Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2983(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0557/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2013 - 12.17
CRE 12/12/2013 - 12.17

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0595

Přijaté texty
PDF 166kWORD 60k
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - Štrasburk
Výsledky summitu ve Vilniusu a budoucnost Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu
P7_TA(2013)0595RC-B7-0557/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o výsledcích summitu ve Vilniusu a budoucnosti Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu (2013/2983(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 nazvané „Evropská politika sousedství: směrem k posílení partnerství. Postoj Evropského parlamentu ke zprávám za rok 2012“(1),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2013 o nátlaku Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu)(2),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 13. ledna 2005 o výsledcích voleb na Ukrajině(3),

—  s ohledem na společné prohlášení přijaté na summitu Východního partnerství ve Vilniusu dne 29. listopadu 2013,

—  s ohledem na společná prohlášení přijatá na summitu Východního partnerství konaném ve Varšavě dne 30. září 2011 a na summitu Východního partnerství konaném v Praze dne 7. května 2009,

—  s ohledem na zhoršující se situaci na Ukrajině poté, co ukrajinské orgány přijaly na vilniuském summitu konaném ve dnech 28. a 29. listopadu 2013 rozhodnutí, že nepodepíšou dohodu o přidružení, na nějž proevropsky orientovaní ukrajinští občané reagovali masovými demonstracemi na náměstí Nezávislosti v Kyjevě a dalších městech po celé Ukrajině,

—  s ohledem na společná prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové a komisaře pro rozšíření a evropskou politiku sousedství Štefana Füleho odsuzující nepřiměřené použití síly policií v Kyjevě s cílem rozehnat demonstranty dne 30. listopadu 2013,

—  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že na summitu Východního partnerství ve Vilniusu potvrdila Ukrajina a všichni ostatní účastníci svůj závazek dodržovat zásady mezinárodního práva a základní hodnoty, jako je demokracie, právní stát a lidská práva;

B.  vzhledem k tomu, že zejména rozhodnutí Arménie neúčastnit se dále jednání o dohodě o přidružení a postoj Ukrajiny, která se na poslední chvíli rozhodla pozastavit přípravu podepsání dohody o přidružení, zmařily úsilí a znehodnotily práci posledních několika let, jejichž cílem bylo prohloubit bilaterální vztahy a pokročit v evropské integraci;

C.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí ukrajinské vlády pozastavit proces příprav na podepsání dohody o přidružení a prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu vyvolalo v zemi nespokojenost a rozsáhlé protesty; vzhledem k tomu, že ukrajinské bezpečnostní složky se v této situaci uchýlily k použití brutálního a nepřijatelného násilí na pokojných protestantech, opozičních stranách a sdělovacích prostředcích;

D.  vzhledem k tomu, že Gruzie a Moldavsko na summitu Východoevropského partnerství konaném ve Vilniusu dne 29. listopadu 2013 iniciovaly smlouvy o přidružení k EU, včetně ustanovení o zřízení prohloubených a komplexních zón volného obchodu;

E.  vzhledem k tomu, že řešení této situace musí mít mírovou podobu a musí být vyjednáno se všemi stranami;

1.  vítá, že byly parafovány dohody o přidružení s Gruzií a Moldavskem, včetně prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu, které stanovují pro tyto dvě země jednoznačný evropský program; očekává, že k podpisu a provedení těchto dohod dojde co nejdříve; vyzývá proto Komisi, aby usnadnila provádění těchto dohod a poskytovala pomoc příslušným orgánům těchto dvou států, aby se brzy projevily některé z konkrétních pozitivních výsledků, které mají tyto dohody přinést jejich občanům;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že během vilniuského summitu Východního partnerství odstoupily ukrajinské orgány pod taktovkou prezidenta Janukoviče od podpisu dohody o přidružení s EU navzdory jasnému odhodlání EU pokračovat v procesu přidružení, budou-li splněny podmínky; domnívá se, že tímto rozhodnutím byla promarněna velká příležitost k posílení vztahů mezi EU a Ukrajinou a pro ambice Ukrajiny; bere na vědomí proevropské smýšlení Ukrajiny, které ukrajinská občanská společnost dala najevo během pokračujících demonstrací na náměstí Nezávislosti v Kyjevě a v dalších městech po celé Ukrajině, když neváhala vyjít do ulic, aby vyjádřila svou nespokojenost s rozhodnutím prezidenta Janukoviče, a znovu opakuje, že dle jeho názoru má prohloubení vztahů mezi EU a Ukrajinou a evropská perspektiva, jež se Ukrajině nabízí, velký význam a že takový vývoj je v zájmu obou stran;

3.  vyjadřuje politování nad násilnými událostmi, které se odehrály v noci z 9. na 10. prosince 2013, když bezpečnostní složky vtrhly do kanceláří opozičních stran a nezávislých sdělovacích prostředků a napadly demonstranty, a také nad událostmi z noci z 10. na 11. prosince 2013, kdy bezpečnostní složky napadly poklidné demonstranty a snažily se je dostat pryč z místa, kde probíhají protesty zvané Euromajdan, a z přilehlých ulic a pokusily se strhnout barikády; poukazuje na to, že se tyto události odehrály dokonce během návštěvy místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové, a na probíhající úsilí o usnadnění rozhovorů u kulatého stolu; obává se, že tyto události mohou vést k další eskalaci již tak velmi vypjaté situace;

4.  připomíná, že mezi EU a Ukrajinou existuje několik komunikačních kanálů, včetně pozorovatelské mise Evropského parlamentu vedené předsedy Aleksanderem Kwaśniewskim a Patem Coxem, a opakuje proto, že obavy, jimiž ukrajinské orgány zdůvodnily své rozhodnutí dohodu na poslední chvíli nepodepsat, měly být formulovány dříve, aby mohly být vyřešeny;

5.  opětovně vyjadřuje svou důraznou podporu tomu, aby byla dohoda o přidružení podepsána co nejdříve za předpokladu, že budou splněny všechny příslušné požadavky, které stanovila Rada pro zahraniční věci dne 10. prosince 2012 a které podpořil Parlament ve svém usnesení ze dne 13. prosince 2012; vyzývá proto Evropskou radu, aby na svém zasedání v prosinci 2013 vyslala jasný politický signál, že EU je i nadále připravena s Ukrajinou spolupracovat;

6.  žádá, aby byla na nejvyšší politické úrovni okamžitě zahájena nová, plnohodnotná smírčí mise EU, jejímž úkolem bude dosáhnout toho, aby se uspořádala jednání u kulatého stolu mezi vládou, demokratickou opozicí a občanskou společností, při těchto jednáních asistovat a zajistit mírové řešení aktuální krize;

7.  vyjadřuje svou plnou solidaritu s demonstranty požadujícími evropskou budoucnost; vyzývá ukrajinské orgány, aby plně respektovaly občanská práva a základní svobody, pokud jde o svobodu shromažďování a nenásilné protesty; ostře odsuzuje použití brutálního násilí proti pokojným demonstracím a zdůrazňuje, že musí rychle proběhnout účinné a nezávislé vyšetřování a viníci musí být stíháni; požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění poklidných demonstrantů zatčených v posledních několika dnech; zdůrazňuje související mezinárodní závazky Ukrajiny; zdůrazňuje, že tato opatření jsou v ostrém rozporu se základními principy svobody shromažďování a svobody projevu, a tedy s všeobecnými i evropskými hodnotami; připomíná, že ochrana a prosazování těchto hodnot na Ukrajině jsou sledovány tím bedlivěji, že Ukrajina je nyní úřadující předsednickou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě;

8.  znovu rozhodně odsuzuje nepřijatelný politický a hospodářský nátlak spojený s vyhrožováním obchodními sankcemi, který na Ukrajinu vyvíjí Rusko; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby s Ruskem jednaly jednotně, a žádá EU, aby společně se svými členskými státy vypracovala a uplatňovala strategii adekvátní reakce na nástroje a opatření, které Rusko zavádí vůči členským zemím Východního partnerství, a aby se v rámci této strategie zaměřila zejména na pomoc Ukrajině při zajišťování dodávek energie v situaci současné krize týkající se dovozu zemního plynu z Ruska; opakuje, že dohoda o přidružení je výlučně dvoustranná záležitost, a naprosto rozhodně odmítá jakékoli návrhy týkající se přidružení třetí stany k tomuto procesu;

9.  vyzývá Komisi, aby zvážila možná protiopatření, která by EU mohla iniciovat v případě, že Rusko poruší obchodní pravidla Světové obchodní organizace (WTO) z důvodu krátkozrakých politických cílů; zdůrazňuje, že má-li být Unie politicky důvěryhodná a , měla by být schopna reagovat v případě, že ona sama nebo její partnerské země budou vystaveny politickému a hospodářskému tlaku;

10.  naléhavě žádá ukrajinské orgány, aby zahájily dialog s demonstranty, a zabránily tak stupňování násilí a destabilizaci země, a dále naléhavě žádá všechny politické strany, aby zajistily, že bude moci být vedena řádná, pokojná a reflektivní parlamentní diskuse o hospodářské a politické situaci země a o možnostech budoucí integrace s EU; připomíná, že v každé demokracii mohou být vyhlášeny nové volby, je-li zapotřebí obnovy legitimity u občanů;

11.  vyzývá orgány EU a členské státy, aby se zavázaly k tomu, že se ukrajinské společnosti výrazně otevřou, a to zejména prostřednictvím rychlé dohody o bezvízovém režimu, posílení spolupráce v oblasti výzkumu, rozšíření výměnných programů pro mladé lidi a zvýšení dostupnosti stipendií; domnívá se, že by mělo by být vyvinuto další úsilí o plné začlenění Ukrajiny na vnitřní trh EU s energií;

12.  zdůrazňuje, že je třeba, aby EU podporovala zapojení mezinárodních finančních institucí, například Mezinárodního měnového fondu a Evropské banky pro obnovu a rozvoj, s cílem poskytnout finanční pomoc, která by Ukrajině pomohla řešit její zhoršující se finanční situaci;

13.  připomíná, že podepsání dohody o přidružení není cílem samo o sobě, nýbrž spíše prostředkem k dosažení dlouhodobé stability, pokroku v sociální a ekonomické oblasti a také udržitelné systémové transformace, a že je proto zapotřebí opravdového odhodlání k jejímu náležitému a rychlému provedení; vyzývá EU, aby se s ukrajinskými orgány dohodla na konkrétním plánu provádění dohody;

14.  lituje, že více než tři roky po úspěšném završení jednání o dohodě o přidružení, včetně prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, se arménské orgány pod ruským tlakem rozhodly připojit se raději k celní unii; připomíná arménským orgánům, že protesty a demonstrace proti tomuto rozhodnutí jsou výrazem svobodné vůle arménských občanů a je nutné je respektovat v souladu s mezinárodními závazky, které Arménie přijala; v této souvislosti připomíná, že pronásledování a zadržování občanů je v rozporu s právy shromažďování a projevu a že represivní opatření jsou v rozporu s nedávnými výroky o úctě k hodnotám, které Arménie sdílí s EU; vyzývá arménskou vládu, aby zahájila široký dialog s občanskou společností o budoucím směřování země;

15.  vítá podepsání dohody mezi EU a Ázerbájdžánem o usnadnění vízového styku; je znepokojen zásahy proti disidentům, k nimž v této zemi dochází od prezidentských voleb konaných v říjnu 2013 v podobě pokračujícího zadržování opozičních aktivistů a nedávného zatýkání dalších osob, útoků na nezávislé nevládní organizace a sdělovací prostředky a propouštění kritiků vlády ze zaměstnání výhradně z důvodu jejich politické činnosti; naléhavě vyzývá ázerbájdžánský parlament, aby přehodnotil své rozhodnutí o pozastavení účasti v Parlamentním shromáždění Euronest, které učinil poté, co Evropský parlament přijal své usnesení ze dne 23. října 2013;

16.  vítá legislativní návrh Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001 s cílem umožnit občanům Moldavska disponujícím biometrickým pasem bezvízový styk v rámci schengenského prostoru; domnívá se, že toto významné opatření usnadní kontakty mezi lidmi a přiblíží občany Moldavska k EU;

17.  vítá podepsání rámcové dohody s Gruzií o účasti na operacích EU pro řešení krizí, která poskytuje trvalý právní základ pro zapojení Gruzie do současného a budoucího úsilí EU v oblasti řešení krizí po celém světě;

18.  je přesvědčen, že z výsledků a celkového kontextu summitu ve Vilniusu je patrné, že EU musí formulovat strategičtější a flexibilnější politiku na podporu evropské volby svých východních partnerů v souladu s evropskými hodnotami a zájmy, k čemuž je třeba využívat celého spektra dostupných nástrojů, jako je makroekonomická pomoc, uvolňování obchodních režimů, projekty na zvýšení energetické bezpečnosti a na podporu hospodářské modernizace a urychlená liberalizace vízového režimu;

19.  podporuje další zapojení občanské společnosti do reformních procesů v těchto státech; vybízí k užší meziparlamentní spolupráci s Parlamentním shromážděním Euronest; požaduje, aby byla na Ukrajinu co nejdříve vyslána mise Evropského parlamentu; vítá zapojení konference místních a regionálních orgánů Východního partnerství;

20.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členským státům, prezidentovi Ukrajiny, vládám a parlamentům zemí Východního partnerství a Ruské federace, Parlamentnímu shromáždění Euronest a parlamentním shromážděním Rady Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0446.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0383.
(3) Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 155.

Právní upozornění - Ochrana soukromí