Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2879(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0556/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0556/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2013 - 12.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0596

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 373kWORD 91k
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Έκθεση προόδου του 2013 για την Αλβανία
P7_TA(2013)0596B7-0556/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2013 για την Αλβανία (2013/2879(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 11ης Δεκεμβρίου 2012, όπως επιβεβαιώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης Δεκεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο "Γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (COM(2010)0680),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2013 με τίτλο "Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2013-2014" (COM(2013)0700) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο "Έκθεση Προόδου 2013 για την Αλβανία" (SWD(2013)0414),

–  έχοντας υπόψη τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα της Διεθνούς Αποστολής Παρατηρητών στην Αλβανία, σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές της 23ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ(1), και της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για την Αλβανία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση των πόρων προενταξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των δικαστικών συστημάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες και τις παρατηρήσεις του σχετικά με την Αλβανία(3),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της 6ης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αλβανίας στις 28-29 Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία έχει παρουσιάσει πρόοδο στην εκπλήρωση των 12 βασικών προτεραιοτήτων της γνωμοδότησης της Επιτροπής κατά το 2010 και ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία προχωρεί κατά ικανοποιητικό τρόπο· ότι ή Αλβανία έχει εγκρίνει τα υπόλοιπα βασικά μέτρα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, της δημόσιας διοίκησης και του κοινοβουλευτικού συστήματος με διακομματική συναίνεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν ταχέως και αποτελεσματικά ώστε να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο δρόμο προς την ένταξη στην ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύτακτη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου του 2013 και η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας έχουν θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία εκδημοκρατισμού της χώρας και βελτιώνουν τη διεθνή εικόνα της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ έχει μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην Αλβανία και ότι η υποστήριξη των πολιτών στην ένταξη στην ΕΕ παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, η νέα κοινοβουλευτική περίοδος άρχισε και πάλι με τριβές μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων· ότι τα γεγονότα αυτά δείχνουν ότι οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να προωθήσουν επειγόντως πνεύμα διαλόγου, συνεργασίας και συμβιβασμού, κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των δύο βασικών πολιτικών δυνάμεων, αλλά επίσης μεταξύ όλων των άλλων εμπλεκομένων στην κοινωνική ζωή της χώρας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί υγιές πολιτικό κλίμα στη χώρα· ότι ο βιώσιμος πολιτικός διάλογος είναι κεφαλαιώδης για να διατηρηθεί η ορμή της διαδικασίας των μεταρρυθμίσεων και της υλοποίησης του ενωσιακού θεματολογίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της διαδικασίας διεύρυνσής της· εκτιμώντας ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος και της εμπορίας ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών εξακολουθούν να αποτελούν θέματα που γενούν σοβαρές ανησυχίες· ότι η πρόοδος σε αυτούς τους τομείς έχει κεφαλαιώδη σημασία για την πρόοδο στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ· ότι η ισχυρή πολιτική στήριξη είναι κεφαλαιώδης για την επίτευξη προόδου σε αυτούς τους τομείς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων θα πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω, ιδίως της μειονότητας των Ρομά και της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ· ότι οι συνθήκες ζωής των Ρομά στην Αλβανία είναι απαίσιες και πρέπει να βελτιωθούν ταχέως, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των Ρομά στην καταχώρηση στα μητρώα, τη στέγαση και την εκπαίδευση και την ένταξη συμπερίληψη των παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα, από το προσχολικό επίπεδο έως την ανώτατη εκπαίδευση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις είναι εξίσου σημαντικές με τις πολιτικές και τις νομικές· ότι η Αλβανία επιδιώκει να αυξήσει το επίπεδο κοινωνικής συνοχής της και χρειάζεται ισχυρή υποστήριξη από την ΕΕ για να το πράξει, σε συνδυασμό με εντονότερες προσπάθειες της κυβέρνησης για προώθηση του κοινωνικού διαλόγου ως τρίτο μέρος, μαζί με συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενώσεις εργοδοτών·

Θ.  εκτιμώντας ότι η ύπαρξη μιας επαγγελματικής, αποτελεσματικής και αξιοκρατικής δημόσιας διοίκησης έχει μεγάλη σημασία για οποιαδήποτε χώρα φιλοδοξεί να γίνει μέλος της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και η ατιμωρησία για τα εγκλήματα εξακολουθούν να είναι διαδεδομένες στην αλβανική κοινωνία· ότι τα κρατικά θεσμικά όργανα που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς παραμένουν ευάλωτα σε πολιτικές πιέσεις και επιρροές· ότι η διαφθορά της δικαστικής αρχής και των οργάνων καταστολής του εγκλήματος παραμένει ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος της κάθε χώρας για ένταξη στην ΕΕ εξαρτάται από τις προσπάθειες που καταβάλλει προκειμένου να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διεύρυνσης πρέπει να παραμείνει αξιόπιστη και να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια προς ικανοποίηση· ότι η Αλβανία έχει τις δυνατότητες να αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας, δεδομένου ότι έχει συμμορφωθεί τα κριτήρια που είναι απαραίτητα για να πραγματοποιήσει αυτό το βήμα·

Γενικά ζητήματα

1.  χαιρετίζει και υποστηρίζει την ανάλυση και τις συστάσεις της Έκθεσης Προόδου 2013 για την Αλβανία και καλεί το Συμβούλιο να αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί, χορηγώντας στην Αλβανία καθεστώς υποψήφιας χώρας χωρίς περιττή καθυστέρηση· παροτρύνει τις αλβανικές αρχές και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να εδραιώσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής·

2.  επαινεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις για τη συνολικά εύτακτη διεξαγωγή των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών και την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας· συνιστά να ενισχυθεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στην εκλογική διαδικασία, μεταξύ άλλων με ενίσχυση της θεσμικής ανεξαρτησίας της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής και του επαγγελματισμού των αξιωματούχων που ασχολούνται με τη διεξαγωγή των εκλογών· θεωρεί κεφαλαιώδες να συνεχιστεί ο γνήσιος πολιτικός διάλογος και η συνεργασία μεταξύ όλων των κομμάτων και να εξευρεθούν συμβιβασμοί ως κλειδί για την πρόοδο σε πολιτικές διεργασίες·

3.  τονίζει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα και όλοι οι πολιτικοί παράγοντες της Αλβανίας θα πρέπει, από κοινού με τον Τύπο, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών, να επιδιώξουν την βελτίωση του πολιτικού κλίματος στη χώρα, ώστε να καταστεί δυνατός ο διάλογος και η αμοιβαία κατανόηση· ζητεί, κατά συνέπεια, την ειλικρινή δέσμευση όλων των πολιτικών κομμάτων, των ΜΚΟ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων·

4.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι προετοιμασίες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να έχουν ευρεία πολιτική και δημόσια υποστήριξη· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην ολοκλήρωση, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία των πολιτών· πιστεύει ότι η αντιπολίτευση έχει και αυτή να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο από αυτή την άποψη, και αναγνωρίζει τη μέχρι στιγμής υπεύθυνη συμπεριφορά της· θεωρεί σημαντικό η κοινωνία των πολιτών, τα μέσα ενημέρωσης και οι πολίτες της Αλβανίας να καθιστούν υπόλογους τους ηγέτες τους για συγκεκριμένα αποτελέσματα πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες ολοκλήρωσης στην ΕΕ·

5.  καλεί την αλβανική κυβέρνηση να ενισχύσει τις διοικητικές ικανότητες συνεχίζοντας να υλοποιεί τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και υποστηρίζοντας την αποπολιτικοποίησή της και τη γνώση του δικαίου και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

6.  παρατηρεί την ενθαρρυντική πρόοδο στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων και εκφράζει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες, τις ικανότητες και τη δέσμευση της Αλβανίας για περαιτέρω πρόοδο στον ευρωπαϊκό της δρόμο εάν οι πολιτικές δυνάμεις εξακολουθήσουν να συνεργάζονται εποικοδομητικά· επαινεί την έγκριση βασικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, δηλαδή την αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, την έγκριση του Νόμου περί Δημόσιας Διοίκησης και τις τροποποιήσεις του Νόμου για το Ανώτατο Δικαστήριο· ενθαρρύνει την Αλβανία να παρουσιάσει ιστορικό επιδόσεων στην αποτελεσματική υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων.

7.  παρατηρεί τις αδυναμίες που απομένουν στην υλοποίηση της νομοθεσίας και υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση του θεματολογίου των μεταρρυθμίσεων πρέπει να ενταθεί και να παρουσιαστεί σαφές ιστορικό επιδόσεων· καλεί τόσο την κυβερνητική πλειοψηφία όσο και την αντιπολίτευση να στηρίξουν τη διακομματική συνεργασία κατά την έγκριση και υλοποίηση των βασικών μεταρρυθμίσεων·

8.  καλεί την Αλβανία να υλοποιήσει το νόμο για τη δημόσια διοίκηση έγκαιρα και αποτελεσματικά, να θεσπίσει την κατάλληλη στιγμή το νόμο για τη γενική διοικητική διαδικασία και να βελτιώσει το νόμο για την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης· τονίζει την ανάγκη για έναν ισχυρότερο φορέα δημόσιας διοίκησης και για ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα διαχειριστικών πληροφοριών ανθρώπινων πόρων·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ο εκσυγχρονισμός της χώρας παραμένουν βασικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης· καλεί την Αλβανία να συνεχίσει να επιτυγχάνει αποτελέσματα σε σχέση με τις βασικές προτεραιότητες της γνωμοδότησης της Επιτροπής του έτους 2010, ιδίως όσον αφορά το σεβασμό του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, επίσης με την επίτευξη ικανοποιητικού ιστορικού σε σχέση με την εκτέλεση των αποφάσεων και την έγκριση της ελλείπουσας νομοθεσίας· παροτρύνει την Αλβανία να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και των εκτελεστικών υπουργείων, έτσι ώστε να ενισχυθεί το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων·

Πολιτικά κριτήρια

10.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες εκ μέρους της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου για ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας, της αμεροληψίας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και ενός ανεξάρτητου Γενικού Εισαγγελέα, διορισμένου με διαφανή, αμερόληπτα και αξιοκρατικά κριτήρια· παροτρύνει τις αρχές να βελτιώσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη όλων εκείνων που έχουν ανάγκη, μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης από την Κρατική Επιτροπή Νομικής Συνδρομής και με τη δημιουργία των σχεδιαζόμενων τοπικών γραφείων νομικής συνδρομής· καλεί τις αρχές να ενισχύσουν την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δομών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή και του Επιτρόπου για την Προστασία από τις Διακρίσεις·

11.  επιμένει στο γεγονός ότι το σύστημα της δικαιοσύνης της Αλβανίας πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητο, περισσότερο προβλέψιμο, αποδοτικό και δίκαιο για να εξασφαλίζεται ότι οι πολίτες και η επιχειρηματική κοινότητα έχουν εμπιστοσύνη στη δικαστική εξουσία· καλεί κατά συνέπεια τις αρχές να εγγυηθούν την αποπολιτικοποίηση της δικαιοσύνης, καθιερώνοντας μια αξιοκρατική και διαφανή διαδικασία διορισμού δικαστών και εισαγγελέων, και παρουσιάζοντας ένα ικανοποιητικό ιστορικό επιδόσεων σχετικά με τις πειθαρχικές διαδικασίες και επίσης εξασφαλίζοντας την έγκαιρη απονομή δικαιοσύνης σε συνδυασμό με την ενοποίηση της νομολογίας, την δημοσίευση όλων των δικαστικών αποφάσεων αμέσως μετά την έγκρισή τους και την εύκολη πρόσβαση σε αυτές, καθώς και την τυχαία κατανομή υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια·

12.  τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί μια αξιοκρατική και επαγγελματική δημόσια διοίκηση, η οποία να λειτουργεί με διαφάνεια και να είναι σε θέση να εγκρίνει νόμους και να τους εφαρμόζει· ζητεί την έγκριση της απαραίτητης παράγωγης νομοθεσίας που θα εξασφαλίσει την ορθή υλοποίηση του νόμου περί δημόσιας διοίκησης και ζητεί ένα νέο νόμο για τις γενικές διοικητικές διαδικασίες· τονίζει την ανάγκη για έναν ισχυρότερο φορέα δημόσιας διοίκησης και για ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα διαχειριστικών πληροφοριών ανθρώπινων πόρων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση της αξιοκρατίας των διορισμών, προαγωγών και απολύσεων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας της δημόσιας διοίκησης·

13.  χαιρετίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να δρομολογήσει και να ολοκληρώσει μια μείζονα διοικητική και εδαφική μεταρρύθμιση πριν από τις τοπικές εκλογές του 2015 στη χώρα· υπογραμμίζει ωστόσο ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των μεταρρυθμίσεων με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία των δικαιωμάτων των κοινοτήτων και των διατάξεων που εγγυώνται την πολιτική, διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης·

14.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η πολιτική δέσμευση για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, να επεκταθούν οι θεσμικές δυνατότητες και να βελτιωθεί ο θεσμικός συντονισμός· ζητεί περαιτέρω προσπάθειες για να εξαλειφθεί η διαφθορά από την τοπική αυτοδιοίκηση· αναγνωρίζει τα αποτελέσματα όσον αφορά την έγκριση κειμένων στρατηγικής σημασίας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς· παρατηρεί με ικανοποίηση την εκπλήρωση όλων των συστάσεων του τρίτου γύρου αξιολόγησης GRECO, το διορισμό ενός εθνικού συντονιστή κατά της διαφθοράς και την πρόθεση της κυβέρνησης να ορίσει έναν "επιτηρητή" σε κάθε υπουργείο· επιμένει στην ανάγκη να εφαρμόζεται στην πράξη η νομοθεσία κατά της διαφθοράς με συνεκτικό τρόπο·

15.  καλεί την κυβέρνηση να επεξεργαστεί μια σαφή εντολή και ένα πρόγραμμα δράσης και στρατηγική για τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς και να δρομολογήσει τη χάραξη της νέας Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων σαφών δεικτών για τα αποτελέσματα και μηχανισμών επακολούθησης και παρακολούθησης· καλεί επιπλέον τις αρμόδιες αρχές να διευκρινίσουν το ρόλο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς και να ενισχύσει τις ικανότητες στον τομέα των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, να προσφέρει επαρκείς πόρους στις μικτές μονάδες ερευνών, να παρακολουθεί την υλοποίηση στρατηγικής και σχεδίων δράσης καταπολέμησης της διαφθοράς και να αναπτύξει περαιτέρω μητρώα των αποτελεσμάτων σχετικά με τις έρευνες, τις διώξεις και τις καταδίκες, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου· παροτρύνει τις αλβανικές αρχές να αντιμετωπίζουν το θέμα της ευπάθειας των οργάνων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς, ως προς τις πολιτικές επιθέσεις που δέχονται·

16.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιβληθούν αποφασιστικά οι μεταρρυθμίσεις και η περιφερειακή συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και να καταρτισθεί ένα μεστό ιστορικό ερευνών, διώξεων και καταδικών σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον τομέα της παρασκευής και διακίνησης ναρκωτικών, της διακίνησης ανθρώπων, συμπεριλαμβάνων των ανηλίκων, και του παράνομου στοιχήματος· παροτρύνει την κυβέρνηση να καταβάλει προσπάθειες για την δημιουργία ιστορικού επιδόσεων στον τομέα των οικονομικών ερευνών, με έμφαση σε υποθέσεις ανεξήγητου πλουτισμού και διασύνδεσή του με εγκληματικές δραστηριότητες και την οργανωμένη εγκληματικότητα· επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω ο συντονισμός μεταξύ φορέων επιβολής του νόμου·

17.  επαινεί τον Διαμεσολαβητή για το έργο του σχετικά με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ανοικτό πνεύμα του απέναντι σε ευπαθείς μερίδες του πληθυσμού και τη συνεργασία του με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ετήσια και οι ειδικές εκθέσεις του Διαμεσολαβητή δεν συζητήθηκαν στο κοινοβούλιο και έτσι δεν είναι δυνατόν να δημοσιευτούν ούτε αναγνωρίζονται επίσημα· παροτρύνει την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να βελτιώσουν τη συνεργασία με την υπηρεσία του Διαμεσολαβητή· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μέχρι στιγμής ο Διαμεσολαβητής δεν ενημερώνεται τακτικά από την κυβέρνηση, ούτε ζητείται η γνώμη του για σχετικά νομοσχέδια· παρατηρεί με ανησυχία ο προϋπολογισμός που διατίθεται στον Διαμεσολαβητή παραμένει ανεπαρκής και μειώθηκε περαιτέρω· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η υπηρεσία χρειάζεται περαιτέρω οικονομική και πολιτική στήριξη από το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση προκειμένου να συνεχίσει να εκπληρώνει τα καθήκοντά της· ζητεί να δρομολογηθεί μια ευρεία εκστρατεία ευαισθητοποίησης, στην οποία να αναδειχθεί ο ρόλος και η σημασία του θεσμού·

18.  καλεί το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση και τα άλλα σχετικά θεσμικά όργανα να διαφυλάξουν και να καλλιεργήσουν την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία βασικών θεσμών όπως η Κρατική Αστυνομία, το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαιοσύνης, η Εισαγγελία, η Ανώτατη Επιθεώρηση για τη Δήλωση και τον Έλεγχο Περιουσιακών Στοιχείων, η Αρχή Οπτικοακουστικών Μέσων και η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία·

19.  εκφράζει την ανησυχία του διότι στην Αλβανία εξακολουθεί να υφίσταται ο θεσμός της βεντέτας, που όχι μόνο οδηγεί σε φόνους και βιαιοπραγίες αλλά και αναγκάζει πολλά παιδιά να παραμένουν επ' αόριστο στο σπίτι τους, και έτσι έχει ευρείες κοινωνικές επιπτώσεις που επηρεάζουν τη ζωή πολλών χιλιάδων ανθρώπων· παρατηρεί ότι ο αριθμός των υποθέσεων δολοφονιών λόγω βεντέτας αυξάνεται· καλεί τις αλβανικές αρχές να ανταποκριθούν στο αίτημα των Ηνωμένων Εθνών και στις συστάσεις του Διαμεσολαβητή και να δημιουργήσουν μια αξιόπιστη βάση δεδομένων, να ενεργοποιήσουν το Συντονιστικό Συμβούλιο για την καταπολέμηση του εθίμου της βεντέτας, που είχε συγκροτηθεί το 2005 και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση της βεντέτας·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και κυβέρνησης και τονίζει την ανάγκη να εδραιωθούν τα επιτεύγματά του και να εμβαθυνθεί και διευρυνθεί ο διάλογος, τόσο στον τομέα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών όσο και σε σχέση με τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για νέες μεταρρυθμίσεις· τονίζει τον κεφαλαιώδη ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στην περιφερειακή συνεργασία σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα· καλεί την κυβέρνηση να διευκολύνει τη συμμετοχή παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής·

21.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι μειονότητες σε γενικές γραμμές απολαμβάνουν το σεβασμό των δικαιωμάτων τους, και ότι η θρησκευτική ελευθερία είναι εκτεταμένη· καλεί τις αρμόδιες αρχές να βελτιώσουν περαιτέρω το κλίμα ένταξης και ανοχής για όλες τις μειονότητες της χώρας· εκφράζει την ανησυχία του διότι ομάδες όπως οι Ρομά, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν να υποφέρουν διακρίσεις, μεταξύ άλλων εκ μέρους ορισμένων κρατικών αρχών· τονίζει ότι όλες οι μειονότητες πρέπει να προστατεύονται· παροτρύνει την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις εφαρμόζονται συνολικά και ενθαρρύνει τις αρχές να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με οποιοδήποτε τύπο διακρίσεων· επισημαίνει τη σημασία της αύξησης της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με τα νομοθετικά μέσα που διαθέτουν οι πολίτες για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με διάφορες μορφές διακρίσεων·

22.  ζητεί περαιτέρω δράση για να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα της μειονότητας των Ρομά, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συχνές διακρίσεις· από την άποψη αυτή, ζητεί την επιτάχυνση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης για τη Δεκαετία των Ρομά έτσι ώστε να ενισχυθεί η ενσωμάτωση των Ρομά, να διατεθούν επαρκείς και κατάλληλοι οικονομικοί πόροι και να επανεξεταστεί η νομοθεσία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το κλειδί για τη λύση των προβλημάτων των Ρομά στην Αλβανία είναι η καταχώρησή τους στα μητρώα και η πρόσβαση στη στέγαση και την εκπαίδευση· ζητεί επειγόντως από την κυβέρνηση να λάβει αποφασιστικά μέτρα για να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις·

23.  ζητεί κατάλληλη αναθεώρηση και υλοποίηση της νομοθεσίας, για την καλλιέργεια της ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης και άλλων δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων για τη ρητορική μίσους, και να καταρτισθεί ιστορικό υποθέσεων σε αυτό τον τομέα·

24.  υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία που έχουν τα επαγγελματικά, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης, δημόσια και ιδιωτικά, ως ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας· υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης στο Διαδίκτυο, που είναι από τις χαμηλότερες στην περιοχή, και της ψηφιακής ελευθερίας·

25.  χαιρετίζει τις βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα οπτικοακουστικά μέσα χάρη στην έγκριση του νόμου για τα οπτικοακουστικά μέσα· παρατηρεί ότι το περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό και πολυμορφία· παραμένει ανήσυχο για την πολιτική επιρροή και παρέμβαση στα μέσα ενημέρωσης καθώς και για την αυτολογοκρισία· τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί πλήρως η ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής των μέσων ενημέρωσης και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης· ζητεί μέτρα για την προστασία των δημοσιογράφων και του ερευνητικού έργου τους· τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης και προώθησης της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης για την ενίσχυση της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς και της εξασφάλισης της διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και τη χρηματοδότησή τους· επισημαίνει την ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανάπτυξη των μέσων δημόσιας υπηρεσίας στο νέο σύστημα μέσων ενημέρωσης·

26.  επισημαίνει με ικανοποίηση την απόφαση της νέας κυβέρνησης να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών σε ανώτατες κυβερνητικές θέσεις και ελπίζει ότι τούτο θα έχει θετική επίδραση στην κοινωνία συνολικά· ζητεί μηδενική ανοχή στη βία κατά των γυναικών και τάσσεται υπέρ της εξάλειψης κάθε μεροληψίας λόγω φύλου στη νομοθεσία και στην εφαρμογή της·

27.  καλεί την κυβέρνηση να αυξήσει τις προσπάθειες για την επιβολή των νόμων και την εφαρμογή των πολιτικών που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των γυναικών από κάθε μορφή βίας και την ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια και πολιτική ζωή· ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειες ένταξης της διάστασης του φύλου στο κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο·

28.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των δικαιωμάτων και της ποιότητας ζωής των ατόμων που εξαρτώνται από το κράτος, όπως είναι οι φυλακισμένοι, τα ορφανά και οι διανοητικά ασθενείς·

29.  ζητεί περαιτέρω προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι τούτο αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της οικονομικής ανάπτυξης· εκτιμά τα βήματα που έχουν ληφθεί για να λυθεί το πρόβλημα των αυθαίρετων κτισμάτων σε ολόκληρη τη χώρα· εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταχώρηση και επιστροφή ακίνητης περιουσίας· καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την επιβολή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας·

30.  παροτρύνει την Κυβέρνηση να αναπτύξει πολιτικές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων και να αναπτύξει έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο τουρισμό· χαιρετίζει την πρόσφατη πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με δημοψήφισμα για τις εισαγωγές αποβλήτων· χαιρετίζει ένθερμα την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2013 από το Κοινοβούλιο, με την οποία ακυρώθηκε η άδεια εισαγωγής αποβλήτων όπως ορίζεται στο νόμο αριθ. 10463 της 22ας Σεπτεμβρίου 2011·

31.  ζητεί μέτρα για να προληφθεί η αύξηση των αδικαιολόγητων διαδικασιών ασύλου ύστερα από την εφαρμογή των ρυθμίσεων εξαίρεσης από την θεώρηση διαβατηρίου με την ΕΕ·

Κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις

32.  καλεί τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά το θέμα της μη ικανοποιητικής επιβολής του νόμου και είσπραξης φόρων, καθώς και την εκτεταμένη ανεπίσημη οικονομία, που αποτελούν παράγοντες που παρακωλύουν την κοινωνική συνοχή και τις οικονομικές προοπτικές της χώρας· ενθαρρύνει τη νέα κυβέρνηση να επιβάλει μέτρα και νομοθεσία για την προώθηση της απασχόλησης, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης, των δικαιωμάτων αποφυγής διακρίσεων στον εργασιακό τομέα για οποιοδήποτε λόγο, της ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες και άλλων σχετικών με την εργασία νόμων, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών·

33.  παρατηρεί με ανησυχία την έλλειψη προόδου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης· χαιρετίζει την πρόθεση της νέας κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα· έχει επίγνωση των δημοσιονομικών περιορισμών, ωστόσο ζητεί να αναστραφεί η τάση της ελάττωσης του προϋπολογισμού που αφιερώνεται στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη παροχής κοινωνικής βοήθειας στις πιο ευπαθείς ομάδες μεταξύ των ανέργων· παρατηρεί με σοβαρή ανησυχία ότι η παιδική εργασία παραμένει σημαντική πρόκληση και καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποφασιστικά αυτό το ζήτημα·

34.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Αλβανία έχει κυρώσει τις οκτώ συμβάσεις της ΔΟΕ για τα βασικά εργατικά δικαιώματα· εκφράζει την ανησυχία του διότι έχει σημειωθεί μικρή μόνο πρόοδος στον τομέα των εργατικών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων· καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει περαιτέρω τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα· παροτρύνει την κυβέρνηση να διασφαλίσει το σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, και να βελτιώσει τον τριμερή κοινωνικό διάλογο τόσο προκειμένου να ενισχύσει το ρόλο των συνδικάτων όσο και για να αποκτήσει ευρύτερη υποστήριξη στην υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής νομοθεσίας· παρατηρεί ότι ο διάλογος διεκόπη όταν έληξε το Μάρτιο του 2013 η εντολή του εθνικού εργασιακού συμβουλίου και ότι ο διμερής κοινωνικός διάλογος παραμένει ασθενής, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα· υπενθυμίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος και ο σεβασμός των εργατικών δικαιωμάτων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

35.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και ζητεί επενδύσεις στη μάθηση κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, ιδίως για παιδιά μειονοτήτων ή από περιθωριοποιημένες ομάδες, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κοινωνικός αποκλεισμός· ζητεί παράλληλα στοχευμένα μέτρα για την εξασφάλιση της παιδικής μέριμνας, διατροφής και οικογενειακής στήριξης, έτσι ώστε να αποτραπεί η μεταβίβαση της φτώχειας από τη μια γενιά στην επόμενη· υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση βελτίωση της κατάστασης των ανηλίκων που βρίσκονται σε δικαστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές· υπογραμμίζει τη σημασία του να εξασφαλισθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος· παροτρύνει τις αρχές να εγκρίνουν τη Στρατηγική της Δικαιοσύνης για τα Παιδιά· τονίζει ότι η εκτεταμένη διαφθορά εντός του δικαστικού συστήματος συνεχίζει να εμποδίζει ειδικά την επιβολή των νόμων κατά της διακίνησης ανθρώπων και τις προσπάθειες παροχής προστασίας στα θύματα·

Περιφερειακή συνεργασία

36.  χαιρετίζει τον σταθεροποιητικό ρόλο της Αλβανίας στα Δυτικά Βαλκάνια, ιδίως δε τις σχέσεις της με γειτονικές χώρες, ορισμένες από τις οποίες έχουν μεγάλη αλβανική μειονότητα, και τη συνεισφορά της στη θρησκευτική αρμονία·

37.  χαιρετίζει την απόρριψη της εθνικιστικής ρητορείας εκ μέρους της νέας κυβέρνησης και την πρόθεσή της να χαράξει πολιτική μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες· υπογραμμίζει τον κομβικό ρόλο της Αλβανίας όσον αφορά την καλλιέργεια σχέσεων καλής γειτονίας στα Δυτικά Βαλκάνια· ενθαρρύνει την Αλβανία να συνεχίσει την εποικοδομητική περιφερειακή στάση της·

o
o   o

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αλβανίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0453.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0508.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0434.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου