Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
 68η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Hνωμένων Εθνών
 Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά - 1 ***I
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Jacek Olgierd Kurski
 Aίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Małgorzata Handzlik
 Aίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Alexander Alvaro
 Ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών
 Το ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων
 Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***II
 Τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ***II
 Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) ***I
 Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά - 2 ***I
 Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και νομιμοποίηση πόρων από εγκληματικές δραστηριότητες
 Η κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών
 Υπηρεσία τηλεδιοδίων και σύστημα τελών με αυτοκόλλητο για τα ελαφρά οχήματα ΙΧ
Κείμενα (763 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου