Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2963(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0552/2013

Texte depuse :

B7-0552/2013

Dezbateri :

PV 12/12/2013 - 8
CRE 12/12/2013 - 8

Voturi :

PV 12/12/2013 - 12.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0593

Texte adoptate
PDF 206kWORD 46k
Joi, 12 decembrie 2013 - Strasbourg
Apel pentru un angajament măsurabil și obligatoriu de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale în UE
P7_TA(2013)0593B7-0552/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la un apel privind asumarea unui angajament măsurabil și obligatoriu de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale în UE (2013/2963(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 decembrie 2012 privind un plan de acțiune în vederea consolidării luptei împotriva fraudei și a evaziunii fiscale (COM(2012)0722),

–  având în vedere Recomandarea Comisiei din 6 decembrie 2012 privind planificarea fiscală agresivă(1),

–  având în vedere Recomandarea Comisiei din 6 decembrie 2012 privind măsuri menite să încurajeze țările terțe să aplice standarde minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale(2),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 iunie 2012 privind modalitățile concrete de intensificare a luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale, inclusiv în ceea ce privește țările terțe (COM(2012)0351),

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 mai 2013 referitoare la lupta împotriva fraudei, a evaziunii și a paradisurilor fiscale(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 aprilie 2012 referitoare la găsirea de modalități concrete de combatere a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale(4),

–  având în vedere concluziile Ecofin și raportul Ecofin către Consiliul European din 22 iunie 2012 privind aspectele fiscale,

–  având în vedere concluziile Ecofin din 14 mai 2013 privind evaziunea și frauda fiscală,

–  având în vedere declarația liderilor G20 adoptată în urma Summitului de la Sankt Petersburg, desfășurat în perioada 5-6 septembrie 2013,

–  având în vedere comunicatul emis în urma reuniunii miniștrilor de finanțe și ai guvernatorilor băncilor centrale ale statelor G20, care a avut loc la Moscova, în perioada 15-16 februarie 2013,

–  având în vedere raportul din 2013 al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, intitulat „Addressing Base Erosion and Profit Shifting”,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât anual se pierde o sumă estimată de 1 trilion EUR de venituri fiscale potențiale din cauza fraudei și evaziunii fiscale din UE, fără a se lua nicio măsură concretă în acest sens;

B.  întrucât frauda fiscală reprezintă activități ilegale care constau în sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, în timp ce evaziunea fiscală constă în utilizarea legală a regimului fiscal pentru a reduce sau a evita obligațiile fiscale, ceea ce conduce uneori la planificarea fiscală agresivă care constă în a profita în mod inadecvat de detaliile tehnice ale unui regim fiscal sau de neconcordanțele dintre două sau mai multe regimuri fiscale în scopul de a reduce obligațiile fiscale;

C.  întrucât doar armonizarea bazei de impozitare între statele membre ar împiedica evaziunea fiscală;

D.  întrucât eventualele câștiguri de venituri ar oferi statelor membre mai multe șanse de a-și echilibra bugetele și a crește veniturile disponibile pentru a promova investițiile, creșterea economică și ocuparea forței de muncă, care sunt factori cruciali într-o strategie durabilă de ieșire din criză a UE;

E.  întrucât amploarea fraudei și a evaziunii fiscale subminează încrederea cetățenilor în corectitudinea și legitimitatea administrațiilor publice și a sistemelor de impozitare ale acestora;

F.  întrucât măsurile naționale unilaterale s-au dovedit în multe cazuri ineficiente și insuficiente, demonstrând că este necesară o abordare coordonată și multiplă, bazată pe strategii și obiective concrete, stabilite la nivel național, european și internațional;

G.  întrucât consolidarea fiscală solicită eforturi atât cu privire la veniturile, cât și la cheltuielile din bugetele publice; întrucât un echilibru adecvat între bazele și ratele de impozitare este esențial pentru a asigura stabilitatea fiscală și competitivitatea la nivelul național și al UE,

1.  salută faptul că Comisia și Consiliul sunt pregătite să abordeze problema prejudiciilor fiscale din Europa, printre altele concentrându-se asupra intensificării luptei împotriva fraudei și a evaziunii fiscale, precum și a planificării fiscale agresive;

2.  salută recentele propuneri ale Comisiei de a extinde schimbul automat de informații, de a combate frauda în materie de TVA și a modifica directiva privind societățile-mamă și filialele acestora, care au scopul de a reduce evaziunea fiscală, eliminând lacunele juridice actuale pe care anumite întreprinderi le utilizează pentru a eluda plata părții lor echitabile de contribuții fiscale;

3.  reamintește apelul său urgent către statele membre de a-și asuma un obiectiv ambițios, dar realist de a reduce cel puțin la jumătate prejudiciile fiscale până în 2020;

4.  insistă asupra faptului că, în perioada actuală de redresare în urma crizei, obiectivele realiste și angajamentul real privind combaterea fraudei și a evaziunii fiscale, prin eliminarea prejudiciilor fiscale, pot genera o creștere absolut necesară a veniturilor fiscale, prin recuperarea impozitelor datorate;

5.  invită Comisia să inițieze un studiu privind eventualii indicatori care constituie o bază pentru reducerea fraudei și a evaziunii fiscale și, după caz, să stabilească un set standardizat de indicatori pentru măsurarea fraudei și a evaziunii fiscale;

6.  invită Comisia să introducă un set de obiective concrete de reducere a prejudiciilor fiscale la nivel european și național, cu obiectivul principal de a reduce prejudiciile fiscale până în 2020;

7.  propune ca aceste obiective să fie incluse în strategia Europa 2020, după caz, și invită Comisia să examineze dacă acestora li s-ar putea dea un rol clar în semestrul european;

8.  invită Comisia, în acest sens, să analizeze, de asemenea, dacă programele naționale de reformă și programele de stabilitate și de convergență ar putea fi extinse, prin includerea acestor obiective și măsuri, pentru a obține reducerea necesară a prejudiciilor fiscale;

9.  subliniază faptul că este urgent nevoie de o coordonare mai bună, precum și că o voință comună de a reduce prejudiciile fiscale ar da conținut angajamentelor Consiliului de a combate frauda și evaziunea fiscală;

10.  invită Comisia să prezinte anual un raport Parlamentului și Consiliului cu privire la progresele înregistrate în UE și la nivel global cu privire la combaterea fraudei și a evaziunii fiscale, precum și a planificării fiscale agresive și să publice pe site-ul său web exemple concrete de cele mai bune practici în acest domeniu;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

(1) JO L 338, 12.12.2012, p. 41
(2) JO L 338, 12.12.2012, p. 37
(3) Texte adoptate, P7_TA(2013)0205.
(4) JO C 258 E, 7.9.2013, p.53

Aviz juridic - Politica de confidențialitate