Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 13. júna 2013 - Štrasburg
 Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Strednou Afrikou ***
 Druhá zmena a doplnenie dohody z Cotonou z 23. júna 2000 ***
 Sloboda tlače a médií vo svete
 Opakované použitie informácií verejného sektora ***I
 Finančné služby: nedostatočný pokrok v Rade a meškanie Komisie pri prijímaní niektorých návrhov
 Situácia v Turecku
 Hodnotenie organizácie a fungovania ESVČ uskutočnené v roku 2013
 Presadzovanie a ochrana slobody náboženského vyznania alebo viery
 Širšie transatlantické partnerstvo
 Obnova a demokratizácia Mali
 Dohoda o partnerstve a spolupráci s Afganistanom
 Miléniové rozvojové ciele
 Právny štát v Rusku
 Azerbajdžan: prípad Ilgara Mammadova
 Situácia rohingyjských moslimov
Texty (344 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia