Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2983(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0557/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2013 - 12.17
CRE 12/12/2013 - 12.17

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0595

Sprejeta besedila
PDF 213kWORD 59k
Četrtek, 12. december 2013 - Strasbourg
Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino
P7_TA(2013)0595RC-B7-0557/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2013 o izidu vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnosti vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (2013/2983(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o evropski sosedski politiki na poti k močnejšemu partnerstvu: stališče Evropskega parlamenta v zvezi s poročili o napredku za leto 2012(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2013 o pritisku Rusije na države vzhodnega partnerstva (glede na bližnje vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva v Vilni)(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. januarja 2005 o izidih volitev v Ukrajini(3),

–  ob upoštevanju skupne izjave z vrhunskega srečanja vzhodnega partnerstva v Vilni z dne 29. novembra 2013,

–  ob upoštevanju skupne izjave z vrhunskega srečanja vzhodnega partnerstva v Varšavi z dne 30. septembra 2011 in skupne izjave z vrhunskega srečanja vzhodnega partnerstva v Pragi z dne 7. maja 2009,

–  ob upoštevanju slabšanja stanja v Ukrajini, do katerega je prišlo po odločitvi ukrajinskih oblasti, da ne podpišejo pridružitvenega sporazuma na vrhunskem srečanju, ki je potekalo 28. in 29. novembra 2013 v Vilni, zaradi česar je prišlo v Kijevu in mestih po vsej Ukrajini do izbruha množičnih ljudskih protestov evromajdan v podporo evropski izbiri Ukrajine,

–  ob upoštevanju skupnih izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton in komisarja za širitev in evropsko sosedsko politiko Štefana Füleja, v katerih obsojata pretirano uporabo sile 30. novembra 2013 v Kijevu, ko je policija skušala razkropiti protestnike,

–  ob upoštevanju člena 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A.  ker so Ukrajina in vsi drugi udeleženci na vrhunskem srečanju vzhodnega partnerstva v Vilni ponovno potrdili svojo zavezanost načelom mednarodnega prava in temeljnim vrednotam, kot so demokracija, vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic;

B.  ker sta zlasti odločitev Armenije, da odstopi od pogajanj o pridružitvenem sporazumu, in odločitev Ukrajine, da v zadnjem trenutku prekine priprave na podpis pridružitvenega sporazuma, onemogočili prizadevanja in spodkopali delo zadnjih nekaj let, katerega cilj so bili tesnejši dvostranski odnosi in okrepljena evropska integracija;

C.  ker je odločitev ukrajinske vlade, da prekine priprave na podpis pridružitvenega sporazuma, tudi kar zadeva poglobljeno in razširjeno območje proste trgovine, povzročila nezadovoljstvo in množične proteste v državi; ker so pri tem ukrajinske varnostne sile uporabile nesprejemljivo grobo silo proti mirnim protestnikom, opozicijskim strankam in medijem;

D.  ker sta Gruzija in Moldavija 29. novembra 2013 na vrhunskem srečanju vzhodnega partnerstva v Vilni parafirali pridružitvena sporazuma z EU, vključno z določbami za vzpostavitev poglobljenega in razširjenega območja proste trgovine;

E.  ker mora biti rešitev sprejeta le po mirni poti s pogajanji, v katera bodo vključene vse strani;

1.  pozdravlja parafiranje pridružitvenih sporazumov z Gruzijo in Moldavijo, vključno s poglobljenim in razširjenim območjem proste trgovine, ki določata jasno evropsko agendo za ti državi; pričakuje, da bosta čim prej podpisana in se bosta začela izvajati; zato poziva Komisijo, naj pripomore k njunemu izvajanju in oblastem obeh držav pomaga, da bodo državljani v kratkem deležni konkretnih pozitivnih učinkov in koristi teh sporazumov;

2.  obžaluje odločitev ukrajinskih oblasti pod vodstvom predsednika Janukoviča, da med vrhunskim srečanjem vzhodnega partnerstva v Vilni odstopijo od podpisa pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo, kljub jasni volji Evropske unije, da nadaljuje pridružitveni proces, če bodo pogoji izpolnjeni; meni, da je bila s to odločitvijo zamujena velika priložnost za odnose med Evropsko unijo in Ukrajino ter za težnje Ukrajine; priznava evropske težnje Ukrajine, ki jih ukrajinska civilna družba izraža na protestih evromajdan v Kijevu in drugih mestih po vsej državi, saj je brez oklevanja odšla na ulice, da bi pokazala svoje nestrinjanje z odločitvijo predsednika Janukoviča, ter ponovno poudarja svoje stališče, da sta poglabljanje odnosov med Evropsko unijo in Ukrajino in pa dejstvo, da je bila Ukrajini ponujena evropska perspektiva, velikega pomena in v interesu obeh strani;

3.  obžaluje nasilne dogodke, ki so se zgodili v noči iz 9. na 10. december 2013, ko so varnostne sile vdrle v urade opozicijskih strank in neodvisnih medijev in napadle protestnike, in tiste, ki so se zgodili v noči iz 10. na 11. december 2013, ko so varnostne sile napadle mirne protestnike in jih poskušale pregnati s trga Evromajdan in okoliških ulic ter podreti barikade; poudarja, da je do njih prišlo med obiskom podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton in prizadevanji za spodbuditev pogovorov; izraža bojazen, da utegnejo ti dogodki še zaostriti že tako napete razmere;

4.  poudarja, da je med Evropsko unijo in Ukrajino odprtih več komunikacijskih poti, zlasti v okviru nadzorne misije Evropskega parlamenta, ki jo vodita predsednika Pat Cox in Aleksander Kwaśniewski, zato meni, da bi lahko ukrajinske oblasti že prej izrazile svoje pomisleke, na podlagi katerih utemeljujejo svojo odločitev, sprejeto v zadnjem trenutku, da bi jih lahko obravnavali;

5.  ponovno zagotavlja odločno podporo čim hitrejšemu podpisu pridružitvenega sporazuma, če bodo izpolnjeni ustrezni pogoji, ki jih je opredelil Svet za zunanje zadeve 10. decembra 2012 in podprl Parlament v resoluciji z dne 13. decembra 2012; zato poziva Evropski svet, naj na zasedanju decembra poda jasno politično sporočilo, da je Evropska unija še naprej pripravljena sodelovati z Ukrajino;

6.  poziva k takojšnjemu začetku nove, polnopravne uradne misije Evropske unije na najvišji politični ravni, da bi dosegli, da bi se vlada, demokratična opozicija in civilna družba začele pogovarjati, in jim pri tem pomagali ter zagotoviti mirno rešitev krize;

7.  izraža popolno solidarnost z demonstranti, ki se zavzemajo za evropsko prihodnost; poziva ukrajinske oblasti, naj ljudem v celoti priznajo državljanske pravice in temeljno svobodo do združevanja in pravico do mirnih protestov; odločno obstoja uporabo nasilja nad mirnimi demonstranti in poudarja, da je treba hitro izvesti učinkovito neodvisno preiskavo in krivce kazensko preganjati; poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh mirnih protestnikov, ki jim je bila v zadnjih dnevih vzeta prostost; opozarja na mednarodne obveznosti Ukrajine na tem področju; poudarja, da je tako ukrepanje očitno v nasprotju s temeljnim načelom svobode združevanja in izražanja in torej pomeni kršitev univerzalnih in evropskih vrednot; opozarja, da je ravnanje Ukrajine na področju varovanja in spodbujanja teh vrednot kot predsedujoče Organizaciji za varnosti in sodelovanje v Evropi še toliko bolj pod drobnogledom;

8.  ponovno odločno obsoja nesprejemljive politične in gospodarske pritiske Rusije nad Ukrajino ter njene grožnje s trgovinskimi sankcijami; poziva Evropsko unijo in države članice, naj do Rusije nastopijo enotno ter razvijejo in izvajajo politiko ustreznega odziva na instrumente in ukrepe, ki jih Rusija uporablja proti vzhodnim partnericam, zlasti da bi Ukrajini ob krizi v zvezi z uvozom zemeljskega plina iz Rusije pomagale zagotoviti energetsko varnost; ponovno poudarja, da je pridružitveni sporazum izključno dvostransko vprašanje obeh strani in odločno zavrača vsak predlog, da se v proces vključi tretja stran;

9.  poziva Komisijo, naj razmisli o možnih protiukrepih, ki jih Evropska unija lahko uvede, če bo Rusija zaradi kratkoročnih političnih ciljev kršila pravila Svetovne trgovinske organizacije; poudarja, da mora za ohranitev politične verodostojnosti Unija imeti možnost, da se odzove, če se sama ali države partnerice znajdejo pod političnim ali gospodarskim pritiskom;

10.  poziva ukrajinske oblasti, naj začnejo dialog s protestniki ter tako preprečijo stopnjevanje nasilja in destabilizacijo v državi, vse politične stranke pa poziva, naj omogočijo ustrezno, mirno in poglobljeno parlamentarno razpravo o gospodarskih in političnih razmerah ter prihodnjih obetih za povezovanje z Evropsko unijo; opozarja, da se v vsaki demokratični ureditvi lahko razpišejo nove volitve, ko je treba ponovno vzpostaviti javno legitimnost;

11.  poziva institucije EU in države članice, naj se široko odprejo za ukrajinsko družbo, zlasti s hitrim sporazumom o brezvizumskem režimu, okrepljenim sodelovanjem na področju raziskovanja, razširjenimi mladinskimi izmenjavami in večjo razpoložljivostjo štipendij; meni, da so potrebna dodatna prizadevanja, da bi Ukrajino v celoti vključili v notranji energijski trg EU;

12.  poudarja, da mora EU podpreti udeležbo mednarodnih finančnih institucij, kot je Mednarodni denarni sklad in Evropska banka za obnovo in razvoj, da bi zagotovila finančno pomoč Ukrajini za obravnavanje njenega čedalje slabšega finančnega stanja;

13.  poudarja, da pridružitveni sporazum ni cilj sam po sebi, marveč sredstvo za dolgoročno stabilnost in družbeno-gospodarski napredek ter trajnostno in sistemsko preobrazbo, in je zato potrebna resnična zavezanost njegovemu pravilnemu in hitremu izvajanju; poziva EU, naj se z ukrajinskimi oblastmi dogovori o konkretnem časovnem načrtu za njegovo izvajanje;

14.  obžaluje, da so se armenske oblasti po več kot treh letih uspešno zaključenih pogajanj o pridružitvenem sporazumu, vključno s poglobljenim in razširjenim območjem proste trgovine, zaradi pritiskov Rusije raje odločile za pridružitev carinski uniji; opominja armenske oblasti, da so protesti in demonstracije proti tej odločitvi odraz svobodne volje državljanov, ki jo je treba spoštovati v skladu z mednarodnimi obveznostmi, ki se jim je Armenija zavezala; v zvezi s tem opozarja, da sta pregon in pridržanje protestnikov kršitev pravic do zbiranja in izražanja ter da so represivni ukrepi v nasprotju z nedavno retoriko o zavezanosti k skupnim vrednotam z EU; poziva armensko vlado, naj sodeluje v vključujočem dialogu s civilno družbo o prihodnji usmeritvi države;

15.  pozdravlja podpis sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov med Evropsko unijo in Azerbajdžanom; je zaskrbljen, ker se je nestrinjanje, ki se je po predsedniških volitvah oktobra 2013 razširilo po državi, zatrlo z represijo, ki se kaže v obliki še vedno priprtih opozicijskih aktivistov in novih prijetij, nadlegovanja neodvisnih nevladnih organizacij in medijev in odpuščanja tistih, ki so kritični do vlade, zgolj na podlagi njihovih političnih dejavnosti; poziva azerbajdžanski parlament, naj ponovno razmisli o svoji odločitvi o prenehanju sodelovanja v parlamentarni skupščini Euronest zaradi resolucije Parlamenta z dne 23. oktobra 2013;

16.  pozdravlja zakonodajni predlog Komisije za spremembo Uredbe (ES) št. 539/2001, da bi omogočili odpravo vizumov pri potovanjih v schengensko območje za moldavske državljane z biometričnim potnim listom; meni, da bodo s tem pomembnim ukrepom medosebni stiki lažji, moldavski državljani pa se bodo približali EU;

17.  pozdravlja podpis okvirnega sporazuma z Gruzijo o sodelovanju v operacijah EU za krizno upravljanje, ki je trajna pravna podlaga za vključitev Gruzije v sedanja in prihodnja prizadevanja EU za krizno upravljanje po svetu;

18.  meni, da izid in splošno okolje vrhunskega srečanja v Vilni kažeta, da mora Evropska unija oblikovati bolj strateško naravnano in prožnejšo politiko v podporo evropskim partnerjem pri izbiri Evrope in uporabiti ves sklop razpoložljivih orodij, kot so makroekonomska pomoč, ugodnejši trgovinski režimi, projekti za bolj zanesljivo oskrbo z energijo in posodobitev gospodarstva, ter hitro izvesti liberalizacijo vizumskega režima v skladu z evropskimi vrednotami in interesi;

19.  podpira nadaljnje sodelovanje civilne družbe v nacionalnih procesih reform; spodbuja okrepljeno medparlamentarno sodelovanje s parlamentarno skupščino Euronest; poziva k čim prejšnji napotitvi misije Evropskega parlamenta v Ukrajino; pozdravlja sodelovanje konference regionalnih in lokalnih oblasti za vzhodno partnerstvo;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, državam članicam, predsedniku Ukrajine, vladam in parlamentom držav vzhodnega partnerstva in Ruske federacije, parlamentarni skupščini Euronest ter parlamentarnima skupščinama Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0446.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0383.
(3) UL C 247 E, 6.10.2005, str. 155.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov