Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2963(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0552/2013

Podneseni tekstovi :

B7-0552/2013

Rasprave :

PV 12/12/2013 - 8
CRE 12/12/2013 - 8

Glasovanja :

PV 12/12/2013 - 12.15
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0593

Usvojeni tekstovi
PDF 201kWORD 45k
Četvrtak, 12. prosinca 2013. - Strasbourg
Zahtjev za mjerljive i stvarne obveze u cilju suzbijanja porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza u EU-u
P7_TA(2013)0593B7-0552/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. prosinca 2013. o pozivu na mjerljivo i obvezujuće djelovanje protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza u EU-u (2013/2963(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. prosinca 2012. o akcijskom planu za jačanje borbe protiv porezne prijevare i utaje poreza (COM(2012)0722)),

–  uzimajući u obzir preporuku Komisije od 6. prosinca 2012. o agresivnom poreznom planiranju(1)

–  uzimajući u obzir preporuku Komisiju od 6. prosinca 2012. o mjerama za poticanje trećih zemalja na primjenu minimalnih standarda dobroga upravljanja u poreznim pitanjima(2)

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 27. lipnja 2012. o konkretnim načinima jačanja borbe protiv porezne prijevare i utaje poreza u odnosu na treće zemlje (COM(2012)0351),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 21. svibnja 2013. o borbi protiv porezne prijevare, utaje poreza i poreznih oaza(3),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 19. travnja 2012. o pozivu na konkretne načine borbe protiv porezne prijevare i utaje poreza(4)

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za ekonomske i financijske poslove i izvješća o poreznim pitanjima koje je podnijelo Europskom vijeću 22. lipnja 2012.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za ekonomske i financijske poslove od 14. svibnja 2013. o utaji poreza i poreznoj prijevari,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju čelnika skupine G20 objavljenu nakon sastanka na vrhu u Sankt Peterburgu 5. i 6. rujna 2013.,

–  uzimajući u obzir priopćenje objavljeno nakon sastanka na vrhu ministara financija i guvernera središnjih banaka skupine G20 održanog 15. i 16. veljače 2013. u Moskvi,

–  uzimajući u obzir izvješće za 2013. Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj pod naslovom „Srozavanje porezne osnovice i premještanje dobiti”,

–  uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da procijenjen gubitak u poreznim prihodima izgubljen zbog utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza u EU-u iznosi 1 bilijun eura, a u vezi s time se ne poduzimaju nikakve konkretne mjere;

B.  budući da porezna prijevara i utaja poreza predstavljaju nezakonitu radnju koja uključuje izbjegavanje poreznih obveza, a izbjegavanja plaćanja poreza zakonita je upotreba poreznog sustava za smanjenje ili izbjegavanje poreznih obveza koja ponekad vodi do agresivnog poreznog planiranja, pri kojem se neprimjereno koristi tehničkim detaljima poreznog sustava ili neusklađenostima dvaju ili više poreznih sustava u svrhu smanjenja poreznih obveza;

C.  budući da bi jedino usklađenost porezne osnovice među državama članicama spriječila izbjegavanje plaćanja poreza;

D.  budući da bi potencijalni prihodi doveli države članice u bolji položaj za ujednačavanje njihovih proračuna i povećanje sredstava dostupnih za poticanje ulaganja, rasta i zapošljavanja, koji su temeljni društvenogospodarski čimbenici održive strategije izlaza iz krize EU-a;

E.  budući da razmjeri utaje poreza i izbjegavanja poreza potkopavaju povjerenje građana u pravednost i opravdanost javnih uprava i njihovih poreznih sustava;

F.  budući da su se jednostrane nacionalne mjere u mnogim slučajevima pokazale neučinkovitima i nedostatnima, ukazujući na potrebu za usklađenim i višestranim pristupom utemeljenim na konkretnim strategijama i ciljevima postavljenima na nacionalnoj razini, razini EU-a i međunarodnoj razini;

G.  budući da fiskalna konsolidacija poziva na ulaganje napora u vezi prihoda i rashoda javnih proračuna; budući da je odgovarajuća ravnoteža između poreznih osnovica i stopa poreza ključna za osiguravanje financijske stabilnosti i konkurentnosti na nacionalnoj razini i razini EU-a;

1.  pozdravlja činjenicu da su Komisija i Vijeće spremni na rješavanje pitanja poreznog jaza u Europi, između ostalog, usmjeravanjem na jačanje borbe protiv utaje i izbjegavanja plaćanja poreza te agresivnog poreznog planiranja;

2.  pozdravlja nedavne prijedloge Komisije o proširenju automatske razmjene informacija, borbi protiv prijevara u vezi s PDV-om te izmjeni Direktive o matičnom i zavisnom društvu, čime bi se pokušalo smanjiti izbjegavanje plaćanja poreza u Europi zatvaranjem postojećih zakonskih rupa kojima su se neka trgovačka društva koristila kako bi izbjegla platiti pošteni dio fiskalnih doprinosa;

3.  podsjeća da je Europski parlament državama članicama uputio hitan poziv da predano rade kako bi se porezni jaz do 2020. najmanje prepolovio, što je ambiciozan, ali ostvariv cilj;

4.  ustraje na tome da u trenutnom oporavku od krize konkretni ciljevi i stvarna obveza borbe protiv utaje poreza i izbjegavanja poreza uklanjanjem poreznog jaza mogu stvoriti prijeko potreban porast u poreznim prihodima povratom dospjelog poreza;

5.  poziva Komisiju da pokrene studiju o mogućim pokazateljima koji su temeljni za smanjenje poreznih prijevara, utaja poreza i izbjegavanja plaćanja poreza te da po potrebi uspostavi standardizirani skup pokazatelja za mjerenje utaje i izbjegavanja poreza;

6.  poziva Komisiju da uvede skup konkretnih ciljeva za smanjenje poreznog jaza na europskoj i nacionalnoj razini sa smanjenjem poreznog jaza do 2020. kao glavnim ciljem;

7.  predlaže da se ti ciljevi uvedu u strategiju Europa 2020., po potrebi, i poziva Komisiju da ispita može li im se dati jasna uloga u sklopu Europskog semestra;

8.  poziva Komisiju, s time u vezi, da ispita mogu li se i programi nacionalne reforme te programi za stabilnost i konvergenciju proširiti i obuhvatiti te ciljeve i mjere s ciljem postizanja traženog smanjenja poreznog jaza;

9.  naglašava da postoji hitna potreba za boljim usklađivanjem te da bi zajednički napori za smanjenje poreznog jaza potkrijepili obvezu Vijeća o borbi protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza;

10.  poziva Komisiju da na godišnjoj osnovi izvješćuje Parlament i Vijeće o napretku postignutom u EU-u i u svijetu u vezi s borbom protiv utaje i izbjegavanja plaćanja poreza te agresivnog poreznog planiranja, kao i da na svojoj internetskoj stranici objavi konkretne primjere najboljih praksi na tom području;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica i Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj.

(1) SL L 338, 12.12.2012., str. 41.
(2) SL L 338, 12.12.2012., str. 37.
(3) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0205.
(4) SL C 258 E, 7.9.2013., str. 53.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti