Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 12. junij 2013 - Strasbourg
 Imenovanje novega člana Evropske komisije
 Številčna sestava stalnih odborov
 Imenovanje člana Računskega sodišča
 Imenovanje člana Računskega sodišča
 Nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov ***I
 Standardi za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) ***II
 Prošnja za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) ***II
 Priznanje in odvzem statusa mednarodne zaščite (prenovitev) ***II
 Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim ***I
 Vzpostavitev sistema „EURODAC“ za primerjavo prstnih odtisov ***I
 Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I
 Vzpostavitev ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda *
 Računovodski izkazi in povezana poročila nekaterih oblik podjetij ***I
 Zahteve v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu ***I
 Prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, določena v Uredbi (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2013 ***I
 Sprememba Zakonika o schengenskih mejah in Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma ***I
 Osnutek sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta ***
 Socialne naložbe za rast in kohezijo
 Regionalna politika kot del širših shem državne pomoči
 Letno poročilo o konkurenčni politiki EU
 Priprave na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) - Demokratično odločanje v prihodnji ekonomski in monetarni uniji
 Priprave na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) - evropski ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti mladih
 Revizija Uredbe (ES) št. 1049/2001 na mrtvi točki
Besedila (366 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov