Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2983(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0557/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.17
CRE 12/12/2013 - 12.17

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0595

Elfogadott szövegek
PDF 223kWORD 66k
2013. december 12., Csütörtök - Strasbourg
A vilniusi csúcstalálkozó eredményei és a keleti partnerség jövője, különös tekintettel Ukrajnára
P7_TA(2013)0595RC-B7-0557/2013

Az Európai Parlament 2013. december 12-i állásfoglalása a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel „Az európai szomszédságpolitika: a partnerség erősítése felé. Az Európai Parlament álláspontja a 2012. évi jelentésekről” című, 2013. október 23-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Oroszország által (a közeljövőben Vilniusban megrendezésre kerülő keleti partnerségi csúcstalálkozóval összefüggésben) a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomásról szóló 2013. szeptember 12-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az ukrajnai választások eredményéről szóló, 2005. januári 13-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a keleti partnerséggel foglalkozó 2013. november 29-i vilniusi csúcstalálkozón elfogadott közös nyilatkozatra,

–  tekintettel a 2011. szeptember 30-i varsói keleti partnerségi csúcstalálkozón, valamint a 2009. május 7-i prágai keleti partnerségi csúcstalálkozón elfogadott közös nyilatkozatokra,

–  tekintettel arra, hogy az ukrán hatóságok azon döntését követően, hogy a 2013. november 28–29-i vilniusi keleti partnerségi csúcstalálkozón nem írják alá a partnerségi megállapodást, Ukrajnában rendkívül feszült helyzet alakult ki, amely tömeges tüntetések kitörését eredményezte Ukrajna Európai Unióhoz való közeledésének támogatására az Euromajdan szervezésében Kijevben és más ukrán városokban,

–  tekintettel a Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Štefan Füle, a bővítési és szomszédsági politikáért felelős európai biztos által kiadott, a rendőrség által 2013. november 30-án Kijevben a tüntetők feloszlatására bevetett túlzott erőszak alkalmazását elítélő együttes nyilatkozatokra;

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a vilniusi keleti partnerségi csúcstalálkozón Ukrajna és valamennyi egyéb résztvevő újból megerősítette a nemzetközi jog alapelvei és az alapvető értékek, így a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása melletti elkötelezettségét;

B.  mivel különösen Örményország azon döntése, hogy visszalép a társulási megállapodásra irányuló tárgyalásoktól, valamint Ukrajna utolsó pillanatban hozott azon döntése, hogy felfüggeszti a társulási megállapodás aláírásának előkészítését, meghiúsította az erőfeszítéseket és aláásta az elmúlt néhány év munkáját, amelynek célja a kétoldalú kapcsolatok mélyítése és az európai integráció fokozása volt;

C.  mivel az ukrán kormány azon döntése, hogy felfüggeszti a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást is magában foglaló társulási megállapodás megkötésének előkészítési folyamatát, elégedetlenséget és heves tiltakozást váltott ki az országban; mivel ezzel összefüggésben az ukrán biztonsági erők brutális és elfogadhatatlan erőszakkal léptek fel a békés tüntetőkkel, az ellenzéki pártokkal és a média képviselőivel szemben;

D.  mivel Grúzia és Moldova 2013. november 29-én a vilniusi keleti partnerségi csúcstalálkozón parafálta az EU-val kötendő társulási megállapodásokat, amelyek rendelkezéseket tartalmaznak a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások megkötésére vonatkozóan;

E.  mivel a helyzet elfogadhatóan kizárólag békés úton és valamennyi érintett fél bevonásával lefolytatott tárgyalások útján rendezhető;

1.  üdvözli a Grúziával és Moldovával megkötendő, mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást is magában foglaló társulási megállapodás parafálását, amely egyértelmű európai menetrendet állapít meg e két ország számára; várakozással tekint e megállapodások mielőbbi aláírása és végrehajtása elé; ezzel összefüggésben felhívja a Bizottságot, hogy segítse elő a szóban forgó megállapodások végrehajtását, és nyújtson támogatást a két ország hatóságainak annak érdekében, hogy a megállapodásokból eredő előnyök és konkrét, pozitív eredmények rövid távon biztosíthatók legyenek a polgárok számára;

2.  sajnálatosnak tartja az ukrán hatóságok Janukovics elnök vezetésével meghozott azon döntését, hogy visszaléptek az Európai Unióval való társulási megállapodás vilniusi keleti partnerségi csúcstalálkozón történő aláírásától, annak ellenére, hogy az EU részéről egyértelmű szándék mutatkozik a társulási folyamat folytatására, amennyiben a feltételek teljesülnek; ezt a döntést az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok terén, illetve Ukrajna törekvéseinek fényében egy jelentős lehetőség elmulasztásaként értékeli; elismeri Ukrajna európai törekvéseit, amelyeket az Euromajdan szervezésében Kijevben és más ukrán városokban tartott tüntetéseken kinyilvánít a civil társadalom, amely nem vonakodott az utcákon hangot adni annak, mennyire helyteleníti Janukovics elnök döntését, és ismét hangot ad azon véleményének, hogy az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok elmélyítése, valamint az európai perspektíva Ukrajna számára való felkínálása nagy jelentőségű lépés és mindkét fél érdekét szolgálja;

3.  sajnálja a 2013. december 9-ről 10-re virradó éjszaka erőszakos eseményeit, amikor is a biztonsági erők megrohamozták az ellenzéki pártok irodáit és független médiakirendeltségeket, valamint zaklatták a tüntetőket, továbbá a 2013. december 10-ről 11-re virradó éjszaka eseményeit, amikor is biztonsági erők megtámadták a békés tüntetőket, megkísérelve az Euromajdan tüntetéséről és a szomszédos utcákról való kiszorításukat, illetve a barikádok lebontását; rámutat, hogy ezekre az eseményekre Catherine Ashtonnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének látogatása és a kerekasztal-megbeszélések lehetővé tételére irányuló, folyamatban lévő erőfeszítések idején került sor; attól tart, hogy ez az egyébként is feszült helyzet további kiéleződéséhez vezethet;

4.  emlékeztet rá, hogy az EU és Ukrajna közt számos kommunikációs csatorna – különösen a Cox és Kwasniewski elnökök által vezetett európai parlamenti megfigyelő küldöttség – áll rendelkezésre, és ezért megismétli, hogy az ukrán hatóságok által a folyamat utolsó pillanatban történő felfüggesztésére vonatkozó döntés indokaként említett aggodalmaknak korábban kellett volna hangot adni, hogy azokkal foglalkozni lehessen;

5.  megerősíti, hogy nyomatékosan támogatja a társulási megállapodás mielőbbi aláírását, feltéve, hogy a Külügyi Tanács által 2012. december 10-én megállapított és a Parlament 2012. december 13-i állásfoglalásában támogatott megfelelő követelmények teljesültek; ezért felhívja az Európai Tanácsot, hogy 2013. decemberi ülésén nyilvánítsa ki erős politikai szándékát arra, hogy az EU továbbra is hajlandó tárgyalni Ukrajnával;

6.  felszólít egy új, teljes jogú uniós közvetítő küldöttség azonnali felállítására a legmagasabb politikai szinten, hogy a kialakult válsághelyzet békés megoldása érdekében eszközöljön ki kerekasztal-tárgyalásokat a kormány, a demokratikus ellenzék és a civil társadalom képviselői között, és nyújtson segítséget azok lebonyolításában;

7.  teljes mértékű szolidaritásáról biztosítja az európai jövő mellett tüntetőket; felhívja az ukrán hatóságokat, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben az emberek polgári jogait és a gyülekezés és a békés tiltakozás alapvető szabadságjogát; határozottan elítéli a brutális erő békés tüntetők elleni alkalmazását, és hangsúlyozza, hogy az ügyet haladéktalanul, ténylegesen és független módon ki kell vizsgálni, azokat pedig, akiknek bűnössége bebizonyosodik, bíróság elé kell állítani; követeli az elmúlt napokban letartóztatott békés tüntetők feltétel nélküli és azonnali szabadon bocsátását; rámutat Ukrajna e tekintetben fennálló nemzetközi kötelezettségeire; hangsúlyozza, hogy az ilyen intézkedések egyértelműen ellentétben állnak a gyülekezési szabadsággal és a véleménynyilvánítás szabadságával, és ezért az egyetemes és európai értékek megsértését jelentik; emlékeztet rá, hogy mivel jelenleg Ukrajna tölti be az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet soros elnöki tisztét, a fent említett értékek védelmével és előmozdításával kapcsolatos teljesítményét még inkább figyelemmel kísérik;

8.  megismétli, hogy határozottan elítéli az Oroszország által Ukrajnával szemben alkalmazott elfogadhatatlan politikai és gazdasági nyomásgyakorlást, valamint a kereskedelmi szankciókkal való fenyegetést; Oroszország irányában egységes fellépésre szólítja fel az Európai Uniót és tagállamait, és felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre olyan politikát, amely megfelelő válaszintézkedéseket tartalmaz az Oroszország által a keleti partnerekkel szemben alkalmazott említett eszközökre és intézkedésekre, különösen azzal a céllal, hogy segítsen Ukrajnának az energiabiztonság megteremtésében a földgáz Oroszországból való importjának jelenlegi válsága fényében; megismétli, hogy a társulási megállapodás szigorúan kétoldalú ügy, és rendkívül határozottan visszautasít minden olyan javaslatot, amely valamely harmadik fél e folyamatba történő bevonására irányul;

9.  felhívja a Bizottságot esetleges ellenintézkedések megfontolására, amelyeket az EU vezethet be, ha Oroszország rövidlátó politikai célokból megszegi a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) kereskedelmi szabályait; hangsúlyozza, hogy az Unió politikai hitelessége megköveteli, hogy felléphessen, ha rá magára vagy partnerországaira politikai és gazdasági nyomást gyakorolnak;

10.  sürgeti az ukrán hatóságokat, hogy kezdjenek párbeszédet a tüntetőkkel az erőszak elharapózásának és az ország destabilizálódásának megelőzése céljából, és sürget minden politikai pártot annak biztosítására, hogy rendezett, nyugodt és megfontolt parlamenti vitát lehessen folytatni a gazdasági és politikai helyzetről és a jövőbeli uniós integráció kilátásairól; emlékeztet arra, hogy minden demokráciában új választásokat lehet rendezni, amennyiben a többségi legitimáció megújítására van szükség;

11.  felszólítja az uniós intézményeket és tagállamokat, hogy kötelezzék el magukat az ukrán társadalom felé történő nyitás iránt, többek között a vízummentes utazásokról szóló megállapodás mielőbbi megkötése, a fokozott a kutatási együttműködés, az ifjúsági csereprogramok kiszélesítése és a rendelkezésre álló ösztöndíjak számának növelése révén; úgy véli, további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy Ukrajna az uniós belső energiapiac teljes jogú szereplőjévé váljon;

12.  hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak támogatnia kell a nemzetközi pénzügyi intézmények, így a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank annak érdekében történő bevonását, hogy pénzügyi segítséget nyújtsanak Ukrajnának romló pénzügyi helyzete kezeléséhez;

13.  emlékeztet rá, hogy a társulási megállapodás megkötése nem önmagában cél, hanem a hosszú távú stabilitás és társadalmi-gazdasági fejlődés, továbbá a fenntartható és rendszerszintű átalakulás elérésének eszköze, valamint hogy emiatt ehhez a megfelelő és gyors végrehajtás iránti valódi elkötelezettség szükséges; felhívja az EU-t, hogy állapodjon meg az ukrán hatóságokkal egy konkrét végrehajtási ütemtervről

14.  sajnálattal állapítja meg, hogy a több mint három évig tartó, mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást is magában foglaló társulási megállapodásról szóló sikeres tárgyalásokat követően az Örmény hatóságok orosz nyomásra inkább a vámunióhoz való csatlakozás mellett döntöttek; emlékezteti az örmény hatóságokat, hogy az e döntés elleni tiltakozások és tüntetések az ország polgárai szabad akaratának kifejeződései, és az Örményország által aláírt nemzetközi kötelezettségvállalások értelmében ezeket tiszteletben kell tartani; ezzel kapcsolatban emlékezetet arra, hogy az üldözés és a fogva tartás a gyülekezés és a véleménynyilvánítás jogának megsértése, valamint hogy az elnyomó intézkedések ellentétesek a közelmúltban alkalmazott, az Unióval közösen vallott értékek iránti elkötelezettséget hangoztató retorikával; felhívja Örményország kormányát, hogy kezdjen széleskörű párbeszédet a civil társadalom képviselőivel az ország jövőbeli irányáról;

15.  üdvözli a vízumkönnyítési megállapodás aláírását az EU és Azerbajdzsán között; aggodalmának ad hangot a 2013. októberi elnökválasztást követően eltérő véleményt kinyilvánítók elleni rendőrségi fellépés kapcsán az országban, amely abban nyilvánul meg, hogy az ellenzéki aktivistákat továbbra is őrizetben tartják, illetve újabb aktivistákat tartóztatnak le, zaklatják a független nem kormányzati szervezeteket és médiumokat, továbbá a kormánnyal szemben kritikusan fellépőket állásukból pusztán politikai tevékenységük alapján elbocsátják; sürgeti az azerbajdzsáni parlamentet, hogy fontolja meg újra azt a döntését, hogy a Parlament 2013. október 23-i állásfoglalását követően felfüggeszti az Euronest Parlamenti Közgyűlésben való részvételét;

16.  üdvözli a Bizottságnak az 539/2001/EK rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslatát annak lehetővé tétele érdekében, hogy a biometrikus útlevéllel rendelkező moldovai állampolgárok vízummentesen utazhassanak be a schengeni övezetbe; úgy ítéli meg, hogy ez a fontos intézkedés meg fogja könnyíteni az emberek közötti kapcsolatokat, és a moldovai állampolgárokat közelebb fogja hozni az EU-hoz;

17.  üdvözli az uniós válságkezelési műveletekben való részvételről szóló keretmegállapodás aláírását Grúziával; ez a megállapodás állandó jogalapot teremt Grúzia bevonására a világszerte folyamatban lévő és a jövőbeli uniós válságkezelési fellépésekbe;

18.  úgy véli, hogy a vilniusi csúcstalálkozó eredményei és általános kontextusa rámutatnak annak szükségességére, hogy az EU fokozottabban stratégiai és rugalmasabb politikát fogalmazzon meg keleti partnerei európai törekvései támogatására, a rendelkezésére álló teljes eszköztár – így a makrogazdasági segítségnyújtás, a kereskedelmi rendszerek könnyítése, az energiabiztonság és a gazdasági modernizáció fokozását célzó projektek, és a vízumliberalizáció gyors, az európai értékekkel és érdekekkel összhangban történő végrehajtása – igénybevételével;

19.  támogatja a civil társadalom további bevonását a nemzeti reformfolyamatokba; ösztönzi az Euronest Parlamenti Közgyűléssel folytatott fokozott parlamentközi együttműködést; ösztönzi az Euronest Parlamenti Közgyűléssel folytatott fokozott parlamentközi együttműködést; kéri, hogy mielőbb induljon európai parlamenti küldöttség Ukrajnába; üdvözli a keleti partnerség helyi és regionális önkormányzatai konferenciájának bevonását;üdvözli a keleti partnerség helyi és regionális önkormányzatai konferenciájának bevonását;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamoknak, Ukrajna elnökének, a keleti partnerséghez tartozó országok kormányainak és parlamentjeinek, illetve Oroszország kormányának és parlamentjének, az Euronest Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Parlamenti Közgyűlésének.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0446.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0383.
(3) HL C 247. E, 2005.10.6., 155. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat