Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2879(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0556/2013

Podneseni tekstovi :

B7-0556/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2013 - 12.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0596

Usvojeni tekstovi
PDF 304kWORD 82k
Četvrtak, 12. prosinca 2013. - Strasbourg
Izvješće o napretku Albanije za 2013
P7_TA(2013)0596B7-0556/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. prosinca 2013. o izvješću o napretku Albanije za 2013. (2013/2879(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zaključke Predsjedništva sa sastanka Europskog vijeća u Solunu 19. i 20. lipnja 2003. o perspektivi pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za opće poslove od 11. prosinca 2012. koje je Europsko vijeće potvrdilo 14. prosinca 2012.,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 9. studenog 2010. naslovljenu „Mišljenje Komisije o zahtjevu Albanije za članstvo u Europskoj uniji” (COM(2010)0680),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 16. listopada 2013. naslovljenu „Strategija proširenja i glavni izazovi 2013. − 2014.” (COM(2013)0700) i radni dokument osoblja Komisije naslovljen „Izvješće o napretku Albanije za 2013.” (SWD(2013)0414),

–  uzimajući u obzir preliminarne nalaze i zaključke Međunarodne misije za promatranje izbora u Albaniji u vezi s parlamentarnim izborima od 23. lipnja 2013.,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 22. studenog 2012. o proširenju: politike, kriteriji i strateški interesi EU-a(1) te od 13. prosinca 2012. o izvješću o napretku Albanije za 2012.(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. listopada 2013. o proračunskom upravljanju pretpristupnih fondova Europske unije na područjima pravosudnih sustava i borbe protiv korupcije u državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama(3) i zapažanja o Albaniji sadržana u njoj,

–  uzimajući u obzir preporuke sa 6. sjednice parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Albanije održane 28. i 29. listopada 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Albanija pokazala napredak u ostvarenju 12 glavnih prioriteta mišljenja Komisije iz 2010. i da postupak reforme protječe zadovoljavajuće; budući da je Albanija usvojila ostale ključne pravosudne, javnoupravne i parlamentarne reformne mjere međustranačkim konsenzusom; budući da su izazovi i dalje prisutni i potrebno ih je riješiti brzo i učinkovito kako bi se ostvario daljnji napredak na putu prema članstvu u EU-u;

B.  budući da uredno provođenje parlamentarnih izbora u lipnju 2013. i mirna predaja vlasti imaju pozitivan učinak na proces demokratizacije države i unapređuju njezin međunarodni ugled;

C.  budući da je proces pristupanja EU-u postao pokretačka snaga daljnjih reformi u Albaniji, a podrška građana pristupanju EU-u i dalje je iznimno visoka;

D.  budući da je, unatoč dosad ostvarenom napretku, novi parlamentarni saziv ponovno počeo uz trzavice između političkih snaga; budući da ta događanja pokazuju da političke snage trebaju promicati duh dijaloga, suradnje i kompromisa kao neodogodivo pitanje, ponajprije na području odnosa između dviju najvećih političkih snaga, ali i među svim ostalim zainteresiranim stranama u socijalnom životu države:

E.  budući da Europski parlament ima važnu ulogu u naporima da se uspostavi zdrava politička klima u državi; budući da je održiv politički dijalog presudan za održavanje zamaha reformnog procesa i provedbe plana EU-a;

F.  budući da je EU vladavinu prava postavio u središte procesa proširenja; budući da su neovisnost pravosuđa i borba protiv korupcije, organiziranog kriminala i trgovanja ljudima, oružjem i drogom i dalje područja oko kojih vlada ozbiljna zabrinutost; budući da je napredak u tim područjima presudan za napredovanje u procesu integracije u EU; budući da je snažna politička podrška ključna za ostvarenje napretka na tim područjima;

G.  budući da bi trebalo još unaprijediti prava manjina, osobito prava romske manjine te zajednice osoba koje pripadaju skupini LGBTI; budući da su uvjeti života romskog stanovništva u Albaniji užasni i trebaju se hitno poboljšati, posebno kad je riječ o pristupu romskog naroda prijavljivanju, stanovanju i obrazovanju te uključenosti romske djece u obrazovni sustav, od predškolske razine do visokog obrazovanja;

H.  budući da su socijalne reforme jednako važne kao i političke i pravne; budući da Albanija teži podizanju razine socijalne povezanosti i treba joj jaka podrška EU-a kako bi to ostvarila, kao i izraženiji napori Vlade kao treće strane u promicanju socijalnog dijaloga zajedno sa sindikatima i udruženjima poslodavaca;

I.  budući da je postojanje profesionalne i djelotvorne javne uprave zasnovane na postignućima od velike važnosti za svaku državu koja nastoji postati članicom EU-a;

J.  budući da su korupcija i nekažnjavanje zločina i dalje rasprostranjena praksa u albanskom društvu; budući da su državne institucije koje su uključene u borbu protiv korupcije i dalje podložne političkom pritisku i utjecaju; budući da je korupcija u pravosudnim institucijama i onima za suzbijanje kriminala i dalje iznimno ozbiljan problem;

K.  budući da napredak svake države prema članstvu u EU-u ovisi o njezinim naporima da ispuni kriterije iz Kopenhagena i da poštuje uvjete povezane s procesom stabilizacije i pridruživanja;

L.  budući da politika proširenja mora ostati vjerodostojna i zasnovana na objektivnim kriterijima koje treba ispuniti; budući da je Albanija nadomak ostvarivanja statusa države kandidatkinje jer se pridržavala kriterija potrebnih za pomak u tom smjeru;

Opća razmatranja

1.  pozdravlja i podržava analizu i preporuke Izvješća o napretku Albanije za 2013. i poziva Vijeće da potvrdi ostvareni napredak dodjelom Albaniji statusa države kandidatkinje bez odgode; snažno potiče albanske vlasti i sve političke snage da učvrste dosad ostvareni napredak;

2.  pohvaljuje sve političke snage na općenito urednom provođenju nedavnih parlamentarnih izbora i mirnoj predaji vlasti; preporučuje daljnje povećanje povjerenja javnosti u izborni postupak, među ostalim i jačanjem institucionalne neovisnosti Središnjeg izbornog povjerenstva i profesionalnosti izbornih službenika; smatra bitnim održati stvaran politički dijalog i suradnju među svim strankama te postizati kompromise jer je to ključ napretka u političkim postupcima;

3.  naglašava da sve političke stranke i subjekti u Albaniji, uključujući medije i civilno društvo, trebaju težiti unapređenju tamošnje političke klime kako bi omogućili uspostavu dijaloga i uzajamnog razumijevanja; stoga poziva na stvarnu predanost svih političkih stranaka, nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresiranih strana;

4.  ističe činjenicu da pripreme za integraciju u EU trebaju imati široku političku i javnu podršku; potiče vladu da dosljedno provodi integracijske reforme i pritom obuhvati sve političke snage i civilno društvo; vjeruje da i oporba ima važnu ulogu u tom smislu i prepoznaje njezino dosadašnje odgovorno političko ponašanje; smatra važnim da albansko civilno društvo, mediji i građani svoje čelnike pozivaju na odgovornost za ishode konkretnih političkih mjera, osobito u vezi s postupcima integracije u EU;

5.  poziva albansku vladu da ojača administrativne kapacitete tako što će nastaviti provoditi reforme javne uprave i promicati depolarizaciju i poznavanje prava EU-a i postupaka odlučivanja u EU-u;

6.  primjećuje poticajan napredak kad je riječ o planu reformi te izražava povjerenje u potencijal Albanije, njezinu sposobnost i predanost daljnjem napretku na njezinu europskom putu, pod uvjetom da političke snage nastave s konstruktivnom suradnjom; pohvaljuje donošenje ključnih zakonodavnih reforma, kao što su revizija parlamentarnog Poslovnika, donošenje Zakona o javnoj službi te izmjene Zakona o Vrhovnom sudu; potiče Albaniju na bilježenje postignuća u djelotvornom provođenju tih reformi;

7.  primjećuje preostale nedostatke u provedbi zakonodavstva i ističe činjenicu da provedbu plana reformi treba pojačati i osigurati jasno bilježenje postignuća; poziva i većinu na vlasti i oporbu da podrže međustranačku suradnju pri usvajanju i provedbi glavnih reformi;

8.  poziva Albaniju da primjenjuje Zakon o javnoj službi pravodobno i učinkovito, da na vrijeme usvoji Zakon o općim administrativnim postupcima i da učvrsti Zakon o ustroju i funkcioniranju javne uprave; ističe potrebu za jačim Odjelom za javnu upravu i informacijskim sustavom upravljanja ljudskim resursima koji je potpuno spreman za rad;

9.  izražava zadovoljstvo zbog činjenice da su europska integracija i modernizacija države i dalje glavni prioriteti nove vlade; poziva Albaniju da nastavi ostvarivati rezultate kad je riječ o ključnim prioritetima prema mišljenju Komisije iz 2010., posebice kad je riječ o poštovanju vladavine prava i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, čime se podrazumijeva da se to ostvaruje i bilježenjem održivog niza postignuća u provedbi i donošenju zakonodavstva koje nedostaje; snažno potiče Albaniju da unaprijedi suradnju između Ministarstva za europsku integraciju i drugih resornih ministarstva kako bi se ojačao europski plan reformi;

Politički kriteriji

10.  poziva na dodatne napore i vlade i parlamenta radi jačanja neovisnosti, odgovornosti, nepristranosti i učinkovitosti pravosudnog sustava, uključujući Visoko vijeće pravde i neovisnog javnog tužitelja, koji će biti imenovani na temelju transparentnih, nepristranih kriterija zasnovanih na postignućima; snažno potiče vlasti da poboljšaju pristup pravosuđu za sve kojima je potreban, pa i aktivnostima podizanja razine osviještenosti koje poduzima Državni odbor za pravnu pomoć te osnivanjem predloženih lokalnih ureda za pravnu pomoć; poziva vlasti da jačaju neovisnost, učinkovitost i uspješnost struktura posvećenih ljudskim pravima, kao što su položaji javnog pravobranitelja i povjerenika za zaštitu od diskriminacije;

11.  ustraje na činjenici da bi albanski pravosudni sustav trebao biti potpuno neovisan, predvidljiviji, učinkovitiji i pravičniji kako bi se osiguralo povjerenje građana i poslovne zajednice u pravosuđe; stoga poziva vlasti da jamče depolitizaciju pravosuđa uspostavom transparentnog procesa imenovanja sudaca i tužitelja zasnovanog na postignućima te bilježenje solidnog niza postignuća u disciplinskim postupcima i jamčenjem pravodobne pravde zajedno sa sjedinjenjem sudske prakse, objavljivanja i jednostavnog pristupa svim pravosudnih presuda odmah nakon donošenja i nasumičnom dodjelom slučajeva na svim sudovima;

12.  ističe potrebu za stvaranjem profesionalne javne uprave zasnovane na postignućima koja djeluje transparentno i sposobna je usvajati zakone i provoditi ih; poziva na donošenje nužnog sekundarnog zakonodavstva kojim će se jamčiti pravilna provedba Zakona o javnoj službi i novog Zakona o općim administrativnim postupcima; ističe potrebu za jačim Odjelom za javnu upravu te informacijskim sustavom upravljanja ljudskim resursima koji je potpuno spreman za rad; ističe činjenicu da su potrebni dodatni napori za depolitizaciju javne uprave, borbu protiv korupcije, jačanje meritokracije pri imenovanjima, promaknućima i otpuštanjima te povećanje učinkovitosti i financijske održivosti javne uprave;

13.  pozdravlja namjeru vlade da započne i dovrši administrativnu i teritorijalnu reformu velikih razmjera prije lokalnih izbora 2015. u toj državi; međutim ističe važnost jamčenja odgovarajućeg savjetovanja sa svim zainteresiranim stranama i činjenice da će se pri reformi poštovati odredbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi, uključujući one o zaštiti prava zajednica i one kojima se jamči politička, administrativna i financijska neovisnost lokalnih vlasti;

14.  naglašava potrebu daljnjeg osnaživanja političke volje za borbu protiv korupcije na svim razinama, povećanja institucionalnih kapaciteta i bolje koordinacije među institucijama; poziva na veće napore za iskorjenjivanje korupcije u lokalnim vladama; prepoznaje rezultate u smislu donošenja strateških dokumenata u području borbe protiv korupcije; sa zadovoljstvom primjećuje ispunjenje svih preporuka iz trećeg kruga ocjenjivanja Skupine država za borbu protiv korupcije (GRECO), imenovanje nacionalnog koordinatora za borbu protiv korupcije i namjeru vlade da imenuje nadzornika u svakom ministarstvu; ustraje na potrebi dosljednog provođenja važećeg zakonodavstva o borbi protiv korupcije;

15.  poziva vladu da osmisli jasne ovlasti i akcijski plan/strategiju za nacionalnog koordinatora za borbu protiv korupcije i da započne sastavljanje nove nacionalne strategije protiv korupcije, kojom se obuhvaćaju jasni pokazatelji rezultata i mehanizmi za nastavak djelovanja i praćenje; uz to snažno potiče nadležna tijela vlasti da razjasne ulogu Odjela za unutarnju kontrolu i borbu protiv korupcije te povećaju kapacitet u području mehanizama unutarnje kontrole, osiguraju dovoljno sredstava za zajednička istražna tijela, prate provedbu strategije i akcijskih planova za borbu protiv korupcije te nastave uspješno provoditi istrage, pokretati sudske postupke i donositi presude, uključujući u slučajevima korupcije na visokoj razini; snažno potiče albanske vlasti da započnu rješavati problem osjetljivosti institucija koje su uključene u borbu protiv korupcije na političke napade;

16.  ponavlja potrebu da se odlučno provode reforme i regionalna suradnja kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala te da se počnu uspješno provoditi istrage, kazneni postupci i presude na svim razinama, osobito na području proizvodnje i nezakonite trgovine drogama, trgovanja ljudima, uključujući maloljetnike, i nezakonitog kockanja; snažno potiče vladu da radi na kontinuiranom uspješnom provođenju financijskih istraga koje se usredotočuju na slučajeve neobjašnjivog bogatstva i njegovu povezivanju s kriminalnim aktivnostima i organiziranim kriminalom; ponavlja kako je potrebno dodatno jačati koordinaciju između agencija za provođenje zakona;

17.  pohvaljuje javnog pravobranitelja za njegov rad na promicanju ljudskih prava, njegovu otvorenost prema ugroženim osobama i suradnju s organizacijama civilnog društva; žali zbog činjenice da se o godišnjim i posebnim izvješćima javnog pravobranitelja nije raspravljalo u parlamentu pa se stoga ne mogu objaviti niti službeno priznati; snažno potiče vladu i parlament da poboljšaju suradnju s uredom javnog pravobranitelja; žali zbog činjenice da vlada dosad nije pravodobno izvješćivala javnog pravobranitelja ili se s njime savjetovala o relevantnim nacrtima zakonodavstva; sa zabrinutošću primjećuje da su proračunska sredstva dodijeljena uredu javnog pravobranitelja i dalje nedostatna i da su dodatno smanjena; ističe činjenicu da je toj instituciji potrebna dodatna financijska i politička potpora i od parlamenta i od vlade kako bi nastavila izvršavati svoje dužnosti; poziva na pokretanje opsežne kampanje za podizanje razine osviještenosti u sklopu koje će se istaknuti uloga i važnost te institucije;

18.  poziva parlament i vladu te ostale relevantne državne institucije da njeguju i podupiru integritet i neovisnost ključnih institucija kao što su državna policija, Visoko vijeće pravde, Visoki inspektorat za prijavu i reviziju imovine, Agencija za audiovizualne medije i Nacionalni zavod za statistiku;

19.  zabrinut je što u Albaniji i dalje opstaju krvne osvete, koje ne samo da vode ubojstvima i nasilju već su zbog njih i mnoga djeca prisiljena unedogled ostajati kod kuće pa se tako stvaraju dalekosežne društvene posljedice koje utječu na živote tisuća ljudi; primjećuje da je broj slučajeva ubojstava povezanih s krvnom osvetom u porastu; poziva albanske vlasti da odgovore na zahtjev Ujedinjenih naroda i preporuke javnog pravobranitelja da se osnuje pouzdana baza podataka, da se aktivira Vijeće za koordinaciju borbe protiv krvne osvete osnovano 2005. i da se pripremi akcijski plan za iskorjenjivanje krvnih osveta;

20.  cijeni poboljšanje u dijalogu između civilnog društva i vlade i naglašava potrebu za objedinjenjem postignuća, i za njegovim produbljenjem i proširenjem i na području demokracije, ljudskih prava i građanskih sloboda i kad je riječ o oblikovanju zakonodavnog okvira za nove reforme; naglašava ključnu ulogu civilnog društva u regionalnoj suradnji o društvenim i političkim aspektima; poziva vladu da omogući uključivanje subjekata civilnog društva u postupak oblikovanja politike;

21.  pozdravlja činjenicu da se u pravilu poštuju prava manjina i da je vjerska sloboda raširena; poziva nadležna tijela da još više poboljšaju klimu uključivosti i tolerancije za sve manjine u zemlji; zabrinut je zbog toga što skupine kao što su romsko stanovništvo, osobe s invaliditetom i osobe koje pripadaju skupini LGBTI i dalje bivaju diskriminirane, pa i u odnosu s određenim tijelima državnih vlasti; naglašava da se sve manjine moraju zaštititi; snažno potiče vladu da osigura da se relevantne pravne odredbe sveobuhvatno provode i preporučuje vlastima da ulože dodatne napore u podizanje razine osviještenosti o svim vrstama diskriminacije; uviđa važnost podizanja razine osviještenosti javnosti o pravnim sredstvima na raspolaganju građanima za ulaganje žalbi na razne oblike diskriminacije;

22.  poziva na dodatno djelovanje kako bi se jamčila prava romske manjine koja se još suočava s učestalom diskriminacijom; u tom smislu poziva na ubrzanu provedbu Akcijskog plana za Desetljeće Roma kako bi se povećala uključenost Roma te na dodjelu dostatnih i odgovarajućih financijskih sredstava i na reviziju zakonodavstva; ističe činjenicu da je ključ rješenja problema romskog stanovništva u Albaniji prijavljivanje te pružanje pristupa stanovanju i obrazovanju; poziva vladu da hitno poduzme odlučne mjere radi osiguravanja potrebnih uvjeta;

23.  traži odgovarajuću reviziju i primjenu zakonodavstva, poticanje podizanja razine osviještenosti, obrazovanja i drugih aktivnosti kojima je cilj borba protiv diskriminacije osoba koje pripadaju skupini LGBTI, uključujući sankcije za govor mržnje, te bilježenje uspješnog djelovanja u tom smislu;

24.  naglašava presudnu važnost profesionalne, neovisne i pluralističke javne službe i javnih medija kao kamena temeljca demokracije; ističe važnost pristupa internetu, čija je stopa među najnižima u regiji, i digitalne slobode;

25.  pozdravlja poboljšanja zakonodavnog okvira za audiovizualne medije ostvarena donošenjem Zakona o audiovizualnim medijima; primjećuje da je medijsko okruženje pluralističko i raznoliko; i dalje je zabrinut zbog političkog utjecaja i upletanja u medije te zbog autocenzure, osobito javnih medija; ističe da su potrebni dodatni napori da bi se u potpunosti jamčila neovisnost regulatornog tijela za medije i neovisnost javne radiotelevizije; poziva na donošenje mjera kojima se štite novinari i njihov istraživački rad; naglašava važnost jamčenja i promicanja medijskog pluralizma kako bi se ojačala sloboda izražavanja i osiguravanja transparentnosti vlasništva nad medijima i njihova financiranja; upućuje na potrebu za dugoročnom strategijom za razvoj javnih medija u novome medijskom sustavu;

26.  sa zadovoljstvom uzima na znanje odluku nove vlade da se poveća broj žena na vodećim položajima u vladi te se nada da će to imati pozitivan učinak na društvo u cjelini; poziva na nultu toleranciju prema nasilju nad ženama i na otklanjanje svih rodnih predrasuda u zakonodavstvu i pri njegovoj provedbi;

27.  poziva vladu na povećanje napora oko provođenja zakona i političkih mjera u vezi s pravima žena i jednakosti spolova, uz osobit naglasak na zaštiti žena od svih oblika nasilja i na njihovo podjednako sudjelovanje u javnom i političkom životu; potiče daljnje napore za promicanje načela jednakosti spolova na središnjoj i lokalnoj razini;

28.  naglašava potrebu za unapređenjem prava i kvalitete života ljudi koji ovise o državi kao što su zatvorenici, siročad i mentalno bolesne osobe;

29.  poziva na daljnje napore radi osiguravanja djelotvorne provedbe strategije i akcijskog plana za vlasnička prava jer je to jedan od stupova gospodarskog razvoja; uočava korake poduzete radi rješavanja problema bespravno izgrađenih objekata diljem zemlje; zabrinut je zbog ograničenog napretka kad je riječ o uknjižbi nekretnina i povratu imovine; poziva vladu da objavi jasan plan s vremenskim rokovima za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava u vezi s vlasničkim pravima;

30.  snažno potiče vladu da pripremi političke mjere kad je riječ o obnovljivoj energiji, da se djelotvornije suoči s problemom upravljanja otpadom i da razvije ekološki održiv turizam; pozdravlja nedavnu inicijativu civilnog društva o referendumu o uvozu otpada; snažno pozdravlja glasovanje albanskog parlamenta od 10. listopada 2013. da se poništi odobrenje za uvoz otpada doneseno u zakonu br. 10463 od 22. rujna 2011.;

31.  traži donošenje mjera za sprečavanje povećanja broja neopravdanih postupaka traženja azila nakon primjene dogovora o viznom izuzeću s EU-om;

Društveno-gospodarske reforme

32.  poziva nadležna tijela da odlučno djeluju kad je riječ o lošem provođenju zakona i ubiranju poreza, kao i o raširenom neslužbenom gospodarstvu, što sve ometa socijalnu koheziju i gospodarske mogućnosti zemlje; potiče novu vladu da provede mjere i zakonodavstvo s ciljem promicanja zapošljavanja, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, prava socijalne sigurnosti, prava na zaštitu od diskriminacije na svim osnovama na području rada, jednake plaće za muškarce i žene i drugih zakona povezanih s radom, osobito među mladima i ženama;

33.  sa zabrinutošću uočava izostanak napretka na području socijalne politike i zapošljavanja; pozdravlja namjeru nove vlade da riješi taj problem; svjestan je proračunskih ograničenja, no unatoč tome poziva na preusmjeravanje trenda smanjenja proračuna za provođenje reforme socijalne pomoći i zaštite; ističe hitnu potrebu za pružanjem socijalne pomoći najugroženijim skupinama među nezaposlenima; s ozbiljnom zabrinutošću primjećuje da je dječji rad i dalje važan izazov i poziva vladu da odlučno pristupi rješavanju tog pitanja;

34.  ističe činjenicu da je Albanija ratificirala osam središnjih konvencija MOR-a o radničkim pravima; zabrinut je što je ostvaren samo skroman napredak na području radničkih prava i sindikata; poziva vladu da dodatno ojača radnička i sindikalna prava; snažno potiče vladu da jamči poštovanje radnog prava u privatnom i javnom sektoru te poboljša tripartitni socijalni dijalog radi povećanja uloge sindikatâ i jačanja potpore za provođenje reformi u zakonodavstvu; primjećuje da je dijalog prekinut od isteka mandata Nacionalnog radničkog vijeća u ožujku 2013. i da je bipartitni socijalni dijalog i dalje slab, osobito u privatnom sektoru; ističe da socijalni dijalog i poštovanje radničkih prava čine temelj socijalnog tržišnoga gospodarstva;

35.  naglašava da treba obratiti posebnu pozornost na zaštitu dječjih prava te poziva na ulaganje u rano učenje, osobito za djecu iz manjinskih ili marginaliziranih skupina, radi sprečavanja isključenja, te na ciljane mjere radi osiguravanja skrbi, prehrane i obiteljske potpore za djecu i sprečavanja prijenosa siromaštva na sljedeću generaciju; naglašava da je potrebno smjesta poboljšati položaj maloljetnika u sudskim postupcima, u skladu s najboljim slučajevima prakse u Europi; ističe važnost jamčenja prikladnog financiranja javnog obrazovnog sustava; snažno potiče vlasti da donesu Strategiju za pravdu za djecu; ističe činjenicu da korupcija u pravosuđu i dalje izričito onemogućuje provođenje zakona o borbi protiv trgovanja ljudima i napore za zaštitu žrtava;

Regionalna suradnja

36.  pozdravlja stabilizacijsku ulogu Albanije na Zapadnom Balkanu, posebno kad je riječ o njezinim odnosima sa susjednim zemljama, od kojih u nekima živi velika albanska manjina, i njezin doprinos skladu među različitim vjerskim skupinama;

37.  pozdravlja to što nova vlada odbija nacionalistički diskurs i što namjerava razviti politiku usmjerenu na odnose bez problema sa susjednim zemljama; naglašava ključnu ulogu Albanije u poticanju dobrosusjedskih odnosa na Zapadnom Balkanu; potiče Albaniju da zadrži svoj konstruktivan položaj u regiji;

o
o   o

38.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladi i parlamentu Albanije.

(1) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0453.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0508.
(3) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0434.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti