Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 11 juni 2013 - Straatsburg
 Aanbeveling aan de Raad met betrekking tot de 68e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
 Langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden - 1 ***I
 Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jacek Olgierd Kurski
 Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Malgorzata Handzlik
 Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Alexander Alvaro
 Een nieuwe agenda voor het Europese consumentenbeleid
 Rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen van civiel- of handelsrechtelijke aard
 Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane ***II
 Levensmiddelen voor zuigelingen en peuters en voeding voor bijzonder medisch gebruik ***II
 Minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) ***I
 Langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden - 2 ***I
 Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen
 Sociale huisvesting in de Europese Unie
 Onderwijs- en beroepsmobiliteit van vrouwen
 Elektronische tolheffingsdienst en een vignetregeling voor lichte particuliere voertuigen
Teksten (438 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid