Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2983(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0557/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2013 - 12.17
CRE 12/12/2013 - 12.17

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0595

Prijaté texty
PDF 224kWORD 60k
Štvrtok, 12. decembra 2013 - Štrasburg
Výsledky samitu vo Vilniuse a budúcnosť Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu
P7_TA(2013)0595RC-B7-0557/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2013 o výsledku samitu vo Vilniuse a budúcnosti Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu (2013/2983(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o európskej susedskej politike: smerom k posilneniu partnerstva; pozícia Európskeho parlamentu k správam z roku 2012(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse)(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2005(3),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva vo Vilniuse z 29. novembra 2013,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitu Východného partnerstva vo Varšave z 30. septembra 2011 a zo samitu Východného partnerstva v Prahe zo 7. mája 2009,

–  so zreteľom na zhoršujúcu sa situáciu na Ukrajine, ktorá sa vyvinula po tom, ako sa ukrajinské orgány na samite vo Vilniuse v dňoch 28. a 29. novembra 2013 rozhodli nepodpísať dohodu o pridružení, v dôsledku čoho vypukli v rámci protestu „Euromajdan“ v Kyjeve a v mestách v celej Ukrajine masové demonštrácie obyvateľstva na podporu európskeho smerovania Ukrajiny,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej a komisára pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefana Füleho, v ktorom odsúdili nadmerné použitie násilia zo strany polície 30. novembra 2013 v Kyjeve, keď sa polícia snažila rozohnať demonštrantov;

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Ukrajina a všetci ostatní účastníci na samite Východného partnerstva vo Vilniuse opätovne potvrdili svoje odhodlanie uplatňovať zásady medzinárodného práva a základné hodnoty, ako sú demokracia, právny štát a dodržiavanie ľudských práv;

B.  keďže najmä rozhodnutie Arménska odstúpiť od rokovaní o dohode o pridružení a rozhodnutie Ukrajiny na poslednú chvíľu pozastaviť prípravy na podpísanie dohody o pridružení zmarilo úsilie a oslabilo aktivity, ktoré boli vyvíjané počas niekoľkých uplynulých rokov s cieľom prehĺbiť dvojstranné vzťahy a posilniť európsku integráciu;

C.  keďže rozhodnutie ukrajinskej vlády pozastaviť proces príprav na podpísanie dohody o pridružení, ktorá by zahŕňala i prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu (DCFTA), vyvolalo v krajine nespokojnosť a masívne protesty; keďže v tejto súvislosti použili ukrajinské bezpečnostné sily proti pokojným demonštrantom, opozičným stranám a médiám násilie, a to brutálnym a neprijateľným spôsobom;

D.  keďže Gruzínsko a Moldavsko parafovali na samite Východného partnerstva vo Vilniuse 29. novembra 2013 dohody o pridružení s EÚ vrátane ustanovení o vytvorení prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu;

E.  keďže jediným riešením musí byť mierové riešenie, o ktorom budú rokovať všetky strany;

1.  víta parafovanie dohôd o pridružení s Gruzínskom a Moldavskom, ktoré zahŕňajú vytvorenie prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu a na základe ktorých je pre tieto dve krajiny stanovená jasná európska agenda; so záujmom očakáva čo najskoršie podpísanie a vykonávanie týchto dohôd; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby uľahčila vykonávanie týchto dohôd a poskytla príslušným orgánom oboch krajín pomoc, aby ich občania mohli v krátkom čase pocítiť niektoré konkrétne pozitívne dôsledky a výhody vyplývajúce zo spomínaných dohôd;

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím ukrajinských orgánov, ktoré bolo prijaté pod vedením prezidenta Janukovyča, o odstúpení od podpísania dohody o pridružení s EÚ počas samitu Východného partnerstva vo Vilniuse, a to i napriek jasnej vôli EÚ pokračovať v procese pridruženia, ak budú splnené príslušné podmienky; považuje toto rozhodnutie za obrovskú premárnenú príležitosť vo vzťahoch medzi EÚ a Ukrajinou, ako aj z hľadiska ambícií Ukrajiny; berie na vedomie európske ambície Ukrajiny, vyjadrené v pokračujúcich demonštráciách ukrajinskej občianskej spoločnosti v rámci protestu „Euromajdan“ v Kyjeve a v ďalších mestách po celej Ukrajine, ktorá bez váhania prejavila svoju nespokojnosť s rozhodnutím prezidenta Janukovyča a vyšla do ulíc, a opakuje svoje stanovisko, že prehĺbenie vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou a ponúknutie európskej perspektívy Ukrajine sú veľmi dôležité a sú v záujme obidvoch strán;

3.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad násilnými udalosťami, ku ktorým došlo v noci z 9. na 10. decembra 2013, keď bezpečnostné sily vtrhli do kancelárskych priestorov opozičných strán a pobočiek nezávislých médií a ohrozovali protestujúcich, ako aj nad udalosťami, ktoré sa odohrali v noci z 10. na 11. decembra 2013, keď bezpečnostné sily zaútočili na pokojných protestujúcich, pričom sa snažili vyhnať ich z námestia „Euromajdan“ a okolitých ulíc a zrúcať barikády; upozorňuje, že k týmto udalostiam došlo dokonca počas návštevy podpredsedníčky Komisie/ vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej a prebiehajúceho úsilia o uľahčenie rokovaní pri okrúhlom stole; vyjadruje obavy, že tieto udalosti môžu viesť k ďalšiemu vystupňovaniu už i beztak napätej situácie;

4.  pripomína, že medzi EÚ a Ukrajinou existuje niekoľko komunikačných kanálov vrátane pozorovateľskej misie Európskeho parlamentu pod vedením predsedov Coxa a Kwaśniewského, a preto opakuje, že obavy, ktorými ukrajinské orgány zdôvodnili rozhodnutie na poslednú chvíľu pozastaviť proces pridruženia, mali byť vyjadrené skôr, aby ich bolo možné riešiť;

5.  zdôrazňuje, že rozhodne podporuje čo najskoršie podpísanie dohody o pridružení za predpokladu, že budú splnené príslušné požiadavky, ktoré boli stanovené Radou pre zahraničné veci 10. decembra 2012 a podporené uznesením Parlamentu z 13. decembra 2012; preto vyzýva Európsku radu, aby na svojom zasadnutí v decembri 2013 vyslala jasný politický signál o tom, že EÚ je naďalej pripravená viesť dialóg s Ukrajinou;

6.  vyzýva na okamžité začatie novej, plnohodnotnej sprostredkovateľskej misie EÚ na najvyššej politickej úrovni s cieľom dosiahnuť rokovania pri okrúhlom stole medzi vládou, demokratickou opozíciou a občianskou spoločnosťou a poskytnúť v tejto súvislosti podporu, a zároveň zabezpečiť pokojný záver súčasnej krízy;

7.  vyjadruje plnú solidaritu s občanmi demonštrujúcimi za európsku budúcnosť; vyzýva ukrajinské orgány, aby v plnej miere rešpektovali občianske práva obyvateľov a základnú slobodu zhromažďovania a právo na pokojné protesty; dôrazne odsudzuje používanie brutálnej sily voči pokojným demonštrantom a zdôrazňuje nevyhnutnosť rýchleho, účinného a nezávislého vyšetrovania, ako aj trestného stíhania osôb, ktoré boli uznané za vinné; vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie pokojných protestujúcich, ktorí boli počas uplynulých dní zatknutí; poukazuje na medzinárodné záväzky Ukrajiny v tejto oblasti; zdôrazňuje, že takéto opatrenia sú v jednoznačnom rozpore so základnými zásadami slobody zhromažďovania a vyjadrovania, a teda odporujú univerzálnym a európskym hodnotám; pripomína, že vzhľadom na to, že Ukrajina je v pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, jej bilancia v oblasti ochrany a presadzovania týchto hodnôt je predmetom ešte starostlivejšieho skúmania;

8.  opakuje, že dôrazne odsudzuje neprijateľný politický a hospodársky tlak spojený s hrozbami obchodných sankcií, ktorý na Ukrajinu vyvíja Rusko; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby k Rusku zaujali jednotný postoj, a vyzýva EÚ, aby spolu so svojimi členskými štátmi vypracovala a zaviedla politiku primeranej reakcie na tieto nástroje a opatrenia, ktoré Rusko využíva voči východným partnerom, najmä s cieľom pomôcť Ukrajine získať energetickú bezpečnosť vzhľadom na súčasnú krízu týkajúcu sa dovozu zemného plynu z Ruska; opakuje, že dohoda o pridružení je čisto dvojstranná záležitosť, ktorá sa týka obidvoch strán, a veľmi dôrazne odmieta všetky návrhy na zapojenie tretej strany do tohto procesu;

9.  vyzýva Komisiu, aby zvážila prijatie prípadných protiopatrení, ktoré môže EÚ uplatniť, ak Rusko poruší obchodné pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v záujme krátkozrakých politických cieľov; zdôrazňuje, že politická dôveryhodnosť Únie si vyžaduje, aby Únia bola schopná reagovať vždy, keď sa Únia alebo jej partnerské krajiny ocitnú pod politickým a hospodárskym tlakom;

10.  naliehavo vyzýva ukrajinské orgány, aby začali rokovať s protestujúcimi, a tým predišli vyhroteniu násilia a destabilizácii krajiny, a žiada všetky politické strany, aby zabezpečili, že sa bude viesť organizovaná, pokojná a reflektívna parlamentná diskusia o hospodárskej a politickej situácii a vyhliadkach na budúcu integráciu do EÚ; pripomína, že v každom demokratickom systéme, v ktorom je potrebné obnoviť legitímnosť vo vzťahu k občanom, možno vyhlásiť nové voľby;

11.  vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby sa zaviazali k širokému otvoreniu sa voči ukrajinskej spoločnosti, najmä prostredníctvom okamžitej dohody o bezvízovom režime, posilnenej spolupráci v oblasti výskumu, rozšírených výmenných programoch pre mladých ľudí a väčšej dostupnosti štipendií; domnieva sa, že by sa malo vyvinúť ďalšie úsilie s cieľom v plnej miere Ukrajinu začleniť na vnútorný trh EÚ s energiou;

12.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ podporovala zapojenie medzinárodných finančných inštitúcií, ako je Medzinárodný menový fond a Európska banka pre obnovu a rozvoj, s cieľom poskytnúť Ukrajine finančnú pomoc, ktorá by jej umožnila riešiť jej zhoršujúcu sa finančnú situáciu;

13.  pripomína, že podpísanie dohody o pridružení nie je samoúčelné, ale je to skôr prostriedok na dosiahnutie dlhodobej stability a sociálno-ekonomického pokroku, ako aj udržateľnej a systémovej transformácie, a preto si vyžaduje skutočné odhodlanie na jej riadne a urýchlené vykonávanie; žiada EÚ, aby dohodla s ukrajinskými orgánmi konkrétny plán vykonávania;

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že po viac ako troch rokoch úspešne zavŕšených rokovaní o dohode o pridružení vrátane prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode sa arménske orgány po ruskom nátlaku rozhodli pre vstup do colnej únie; pripomína arménskym orgánom, že protesty a demonštrácie proti tomuto rozhodnutiu sú prejavom slobodnej vôle občanov krajiny a že ich treba rešpektovať v súlade s medzinárodnými záväzkami, ktoré Arménsko prijalo; v tejto súvislosti pripomína, že prenasledovanie a zadržiavanie sú porušením práva na zhromažďovanie a slobody prejavu a že represívne opatrenia sú v rozpore s nedávnymi vyjadreniami o vyznávaní spoločných hodnôt s EÚ; vyzýva arménsku vládu, aby viedla široký dialóg s občianskou spoločnosťou o budúcom smerovaní krajiny;

15.  víta podpísanie dohody o zjednodušení udeľovania víz medzi EÚ a Azerbajdžanom; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tvrdým zásahom proti disentu, ku ktorému v krajine došlo po prezidentských voľbách v októbri 2013, čo sa prejavilo pokračujúcim zadržiavaním a novými prípadmi zatknutia opozičných aktivistov, zastrašovaním nezávislých mimovládnych organizácií a médií a prepúšťaním kritikov vlády zo zamestnania len na základe ich politickej činnosti; nalieha na azerbajdžanský parlament, aby prehodnotil svoje rozhodnutie pozastaviť svoju účasť na zasadnutí Parlamentného zhromaždenia Euronest po prijatí uznesenia Parlamentu 23. októbra 2013;

16.  víta legislatívny návrh Komisie na zmenu nariadenia (ES) č. 539/2001 s cieľom umožniť občanom Moldavska, ktorí sú držiteľmi biometrického pasu, bezvízové cestovanie do schengenského priestoru; domnieva sa, že týmto dôležitým opatrením sa uľahčí nadväzovanie osobných kontaktov a občania Moldavska sa priblížia EÚ;

17.  víta podpísanie rámcovej dohody s Gruzínskom o účasti na operáciách krízového riadenia EÚ, ktorá predstavuje trvalý právny základ pre zapojenie Gruzínska do prebiehajúceho i budúceho úsilia EÚ v oblasti krízového riadenia na celom svete;

18.  domnieva sa, že výsledok a celkový kontext samitu vo Vilniuse poukazuje na to, že EÚ by mala sformulovať strategickejšiu a flexibilnejšiu politiku na podporu voľby európskej cesty zo strany jej východných partnerov, pričom by mala využiť celú škálu nástrojov, ktoré má k dispozícii, ako je makroekonomická pomoc, zjednodušenie obchodných režimov, projekty na posilnenie energetickej bezpečnosti a modernizácie hospodárstva a rýchle zavedenie liberalizácie vízového režimu v súlade s európskymi hodnotami a záujmami;

19.  podporuje ďalšie zapojenie občianskej spoločnosti do vnútroštátnych reformných procesov; žiada čo najskoršie vyslanie misie Európskeho parlamentu na Ukrajinu; víta zapojenie Konferencie miestnych a regionálnych orgánov Východného partnerstva;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie a vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom, prezidentovi Ukrajiny, vládam a parlamentom krajín Východného partnerstva a Ruskej federácie, Parlamentnému zhromaždeniu Euronest a parlamentným zhromaždeniam Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0446.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0383.
(3) Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia