Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 13. juni 2013 - Strasbourg
 Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem EF og Centralafrika ***
 Anden ændring af Cotonouaftalen af 23. juni 2000 ***
 Presse- og mediefrihed i verden
 Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer ***I
 Finansielle tjenester: Manglende fremskridt i Rådet og forsinket vedtagelse af visse forslag i Kommissionen
 Situationen i Tyrkiet
 Revisionen i 2013 af EU-Udenrigstjenestens organisation og funktionsmåde
 Fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed
 Et bredere transatlantisk partnerskab
 Genopbygning og demokratisering af Mali
 Partnerskabs- og samarbejdsaftale med Afghanistan
 Årtusindudviklingsmålene
 Retsstatsprincippet i Rusland
 Aserbajdsjan: Ilgar Mammadovs situation
 Rohingya-muslimernes situation
Tekster (333 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik