Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 12 iunie 2013 - Strasbourg
 Numirea unui membru al Comisiei Europene
 Numărul de membri ai comisiilor permanente
 Numirea unui membru al Curții de Conturi
 Numirea unui membru al Curții de Conturi
 Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat ***I
 Stabilirea unor standarde pentru primirea solicitanţilor de protecție internațională (reformare) ***II
 Cererea de azil prezentată într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid ***II
 Acordarea și retragerea protecției internaționale ***II
 Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane ***I
 Instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale ***I
 Reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne ***I
 Un mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen *
 Situațiile financiare și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități ***I
 Obligațiile de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată ***I
 Rata de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul calendaristic 2013 ***I
 Modificarea Codului Frontierelor Schengen și a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen ***I
 Proiect de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European ***
 Investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii
 Politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului
 Raportul anual privind politica din domeniul concurenţei
 Pregătirea reuniunii Consiliului European (27-28 iunie 2013) - Procesul decizional democratic în viitoarea UEM
 Pregătirea reuniunii Consiliului European (27-28 iunie 2013) - Măsurile europene de combatere a șomajului în rândul tinerilor
 Impas în ceea ce privește revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001
Texte (425 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate