Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2983(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0557/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.17
CRE 12/12/2013 - 12.17

Приети текстове :

P7_TA(2013)0595

Приети текстове
PDF 286kWORD 64k
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
Резултати от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна
P7_TA(2013)0595RC-B7-0557/2013

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно резултатите от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна (2013/2983(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно Европейската политика за съседство: към укрепване на партньорството. Позиция на Европейския парламент по докладите за 2012 г.(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно упражнявания от Русия натиск върху държави от Източното партньорство (в контекста на предстоящата среща на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс)(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 януари 2005 г.относно резултатите от изборите в Украйна(3),

—  като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс от 29 ноември 2013 г.,

—  като взе предвид съвместните декларации от срещата на високо равнище на Източното партньорство, проведена във Варшава на 30 септември 2011 г., и от срещата на високо равнище на Източното партньорство, проведена в Прага на 7 май 2009 г.,

—  като взе предвид влошаването на ситуацията в Украйна, настъпило след решението на украинските органи да не подписват споразумението за асоцииране на срещата на високо равнище във Вилнюс на 28 и 29 ноември 2013 г., което доведе до избухване на масови обществени демонстрации в подкрепа на европейския избор на Украйна в рамките на движението Евромайдан в Киев и в градовете в цяла Украйна,

—  като взе предвид съвместните изявления на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън и на комисаря по въпросите на разширяването и европейската политика на съседство Щефан Фюле, които осъждат прекомерната употреба на сила от страна на полицията в Киев, за да разпръсне протестиращите на 30 ноември 2013 г.,

—  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че по време на срещата на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс Украйна и всички други участници отново потвърдиха своя ангажимент към принципите на международното право и към основните ценности, като например демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека;

Б.  като има предвид, че по-конкретно решението на Армения да се оттегли от преговорите за сключване на споразумение за асоцииране и взетото в последния момент решение на Украйна да спре подготовката за подписване на споразумението за асоцииране осуетиха положените усилия и подкопаха осъществената през последните няколко години дейност за задълбочаване на двустранните отношения и за засилване на европейската интеграция;

В.  като има предвид, че решението на украинското правителство да спре процеса на подготовка за подписването на споразумението за асоцииране, включително за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), предизвика недоволство и масови протести в страната; като има предвид, че в този контекст украинските сили за сигурност приложиха брутална и неприемлива употреба на сила срещу мирните демонстранти, опозиционните партии и медиите;

Г.  като има предвид, че Грузия и Молдова парафираха споразумения за асоцииране с ЕС, включително разпоредби за създаване на ЗВЗСТ, на срещата на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс на 29 ноември 2013 г.;

Д.  като има предвид, че единственото разрешение трябва да бъде мирно и договорено с всички страни;

1.  Приветства парафирането на споразуменията за асоцииране, включително ЗВЗСТ, с Грузия и Молдова, което определя ясна европейска програма за тези две държави; очаква подписването и прилагането на тези споразумения във възможно най-кратки срокове; във връзка с това призовава Комисията да улесни прилагането на тези споразумения и да подпомогне съответните органи на двете държави, така че да стане възможно постигането в краткосрочен план на осезаеми положителни ефекти и ползи, обхванати от споразуменията, за техните граждани;

2.  Изразява съжаление във връзка с решението на украинските органи, под ръководството на президента Янукович, да се оттеглят от подписването на споразумение за асоцииране с ЕС по време на срещата на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс, независимо от очевидната готовност от страна на ЕС за продължаване на процеса на асоцииране, при условие че бъдат изпълнени условията; счита, че това решение е пропусната възможност от изключително значение в отношенията ЕС – Украйна, както и за стремежите на Украйна; признава европейските стремежи на Украйна, изразени чрез продължаващите демонстрации на украинското гражданско общество в рамките на Евромайдан в Киев и в други градове в цяла Украйна, което не се поколеба да излезе по улиците и да изрази своето несъгласие с решението на президента Янукович, и отново заявява своето становище, че задълбочаването на отношенията между ЕС и Украйна и фактът на предлагане на европейска перспектива на Украйна са от голямо значение и са в интерес и на двете страни;

3.  Изразява съжаление във връзка с наситените с насилие събития от нощта на 9 към 10 декември 2013 г., когато силите за сигурност нахлуха в офисите на опозиционните партии и на независимите медии и подложиха на тормоз демонстрантите, наред със събитията от нощта на 10 към 11 декември 2013 г., когато силите за сигурност нападнаха мирни демонстранти, опитвайки се да ги отстранят от Евромайдан и околните улици и да съборят барикадите; посочва, че тези събития настъпиха дори по време на посещението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън, както и продължаващите усилия за улесняване на провеждането на кръгла маса; изразява опасение, че тези събития могат да доведат до по-нататъшна ескалация на вече напрегнатата ситуация;

4.  Припомня, че са отворени няколко канала за комуникация между ЕС и Украйна, включително мисията на Европейския парламент за наблюдение, водена от председателите Кокс и Квашневски, и следователно отново заявява, че изразените от органите на Украйна опасения, целящи да обосноват взетото в последния момент решение за спиране на процеса на подготовка, следваше да бъдат изразени по-рано, така че да бъде възможно тяхното разглеждане;

5.  Отново потвърждава категоричната си подкрепа за възможно най-бързо подписване на споразумението за асоцииране, при условие че са изпълнени съответните изисквания, определени от Съвета по външни работи на 10 декември 2012 г. и подкрепени от резолюцията на Парламента от 13 декември 2012 г.; следователно призовава Европейския съвет по време на заседанието си през декември 2013 г. да изпрати силен политически сигнал, че ЕС остава готов да се ангажира с Украйна;

6.  Призовава за незабавното създаване на нова посредническа мисия на ЕС с пълни правомощия на най-високо политическо равнище, която да постигне и да подпомага провеждането на кръгла маса между правителството и демократичната опозиция и гражданското общество, както и да осигури мирен изход от настоящата криза;

7.  Изразява своята пълна солидарност с лицата, демонстриращи за европейско бъдеще; призовава украинските органи изцяло да зачитат гражданските права на хората и основната свобода на събранията и мирните протести; решително осъжда използването на брутална сила срещу мирни демонстрации и подчертава необходимостта от бързо, ефективно и независимо разследване, както и от преследване на лицата, чиято вина е доказана; призовава за незабавно и безусловно освобождаване на мирните демонстранти, задържани през последните няколко дни; подчертава международните задължения на Украйна в това отношение; подчертава, че такива мерки са в явно противоречие с основните принципи на свободата на събранията и на словото и следователно са в нарушение на универсалните и европейските ценности; припомня, че с оглед на позицията на Украйна като държава, която понастоящем председателства Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), нейните действия в областта на защитата и насърчаването на тези ценности се подлагат на още по-щателен преглед;

8.  Отново осъжда категорично неприемливия политически и икономически натиск, придружен със заплахи за търговски санкции, който се оказва от Русия върху Украйна; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да се обърнат единодушно към Русия и призовава ЕС, съвместно с неговите държави членки, да разработи и приложи политика на подходящи ответни действия по отношение на тези инструменти и мерки, използвани от Русия спрямо източните партньори, особено с цел да се подпомогне Украйна да придобие енергийна сигурност в контекста на продължаващата криза по отношение на вноса на природен газ от Русия; отново заявява, че споразумението за асоцииране е въпрос изключително от двустранен интерес между двете страни, и категорично отхвърля всяко предложение за включване на трета страна в процеса;

9.  Призовава Комисията да разгледа възможни мерки за противодействие, които ЕС може да използва, когато Русия нарушава правилата за търговия на Световната търговска организация (СТО) за недалновидни политически цели; подчертава факта, че политическото доверие в Съюза изисква той да може да реагира, когато спрямо него или държави партньори се оказва политически и икономически натиск;

10.  Настоятелно призовава украинските органи на властта да започнат разговори с протестиращите, за да се избегне ескалация на насилието и дестабилизация на страната, и настоятелно призовава всички политически партии да гарантират, че може да се проведе надлежен, спокоен и разумен парламентарен дебат относно икономическата и политическата ситуация и перспективите за бъдеща интеграция с ЕС; припомня, че във всяка демокрация могат да бъдат насрочени нови избори, когато е необходима нова обществена легитимност;

11.  Призовава институциите на ЕС и държавите членки да се ангажират с широка откритост спрямо украинското общество, по-конкретно чрез бързо постигане на споразумение за безвизов режим, засилване на сътрудничеството в областта на научните изследвания, разширяване на възможностите за младежки обмен и увеличаване на броя на предлаганите стипендии; счита, че следва да се положат допълнителни усилия, за да се включи Украйна изцяло във вътрешния енергиен пазар на ЕС;

12.  Подчертава необходимостта от това ЕС да подкрепи участието на международни финансови институции, като например Международния валутен фонд и Европейската банка за възстановяване и развитие, с оглед на предоставяне на финансова помощ, за да се подпомогне Украйна в разрешаването на нейното влошаващо се финансово положение;

13.  Припомня, че подписването на споразумението за асоцииране не е самоцел, а по-скоро средство за постигане на дългосрочна стабилност и социално-икономически напредък, както и устойчиво и системно преобразуване, и че поради това то изисква истински ангажимент за неговото правилно и бързо прилагане; призовава ЕС да договори с украинските органи конкретна пътна карта за прилагане;

14.  Изразява съжаление относно факта, че след повече от три години след успешното приключване на преговорите по споразумението за асоцииране, включително за ЗВЗСТ, арменските органи на властта решиха вместо това да се присъединят към Митническия съюз в резултат на натиска от страна на Русия; припомня на арменските органи, че протестите и демонстрациите срещу това решение са израз на свободната воля на гражданите на страната и че те трябва да бъдат зачетени по силата на международните задължения, които Армения е поела; във връзка с това припомня, че преследването и задържанията са нарушения на правата на събранията и на словото и че репресивните мерки противоречат на неотдавнашната реторика на поемане на ангажимент към споделените ценности с ЕС; призовава правителството на Армения да се включи в приобщаващ диалог с гражданското общество относно бъдещата ориентация на страната;

15.  Приветства подписването на споразумение за визови облекчения между ЕС и Азербайджан; изразява загриженост относно репресивните действия във връзка с разногласията, които възникнаха в страната след президентските избори през октомври 2013 г., проявяващи се в продължаващото задържане и нови арести на опозиционни активисти, тормоз на независими НПО и медии, уволнения на критици на правителството от техните работни места единствено въз основа на техните политически дейности; настоятелно призовава парламента на Азербайджан да преразгледа своето решение за спиране на участието си в Парламентарната асамблея Евронест вследствие на приемането на резолюция на Парламента от 23 октомври 2013 г.;

16.  Приветства законодателното предложение на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 с цел да се позволи безвизово пътуване за молдовските граждани, които притежават биометрични паспорти, в Шенгенското пространство; счита, че тази важна мярка ще улесни междуличностните контакти и ще приближи молдовските граждани до ЕС;

17.  Приветства подписването на рамково споразумение с Грузия за участие в операциите на ЕС по управление на кризи, което осигурява постоянно правно основание за участието на Грузия в текущи и бъдещи усилия на ЕС за управление на кризи по света;

18.  Счита, че изходът и цялостният контекст на срещата на високо равнище във Вилнюс подчертават необходимостта от това ЕС ясно да формулира по-стратегическа и гъвкава политика в подкрепа на европейския избор на своите източни партньори, като използва пълния набор от инструменти, с които разполага, като например макроикономическа помощ, облекчаване на търговските режими, проекти за укрепване на енергийната сигурност и икономическата модернизация, както и бързо прилагане на либерализирането на визовия режим в съответствие с европейските ценности и интереси;

19.  Подкрепя по-широкото участие на гражданското общество в националните процеси на реформи; насърчава засиленото междупарламентарно сътрудничество с Парламентарната асамблея Евронест; призовава за възможно най-бързото изпращане на мисия на Европейския парламент в Украйна; приветства участието на Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на държавите членки, на президента на Украйна, на правителствата и парламентите на държавите от Източното партньорство и на Руската федерация, на Парламентарната асамблея Евронест, както и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0446.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0383.
(3) OВ C 247 E, 6.10.2005 г., стp. 155.

Правна информация - Политика за поверителност