Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 11. juuni 2013 - Strasbourg
 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 68. istungjärk
 Tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava - 1 ***I
 Jacek Olgierd Kurski parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 Małgorzata Handzliki parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 Alexander Alvaro parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 Euroopa tarbijapoliitika uus tegevuskava
 Õiguskaitse piiriülestes tsiviil- ja kaubandusvaidlustes
 Intellektuaalomandi õiguskaitse tagamine tollis ***II
 Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained ***II
 Töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega ***I
 Tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava - 2 ***I
 Organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja rahapesu
 Sotsiaalelamud Euroopa Liidus
 Naiste haridus- ja tööalane liikuvus ELis
 Elektrooniline maksukogumisteenus ja erakasutuses väikeautode teemaksukleebise süsteem
Tekstid (395 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika