na obstoječih nacionalnih predpisih in mehanizmih ter predpisih in mehanizmih iz konvencij o regionalnih morjih. Strategije celostnega upravljanja obalnih območij bi morale temeljiti na načelih in elementih iz Priporočila Sveta 2002/413/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2002 o izvajanju celostnega upravljanja obalnih območij v Evropi18a in Sklepa Sveta 2010/631/EU.
______________
18a UL L 148, 6.6.2002, str. 24.
Sprememba 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 15
(15)   Pri pomorskem prostorskem načrtovanju in celostnem upravljanju obalnih območij bi bilo treba uporabljati ekosistemski pristop iz člena 1(3) Direktive 2008/56/ES za zagotovitev, da je skupna obremenitev vseh dejavnosti skladna z dosego dobrega okoljskega stanja in da ni ogrožena sposobnost odzivanja morskih ekosistemov na spremembe, ki jih povzročajo ljudje, hkrati pa bi moralo navedeno načrtovanje in upravljanje sedanjim in prihodnjim generacijam omogočati trajnostno rabo morskega blaga in storitev.
(15)   Pri pomorskem prostorskem načrtovanju in celostnem upravljanju obalnih območij bi bilo treba uporabljati ekosistemski pristop iz člena 1(3) Direktive 2008/56/ES ter upoštevati načelo subsidiarnosti, previdnostno načelo in načelo, da je treba delovati preventivno, kot določa člen 191(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, za zagotovitev, da je skupna obremenitev vseh pomorskih in obalnih dejavnosti skladna z dosego dobrega okoljskega stanja in ohranjanjem naravnih virov ter da ni ogrožena sposobnost odzivanja morskih ekosistemov na spremembe, ki jih povzročajo ljudje, hkrati pa bi moralo navedeno načrtovanje in upravljanje sedanjim in prihodnjim generacijam omogočati trajnostno rabo morskega blaga in storitev.
Sprememba 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 16
(16)   Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij bosta med drugim prispevala k doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov19, Uredbe Sveta št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike20, Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 884/2004/ES o spremembi Odločbe št. 1692/96/ES o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja21, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja, strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 202022, Časovnega okvira za Evropo, gospodarno z viri23, strategije EU o prilagajanju podnebnim spremembam24 ter, če je primerno, ciljev iz regionalne politike EU, vključno s strategijami za morske bazene in makroregionalnimi strategijami.
(16)   Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij bosta med drugim prispevala k doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov19, Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike20, Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic20a, Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst20b, Odločbe št. 884/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o spremembi Odločbe št. 1692/96/ES o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja21, Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja, strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 202022, Časovnega okvira za Evropo, gospodarno z viri23, strategije EU o prilagajanju podnebnim spremembam24 in Sporočila Komisije (COM(2009)0008) z naslovom „Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018‟ ter, če je primerno, ciljev iz regionalne politike EU, vključno s strategijami za morske bazene in makroregionalnimi strategijami.
_______________
_________________
19 UL L 140, 5.6.2009, str. 16–62.
19 UL L 140, 5.6.2009, str. 16.
20 UL L 358, 31.12.2002, str. 59–80.
20 UL L 358, 31.12.2002, str. 59.
20a UL L 20, 26.1.2010, str. 7.
20b UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
21 UL L 167, 30.4.2005, str. 1–38.
21 UL L 167, 30.4.2004, str. 1.
22 COM(2011) 244 konč.
22 COM(2011)0244.
23 COM(2011) 571 konč.
23 COM(2011)0571.
24 COM(2013)XXX.
24 COM(2013)XXX.
Sprememba 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 17
(17)   Pomorske in obalne dejavnosti so med seboj pogosto tesno povezane. Zato morajo biti pomorski prostorski načrti in strategije celostnega upravljanja obalnih območij usklajeni ali povezani, da se zagotovita trajnostna raba pomorskega prostora in upravljanje obalnih območij, pri katerem so upoštevani družbeni, gospodarski in okoljski dejavniki.
(17)   Pomorske in obalne dejavnosti so med seboj pogosto tesno povezane in odvisne druga od druge. Zato morajo biti pomorski prostorski načrti in strategije celostnega upravljanja obalnih območij usklajeni, združeni ali povezani, da se zagotovita trajnostna raba pomorskega prostora in upravljanje obalnih območij, pri katerem so upoštevani družbeni, gospodarski in okoljski dejavniki ter cilji.
Sprememba 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 18
(18)   Za uresničitev ciljev te direktive bi morali pomorski prostorski načrti in strategije celostnega upravljanja obalnih območij pokrivati celotni cikel od opredelitve problema, zbiranja informacij in načrtovanja do odločanja, izvajanja in spremljanja izvajanja ter temeljiti na najboljšem znanstvenem znanju, ki je na voljo. Čim bolj bi bilo treba izkoristiti mehanizme iz obstoječe ali prihodnje zakonodaje, vključno s Sklepom 2010/477/EU o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda ali pobudo Komisije Znanje o morju 202025.
(18)   Za uresničitev ciljev te direktive bi morali pomorski prostorski načrti in strategije celostnega upravljanja obalnih območij pokrivati celotni cikel od opredelitve problema, zbiranja informacij in načrtovanja do odločanja, izvajanja, spremljanja izvajanja, pregleda ali posodabljanja, ter temeljiti na najboljšem in najnovejšem znanstvenem znanju, ki je na voljo. Čim bolj bi bilo treba izkoristiti mehanizme iz obstoječe ali prihodnje zakonodaje, vključno s Sklepom 2010/477/EU o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda ali pobudo Komisije Znanje o morju 202025.
____________
_______________
25 COM(2010) 461 konč.
25 COM(2010)0461.
Sprememba 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 19
(19)   Glavni namen pomorskega prostorskega načrtovanja je določiti in upravljati rabe prostora ter opredeliti in reševati nesoglasja na pomorskih območjih. Za doseganje tega namena morajo države članice zagotoviti vsaj, da se v postopku ali postopkih načrtovanja izdela celovita karta, na kateri so opredeljene različne rabe pomorskega prostora ob upoštevanju dolgoročnih učinkov podnebnih sprememb.
(19)   Glavni nameni pomorskega prostorskega načrtovanja so določiti in upravljati rabe prostora, zagotoviti čim manj medsektorskih nesoglasij na pomorskih območjih ter okrepiti trajnostno rast v pomorskem sektorju. Za doseganje teh namenov morajo države članice zagotoviti vsaj, da se v postopku ali postopkih načrtovanja izdela celovita karta, na kateri so opredeljene različne rabe pomorskega prostora ob upoštevanju dolgoročnih učinkov podnebnih sprememb.
Sprememba 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 20
(20)   Države članice bi se morale posvetovati ter usklajevati svoje načrte in strategije z ustreznimi organi držav članic ali tretjih držav v zadevni morski regiji ali podregiji oziroma na zadevnem obalnem območju v skladu s pravicami in obveznostmi teh držav članic in tretjih držav, kot izhajajo iz evropskega in mednarodnega prava. Da bo čezmejno sodelovanje med državami članicami in s sosednjimi tretjimi državami učinkovito, morajo biti v vsaki državi članici določeni pristojni organi. Države članice morajo zato imenovati pristojni organ ali organe, ki so odgovorni za sodelovanje z drugimi državami članicami ali tretjimi državami. Zaradi razlik med različnimi morskimi regijami ali podregijami in obalnimi območji ni primerno, da se v tej direktivi podrobno določi, kakšni naj bi bili ti mehanizmi sodelovanja.
(20)   Države članice bi se morale posvetovati ter, kolikor je mogoče, usklajevati svoje načrte in strategije z ustreznimi organi držav članic ali tretjih držav v zadevni morski regiji ali podregiji oziroma na zadevnem obalnem območju v skladu s pravicami in obveznostmi teh držav članic in tretjih držav, kot izhajajo iz evropskega in mednarodnega prava. Da bo čezmejno sodelovanje med državami članicami in s sosednjimi tretjimi državami učinkovito, morajo biti v vsaki državi članici določeni pristojni organi. Države članice morajo zato imenovati pristojne organe, ki so odgovorni za sodelovanje z drugimi državami članicami ali tretjimi državami. Zaradi razlik med različnimi morskimi regijami ali podregijami in obalnimi območji ni primerno, da se v tej direktivi podrobno določi, kakšni naj bi bili ti mehanizmi sodelovanja.
Sprememba 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)
(21a)  Zaradi prilagajanja obalnih območij podnebnim spremembam ter zaradi boja proti eroziji ali prekomerni akreciji, vdiranju morja, slabšanju ekološkega stanja in izgubi biotske raznovrstnosti obalnih ekosistemov, je zelo pomembno primerno, trajnostno in ekološko ustrezno upravljanje obalnih usedlin, da se uravnovesijo razmere na kritičnih območjih, ki so najbolj izpostavljena tem pojavom. V primeru pomanjkanja usedlin na obalah se lahko uporabijo nanosi morskih usedlin na epikontinentalnem pasu.
Sprememba 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 22
(22)   Upravljanje pomorskih in obalnih območij je zapleteno ter vključuje organe, gospodarske subjekte in druge zainteresirane strani z različnih ravni. Za učinkovito zagotavljanje trajnostnega razvoja so bistvena posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, organi in javnostjo v ustrezni fazi priprave pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij iz te direktive v skladu z zadevno zakonodajo EU. Dober primer določb o javnem posvetovanju je v členu 2(2) Direktive 2003/35.
(22)   Upravljanje pomorskih in obalnih območij je zapleteno ter vključuje organe, gospodarske subjekte in druge zainteresirane strani z različnih ravni. Za učinkovito zagotavljanje trajnostnega razvoja so bistvena posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, organi in javnostjo v ustrezni fazi priprave pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij iz te direktive v skladu z zadevno zakonodajo EU.
Sprememba 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 25
(25)   Za zagotovitev, da priprava pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij temelji na zanesljivih podatkih, ter za preprečevanje dodatne upravne obremenitve je bistveno, da države članice najboljše podatke in informacije, ki so na voljo, zbirajo z obstoječimi instrumenti in orodji za zbiranje podatkov, kot so orodja in instrumenti, razviti v okviru pobude Znanje o morju 2020.
(25)   Za zagotovitev, da priprava pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij temelji na zanesljivih podatkih, ter za preprečevanje dodatne upravne obremenitve je bistveno, da države članice najboljše podatke in informacije, ki so na voljo, zbirajo in uporabijo, tako da spodbujajo ustrezne zainteresirane strani k posredovanju svojih podatkov in informacij ter uporabijo obstoječe instrumente in orodja za zbiranje podatkov, kot so orodja in instrumenti, razviti v okviru pobude Znanje o morju 2020.
Sprememba 19
Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)
(25a)  V podporo širokemu in usklajenemu izvajanju te direktive na ozemlju Unije je treba v obstoječih finančnih instrumentih najti vire za demonstracijske programe in izmenjavo dobrih praks ter pozitivnih procesov pri strategijah in načrtih upravljanja obalnih območij in pomorskega prostora.
Sprememba 20
Predlog direktive
Uvodna izjava 28
(28)   Bistveno je, da se določbe te direktive prenesejo pravočasno, saj je EU sprejela številne politične pobude, ki jih je treba izvesti do leta 2020 in ki jih ta direktiva podpira. Zato bi bilo treba za prenos te direktive sprejeti najkrajši možni rok –
(28)   Bistveno je, da se določbe te direktive prenesejo pravočasno, saj je EU sprejela številne politične pobude, ki jih je treba izvesti do leta 2020 in ki jih ta direktiva podpira in dopolnjuje. Zato bi bilo treba za prenos te direktive sprejeti najkrajši možni rok –
Sprememba 21
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1
1.   Ta direktiva vzpostavlja okvir za pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij, ki je namenjen spodbujanju trajnostne rasti pomorskih in obalnih gospodarstev ter trajnostne rabe morskih in obalnih virov.
1.   Ta direktiva vzpostavlja okvir za pomorsko prostorsko načrtovanje, ki vključuje celostno upravljanje obalnih območij, in ki je namenjen spodbujanju trajnostnega razvoja in rasti pomorskih in obalnih gospodarstev ter trajnostne rabe morskih in obalnih virov, zlasti pa podpira osrednja področja, opredeljena v sporočilu Komisije z dne 13. septembra 2012 „Modra rast: možnosti za trajnostno rast v morskem in pomorskem sektorju“.
Sprememba 22
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2
2.   Ta okvir v okviru celostne pomorske politike Unije določa, da države članice pripravijo in izvajajo pomorske prostorske načrte in strategije celostnega upravljanja obalnih območij, da bi izpolnile cilje iz člena 5.
2.   Ta direktiva v okviru celostne pomorske politike Unije določa okvir za države članice glede priprave in izvedbe pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij, da bi izpolnile cilje iz člena 5, ob upoštevanju medsebojnega kopensko-morskega vplivanja in okrepljenega čezmejnega sodelovanja na podlagi zadevnih določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu.
Sprememba 23
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1
1.   Določbe te direktive se uporabljajo za morske vode in obalna območja.
1.   Določbe te direktive se uporabljajo za morske vode in obalna območja Unije v skladu z veljavnim pravom Unije in nacionalnim pravom.
Sprememba 24
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2
2.   Ta direktiva se ne uporablja za dejavnosti, katerih izključni namen je obramba ali nacionalna varnost. Vendar si vsaka država članica prizadeva zagotoviti, da se take dejavnosti izvajajo na način, ki je skladen s cilji te direktive.
2.   Ta direktiva se ne uporablja za dejavnosti, katerih izključni namen je obramba ali nacionalna varnost. Vendar pa si države članice prizadevajo zagotoviti, da se takšne dejavnosti izvajajo na način, ki je – kolikor je to razumno in mogoče – skladen s cilji te direktive.
Sprememba 25
Predlog direktive
Člen 3 – točka 1
1.   „obalno območje“ pomeni geomorfološko območje na obeh straneh morske obale z zunanjo mejo teritorialnih morij držav članic kot mejo proti morju in mejo, ki jo države članice v svojih strategijah celostnega upravljanja obalnih območij opredelijo kot mejo proti kopnemu;
1.   „obalno območje“ pomeni morsko obalo in geomorfološko območje na obeh straneh morske obale, kot jo opredeljujejo zakoni držav članic, z mejo proti morju, ki ne presega njihovih teritorialnih voda;
Sprememba 26
Predlog direktive
Člen 3 – točka 2
2.   „celostna pomorska politika“ pomeni politiko Unije, katere cilj je spodbujanje usklajenega in doslednega odločanja, da se s skladnimi pomorskimi politikami in ustreznim mednarodnim sodelovanjem čim bolj povečajo trajnostni razvoj, gospodarska rast in socialna kohezija držav članic, zlasti v obalnih, otoških in najbolj oddaljenih regijah Unije ter pomorskih sektorjih;
2.   „celostna pomorska politika“ pomeni politiko Unije za spodbujanje usklajenega in doslednega medsektorskega in čezmejnega pomorskega upravljanja, da se s skladnimi pomorskimi politikami in ustreznim mednarodnim sodelovanjem čim bolj povečajo trajnostni razvoj, gospodarska rast in socialna kohezija držav članic, zlasti v obalnih, otoških in najbolj oddaljenih regijah Unije ter pomorskih sektorjih;
Sprememba 27
Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 a (novo)
2a.  „pomorski prostorski načrti“ pomeni načrt ali načrte, ki so rezultat javnega procesa analiziranja in načrtovanja prostorske in časovne porazdelitve človekovih dejavnosti v morskih območjih, da bi se dosegli gospodarski, okoljski in družbeni cilji, ki so opredeljeni v tej direktivi in so v skladu z ustreznimi nacionalnimi politikami, z namenom opredeliti uporabo morskega prostora za različne rabe morja, zlasti s spodbujanjem večnamenske rabe;
Sprememba 28
Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 b (novo)
2b.  „strategije celostnega upravljanja obalnih območij“ pomenijo formalne in neformalne prakse in/ali strategije, katerih namen je celostno upravljanje vseh postopkov politik, ki zadevajo obalna območja, s katerimi se usklajeno obravnava medsebojno kopensko-morsko vplivanje obalnih dejavnosti, da bi se zagotovil trajnostni razvoj obalnih in morskih območij. S takšnimi strategijami se zagotavlja, da se odločitve o upravljanju ali razvoju sprejemajo skladno med sektorji in preprečujejo ali vsaj omejujejo spori glede rabe morskih območij;
Ločeno glasovanje
Predlog direktive
Člen 3 – točka 3
3.  „morska regija ali podregija“ pomeni morske regije in podregije iz člena 4 Direktive 2008/56/ES;
3.  „morska regija“ pomeni morske regije iz člena 4 Direktive 2008/56/ES;
Sprememba 29
Predlog direktive
Člen 3 – točka 4
4.   „morske vode“ pomeni vode, morsko dno in podtalje, kot je opredeljeno v členu 3(1) Direktive 2008/56/ES;
4.   „morske vode“ pomeni vode, morsko dno in podtalje od temeljne črte proti odprtemu morju, od katere se meri širina teritorialnih voda, ki sega do najbolj oddaljenega območja, na katerem država članica v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu ima in/ali izvaja sodne pristojnosti, razen voda ob državah in ozemljih, navedenih v Prilogi II k Pogodbi, ter ob francoskih čezmorskih departmajih in območnih skupnostih;
Sprememba 31
Predlog direktive
Člen 3 – točka 7
7.   „dobro okoljsko stanje“ pomeni okoljsko stanje iz člena 3(5) Direktive 2008/56/ES.
7.   „dobro okoljsko stanje“ pomeni okoljsko stanje iz člena 3(5) Direktive 2008/56/ES in Sklepa Komisije 2010/477/EU.
Sprememba 32
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1
1.   Vsaka država članica pripravi in izvaja pomorski prostorski načrt ali načrte in strategijo ali strategije celostnega upravljanja obalnih območij. Lahko se pripravijo v ločenih dokumentih.
1.   Vsaka država članica pripravi in izvaja pomorsko prostorsko načrtovanje. Kadar država članica ne vključi medsebojnega kopensko-morskega vplivanja v svoje pomorsko prostorsko načrtovanje, se to vplivanje obravnava preko celostnega upravljanja obalnih območij. Države članice lahko odločijo, ali bodo ubrale celosten pristop ali pa bodo ločeno pripravile pomorske prostorske načrte in celostne strategije upravljanja obalnih območij.
Sprememba 33
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Države članice in njihovi pristojni regionalni ali lokalni organi so še naprej odgovorni za pripravo takih načrtov in strategij in za določanje njihove vsebine, vključno z namenitvijo morskega prostora za različne sektorske dejavnosti in pomorske in morske rabe.
Sprememba 34
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3
3.   Države članice pri pripravi pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij ustrezno upoštevajo posebnosti regij in podregij, zadevne sektorske dejavnosti, zadevne morske vode in obalna območja ter mogoče učinke podnebnih sprememb.
3.   Države članice pri pripravi pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij ustrezno upoštevajo posebnosti in potrebe morskih in obalnih regij in podregij ter možnosti, ki je te nudijo, ustrezne obstoječe in prihodnje sektorske dejavnosti, zadevne morske vode in obalna območja ter učinke podnebnih sprememb.
Sprememba 35
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Zlasti v primeru najbolj oddaljenih regij Unije se upošteva člen 349 PDEU, pri čemer se upoštevajo posebne značilnosti in omejitve teh regij.
Sprememba 36
Predlog direktive
Člen 5
Pri pomorskih prostorskih načrtih in strategijah celostnega upravljanja obalnih območij se uporablja ekosistemski pristop, da se omogoči soobstoj konkurenčnih sektorskih dejavnosti v morskih vodah in na obalnih območjih ter preprečijo nesoglasja med njimi, cilj teh načrtov in strategij pa je prispevati k:
1.  Pri pomorskih prostorskih načrtih in strategijah celostnega upravljanja obalnih območij se na isti ravni uporabljajo ekosistemski pristop ob upoštevanju gospodarskih, družbenih in okoljskih meril v podporo trajnostnemu razvoju in rasti pomorskega sektorja. Spodbujajo skladen soobstoj vseh ustreznih sektorskih dejavnosti, zmanjšujejo nesoglasja med temi dejavnostmi v morskih vodah in na obalnih območjih in spodbujajo čezmejno sodelovanje in uporabo pomorskega prostora za različne namene v različnih sektorjih.
2.  Pomorski prostorski načrti in strategije celostnega upravljanja obalnih območij naj bodo zasnovani tako, da bodo prispevali k naslednjim ciljem Unije:
(a)   zagotavljanju oskrbe Unije z energijo s spodbujanjem razvoja morskih virov energije, razvoja novih in obnovljivih oblik energije, medsebojnega povezovanja energetskih omrežij ter energetske učinkovitosti;
(a)   zagotavljanju oskrbe Unije z energijo s spodbujanjem razvoja morskih virov energije, razvoja novih in obnovljivih oblik energije, medsebojnega povezovanja energetskih omrežij ter energetske učinkovitosti;
(b)   spodbujanju razvoja pomorskega prometa ter zagotavljanju smotrnih in stroškovno učinkovitih plovnih poti po vsej Evropi, vključno z dostopnostjo pristanišč in varnostjo v prometu;
(b)   spodbujanju razvoja pomorskega prometa po vsej Evropi, vključno z dostopnostjo pristanišč in varnostjo v prometu, multimodalnih povezav in trajnosti;
(c)   podpiranju trajnostnega razvoja ter rasti ribiškega sektorja in sektorja akvakulture, vključno z zaposlovanjem v ribiškem in povezanih sektorjih;
(c)   podpiranju trajnostnega razvoja ribiškega sektorja in trajnostne rasti sektorja akvakulture, vključno z zaposlovanjem v ribiškem in povezanih sektorjih;
(d)   zagotavljanju ohranjanja, varstva in izboljševanja okolja ter preudarni in racionalni rabi naravnih virov, zlasti za doseganje dobrega okoljskega stanja, zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in slabšanja ekosistemskih storitev ter zmanjšanje tveganj za onesnaženje morja;
(d)   zagotavljanju ohranjanja, varstva in izboljševanja okolja z reprezentativno in usklajeno mrežo zaščitenih območij in z uporabo previdnostnega načela ter preudarni in racionalni rabi naravnih virov, zlasti za doseganje dobrega okoljskega stanja, zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in slabšanja ekosistemskih storitev ter za zmanjšanje in preprečevanje tveganj za onesnaženje morskih in obalnih območij;
(e)   zagotavljanju, da so obalna in morska območja odporna proti podnebnim spremembam.
(e)   zagotavljanju, da so obalna in morska območja bolj odporna proti podnebnim spremembam, da se zaščitijo ranljiva obalna območja;
3.  Pomorski prostorski načrti in strategije celostnega upravljanja obalnih območij naj bodo zasnovani tako, da bodo prispevali k naslednjim nacionalnim ciljem:
(a)  spodbujanju trajnostnega pridobivanja surovin;
(b)  spodbujanju trajnostnega turizma;
(c)  zagotavljanju ohranjanja in varstva kulturne dediščine;
(d)  zagotavljanju javne uporabe za rekreativne in druge namene;
(e)  ohranitvi tradicionalnih gospodarskih in družbenih značilnosti pomorskega gospodarstva
Sprememba 37
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1
1.   Pomorski prostorski načrti in strategije celostnega upravljanja obalnih območij določajo operativne korake za doseganje ciljev iz člena 5 ob upoštevanju vseh zadevnih dejavnosti in ukrepov, ki se nanašajo nanje.
1.   Vsaka država članica določi postopkovne korake za doseganje ciljev iz člena 5 ob upoštevanju zadevnih dejavnosti, rab in ukrepov, ki se nanašajo nanje.
Sprememba 38
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b
(b)   zagotavljajo učinkovito čezmejno sodelovanje med državami članicami ter med nacionalnimi organi in zainteresiranimi stranmi s področja zadevnih sektorskih politik;
(b)   zagotavljajo učinkovito udeležbo zainteresiranih strani z ustreznih področij sektorskih politik v skladu s členom 9;
Sprememba 39
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b a (novo)
(ba)  zagotavljajo učinkovito čezmejno sodelovanje med državami članicami v skladu s členom 12;
Sprememba 40
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka c
(c)   v njih so opredeljeni čezmejni učinki pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij na morske vode in obalna območja pod suverenostjo ali v pristojnosti tretjih držav v isti morski regiji ali podregiji in na zadevnih obalnih območjih, pri čemer se navedeni učinki obravnavajo v sodelovanju s pristojnimi organi teh držav v skladu s členoma 12 in 13.
(c)   v njih so opredeljeni čezmejni učinki pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij na morske vode in obalna območja pod suverenostjo ali v pristojnosti tretjih držav v isti morski regiji ali podregiji in na zadevnih obalnih območjih, pri čemer se navedeni učinki obravnavajo v sodelovanju s pristojnimi organi teh držav v skladu s členom 13;
Sprememba 41
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka c a (novo)
(ca)  na eni strani temeljijo na najboljših razpoložljivih podatkih, na drugi strani pa zagotavljajo potrebno prožnost, da se upošteva prihodnji razvoj.
Sprememba 42
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1
1.   Pomorski prostorski načrti vsebujejo vsaj kartiranje morskih voda, s katerim se določi dejanska in mogoča prostorska in časovna porazdelitev vseh zadevnih pomorskih dejavnosti, da bi se izpolnili cilji iz člena 5.
1.   Pomorski prostorski načrti vsebujejo vsaj kartiranje morskih voda, s katerim se določi dejanska, načrtovana in mogoča prostorska in časovna porazdelitev vseh zadevnih pomorskih rab in dejavnosti ter pomembnih ekosistemskih elementov, da bi se izpolnili cilji Unije iz člena 5.
Sprememba 43
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del
2.   Države članice pri pripravi pomorskih prostorskih načrtov upoštevajo vsaj naslednje dejavnosti:
2.   Države članice pri pripravi pomorskih prostorskih načrtov upoštevajo med drugim naslednje rabe in dejavnosti:
Sprememba 44
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točke od a do g
(a)   obrate za pridobivanje energije in proizvodnjo obnovljive energije;
(a)   obrate za pridobivanje energije, proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in njen prenos do kopnega;
(b)   obrate in infrastrukturo za črpanje nafte in plina;
(b)   obrate in infrastrukturo za črpanje nafte, plina ter za raziskovanje in pridobivanje drugih surovin;
(c)   pomorske prometne poti;
(c)   pomorske prometne poti;
(d)   podmorske kable in cevovode;
(d)   podmorske kable in cevovode;
(e)   ribolovna območja;
(e)   obstoječa in potencialna ribolovna območja;
(f)   obrate za akvakulturo;
(f)   morska gojišča;
(g)   varstvena območja.
(g)   območja za varovanje in zaščito narave, območja Natura 2000, druge občutljive morske ekosisteme in sosednja območja v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo;
(h)  morski in obalni turizem;
(i)  zaščitena območja kulturne dediščine;
(j)  vojaška vadbišča;
Sprememba 45
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1
1.   Strategije celostnega upravljanja obalnih območij vsebujejo vsaj evidenco ukrepov, ki se uporabljajo na obalnih območjih, in analizo potrebe po dodatnih ukrepih za izpolnitev ciljev iz člena 5. V strategijah se določi celostno in medsektorsko izvajanje politik ter upošteva medsebojno vplivanje med kopenskimi in pomorskimi dejavnostmi.
1.   Pri pripravi strategije celostnega upravljanja obalnih območij države članice odločijo, ali bodo uporabile sklop praks ali eno ali več strategij. Opredelijo ukrepe, ki se uporabljajo na obalnih območjih, in opravijo analizo potrebe po dodatnih ukrepih za izpolnitev ciljev iz člena 5. Celostno upravljanje obalnih območij krepi celostno in medsektorsko izvajanje politik ter upošteva medsebojno vplivanje med kopenskimi in pomorskimi dejavnostmi, da se zagotovi povezljivost kopnega in morja.
Sprememba 46
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Države članice pri pripravi strategij celostnega upravljanja obalnih območij upoštevajo vsaj naslednje dejavnosti:
2.  Države članice pri pripravi strategij celostnega upravljanja obalnih območij upoštevajo:
Sprememba 47
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka a
(a)  izkoriščanje posebnih naravnih virov, vključno z obrati za pridobivanje energije in proizvodnjo obnovljive energije;
črtano
Sprememba 48
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka a a (novo)
(aa)  že uveljavljene prakse in strategije v skladu s Priporočilom 2002/413/ES;
Sprememba 49
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka a b (novo)
(ab)  obstoječe formalne in neformalne prakse, omrežja in mehanizme čezmejnega sodelovanja;
Sprememba 50
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka a c (novo)
(ac)  ustrezne dejavnosti, obrate, objekte in infrastrukturo;
Sprememba 51
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka b
(b)  gradnjo infrastrukture, energetskih obratov, prometnih kapacitet, pristanišč, pomorskih objektov in drugih struktur, vključno z zeleno infrastrukturo;
črtano
Sprememba 52
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka c
(c)  kmetijstvo in industrijo;
črtano
Sprememba 53
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka d
(d)  ribištvo in akvakulturo;
črtano
Sprememba 54
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka e
(e)   ohranjanje, obnovo in upravljanje obalnih ekosistemov, ekosistemskih storitev in narave, obalnih pokrajin in otokov;
(e)   varstvo, ohranjanje, obnovo in upravljanje obalnih ekosistemov, zaščitenih delt in mokrišč, ekosistemskih storitev in narave, obalnih pokrajin in otokov;
Sprememba 55
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka f
(f)   prilagajanje na podnebne spremembe in blažitev teh sprememb.
(f)   blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, zlasti krepitev odpornosti ekosistemov;
Sprememba 56
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1
1.  Države članice določijo načine za sodelovanje vseh zainteresiranih strani v zgodnji fazi priprave pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij.
Države članice določijo načine za sodelovanje javnosti, tako da obveščajo ustrezne zainteresirane strani, javne organe in zadevno javnost ter se z njimi posvetujejo, v zgodnji fazi priprave pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij. Države članice zagotovijo tudi, da imajo te zainteresirane strani in organi in zadevna javnost dostop do končnega izida tega sodelovanja.
Sprememba 57
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2
2.  V okviru sodelovanja javnosti se zagotovita posvetovanje z zadevnimi zainteresiranimi stranmi in organi ter zadevno javnostjo o osnutkih načrtov in strategij ter njihov dostop do rezultatov, ko so ti na voljo.
črtano
Sprememba 58
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3
3.  Pri določanju načinov javnega posvetovanja države članice upoštevajo ustrezne določbe druge zakonodaje Unije.
črtano
Sprememba 59
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1
1.   Države članice organizirajo zbiranje najboljših razpoložljivih podatkov in izmenjavo informacij, potrebnih za pomorske prostorske načrte in strategije celostnega upravljanja obalnih območij.
1.   Države članice organizirajo zbiranje in uporabo najboljših razpoložljivih podatkov in izmenjavo informacij, potrebnih za pomorske prostorske načrte in izvajanje strategij celostnega upravljanja obalnih območij.
Sprememba 60
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3
3.   Države članice pri organizaciji zbiranja in izmenjave podatkov iz odstavka 1 čim bolj izkoristijo instrumente in orodja, ki so bili razviti v okviru celostne pomorske politike.
3.   Države članice pri organizaciji zbiranja in izmenjave podatkov iz odstavka 1 čim bolj izkoristijo instrumente in orodja, ki so bili razviti v okviru celostne pomorske politike in druge ustrezne politike Unije, kot so tiste iz Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE)27a.
_____________
27a UL L 108, 25.4.2007, str. 1.
Sprememba 61
Predlog direktive
Člen 11
Za pomorske prostorske načrte in strategije celostnega upravljanja obalnih območij veljajo določbe Direktive 2001/42/ES.
Za pomorske prostorske načrte in strategije celostnega upravljanja obalnih območij veljajo določbe Direktive 2001/42/ES in po potrebi člena 6 Direktive 92/43/EGS.
Sprememba 62
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1
1.   Vsaka država članica, ki meji na obalno ali pomorsko območje druge države članice, sodeluje z njo, da bi zagotovila, da so pomorski prostorski načrti in strategije celostnega upravljanja obalnih območij usklajeni na celotnem zadevnem obalnem območju ali v celotni zadevni morski regiji in/ali podregiji. Pri takem sodelovanju se upoštevajo zlasti nadnacionalni vidiki, kot je čezmejna infrastruktura.
1.   Vsaka država članica, ki meji na obalno ali pomorsko območje druge države članice, sprejme vse potrebne ukrepe za sodelovanje z njo, da bi zagotovila, da so pomorski prostorski načrti in strategije celostnega upravljanja obalnih območij usklajeni na celotnem zadevnem obalnem območju ali v celotni zadevni morski regiji in/ali podregiji. Pri takem sodelovanju se upoštevajo zlasti nadnacionalni vidiki, kot je čezmejna infrastruktura, njegov cilj pa je skupna vizija za vse sedanje in prihodnje strategije regionalnih morskih bazenov.
Sprememba 63
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Da se omogoči sodelovanje, morajo države članice, kadar je mogoče, usklajevati časovno razporeditev novih pomorskih prostorskih načrtov ali pregledati cikle obstoječih načrtov.
Sprememba 64
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka a
(a)   regionalnih institucionalnih struktur za sodelovanje, ki pokrivajo zadevno obalno območje ali morsko regijo ali podregijo, ali
(a)   konvencij o regionalnih morjih ali drugih regionalnih institucionalnih struktur za sodelovanje, ki pokrivajo zadevno obalno območje ali morsko regijo ali podregijo, ali
Sprememba 65
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka b
(b)   namensko povezane mreže pristojnih organov držav članic, ki pokriva zadevno morsko regijo in/ali podregijo.
(b)   povezane mreže pristojnih organov držav članic, ki pokriva zadevno obalno območje, morsko regijo in/ali podregijo ali
Sprememba 66
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka b a (novo)
(ba)  drugega pristopa, ki izpolnjuje merila iz odstavka 1.
Sprememba 67
Predlog direktive
Člen 13
Države članice, ki mejijo na obalno ali pomorsko območje tretje države, si prizadevajo kar najbolje uskladiti svoje pomorske prostorske načrte in strategije celostnega upravljanja obalnih območij z načrti in strategijami tretje države na zadevnem obalnem območju ali v zadevni morski regiji ali podregiji.
Države članice, ki mejijo na obalno ali pomorsko območje tretje države, se v skladu z mednarodnim pomorskim pravom in konvencijami posvetujejo s to državo in si prizadevajo sodelovati in kar najbolje uskladiti svoje pomorske prostorske načrte in strategije celostnega upravljanja obalnih območij z načrti in strategijami tretje države na zadevnem obalnem območju ali v zadevni morski regiji ali podregiji.
Sprememba 87
Predlog direktive
Člen 14
1.   Vsaka država članica za vsako zadevno obalno območje in morsko regijo ali podregijo imenuje organ ali organe, pristojne za izvajanje te direktive, vključno z zagotavljanjem sodelovanja z drugimi državami, opredeljenega v členu 12, in sodelovanja s tretjimi državami, opredeljenega v členu 13.
1.   Vsaka država članica za vsako zadevno obalno območje in morsko regijo imenuje organ ali organe, pristojne za izvajanje te direktive, vključno z zagotavljanjem sodelovanja z drugimi državami, opredeljenega v členu 12, in sodelovanja s tretjimi državami, opredeljenega v členu 13.
2.   Vsaka država članica predloži Komisiji seznam pristojnih organov skupaj z informacijami, navedenimi v Prilogi I k tej direktivi.
2.   Vsaka država članica predloži Komisiji seznam pristojnih organov skupaj z informacijami, navedenimi v Prilogi I k tej direktivi.
3.   Obenem vsaka država članica Komisiji pošlje seznam svojih pristojnih organov, odgovornih za mednarodna telesa, v katerih sodeluje in ki so pomembna za izvajanje te direktive.
3.   Obenem vsaka država članica Komisiji pošlje seznam svojih pristojnih organov, odgovornih za mednarodna telesa, v katerih sodeluje in ki so pomembna za izvajanje te direktive.
4.   Vsaka država članica obvesti Komisijo o vseh spremembah informacij, zagotovljenih na podlagi odstavka 1, v šestih mesecih od začetka veljavnosti take spremembe.
4.   Vsaka država članica obvesti Komisijo o vseh spremembah informacij, zagotovljenih na podlagi odstavka 1, v šestih mesecih od začetka veljavnosti take spremembe.
4a.  Vsaka država članica lahko v skladu z načelom subsidiarnosti imenuje svoje pristojne organe v skladu z veljavnimi institucionalnimi ravnmi in ravnmi upravljanja.
Sprememba 68
Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2
2.  To poročilo vsebuje vsaj informacije o izvajanju členov od 6 do 13.
2.  To poročilo vsebuje vsaj informacije o izvajanju členov od 6 do 13. Kadar je mogoče, bosta vsebina in oblika poročila usklajeni z ustreznimi specifikacijami iz Direktive 2008/56/ES.
Sprememba 69
Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3
3.   Komisija predloži poročilo o napredku Evropskemu parlamentu in Svetu, v katerem opiše napredek, dosežen pri izvajanju te direktive.
3.   Komisija predloži poročilo o napredku Evropskemu parlamentu in Svetu, v katerem opiše napredek, dosežen pri izvajanju te direktive, najpozneje eno leto po roku za pripravo pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij.
Sprememba 70
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del
1.   Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme določbe o:
1.   Komisija lahko brez poseganja v vsebino specifikacij načrtov in strategij z izvedbenimi akti sprejme določbe o:
Sprememba 71
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a – uvodni del
(a)   operativnih specifikacijah za upravljanje podatkov iz člena 10, če niso bile določene z drugo zakonodajo EU, kot je Direktiva 2007/2/ES ali Direktiva 2008/56/ES, glede
(a)   postopkovnih specifikacijah za upravljanje podatkov iz člena 10, če niso bile določene z drugimi pravnimi akti Unije, kot sta Direktiva 2007/2/ES ali Direktiva 2008/56/ES, glede
Sprememba 72
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a – alinea 1
izmenjave podatkov ter prekrivanja z obstoječimi postopki upravljanja in zbiranja podatkov ter
–  učinkovite izmenjave podatkov ter prekrivanja z obstoječimi sistemi postopkov upravljanja in zbiranja podatkov ter
Sprememba 73
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka b – uvodni del
(b)   operativnih korakih za pripravo pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij ter za poročanje o njih glede:
(b)   postopkovnih korakih, ki prispevajo k pripravi pomorskih prostorskih načrtov in strategij celostnega upravljanja obalnih območij ter poročanju o njih glede:
Sprememba 74
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka b – alinea 3
načinov čezmejnega sodelovanja;
–   najučinkovitejših načinov čezmejnega sodelovanja;
Sprememba 75
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka b – alinea 4
javnega posvetovanja.
črtano
Sprememba 76
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2
2.   Pri sklicevanju na odstavek 1 se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
Sprememba 77
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2
2.   Države članice se pri sprejetju ukrepov iz odstavka 1 sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določi vsaka država članica.
2.   Države članice se pri sprejetju ukrepov iz odstavka 1 po začetku veljavnosti te direktive sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določi vsaka država članica.
Sprememba 78
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4
4.   Pomorski prostorski načrti in strategije celostnega upravljanja obalnih območij iz člena 4(1) se pripravijo v 36 mesecih po začetku veljavnosti te direktive.
4.   Pomorski prostorski načrti in strategije celostnega upravljanja obalnih območij iz člena 4(1) se pripravijo v 48 mesecih po začetku veljavnosti te direktive.
Sprememba 79
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 5
5.  Poročila iz člena 15(1) se predložijo najpozneje 42 mesecev po začetku veljavnosti te direktive in nato vsakih šest let.
5.  Poročila iz člena 15(1) se predložijo najpozneje 54 mesecev po začetku veljavnosti te direktive in nato vsakih šest let.
Sprememba 80
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 6
6.   Poročila o napredku iz člena 15(3) se predložijo najpozneje šest mesecev po datumu iz odstavka 5 in nato vsakih šest let.
6.   Poročila o napredku iz člena 15(3) se predložijo najpozneje šest mesecev po datumu iz odstavka 5 in nato vsaka štiri leta.
Sprememba 81
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 6 a (novo)
6a.  Obveznosti prenosa iz te direktive se ne uporabljajo za celinske države članice.

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 57(2) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo (A7-0379/2013).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov