Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2879(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0556/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0556/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0596

Elfogadott szövegek
PDF 315kWORD 88k
2013. december 12., Csütörtök - Strasbourg
Az Albánia által elért eredmények
P7_TA(2013)0596B7-0556/2013

Az Európai Parlament 2013. december 12-i állásfoglalása az Albánia által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentésről (2013/2879(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tanács 2003. június 19–20-i szaloniki ülésének a nyugat-balkáni államok Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló elnökségi következtetéseire,

–  tekintettel az Általános Ügyek Tanácsa 2012. december 11-i ülésének az Európai Tanács 2012. december 14-i ülésén megerősített következtetéseire,

–  tekintettel „A Bizottság véleménye Albánia európai uniós tagság iránti kérelméről” című, 2010. november 9-i bizottsági közleményre (COM(2010)0680),

–  tekintettel a „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2013–2014” című, 2013. október 16-i bizottsági közleményre (COM(2013)0700) és az ehhez csatolt, az Albánia által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentést tartalmazó bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0414),

–  tekintettel a nemzetközi választási megfigyelő küldöttségnek a 2013. június 23-i albániai választásokkal kapcsolatban tett előzetes megállapításaira és következtetéseire,

–  tekintettel a Bővítés: politikák, kritériumok és az EU stratégiai érdekei című, 2012. november 22-i állásfoglalására(1), valamint az Albánia által elért eredményekről szóló 2012. évi jelentésről szóló, 2012. december 13-i állásfoglalására(2);

–  tekintettel az igazságügyi rendszerek és a korrupció elleni küzdelem területén nyújtott uniós előcsatlakozási támogatásokkal való, tagjelölt és potenciális tagjelölt országokon belüli költségvetési gazdálkodásról szóló, 2013. október 22-i állásfoglalására(3) és annak Albániára vonatkozó észrevételeire,

–  tekintettel az Európai Unió–Albánia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottság 2013. október 28–29-i, 6. ülésén elfogadott ajánlásokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Albánia eredményeket mutatott fel a Bizottság 2010-es véleményében megfogalmazott 12 fő prioritás teljesítése tekintetében, és a reformfolyamat megfelelő módon halad; mivel Albánia a pártok közötti konszenzussal elfogadta a legfontosabb fennmaradó igazságügyi, közigazgatási és parlamenti reformintézkedéseket; mivel az ország előtt álló kihívások továbbra is fennállnak, és ezeket az uniós tagság felé vezető úton való további előrehaladás érdekében gyorsan és hatékonyan kezelni kell;

B.  mivel a 2013. júniusi parlamenti választások rendezett körülmények közötti lebonyolítása és a békés hatalomváltás pozitívan befolyásolja az ország demokratizálási folyamatát, és javítja nemzetközi megítélését;

C.  mivel az uniós csatlakozási folyamat a reformok folytatásának hajtóerejévé vált Albániában, és az EU-csatlakozás továbbra is különösen erős támogatottságot élvez a polgárok körében;

D.  mivel az eddig elért eredmények ellenére az új parlamenti ciklus ismét a politikai erők közötti súrlódással indult; mivel ezek az események azt mutatják, hogy a politikai erőknek sürgősen erősíteniük kell a párbeszéd, az együttműködés és a kompromisszum szellemét, mindenekelőtt a két legnagyobb politikai erő közötti kapcsolatokban, de emellett az ország társadalmi életében részt vevő valamennyi más szereplő körében is;

E.  mivel az Európai Parlament fontos szerepet játszik az ország egészséges politikai légkörének kialakítására irányuló erőfeszítésekben; mivel a fenntartható politikai párbeszéd alapvető fontosságú a reformfolyamat és az uniós napirend lendületének megőrzése szempontjából;

F.  mivel az EU a jogállamiságot a bővítési folyamat központi elemévé tette; mivel a bíróságok függetlensége, valamint a korrupció, a szervezett bűnözés és az ember-, fegyver- és kábítószer-kereskedelem elleni harc továbbra is olyan terület, amely komoly aggodalomra ad okot; mivel az uniós integráció folyamatában való előrelépéshez elengedhetetlen, hogy az ország eredményeket érjen el ezeken a területeken; mivel e területeken az eredmények elérése szempontjából kulcsfontosságú az erős politikai támogatás;

G.  mivel tovább kell erősíteni a kisebbségek, különösen a roma kisebbség és az LMBTI-közösség jogait; mivel az albániai romák életkörülményei rendkívül sanyarúak és gyors javításra szorulnak, különösen a romák nyilvántartásba vételhez, lakhatáshoz és oktatáshoz való hozzáférése, valamint a roma gyermekek oktatási rendszerbe való – az iskola előtti oktatástól a felsőoktatásig terjedő – integrálása tekintetében;

H.  mivel a társadalmi reformok ugyanolyan fontosak, mint a politikai és jogi reformok; mivel Albánia a társadalmi kohézió szintjének fokozására törekszik, és ehhez szüksége van az EU erőteljes támogatására, valamint arra, hogy a kormány – a szakszervezetek és a munkaadói szervezetek melletti harmadik félként – határozottabb erőfeszítéseket tegyen a társadalmi párbeszéd előmozdítására;

I.  mivel a professzionális, eredményes és érdemalapú közigazgatás minden olyan ország számára nagy jelentőséggel bír, amely az EU tagjává kíván válni;

J.  mivel a korrupció és a bűncselekmények büntetlenül maradása továbbra is elterjedt az albán társadalomban; mivel a korrupció elleni harcot folytató állami intézmények továbbra is ki vannak szolgáltatva a politikai nyomásnak és befolyásolásnak; mivel az igazságszolgáltatási és büntetőintézményeken belüli korrupció továbbra is rendkívül súlyos probléma;

K.  mivel az egyes országoknak az uniós tagság irányába való előrehaladása a koppenhágai kritériumoknak, valamint a stabilizációs és társulási folyamat követelményeinek a teljesítésére irányuló egyéni erőfeszítéseiktől függ,

L.  mivel a bővítési folyamatnak meg kell őriznie hitelességét, és objektív kritériumokon kell alapulnia; mivel a tagjelölti státusz elérése kézzelfogható közelségbe került Albánia számára, miután az ország teljesítette az e lépés megtételéhez szükséges kritériumokat;

Általános megfontolások

1.  üdvözli és támogatja az Albániáról szóló 2013. évi eredményjelentésben foglalt elemzést és ajánlásokat, és kéri a Bizottságot, hogy a tagjelölti státusz késedelem nélküli megadásával ismerje el az Albánia által elért eredményeket; sürgeti az albán hatóságokat és valamennyi politikai erőt az eddig elért eredmények megszilárdítására;

2.  elismerését fejezi ki valamennyi politikai erőnek a közelmúltbeli parlamenti választások rendezett lebonyolítása és a zökkenőmentes hatalomváltás miatt; javasolja a választási folyamat iránti közbizalom további erősítését többek között a központi választási bizottság függetlenségének és a választási tisztviselők szakmai hozzáértésének növelésével; a politikai folyamatokban való előrelépés kulcsaként alapvető fontosságúnak tartja a minden pártot felölelő valódi politikai párbeszéd és együttműködés fenntartását és a kompromisszumkeresést;

3.  hangsúlyozza, hogy Albániában minden politikai pártnak és szereplőnek – ideértve a médiát és a civil társadalmat is – törekednie kell a politikai légkör javítására, hogy lehetővé váljon a párbeszéd és a kölcsönös megértés; őszinte elkötelezettséget kér ezért az összes politikai párttól, a nem kormányzati szervezetektől, a szakszervezetektől és a többi érdekelttől;

4.  hangsúlyozza, hogy az EU-integráció előkészítésének széleskörű támogatást kell élveznie a politika és a közvélemény részéről; arra buzdítja a kormányt, hogy valamennyi politikai erő és a civil társadalom bevonásával következetesen folytassa az integrációt szolgáló reformokat; úgy véli, hogy ebben a tekintetben az ellenzék szerepe is fontos, és elismeri az ellenzék eddigi felelős politikai magatartását; fontosnak tartja, hogy az albán civil társadalom, média és polgárok elszámoltassák vezetőiket az egyes konkrét – különösen az uniós integrációs folyamatokkal kapcsolatos – politikai eredmények tekintetében;

5.  felhívja az albán kormányt, hogy a közigazgatási reformok végrehajtásának folytatásával, valamint a megosztottság felszámolásának és az uniós jog és döntéshozatali folyamatok ismeretének előmozdítása révén erősítse a közigazgatási kapacitásokat;

6.  rámutat a reformprogram területén elért biztató eredményekre, és kifejezi azon meggyőződését, hogy Albániának megvan a lehetősége, képessége és elkötelezettsége arra, hogy tovább haladjon az európai úton, feltéve, hogy a politikai erők folytatják a konstruktív együttműködést; elismerését fejezi ki a kulcsfontosságú jogalkotási reformok, például a parlamenti eljárási szabályzat felülvizsgálata, a közszolgálati törvény elfogadása és a legfelső bíróságról szóló törvény módosítása miatt; ösztönzi Albániát, hogy mutasson fel eredményeket e reformok tényleges végrehajtása terén;

7.  felhívja a figyelmet a jogszabályok végrehajtása terén továbbra is fennálló hiányosságokra, és hangsúlyozza, hogy intenzívebbé kell tenni a reformprogram végrehajtását, és egyértelmű eredményeket kell felmutatni; felkéri mind a kormányzó többséget, mind az ellenzéket, hogy a fő reformok elfogadása és végrehajtása terén tartsák fenn a pártok közötti együttműködést;

8.  felhívja Albániát, hogy időben és hatékonyan hajtsa végre a közszolgálatról szóló jogszabályt, kellő időben fogadja el az általános közigazgatási eljárásról szóló jogszabályt, és erősítse meg a közigazgatás szervezetéről és működéséről szóló jogszabályt; hangsúlyozza, hogy erősebb közigazgatási minisztériumra, valamint teljes körűen működőképes humánerőforrás-gazdálkodási információs rendszerre van szükség;

9.  elégedettségét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az európai integráció és az ország modernizálása továbbra is fő prioritás a kormány számára; felhívja Albániát, hogy mutasson fel további eredményeket a Bizottság 2010-es véleményében megfogalmazott fő prioritások terén, különösen a jogállamiság tiszteletben tartása, illetve a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc tekintetében, egyebek mellett a végrehajtás tartós eredményességének biztosítása és a hiányzó jogszabályok elfogadása révén; sürgeti Albániát, hogy az európai reformprogram végrehajtásának fokozása érdekében javítsa az Európai Integrációs Minisztérium és a szakminisztériumok közötti együttműködést;

Politikai kritériumok

10.  további erőfeszítéseket szorgalmaz a kormány és a parlament részéről az igazságszolgáltatási rendszer, és ezen belül az Igazságszolgáltatási Főtanács függetlenségének, elszámoltathatóságának, pártatlanságának és hatékonyságának erősítése, valamint egy független főügyész átlátható, pártatlan és érdemeken alapuló kritériumok szerinti kinevezése érdekében; sürgeti a hatóságokat, hogy többek között a költségmentes jogi segítségnyújtásért felelős állami bizottság figyelemfelhívó tevékenységei és a javasolt helyi jogi segítségnyújtó irodák létrehozása révén javítsák a rászorulók igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését; felszólítja a hatóságokat, hogy erősítsék meg az emberi jogi struktúrák, például az ombudsman és a hátrányos megkülönböztetés elleni védelemmel foglalkozó biztos hivatalának függetlenségét, hatékonyságát és eredményességét;

11.  kitart amellett, hogy az albániai igazságszolgáltatási rendszernek teljes mértékben függetlennek, kiszámíthatóbbnak, hatékonyabbnak és méltányosabbnak kell lennie annak érdekében, hogy a polgárok és az üzleti szféra megbízzanak az igazságszolgáltatásban; felhívja ezért a hatóságokat, hogy garantálják a bíróságok politikamentességét, ennek érdekében hozzanak létre érdemalapú és átlátható eljárást a bírák és ügyészek kinevezésére, és mutassanak fel meggyőző eredményeket a fegyelmi eljárások terén, továbbá biztosítsák a kellő időben történő igazságszolgáltatást, ugyanakkor egységesítsék az ítélkezési gyakorlatot, tegyék lehetővé valamennyi bírósági határozat nyilvánosságra hozatalát és az azokhoz való egyszerű hozzáférést közvetlenül az elfogadást követően, és biztosítsák az ügyek bíróságok közötti véletlenszerű kiosztását;

12.  hangsúlyozza az átláthatóan működő, jogszabályokat elfogadni és végrehajtani képes, érdemalapú és professzionális közigazgatás kialakításának szükségességét; szorgalmazza a szükséges másodlagos jogszabályok elfogadását a közszolgálatról szóló jogszabály és az általános közigazgatási eljárásról szóló új jogszabály megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében; hangsúlyozza, hogy erősebb közigazgatási minisztériumra, valamint teljes körűen működőképes humánerőforrás-gazdálkodási információs rendszerre van szükség; kiemeli, hogy további erőfeszítésekre van szükség a közigazgatás politikamentességének biztosítása, a korrupció elleni küzdelem, a kinevezések, előléptetések és elbocsátások terén a teljesítményelvű rendszer megerősítése, valamint a közigazgatás hatékonyságának és pénzügyi fenntarthatóságának növelése érdekében;

13.  üdvözli a kormány azon szándékát, hogy nagyszabású közigazgatási és területi reformot kezdeményez, és azt az országban 2015-ben esedékes helyi választásokig befejezi; rámutat azonban arra, hogy megfelelő konzultációt kell folytatni valamennyi helyi érdekelt féllel, és biztosítani kell, hogy a reform összhangban legyen a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában foglalt rendelkezésekkel, többek között a közösségek jogainak védelmét szolgáló és a helyi önkormányzatok politikai, igazgatási és pénzügyi függetlenségét garantáló rendelkezésekkel;

14.  hangsúlyozza a korrupció ellen minden szinten folytatott küzdelem iránti politikai elkötelezettség további erősítésének, az intézményi kapacitások fokozásának és az intézmények közötti koordináció javításának szükségességét; további erőfeszítéseket szorgalmaz a helyi önkormányzatokon belüli korrupció felszámolása érdekében; elismeri a korrupció elleni stratégiai dokumentumok elfogadásával elért eredményeket; megelégedéssel nyugtázza a GRECO harmadik értékelési körében megfogalmazott összes ajánlás teljesítését, a korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó nemzeti koordinátor kinevezését, valamint a kormány azon szándékát, hogy minden minisztériumon belül kijelöl egy-egy megfigyelőt; kitart amellett, hogy szükség van a korrupcióellenes jogszabályok következetes végrehajtására;

15.  felhívja a kormányt, hogy dolgozzon ki egyértelmű megbízást és cselekvési tervet/stratégiát a korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó nemzeti koordinátor számára, és kezdeményezze az egyértelmű eredménymutatókat, valamint nyomon követési és ellenőrzési mechanizmusokat tartalmazó, nemzeti korrupcióellenes stratégia kidolgozását; sürgeti továbbá a felelős hatóságokat, hogy tisztázzák a belső ellenőrzésért és a korrupció elleni küzdelemért felelős hivatal szerepét, és javítsák kapacitásait a belső ellenőrzési mechanizmusok terén, lássák el elegendő erőforrással a közös nyomozóegységeket, kövessék nyomon a korrupcióellenes stratégia és cselekvési terv végrehajtását, és javítsák tovább a nyomozások, vádemelések és az elmarasztaló ítéletek terén mutatott eredményességet, a magas szinten elkövetett korrupciós ügyekben is; sürgeti az albán hatóságokat, hogy kezeljék a korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó intézmények politikai támadásokkal szembeni kiszolgáltatottságának problémáját;

16.  ismételten hangsúlyozza a szervezett bűnözés elleni harc terén a reformok és a regionális együttműködés eltökélt megvalósításának, valamint a nyomozások, vádemelések és elmarasztaló ítéletek terén minden szinten – különösen a kábítószer-előállítás és -csempészet, az embercsempészet és az illegális szerencsejátékok területén – mutatott eredményesség javításának szükségességét; sürgeti a kormányt, hogy törekedjen eredmények felmutatására a megmagyarázhatatlan vagyonokra, illetve e vagyonoknak a bűncselekményekkel és a szervezett bűnözéssel való összefüggésére összpontosító pénzügyi nyomozások terén; ismételten hangsúlyozza a bűnüldöző szervek közötti koordináció további erősítésének szükségességét;

17.  elismerését fejezi ki az ombudsmannak az emberi jogok előmozdítását célzó munkájáért, a kiszolgáltatott emberek iránti nyitottságáért és a civil szervezetekkel folytatott együttműködéséért; sajnálattal állapítja meg, hogy az ombudsman éves jelentéseit és különjelentéseit a parlament nem vitatta meg, így azok nem hozhatók nyilvánosságra és nem nyertek hivatalos elismerést; sürgeti a kormányt és a parlamentet, hogy javítsák együttműködésüket az ombudsman hivatalával; sajnálattal állapítja meg, hogy a vonatkozó jogszabálytervezetekről a kormány eddig nem tájékoztatta időben és rendszeresen az ombudsmant, és nem folytatott vele konzultációt; aggodalommal állapítja meg, hogy az ombudsman hivatala számára előirányzott költségvetés továbbra is elégtelen és tovább csökkent; hangsúlyozza, hogy feladatai ellátásának folytatása érdekében az intézménynek további pénzügyi és politikai támogatásra van szüksége mind a parlament, mind a kormány részéről; szorgalmazza az intézmény szerepét és fontosságát megvilágító, széleskörű figyelemfelhívó kampány elindítását;

18.  felhívja a parlamentet, a kormányt és egyéb illetékes állami intézményeket, hogy őrizzék meg és mozdítsák elő a kulcsfontosságú intézmények, így az állami rendőrség, az Igazságszolgáltatási Főtanács, a Vagyonnyilatkozati és Vagyonellenőrzési Főfelügyelőség, az audiovizuális médiát felügyelő hatóság és a nemzeti statisztikai hivatal integritását és függetlenségét;

19.  aggodalmát fejezi ki a vérbosszú jelenségének továbbélése miatt Albániában, amely amellett, hogy gyilkosságokat és erőszakot szül, számos gyermeket állandó otthonmaradásra kényszerít, így sok ezer ember életét befolyásoló, mélyreható társadalmi következményekkel jár; rámutat arra, hogy növekszik a vérbosszú keretében elkövetett gyilkosságok száma; felhívja az albániai hatóságokat, hogy reagáljanak a megbízható adatbázis létrehozására, a 2005-ben felállított, vérbosszú elleni küzdelemmel foglalkozó koordinációs tanács aktiválására és a vérbosszú jelenségének felszámolására irányuló cselekvési tervre vonatkozó ENSZ-kérésre és ombudsmani ajánlásokra;

20.  nagyra értékeli, hogy javult a párbeszéd a civil társadalom és a kormány között, és hangsúlyozza az eredmények megszilárdításának, valamint a párbeszéd elmélyítésének és kiterjesztésének szükségességét a demokrácia, az emberi jogok és a polgári szabadságjogok, valamint az újabb reformok jogi keretének kialakítása terén egyaránt; hangsúlyozza, hogy a civil társadalom döntő szerepet játszik a társadalmi és politikai szempontok kapcsán folytatott regionális együttműködésben; felhívja a kormányt, hogy segítse elő a civil társadalom szereplőinek bevonását a politikai döntéshozatali folyamatba;

21.  üdvözli, hogy általában tiszteletben tartják a kisebbségek jogait, és hogy a vallásszabadság széles körűen biztosított; kéri az illetékes hatóságokat, hogy javítsák tovább a befogadás és a tolerancia légkörét az ország valamennyi kisebbsége számára; aggodalommal tölti el, hogy egyes csoportok – így a romák, a fogyatékossággal élők és az LMBTI-személyek – még ma is hátrányos megkülönböztetést szenvednek, többek között az állami hatóságok részéről; hangsúlyozza, hogy minden kisebbséget védelemben kell részesíteni; sürgeti a kormányt, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályi rendelkezések teljes körű végrehajtását, és arra biztatja a hatóságokat, hogy tegyenek további erőfeszítéseket a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának tudatosítása érdekében; rámutat annak fontosságára, hogy felhívják a közvélemény figyelmét a hátrányos megkülönböztetés különböző formái elleni panasztétel érdekében a polgárok rendelkezésére álló jogi eszközökre;

22.  további fellépést sürget a hátrányos megkülönböztetéssel még mindig gyakran szembesülő roma kisebbség jogainak biztosítása érdekében; e tekintetben szorgalmazza a roma évtizedhez kapcsolódó cselekvési terv gyorsított végrehajtását a romák befogadásának erősítése érdekében, elégséges és megfelelő pénzügyi források rendelkezésre bocsátását és a jogszabályok felülvizsgálatát; hangsúlyozza, hogy az albániai romák problémái megoldásának kulcsát a nyilvántartásba vétel, majd a lakhatáshoz és az oktatáshoz való hozzáférés biztosítása jelentheti; felhívja a kormányt, hogy sürgősen hozzon határozott intézkedéseket a szükséges feltételek megteremtése érdekében;

23.  kéri a jogszabályok megfelelő felülvizsgálatát és végrehajtását, az LMBTI-közösséggel szembeni hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet célzó figyelemfelhívás, oktatás és egyéb tevékenységek – többek között a gyűlöletbeszédre vonatkozó szankciók – támogatását, és eredmények felmutatását ezen a téren;

24.  hangsúlyozza, hogy a professzionális, független és plurális közszolgálati és magántulajdonú média a demokrácia egyik sarokköve, így kiemelt jelentőséggel bír; hangsúlyozza az internethez való hozzáférés – amelynek elterjedtsége a régióban a legalacsonyabbak között van – és a digitális szabadság fontosságát;

25.  üdvözli, hogy az audiovizuális médiára vonatkozó jogi keret javult az audiovizuális médiáról szóló jogszabálynak köszönhetően; megállapítja, hogy a médiakörnyezet plurális és sokszínű; aggodalmát fejezi ki viszont a médiát és különösen a közmédiát érintő politikai befolyás és beavatkozás, valamint öncenzúra miatt; hangsúlyozza, hogy további erőfeszítésekre van szükség a médiaszabályozó hatóságok és a közszolgálati televízió függetlenségének teljes körű biztosítása érdekében; intézkedéseket szorgalmaz az újságírók és oknyomozó munkájuk védelme érdekében; hangsúlyozza, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának fokozása érdekében fontos a médiapluralizmus garantálása, valamint a médián belüli tulajdonviszonyok és a médiafinanszírozás átláthatóságának biztosítása; rámutat arra, hogy a közszolgálati médiának az új médiarendszeren belüli fejlesztése vonatkozásában hosszú távú stratégiára van szükség;

26.  elégedettséggel veszi tudomásul az új kormányzat azon döntését, hogy növeli a fontos kormányzati pozíciót betöltő nők számát, és reméli, hogy ez a társadalom egészére pozitív hatással lesz; szorgalmazza a zéró tolerancia alkalmazását a nők elleni erőszakkal szemben, valamint a nemi alapú elfogultság kiküszöbölését a jogszabályok és azok végrehajtása terén;

27.  felhívja a kormányt, hogy fokozza erőfeszítéseit a nők jogaival és a nemek közötti egyenlőséggel összefüggő jogszabályok és politikák végrehajtása érdekében, és összpontosítson különösen a nők mindenfajta erőszakkal szembeni védelmére és a közéletben és a politikai életben való egyenlő részvételükre; központi és helyi szinten egyaránt további erőfeszítésekre buzdít a nemek közötti egyenlőség érvényesítése érdekében;

28.  hangsúlyozza, hogy javítani kell az államtól függő személyek, így például a rabok, az árvák és a mentális betegségekben szenvedők jogait és életminőségét;

29.  további erőfeszítéseket szorgalmaz a tulajdonjogokra vonatkozó stratégia és cselekvési terv eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében, mivel ez a gazdasági fejlődés egyik sarokköve; tudomásul veszi az országszerte illegálisan felépített objektumok jelentette probléma kezelésére tett lépéseket; aggodalmát fejezi ki az ingatlanok nyilvántartásba vétele és visszaszolgáltatása területén elért mérsékelt előrelépés miatt; felhívja a kormányt, hogy tegyen közzé az Emberi Jogok Európai Bírósága tulajdonjogokkal kapcsolatos ítéleteinek végrehajtására vonatkozó világos tervet és menetrendet;

30.  sürgeti a kormányt, hogy dolgozzon ki a megújuló energiával kapcsolatos politikákat, foglalkozzon hatékonyabban a hulladékkezelés problémájával, és fejlessze a környezeti szempontból fenntartható idegenforgalmat; üdvözli a hulladékimportra vonatkozó népszavazással kapcsolatos civil társadalmi kezdeményezést; határozottan üdvözli a parlament 2013. október 10-i szavazását, amely megsemmisítette a hulladékimport 2011. szeptember 22-i 10463. számú törvény általi engedélyezését;

31.  intézkedéseket szorgalmaz az indokolatlan menekültügyi eljárások számának az Unióval fennálló vízummentes rendszer végrehajtását követő növekedésével szemben;

Társadalmi-gazdasági reformok

32.  felhívja az illetékes hatóságokat, hogy kezeljék határozottan a gyenge bűnüldözés és adóbeszedés, valamint a nagy méretű informális gazdaság ügyét, mivel ezek mindegyike akadályozza az ország társadalmi kohézióját és gazdasági kilátásait; bátorítja az új kormányt, hogy hajtson végre olyan intézkedéseket és jogszabályokat, amelyek – különösen a fiatalok és a nők körében – előmozdítják a foglalkoztatást, a munkahelyi egészséget és biztonságot, a szociális biztonsági jogokat, a munkaügy területén a hátrányos megkülönböztetés elleni védelemhez való jogot, a férfiak és nők egyenlő javadalmazását, valamint egyéb munkaügyi jogszabályokat;

33.  aggodalommal állapítja meg, hogy a szociálpolitika és a foglalkoztatás terén nem történt előrelépés; üdvözli az új kormány azon szándékát, hogy kezelni fogja ezt a problémát; tudatában van a költségvetés korlátainak, mindazonáltal szorgalmazza a szociális támogatással és védelemmel összefüggő reformokra szánt költségvetés csökkentését mutató tendencia megfordítását; hangsúlyozza, hogy sürgősen szociális támogatást kell biztosítani a munkanélküliek legkiszolgáltatottabb csoportjai számára; komoly aggodalommal állapítja meg, hogy a gyermekmunka kérdése továbbra is jelentős kihívás, és felhívja a kormányt, hogy tegyen határozott lépéseket e probléma megoldására;

34.  hangsúlyozza, hogy Albánia ratifikálta az ILO nyolc alapvető munkajogi egyezményét; aggasztónak találja, hogy a munkajogok és a szakszervezetek terén csupán szerény előrelépés történt; felhívja a kormányt, hogy erősítse tovább a munkajogokat és a szakszervezeti jogokat; sürgeti a kormányt, hogy garantálja a munkajogi jogszabályok tiszteletben tartását a magán- és az állami szektorban egyaránt, és javítsa a háromoldalú társadalmi párbeszédet mind a szakszervezetek szerepének erősítése, mind a reformjogszabályok végrehajtása szélesebb körű támogatottságának ösztönzése érdekében; aggodalommal állapítja meg, hogy a párbeszéd a Nemzeti Munkaügyi Tanács megbízatásának 2013. márciusi megszűnése óta megszakadt, és hogy a kétoldalú társadalmi párbeszéd továbbra is gyenge, különösen a magánszektorban; rámutat arra, hogy a társadalmi párbeszéd és a munkajogok tiszteletben tartása a szociális piacgazdaság sarokkövei;

35.  hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a gyermekek jogainak védelmére, és szorgalmazza a korai tanulásba való befektetést – különösen a kisebbségi vagy perifériára szorult csoportokból származó gyermekek számára – a kirekesztés megakadályozása érdekében, továbbá a gyermekgondozást, a gyermekek táplálkozását és a családtámogatást biztosító célzott intézkedéseket kér a szegénység generációk közötti átöröklésének megelőzése érdekében; hangsúlyozza, hogy szükség van a kiskorúak helyzetének a legjobb európai gyakorlattal összhangban történő azonnali javítására a bírósági eljárásokban; hangsúlyozza a közoktatás megfelelő finanszírozásának fontosságát; sürgeti a hatóságokat, hogy fogadják el a gyermekekre vonatkozó igazságszolgáltatási stratégiát; hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatáson belüli korrupció továbbra is kifejezetten akadályozza az emberkereskedelem elleni küzdelem terén folytatott bűnüldözést és az áldozatok védelmére irányuló erőfeszítéseket;

Regionális együttműködés

36.  üdvözli Albánia Nyugat-Balkánon játszott stabilizáló szerepét – különösen azon szomszédos országokkal fenntartott viszonyában, amelyek közül egyesekben erős albán kisebbség él – és a vallások békés egymás mellett éléséhez való hozzájárulását;

37.  üdvözli, hogy az új kormány elutasítja a nacionalista propagandát, és problémáktól mentes szomszédságpolitikát szándékozik kialakítani; hangsúlyozza, hogy Albánia kulcsszerepet játszik a jószomszédi kapcsolatok előmozdításában a Nyugat-Balkánon; bíztatja Albániát, hogy tartsa fenn vallásokkal kapcsolatos konstruktív álláspontját;

o
o   o

38.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a nyilatkozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint Albánia kormányának és parlamentjének.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0453.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0508.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0434.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat