Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 13 ta' Ġunju 2013 - Strasburgu
Ftehim ta' Sħubija Ekonomika ta’ progress bejn il-KE u l-Afrika Ċentrali ***
 It-tieni emenda tal-Ftehim ta' Cotonou tat-23 ta’ Ġunju 2000 ***
 Il-libertà tal-istampa u tal-midja fid-dinja
 L-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku ***I
 Servizzi finanzjarji: Nuqqas ta' progress fid-dewmien tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-adozzjoni ta' ċerti proposti
 Is-sitwazzjoni fit-Turkija
 Ir-rieżami 2013 tal-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-SEAE
 Il-Promozzjoni u l-Protezzjoni tal-Libertà ta' Reliġjon jew ta' Twemmin
 Ir-rwol tal-UE fil-promozzjoni ta' Sħubija Trans-Atlantika Usa'
 Rikostruzzjoni u demokratizzazzjoni ta' Mali
 Ftehim ta' sħubija u kooperazzjoni mal-Afganistan
 L-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju
 L-istat tad-dritt fir-Russja
 Azerbajġan: Il-każ ta' Ilgar Mammadov
 Is-sitwazzjoni tal-Musulmani Rohingya

Ftehim ta' Sħubija Ekonomika ta’ progress bejn il-KE u l-Afrika Ċentrali ***
PDF 202kWORD 19k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Preliminari lejn Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Parti Afrika Ċentrali, min-naħa l-oħra (14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))
P7_TA(2013)0272A7-0190/2013

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (14757/2012),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta’ Ftehim Preliminari lejn Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Parti Afrika Ċentrali, min-naħa l-oħra (13485/2011),

–  wara li kkunsidra t-talba għall-approvazzjoni mill-Kunsill skont l-Artikolu 207, l-Artikolu 211 u l-Artikolu 218(6) it-tieni subparagrafu, punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0369/2012),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A7-0190/2013),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Kamerun.


It-tieni emenda tal-Ftehim ta' Cotonou tat-23 ta’ Ġunju 2000 ***
PDF 206kWORD 19k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim li jemenda għat-tieni darba l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, min-naħa l-waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta’ Ġunju 2000, kif emendat għall-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta’ Ġunju 2005 (16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))
P7_TA(2013)0273A7-0110/2013

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill (16894/2011),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim li jemenda għat-tieni darba l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-Membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa l-waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta’ Ġunju 2000, kif emendat għall-ewwel darba fil-Lussembrugu fil-25 ta’ Ġunju 2005 (09565/2010)(1),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 217 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7–0469/2011),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0110/2013),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jesprimi r-riservi fermi tiegħu dwar partijiet mill-Ftehim li ma jirriflettux il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u l-valuri tal-Unjoni;

3.  Iħeġġeġ lill-partijiet kollha biex jirrevedu kif xieraq il-klawsoli mhux sodisfaċenti matul it-tielet reviżjoni tal-Ftehim, inkluża l-introduzzjoni espliċita tan-nondiskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali fl-Artikolu 8(4);

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u l-membri tal-Istati tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku.

(1) ĠU L 287, 4.11.2010, p. 3.


Il-libertà tal-istampa u tal-midja fid-dinja
PDF 407kWORD 39k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar il-libertà tal-istampa u tal-midja fid-dinja (2011/2081(INI))
P7_TA(2013)0274A7-0176/2013

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 19 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (UDHR), l-Artikolu 19 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), u l-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 13 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li jirrikonoxxi d-dritt għal-libertà ta' espressjoni tat-tfal,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tat-28 ta' Marzu 2008 (7/36) li testendi l-mandat tar-Rapporteur Speċjali dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-dritt għal-libertà ta' opinjoni u espressjoni(1),

–  wara li kkunsidra r-rapporti tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-dritt tal-libertà ta' opinjoni u espressjoni, Frank La Rue(2), li jissottolinjaw ukoll l-applikabbiltà tan-normi u l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem internazzjonali dwar id-dritt għal-libertà ta' opinjoni u espressjoni fuq l-internet li hu meqjus bħala mezz ta' komunikazzjoni,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-5 ta' Lulju 2012 intitolata 'Il-promozzjoni, il-protezzjoni u t-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem fuq l-internet'(3) li tirrikonoxxi l-importanza tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u ċ-ċirkolazzjoni ħielsa ta' informazzjoni fuq l-internet,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-21 ta' Marzu 2011 mir-Rappreżentant Speċjali tan-NU dwar il-kwistjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-korporazzjonijiet transnazzjonali u impriżi oħrajn tan-negozju, John Ruggie, bit-titolu 'Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem: L-implimentazzjoni tal-Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti “Protezzjoni, Rispett u Rimedju”(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU S/RES/1738 tat-23 ta' Diċembru 2006 dwar l-attakki kontra l-ġurnalisti, il-professjonisti tal-midja u l-persunal assoċjat f'kunflitti armati(5),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Ġinevra tat-12 ta' Awwissu 1949(6), b'mod partikolari l-Artikolu 79 tal-Protokoll Addizzjonali I tiegħu rigward il-protezzjoni tal-ġurnalisti involuti f'missjonijiet professjonali perikolużi fiż-żoni ta' kunflitt armat,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tan-NU dwar is-Sigurtà tal-Ġurnalisti u l-Kwisjoni tal-Impunità, li ġie approvat fit-12 ta' April 2012 mill-Bord tal-Kapijiet Eżekuttivi tan-NU(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 1920(2013) tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, bit-titolu 'L-Istat tal-Libertà tal-Midja fl-Ewropa' u adottata fl-24 ta' Jannar 2013,

–  wara li kkunsidra l-ħidma mwettqa mill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) dwar il-libertà tal-midja, u b'mod partikolari r-rapporti tar-Rappreżentant tagħha dwar il-Libertà tal-Midja,

–  wara li kkunsidra r-rapporti tal-NGOs dwar il-midja bħal dawk tal-Korrispondenti Mingħajr Fruntieri (l-Indiċi dwar il-Libertà tal-Istampa) u ta' Freedom House (ir-rapporti dwar il-Libertà tal-Istampa), u l-Istitut Internazzjonali għall-Istampa (Death Watch u Reviżjoni tal-Libertà tal-Istampa Dinjija Annwali tal-IPI),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Frar 2013 dwar 'Ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva: promozzjoni tal-interessi tas-soċjetà u triq lejn l-irkupru sostenibbli u inklużiv'(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Frar 2013 dwar 'Ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva: imġiba kummerċjali responsabbli u trasparenti u tkabbir sostenibbli'(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2012 dwar il-Konferenza Dinjija dwar it-Telekomunikazzjonijiet Internazzjonali (WCIT-12) tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet, u l-espansjoni possibbli tal-kamp ta' applikazzjoni tar-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet internazzjonali(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Diċembru2012 bit-titolu 'Strateġija dwar il-Libertà Diġitali fil-Politika Barranija tal-UE' (12),

–  wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija (11855/2012) adottati mill-Kunsill fil-25 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2012 dwar ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem(13),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mir-Rappreżentant Għoli Catherine Ashton f'isem l-Unjoni Ewropea fl-okkażjoni ta' Jum il-Libertà Dinjija għall-Istampa(14),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2011 bit-titolu 'Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fil-Qalba tal-Azzjoni Esterna tal-UE – Lejn Approċċ Aktar Effettiv' (COM(2011)0886),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tat-12 ta' Diċembru 2011 mill-Kummissarju għall-Aġenda Diġitali dwar 'l-Istrateġija ta' Mingħajr Skonnettjar'(15),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-25 ta' Ottubru 2011 bit-titolu 'Strateġija rinnovata tal-UE 2011-2014 għar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva' (COM(2011)0681),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2011 dwar politiki esterni tal-UE favur id-demokratizzazzjoni(16),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni tal-25 ta' Mejju 2011 bit-titolu 'Risposti ġodda għal Viċinat fi trasformazzjoni' (COM(2011)0303),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-litteriżmu medjatiku fid-dinja diġitali(17),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1889/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (EIDHR)(18), kif ukoll għall-istrumenti finanzjarji esterni l-oħrajn kollha,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2006 dwar il-klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fi ftehimiet tal-Unjoni Ewropea(19),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar każijiet urġenti ta' ksur tad-drittijiet tad-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, inklużi r-riżoluzzjonijiet tiegħu speċifiċi skont il-pajjiż li jqajmu tħassib rigward il-libertà tal-istampa u tal-midja u b'mod partikolari l-inkarċerazzjoni ta' ġurnalisti u bloggers,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari d-dispożizzjoni tiegħu li 'il-libertà u l-pluraliżmu tal-mezzi tal-komunikazzjoni għandhom ikunu rrispettati',

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 3 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-linji gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa u n-negozjati li għaddejjin dwar l-adeżjoni tal-UE magħha,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0176/2013),

Il-prinċipji u r-rwol tal-istampa u tal-midja

A.  billi d-dritt tal-libertà ta' espressjoni huwa dritt universali tal-bniedem, li jinsab fil-bażi tad-demokrazija, u huwa essenzjali għat-twettiq ta' drittijiet oħrajn li l-persuni madwar id-dinja jissieltu biex jiksbu, bħall-iżvilupp, id-dinjità u s-sodisfazzjon ta' kull bniedem;

B.  billi r-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni għandhom konsegwenzi serji, għandhom ikunu limitati ħafna u jistgħu jiġu ġustifikati biss abbażi ta' kundizzjonijiet limitati u stretti previsti minn liġijiet li fihom nnifishom huma kkunsidrata leġittimi skont id-dritt internazzjonali; billi l-libertà tal-espressjoni hija dritt fundamentali u marbuta mill-qrib mal-libertà u l-pluraliżmu tal-istampa u tal-midja; billi l-istati li ffirmaw il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (ECHR) huma obbligati li jiżguraw li jkunu garantiti stampa u midja indipendenti, liberi u pluralistiċi;

C.  billi l-pjattaformi tal-midja huma essenzjali biex jiġi eżerċitat id-dritt tal-libertà ta' espressjoni; billi l-istampa indipendenti, bħala manifestazzjoni kollettiva tal-libertà ta' espressjoni, hi waħda mill-atturi prinċipali fix-xena tal-midja, li taġixxi bħala gwardjan tad-demokrazija;

D.  billi l-libertà ta' espressjoni tal-istampa, tal-midja u tas-settur diġitali u l-ġurnaliżmu huma kkunsidrata bħala beni pubbliċi;

E.  billi l-pjattaformi tal-midja (diġitali) kull ma jmur qed ikunu ta' natura globali kif ukoll numru li dejjem jikber ta' utenti;

F.  billi l-internet u l-midja huma strumenti użati mid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

G.  billi n-newtralità tan-net hija prinċipju essenzjali għall-internet miftuħ, li trawwem il-komunikazzjoni billi tiżgura l-kompetizzjoni u t-trasparenza, u hi wkoll ta' benefiċċju għall-opportunitajiet ta' negozju u tistimula l-innovazzjoni, il-ħolqien tax-xogħol u t-tkabbir;

H.  billi l-libertà tal-kelma u ta' espressjoni tal-midja u l-libertà tal-ġurnalisti huma mhedda fid-dinja kollha, u ħafna drabi l-ġurnalisti huma wkoll difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u promoturi tal-libertà ta' assoċjazzjoni, opinjoni, reliġjon u twemmin; billi, madankollu, il-ġurnalisti ħafna drabi jiġu ppersegwitati u mitfugħa l-ħabs;

I.  billi l-pjattaformi diġitali u onlajn ġodda tal-midja ikkontribwixxew għal żieda fid-diversità u l-pluraliżmu;

J.  billi l-isforzi u l-programmi tal-UE li jrawmu u jipproteġu l-libertà tal-istampa u l-midja fid-dinja kollha hemm bżonn li jiġu ottimizzati, filwaqt li jibnu fuq il-ħidma siewja tas-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet tal-ġurnalisti;

K.  billi l-UE tista' tkun kredibbli biss fix-xena dinjija jekk il-libertà tal-istampa u tal-midja huma salvagwardati u rrispettati fl-Unjoni nnifisha;

Żviluppi reċenti

1.  Jirrikonoxxi l-fatt li l-gvernijiet huma dawk primarjament responsabbli għall-garanzija u l-protezzjoni tal-libertà tal-istampa u tal-midja; jenfasizza l-fatt li l-gvernijiet ukoll għandhom ir-responsabbiltà primarja għat-txekkil tal-libertà tal-istampa u tal-midja, fl-agħar każijiet, dejjem qed jirrikorru iżjed għal pressjonijiet ġuridiċi, sabiex jirristrinġu dik il-libertà, pereżempju permezz tal-abbuż tal-leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu jew kontra l-estremiżmu u l-liġijiet dwar is-sigurtà nazzjonali, it-tradiment jew is-sovverżjoni; jinnota li għandu jinstab bilanċ bejn il-kwistjonijiet tas-sigurtà nazzjonali u l-libertà tal-informazzjoni sabiex ma jitħallewx isiru abbużi u tiġi ggarantita l-indipendenza tal-istampa u tal-midja; jirrikonoxxi li imperi tal-midja li jappartjenu lill-politiċi xi kultant għandhom is-setgħa li jwettqu kampanji ta' informazzjoni żbaljata; jenfasizza li huwa essenzjali li l-istampa u l-midja jkunu jistgħu joperaw b'mod indipendenti u ħielsa mill-pressjoni permezz ta' mezzi politiċi u finanzjarji; jinsab allarmat dwar it-tendenza ġenerali 'l isfel fil-gradwatorji tal-ambjenti tal-libertà tal-istampa u tal-midja f'diversi pajjiżi kemm fl-Ewropa kif ukoll barra l-Ewropa, skont l-Indiċijiet u r-Rapporti ta' Analiżi annwali l-aktar riċenti (ara l-lista fl-Anness fl-aħħar tar-rapport A7-0176/2013);

2.  Jenfasizza li l-midja onlajn u tradizzjonali ħielsa, indipendenti u pluralistika huma wieħed mill-pedamenti tad-demokrazija u l-pluraliżmu; jirrikonoxxi l-importanza ta' riżorsi ta' informazzjoni bħala garanziji reali ta' libertà u pluraliżmu tal-midja; jindika li ż-żamma u t-tisħiħ tal-libertà u l-indipendenza tal-midja fid-dinja huwa fl-interess komuni; jinnota li r-rwol tal-midja ħielsa u indipendenti u l-iskambju ħieles ta' informazzjoni huma ta' importanza kbira fil-kuntest tal-bidliet demokratiċi li jseħħu f'reġimi mhux demokratiċi;

3.  Jiddeplora l-fatt li l-ġurnalisti ta' spiss jiġu feruti jew maqtula jew qed ikunu soġġetti għal abbużi serji fid-dinja kollha, ta' spiss b'impunità; jenfasizza, għaldaqstant, l-importanza li tiġi miġġielda l-impunità; jenfasizza li l-awtoritajiet ma jistawx jittrattaw it-theddid u l-vjolenza diretta lejn il-ġurnalisti jew jiżguraw is-sigurtà tagħhom sakemm l-awtoritajiet politiċi, ġudizzjarji u tal-pulizija jieħdu azzjoni deċiżiva kontra dawk li jattakkaw lill-ġurnalisti u xogħolhom. jirrimarka li l-effetti tal-impunità għandhom impatt mhux biss fuq il-libertà tal-istampa, iżda wkoll fuq il-ħidma ta' kuljum tal-ġurnalisti, kif ukoll joħolq klima ta' biża' u awtoċensura; jemmen li l-UE għandha tieħu pożizzjoni aktar soda lejn il-pajjiżi li kontinwament jippermettu li atti bħal dawn ma jiġux ikkastigati, u jistieden lill-istati jiggarantixxu s-sigurtà tal-ġurnalisti;

4.  Jenfasizza li l-liġijiet, ir-regolamentazzjoni statutorja, l-intimidazzjoni, il-multi u s-sjieda kkonċentrata immens minn politiċi jew oħrajn b'kunflitti ta' interess kollha huma fatturi li jistgħu jillimitaw il-libertà għall-kisba u l-aċċess tal-informazzjoni u li jistgħu jirriżultaw f'theddid għal-libertà tal-espressjoni;

5.  Jenfasizza li tista' ssir pressjoni indiretta fuq l-istampa u l-midja mill-gvernijiet; iqis li f'ħafna pajjiżi il-midja tiddependi ħafna fuq ir-reklamar tal-gvern, li mbagħad jista' jsir għodda biex issir pressjoni fuq il-midja, u li l-liċenzji jew il-penali fiskali jistgħu jintużaw ukoll biex jirristrinġu l-operazzjoni tal-midja kritika;

6.  Jiddeplora l-fatt li l-kriminalizzazzjoni tal-espressjoni qed tiżdied; ifakkar li l-ġurnalisti fid-dinja kollha ħafna drabi qed jinżammu l-ħabs minħabba xogħolhom; huwa konxju tal-użu tal-liġijiet dwar il-malafama, il-blasfemija u l-libell, kif ukoll il-leġiżlazzjoni li tirreferi għad-'degradazzjoni tal-immaġni tal-pajjiż barra mill-pajjiż' u l-'propaganda omosesswali' għall-inkarċerazzjoni jew iċ-ċensura tal-ġurnalisti u biex jostakolaw l-libertà ta' espressjoni; jiddispjaċih li ċ-ċensura trawwem l-awtoċensura; jitlob li jintemmu l-vessazzjonijiet fil-konfront tal-ġurnalisti, li għandhom ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom b'mod indipendenti mingħajr biża' minn vjolenza u rikriminazzjoni, u għar-rilaxx immedjat tal-ġurnalisti u bloggers kollha li jinsabu l-ħabs inġustament minħabba xogħolhom;

7.  Jikkundanna bil-qawwa l-fatt li ħafna ġurnalisti ma għandhom l-ebda aċċess għall-assistenza legali filwaqt li l-professjoni tagħhom qed tkun dejjem aktar minn ta' quddiem fit-taqbida għad-drittijiet tal-bniedem, sew jekk onlajn jew jekk offlajn;

8.  Jikkunsidra t-tendenza tas-sjieda kkonċentrata tal-midja f'konglomerati kbar bħala theddida għal-libertà tal-midja u l-pluraliżmu, speċjalment meta d-diġitalizzazzjoni qed isseħħ b'mod parallel; jisħaq l-importanza ta' infrastruttura tal-midja sottostanti miftuħa u abilitanti, kif ukoll l-eżistenza ta' regolaturi indipendenti;

9.  Jirrikonoxxi l-potenzjal ta' fondazzjonijiet privati u NGOs li jappoġġaw il-ġurnaliżmu ta' kwalità u li jkunu promoturi tal-innovazzjoni;

10.  Jenfasizza li, filwaqt li l-impriżi jassumu responsabbiltajiet ġodda f'dinja globali u marbuta b'mod diġitali, iħabbtu wiċċhom ukoll ma' sfidi ġodda f'oqsma li tradizjonalment kienu jaqgħu taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet pubbliċi; huwa konxju li l-ordnijiet ta' mblokk tal-gvernijiet li jaffettwaw il-kontenut u s-servizzi onlajn ħolqu pressjoni fuq l-indipendenza editorjali u l-kontinwità tas-servizz;

11.  Jinsab konxju li l-midja ta' spiss tintuża u/jew tiġi involuta f'għodda tradizzjonali ta' propoganda u li, speċifikament fir-rigward tal-midja tas-servizz pubbliku, l-indipendenza finanzjarja u politika, kif ukoll il-pluraliżmu, huma essenzjali; jenfasizza li l-midja pubblika ħielsa u indipendenti għandha rwol kruċjali fl-approfondiment tad-demokrazija, fil-massimizzazzjoni tal-involviment tas-soċjetà ċivili fid-dibattiti u fl-affarijiet pubbliċi, u fl-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini fit-triq għad-demokrazija;

12.  Jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' kodiċi tal-etika għall-ġurnalisti kif ukoll għal dawk involuti fil-ġestjoni ta' ħwienet tal-midja, sabiex tkun żgurata l-indipendenza sħiħa tal-ġurnalisti u l-korpi tal-midja; jirrikonoxxi l-importanza tal-infurzar ta' kodiċi bħal dawn permezz tat-twaqqif ta' korpi regolatorji indipendenti;

Diġitalizzazzjoni

13.  Jirrikonoxxi l-impatt potenzjali tal-midja tal-lum li hi dejjem aktar diġitalizzata u l-effetti tagħha ta' għoti ta' setgħat fuq individwi permezz ta' żieda fil-livelli ta' informazzjoni u ta' ħsieb kritiku, u jinsab konxju tal-fatt li dawn l-iżviluppi joħolqu ansjetà, b'mod partikolari għar-reġimi awtoritarji;

14.  Jirrikonoxxi r-rwol ewlieni tal-pjattaformi tal-midja diġitali u onlajn fl-irvelli kontra r-reġimi dittatorjali fis-snin reċenti;

15.  Jenfasizza li l-aċċess għall-informazzjoni, kemm onlajn kif ukoll offlajn, huwa neċessarju għall-evoluzzjoni tal-opinjoni u l-espressjoni, kif ukoll għall-espressjoni u l-komunikazzjoni tal-kontenut permezz tal-pjattaformi tal-midja, peress li dawn jikkostitwixxu kontrolli essenzjali fuq is-setgħa;

16.  Jirrikonoxxi li d-diġitalizzazzjoni tal-midja u l-informazzjoni wessgħet il-portata u l-impatt tagħhom iżda ċajpret ukoll id-distinzjoni sottili bejn l-informazzjoni u l-opinjoni; jinnota ż-żieda sinifikanti fil-kontenut iġġenerat mill-utenti u l-ġurnaliżmu taċ-ċittadin;

17.  Jikkunsidra li d-diġitalizzazzjoni tal-istampa u tal-midja qed iżżid saffi ġodda fix-xena tal-midja, filwaqt li tqajjem mistoqsijiet dwar l-aċċess, il-kwalità, l-objettività tal-informazzjoni u l-protezzjoni tagħha;

18.  Jenfasizza li d-diġitalizzazzjoni tagħmilha aktar faċli għall-persuni li jaċċedu għall-informazzjoni u jikkontrollaw lill-uffiċjali, u li jkun żgurat li d-data u d-dokumentazzjoni jiġu kondiviżi u mxerrda u li l-każijiet ta' inġustizzja jew korruzzjoni jiġu żvelati;

19.  Jenfasizza li biex jiġi żblukkat il-potenzjal sħiħ tal-infrastrutturi tal-IT, hija meħtieġa interoperabbiltà globali u regolamentazzjoni xierqa u li, dawn l-elementi tal-ICT għandhom jiġu inkorporati kemm fix-xena tal-midja eżistenti kif ukoll f'dik li qed tevolvi, flimkien mal-kundizzjonijiet bażiċi ta' indipendenza, pluralità u diversità;

20.  Jiddeplora t-tentattivi kollha biex jinħolqu diversi forom ta' 'internet magħluq', peress li dawn jirrappreżentaw ksur serju tad-dritt tal-informazzjoni; iħeġġeġ lill-awtoritajiet kollha biex joqogħdu lura milli jagħmlu tentattivi bħal dawn;

21.  Jinsab imħasseb dwar is-sorveljanza tal-massa, iċ-ċensura tal-massa u x-xejriet ta' mblokk u filtraġġ li jaffettwaw mhux biss il-midja u l-ħidma tal-ġurnalisti u tal-bloggers iżda jfixklu wkoll il-ħidma tas-soċjetajiet ċivili fil-ħolqien ta' bidla politika, ekonomika u soċjali sinifikanti; jikkundanna kull arrest u attentat ta' arrest tal-bloggers, għaliex iqis dawn l-azzjonijiet bħala attakk kontra l-libertà ta' espressjoni u opinjoni;

22.  Jiddeplora l-fatt li għadd ta' teknoloġiji u servizzi mibgħuta f'pajjiżi terzi biex jiksru d-drittijiet tal-bniedem permezz taċ-ċensura tal-informazzjoni, is-sorveljanza tal-massa, il-monitoraġġ, u l-insegwiment u r-rintraċċar taċ-ċittadini u l-attivitajiet tagħhom fuq netwerks tat-telefon (mobbli) u l-internet joriġinaw mill-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu l-passi kollha neċessarji sabiex twaqqaf dan il-'kummerċ ta' armi diġitali';

23.  Jenfasizza l-bżonn ta' fehim akbar tar-rwol tal-intermedjarji u r-responsabbiltajiet tagħhom; iqis li r-regolaturi tas-suq jistgħu jgħinu biex tiġi ppreservata l-kompetizzjoni, iżda li hemm bżonn ukoll li jiġu esplorati mezzi ġodda kif jiġu involuti atturi privati sabiex jiġi ppreservat il-valur pubbliku tal-informazzjoni; jirrikonoxxi li l-awtoregolamentazzjoni tista' tinkludi riskji speċifiċi fejn ikun hemm nuqqas ta' superviżjoni (demokratika);

24.  Jenfasizza l-fatt li l-pjattaformi diġitali u dawk immexxija mid-data (informatika) jew is-servizzi bħall-magni tat-tiftix huma proprjetà privata u jeħtieġu trasparenza biex jiġi ppreservat il-valur pubbliku tal-informazzjoni u jiġu evitati restrizzjonijiet fuq l-aċċess għall-informazzjoni u l-libertà ta' espressjoni;

25.  Jenfasizza l-ħtieġa għall-protezzjoni tal-iżvelatur u tas-sors, u li l-UE taġixxi għal dan il-għan b'mod globali;

26.  Jikkundanna bil-qawwa kull tentattiv li jintuża l-internet jew pjattaformi oħra tal-midja onlajn biex jiġu promossi jew imrawma attivitajiet terroristiċi; iħeġġeġ lill-awtoritajiet biex jieħdu pożizzjoni soda f'dan ir-rigward;

Politiki u azzjonijiet esterni tal-UE

27.  Jenfasizza li sabiex l-UE tiġi meqjusa bħala komunità ta' valuri, il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-istampa globali u tal-libertà tal-midja huma essenzjali; jenfasizza li l-UE għandha turi tmexxija politika massima biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-ġurnalisti globalment;

28.  Jemmen li l-UE għandha tkun minn ta' quddiem biex tiżgura li l-midja tibqa' indipendenti, pluralistika u diversa, u biex tiddefendi s-sitwazzjoni, il-libertà u s-sigurtà tal-ġurnalisti u tal-bloggers; jisħaq li, għal dan il-għan, l-UE ma għandhiex tindaħal fil-kontenut, iżda pjuttost għandha tappoġġa ambjent li jippermetti u jneħħi r-restrizzjonijiet tal-libertà tal-espressjoni b'mod globali;

29.  Jinnota bi tħassib li fi snin reċenti xi midja, speċjalment fl-UE, hi stess ġiet soġġetta għal skrutinju għal imġiba mhux etika u allegatament illegali; iqis li l-UE tista' tmexxi biss billi tagħti eżempju jekk tindirizza dawn il-kwistjonijiet fil-fruntieri tagħha stess;

30.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli tissorvelja mill-qrib l-indipendenza tal-istampa u l-midja fl-Istati Membri;

31.  Iqis li, filwaqt li l-UE tindirizza l-libertà tal-istampa u tal-midja permezz ta' bosta politiki u programmi, hi nieqsa minn enfasi totali speċifika fuq il-kwistjoni, kif ukoll għandha nuqqas ta' viżjoni ta' tmexxija koerenti u punti ta' riferiment;

32.  Iqis li n-nuqqas ta' strateġija komprensiva jwassal għal frammentazzjoni u riskji li jirrinunzjaw għall-prinċipji tal-politika importanti ta' trasparenza u responsabbiltà;

Strateġija

33.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, speċjalment lid-DĠ DEVCO, u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), ittejbu l-kooperazzjoni u l-koordinament tagħhom ta' programmazzjoni, partikolarment billi joħolqu sinerġija bejn il-ħidma politika u dik diplomatika u permezz tal-implimentazzjoni konġunta, inkluż permezz ta' monitoraġġ u valutazzjoni, ta' finanzjament u proġetti; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-analiżi u l-evalwazzjoni tagħha tal-programmazzjoni tal-passat, dak eżistenti u tal-ġejjieni, u biex ir-riżultati tagħmilhom pubbliċi;

34.  Jitlob bidla minn finanzjament ad hoc ta' proġetti għal approċċ aktar sostenibbli, li jinvolvi wkoll donaturi privati u interlokuturi; jirrikonoxxi l-bżonn ta' approċċ lejn il-programmazzjoni ad hoc fuq bażi ta' pajjiż b'pajjiż, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll reġjonali;

35.  Iħeġġeġ lill-UE tiżvolġi rwol aktar sinifikanti notevolment fil-pajjiżi kandidati, kif ukoll fir-rigward tal-viċinat tan-Nofsinhar u tal-Lvant immedjat tagħha, u fil-kuntest tan-negozjati dwar il-kummerċ u l-ftehim ta' assoċjazzjoni; jistieden lill-UE tadotta strateġija biex tiżgura li tissorvelja mill-qrib u tirreaġixxi għall-bidliet fil-leġiżlazzjoni li jillimitaw il-libertà u l-pluraliżmu tal-midja fil-pajjiżi terzi;

36.  Jenfasizza li l-istrumenti finanzjarji esterni eżistenti, bħall-EIDHR, l-istrumenti ġeografiċi u oħrajn, jeħtieġ li jintużaw b'mod flessibbi biex jgħinu jsaħħu s-soċjetà ċivili; jenfasizza li s-sjieda lokali u l-bini ta' kapaċità huma essenzjali biex jiġu żgurati l-iżvilupp sostenibbli u l-progress;

37.  Jenfasizza li l-UE għandha tappoġġa l-edukazzjoni u t-taħriġ ta' dawk li jfasslu l-politika, lir-regolaturi u lill-midja f'pajjiżi terzi bl-istess mod, bl-għan li trawwem il-libertà tal-istampa u tal-midja u forom xierqa u teknoloġikament newtrali tar-regolamentazzjoni tas-suq, filwaqt li jfakkar b'mod speċjali li f'perjodi ta' transizzjoni ħafna drabi l-libertajiet huma limitati f'isem l-istabbiltà u s-sigurtà;

38.  Jisħaq li l-kwistjonijiet tal-iżvilupp tal-midja u l-fatt li tiġi permessa l-libertà ta' espressjoni għandhom ikunu parti importanti mid-djalogu tal-UE fil-livell speċifiċi skont il-pajjiż, jenfasizza li punti ta' riferiment u kundizzjonalitajiet ċari għandhom jiġu rrispettati fil-kummerċ, sħubija, kooperazzjoni, u ftehimiet ta' assoċjazzjoni tal-UE ma' pajjiżi terzi u programmi ta' għajnuna, f'konformità mal-Artikolu 21 tat-TFUE; iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Kummissjoni jirrispettaw u jimplimentaw ir-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament dwar in-negozjati għal ftehimiet bħal dawn; ifakkar li l-koerenza, il-konsistenza, il-koordinament u t-trasparenza bejn il-Parlament, is-SEAE u l-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' dawn id-drittijiet fundamentali tal-bniedem huma kruċjali għall-kredibilità u l-effikaċja tal-UE fir-relazzjonijiet u l-interazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi terzi;

39.  Jistieden lill-Kummissjoni biex il-ġlieda kontra l-impunità tagħmilha waħda mill-prijoritajiet tagħha fil-programmi tagħha rigward il-libertà ta' espressjoni u l-midja, ukoll billi toffri għajnuna fl-investigazzjoni ta' reati kontra l-ġurnalisti, billi tistabbilixxi fondi għal difiża legali u tipprovdi l-kompetenzi tagħha;

40.  Iqis li l-finanzjament tal-UE ma għandux ikun limitat għal organizzazzjonijiet internazzjonali speċjalizzati (intermedjarji) iżda għandu jinkludi wkoll organizzazzjonijiet lokali;

41.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa' tikkunsidra l-klawsoli ta' kunfidenzjalità fil-finanzjament tagħha tad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tal-istampa u tal-midja, peress li din tagħti lok għall-iskreditu tal-ġurnalisti, tal-mezzi tal-midja jew tal-NGOs, b'hekk toħloq ħsara ukoll għall-kredibbiltà tal-attivitajiet tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem li fihom infushom huma miftuħa u trasparenti;

42.  Jenfasizza li l-programmi tal-istampa u tal-midja għandhom jiffukaw ukoll fuq it-titjib tal-istrutturi (statali u legali) u fuq l-appoġġ għall-kumpaniji u l-impriżi tal-midja lokali, sabiex itejbu t-trasparenza, l-indipendenza, il-kapaċità li jkunu sostenibbili, il-professjonalità u l-iskjettezza tagħhom; jenfasizza li l-politiki tal-midja tal-UE għandhom jippruvaw ukoll jimmassimizzaw il-pluraliżmu u d-diversità billi jappoġġaw midja indipendenti u start-ups;

43.  Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-pluraliżmu tal-midja, inkluż fuq l-internet, huma valuri ċentrali Ewropej; jenfasizza l-importanza fundamentali tal-libertà tal-istampa u tal-midja fil-politika tat-tkabbir tal-UE u tal-libertajiet diġitali f'dan il-kuntest, filwaqt li jikkunsidra dawn il-libertajiet bħala drittijiet tal-bniedem u għalhekk bħala parti mill-kriterji politiċi ta' Kopenħagen;

44.  Iqis li l-UE għandha tinkludi l-komponenti ta' appoġġ lill-istampa u lill-midja fl-assistenza elettorali tagħha, pereżempju billi trawwem kooperazzjoni bejn il-korpi maniġerjali elettorali fil-pajjiżi terzi u l-istampa, biex ittejjeb it-trasparenza u l-leġittimità tal-proċessi u r-riżultati elettorali;

45.  Iqis li fil-pajjiżi ta' transizzjoni l-UE għandha tiffoka fuq il-libertà tal-istampa u tal-midja fil-kuntest tal-proċess ta' rikonċiljazzjoni u rikostruzzjoni;

46.  Ifaħħar u jilqa' l-ħidma importanti ta' numru ta' organizzazzjonijiet internazzjonali (ta' ġurnalisti) li jittrattaw il-libertà tal-istampa u tal-midja, u jenfasizza li dawn l-organizzazzjonijiet għandu jkollhom l-appoġġ sħiħ tal-UE, bil-kunsiderazzjoni tan-natura essenzjali tal-ħidma tagħhom bħala punt ta' kollegament;

47.  Jitlob lis-SEAE jagħmel l-aħjar użu tal-parteċipazzjoni tal-UE fil-fora multilaterali li jiffukaw fuq il-libertajiet tal-istampa, tal-midja u dik diġitali, bħall-Kunsill tal-Ewropa u l-OSKE, u wkoll fil-kuntest tan-NU;

48.  Jitlob lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lis-SEAE jadottaw Strateġija ta' Libertà tal-Istampa u tal-Midja fil-qafas tal-politika barranija tal-UE, kemm jista' jkun malajr, u jinkorporaw ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport preżenti fil-Linji Gwida li ġejjin dwar il-Libertà tal-Espressjoni (onlajn kif ukoll offlajn);

49.  Jitlob li r-rapport preżenti jinqara u jiġi adottat f'allinjament mill-qrib mar-riżoluzzjoni tiegħu 'Strateġija dwar Libertà Diġitali fil-Politika Barranija tal-UE';

o
o   o

50.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà /Viċi President tal-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-UNESCO, lill-Kunsill tal-Ewropa, u lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.

(1) http://ap.ohchr.org/Documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_36.pdf.
(2) B'mod partikolari, dawk tas-16 ta' Mejju 2011 (A/HRC/17/27), tal-10 ta' Awwissu 2011 (A/66/290), tal-4 ta' June 2012 (A/HRC/20/17) u tas-7 ta' Settembru 2012 (A/67/357), disponibbli fuq is-sit: http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx.
(3) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/153/25/PDF/G1215325.pdf?OpenElement.
(4) A/HRC/17/31, disponibbli fuq is-sit: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf.
(5) http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/681/60/pdf/N0668160.pdf?OpenElement.
(6) http://www.un-documents.net/gc-p1.htm.
(7) http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/un_plan_action_safety_en.pdf.
(8) Testi adottati, P7_TA(2013)0050.P7_TA(2013)0050.
(9) Testi adottati, P7_TA(2013)0049.P7_TA(2013)009.
(10) Testi adottati, P7_TA(2012)0503.
(11) Testi adottati, P7_TA(2012)0451.
(12) Testi adottati, P7_TA(2012)0470.
(13) Testi adottati, P7_TA(2012)0250.
(14) http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/20120503_world_press_freedom_day_en.htm. http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-13-181_en.htm.
(15) http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/ict-human-rights-guidance.
(16) ĠU C 33 E, 5.2.2013, p. 165.
(17) ĠU C 45 E, 23.2.2010, p. 9.
(18) ĠU L386, 29.12.2006, p. 1.
(19) ĠU C 290 E, 29.11.2006, p. 107.


L-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku ***I
PDF 289kWORD 20k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/98/KE dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))
P7_TA(2013)0275A7-0404/2012

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2011)0877),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0502/2011),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju tas-sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-25 ta' April 2012(1),

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-19 ta' April 2013, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0404/2012),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 191, 29.6.2012, p. 129.


Servizzi finanzjarji: Nuqqas ta' progress fid-dewmien tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-adozzjoni ta' ċerti proposti
PDF 239kWORD 30k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar is-servizzi finanzjarji: nuqqas ta’ progress fid-dewmien tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-adozzjoni ta’ ċerti proposti (2013/2658(RSP))
P7_TA(2013)0276B7-0304/2013

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-12 ta' Lulju 2010 għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti (riformulazzjoni) (COM(2010)0368),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Lulju 2010 għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi ta’ kumpens għall-investitur (COM(2010)0371),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Jannar 2011 għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2003/71/KE u 2009/138/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (COM(2011)0008), minn hawn ’il quddiem imsemmija “Omnibus II/Solvenza II’.

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Ottubru 2011 għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li tirrevoka d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Tfassil mill-ġdid) (COM(2011)0656) u l-proposta tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Ottubru 2011 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament [EMIR] dwar id-derivati OTC, il-kontropartijiet ċentrali u r-repożitorji tan-negozju (COM(2011)0652), minn hawn ’il quddiem imsemmija bħala “rieżami tal-MiFID’,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummisjoni tal-20 ta’ Ottubru 2011 għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq (COM(2011)0654) u l-proposta tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Ottubru 2011 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq (l-abbuż tas-suq) (COM(2011)0651), minn hawn ’il quddiem imsemmija bħala “MAD/MAR’,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Marzu 2012 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar titjib fis-saldu ta’ titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli (CSDs) u li jemenda d-Direttiva 98/26/KE (COM(2012)0073),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ġunju 2012 għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 77/91/KEE u 82/891/KEE, id-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE u 2011/35/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (COM(2012)0280),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-3 ta' Lulju 2012 għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) fir-rigward tal-funzjonijiet tad-depożitarji, il-politiki tar-remunerazzjoni u s-sanzjonijiet (COM(2012)0350), minn hawn ’il quddiem imsemmija bħala “UCITS V’,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-3 ta' Lulju 2012 għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni (riformulazzjoni) (COM(2012)0360), minn hawn ’il quddiem imsemmija bħala “IMD II’,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-31 ta’ Marzu 2010 dwar il-Programm tax-Xogħol tal-Kummisjoni 2010 (COM(2010)0135), u partikolarment għar-referenza tal-adozzjoni ppjanata fl-2010 ta’ proposta leġiżlattiva għal direttiva dwar iċ-ċertezza ġuridika fil-liġi dwar it-titoli,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-27 ta’ Ottubru 2010 dwar il-Programm tax-Xogħol tal-Kummisjoni 2011 (COM(2011)0623), u partikolarment għar-referenza tal-adozzjoni ppjanata fl-2010 ta’ proposta leġiżlattiva għal direttiva dwar iċ-ċertezza ġuridika fil-liġi dwar it-titoli,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-15 ta’ Novembru 2011 dwar il-Programm tax-Xogħol tal-Kummissjoni 2012 (COM(2011)0777), u partikolarment għar-referenza tal-adozzjoni ppjanata fl-2012 ta’ proposta leġiżlattiva għal direttiva dwar il-liġi tat-titoli u għal proposta leġiżlattiva għal reviżjoni tad-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern(1),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu fl-1 u t-2 ta’ Marzu 2012 u partikolarment ir-referenza għar-rieżami tal-MiFID,

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku tal-20 ta’ Diċembru 2012 dwar il-fondi tas-suq tal-flus(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Novembru 2012 dwar l-Ibbankjar Parallel(3),

–  Wara li kkunsidra l-mistoqsijiet lill-Kunsill u l-Kummissjoni dwar is-servizzi finanzjarji: nuqqas ta’ progress fid-dewmien tal-Kunsill u l-Kummissjoni fl-adozzjoni ta’ ċerti proposti (O-000063/2013 – B7-0208/2013 and O-000065/2013 – B7-0209/2013),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-irkupru tal-ekonomija tal-UE jeħtieġ settur finanzjarju stabbli li jipprovdi finanzjament kompetittiv għall-ekonomija reali; billi biex jinkiseb dan, jeħtieġ li l-Unjoni Bankarja tiġi mwettqa għalkollox kif ġie miftiehem u li terġa’ tiġi affermata mill-istituzzjonijiet differenti tal-UE li huma responsabbiltà għal dan is-settur ewlieni tal-ekonomija tagħna;

B.  billi l-proposta għal rieżami tad-direttiva dwar Skemi ta’ Garanzija tad-Depożiti (DGS) ġiet adottata mill-Kummissjoni fit-12 ta’ Lulju 2010, u l-Parlament, wara negozjati mingħajr frott mal-Kunsill, ivvotata fl-ewwel qari fis-16 ta’ Frar 2012(4);

C.  billi l-proposta għal rieżami tad-Direttiva ta’ Skemi ta’ Kumpens għall-Investitur (ICSD) ġiet adottata mill-Kummissjoni fit-12 ta’ Lulju 2010, u l-Parlament, fid-dawl tal-fatt li l-Kunsill sabha bi tqila jadotta approċċ ġenerali u jidħol f’negozjati, ivvotata fl-ewwel qari fil-5 ta’ Lulju 2011(5);

D.  billi l-Kummissjoni, fl-20 ta’ Ottubru 2011, adottat il-proposti tagħha dwar ir-rieżami tal-MiFID u l-Parlament ittrattahom b’mod rapidu u adotta l-emendi ta’ dawn il-proposti fis-26 ta’ Ottubru 2012(6), sena biss wara li tressqu; sa minn dak iż-żmien il-Parlament ilu jistenna li jibda n-negozjati mal-Kunsill fil-prospettiva ta’ ftehim possibbli fl-ewwel qari;

E.  billi l-Kunsill Ewropew, fil-laqgħa tiegħu tal-1 u t-2 ta’ Marzu 2012, ikkonkluda li l-koleġiżlaturi għandhom jiftiehmu dwar il-proposti ta’ rieżami tal-MiFID sa Diċembru 2012;

F.  billi fis-7 ta’ Marzu 2012, il-Kummissjoni adottat il-proposta tagħha dwar Depożitarji Ċentrali tat-Titoli (CSDR) u l-Kumitat għall-Affarijiet Eknomiċi u Monetarji tal-Parlament adotta r-rapport tiegħu fl-4 ta’ Frar 2013 (A7-0039/2013), u sa minn dak iż-żmien ilu jistenna li jibda n-negozjati mal-Kunsill fil-prospettiva ta’ ftehim possibbli fl-ewwel qari;

G.  billi oriġinarjament il-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva dwar iċ-ċertezza ġuridika fil-liġi dwar it-titoli kienet mistennija li tiġi adottata matul l-2010, u mbagħad ġiet inkluża fil-Programmi Leġiżlattivi u tax-Xogħol tal-Kummissjoni għall-2011 u l-2012, iżda għadha ma ġietx adottata;

H.  billi d-Direttiva 2007/64/KE dwar is-servizzi tal-ħlas fis-suq intern tirrikjedi li l-Kummissjoni tippreżenta rapport dwar l-implimentazzjoni u l-impatt ta’ dik id-Direttiva mhux aktar tard mill-1 ta’ Novembru 2012 li jkun akkumpanjat, fejn hu xieraq, minn proposta għar-reviżjoni tagħha; billi l-Kummissjoni għadha ma ressqitx tali rapport u reviżjoni;

I.  billi l-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar is-Sistema Bankarja Parallela, talab li jiġu implimentati miżuri addizzjonali rigward il-fondi tas-suq monetarju, partikolarment sabiex tittejjeb ir-reżiljenza ta’ dawn il-fondi u jkun kopert ir-riskju ta’ likwidità, u billi r-rakkomandazzjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) biex jintemmu l-fondi kostanti tas-suq monetarju ta’valur ta’ assi netti, ippublikata ftit wara din ir-riżoluzzjoni, għandha tiġi kkunsidrata f’dawk il-miżuri;

J.  billi l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2011/89/KE(7)irrikjeda lill-Kummissjoni tagħmel rieżami sħiħ tad-Direttiva 2002/87/KE (Direttiva dwar il-Konglomerati Finanzjarji)(8), filwaqt li tindirizza b’mod partikolari l-ambitu ta’ dik id-Direttiva, l-estensjoni tal-applikazzjoni tagħha għal entitajiet mhux regolati, il-kriterji ta’ identifikazzjoni ta’ konglomerati finanzjarji li huma fil-pussess ta’ gruppi mhux finanzjarji aktar wiesgħa, konglomerati finanzjarji sistemikament rilevanti u ttestjar mandatorju tal-istress, u li tibgħat ir-rapport tagħha lill-Parlament u lill-Kunsill sal-31 ta’ Diċembru 2012, biex jiġi segwit minn proposti leġiżlattivi xierqa;

K.  billi fl-20 ta’ Diċembru 2012, il-Kummissjoni, wara dan ir-rieżami, ressqet ir-rapport tagħha fejn ikkonkludiet li għalkemm il-kriterji għad-definizzjoni u l-identifikazzjoni ta’ konglomerat, l-identifikazzjoni ta’ entità oriġinali finalment responsabbli għall-issodifar tar-rekwiżiti tal-grupp kollu, u t-tisħiħ tal-infurzar fir-rigward ta’ dik l-entità huma l-kwistjonijiet l-aktar relevanti li jistgħu jiġu indirizzati f’reviżjoni futura tad-direttiva dwar il-konglomerati finanzjarji, hija ddeċidiet li ma tipproponix proposta leġiżlattiva f’dan is-sens fl-2013;

L.  billi l-Kummissjoni impenjat ruħha li żżomm is-sitwazzjoni taħt rieżami kostanti sabiex tiddetermina mument xieraq għall-adozzjoni tal-proposti għar-rieżami tad-Direttiva dwar il-Konglomerati Finanzjarji, partikolarment fid-dawl tan-negozjati li għadhom għaddejjin dwar is-CRD IV u l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU);

M.  billi f’diversi okkażjonijiet il-Kummissjoni indikat l-intenzjoni tagħha li tipproduċi studju komprensiv dwar l-effikaċja u l-proporzjonalità tal-miżuri adottati fil-qafas tar-regolament finanzjarju sa mill-bidu tal-kriżi finanzjarja;

1.  Ifakkar fir-rieda tiegħu li jlesti l-ewwel qari għalkollox, tal-anqas dwar il-proposti kollha tal-Kummissjoni dwar is-servizzi finanzjarji li huma fuq il-mejda fil-preżent qabel jintemm it-term fir-Rebbiegħa tal-2014;

2.  Jenfasizza li fl-interessi tat-tkomplija tat-titjib tal-effiċjenza u r-robustezza tas-swieq finanzjarji tal-Unjoni mill-aktar fis possibbli, il-proposti pendenti tal-Kummissjoni dwar is-servizzi finanzjarji għandhom jiġu adottati malajr, u b’hekk jiġi evitat dewmien fid-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni rilevanti.

3.  Jenfasizza l-konvinzjoni profonda tiegħu li l-istabbiltà fis-settur finanzjarju u s-suċċess tar-riformi strutturali kollha huma prekondizzjoni biex tintlaħaq sitwazzjoni ta’ tkabbir ekonomiku sostenibbli u ta’ impjiegi sostenibbli fl-Unjoni Ewropea.

4.  Jenfasizza li wera b’mod ċar ir-rieda u l-abbiltà tiegħu li jindirizza l-proposti tal-Kummissjoni dwar ir-regolament dwar is-servizzi finanzjarji b’mod rapidu u f’perjodi ta’ żmien qosra ħafna, pereżempju fil-kuntest tal-MSU, Solvenza II u r-rieżami tal-MiFID; jistenna li japplika l-istess approċċ kostruttiv u rapidu fir-rigward tal-proposti tal-Kummissjoni li se jsiru dalwaqt;

5.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni taċċellera x-xogħol tagħha fuq dawk l-inizjattivi leġiżlattivi pendenti fil-qasam tas-servizzi finanzjarji li ħabbret tul dawn l-aħħar snin; b’mod partikolari jistieden lill-Kummissjoni tadotta b’urġenza l-proposta tagħha dwar id-Direttiva dwar il-Liġi tat-Titoli li issa hija ttardjata b’aktar minn sentejn, u mill-aktar fis possibbli tressaq ir-reviżjoni pendenti tad-Direttiva dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern; jistieden lill-Kummissjoni tadotta malajr kemm jista’ jkun proposta dwar il-fondi tas-suq monetarju filwaqt li tikkunsidra għalkollox ir-rakkomandazzjonijiet relevanti tal-BERS;

6.  Huwa tal-fehma li, issa li n-negozjati dwar is-CRD IV u l-MSU ġew konklużi, il-proposti għal rieżami komplut tad-Direttiva dwar il-Konglomerati Finanzjarji 2002 għandhom jitressqu mill-Kummissjoni bla dewmien;

7.  Ifakkar fl-impenn tal-Kummissjoni li twettaq, qabel tmiem il-mandat, studju li jkun jikkonsisti f’analiżi tal-kostijiet imqabbla mal-benefiċċji, dwar l-effikaċja u l-proporzjonalità tal-għadd kbir ta’ biċċiet ta’ leġiżlazzjoni li ġew adottati sa mill-bidu tal-kriżi finanzjarja ’l hawn, fejn l-istudju jkun valutazzjoni tal-impatt akkumulattiv tal-leġiżlazzjoni kollha tal-UE dwar is-suq finanzjarju li ġiet proposta, deċiża u implimentata fl-Unjoni sa mill-bidu tal-mandat; jitlob li dan il-proċess jiġi varat mill-aktar fis possibbli; l-istudju għandu jivvaluta wkoll l-impatt tal-fatt li l-Unjoni Bankarja ma ġietx imwettqa għalkollox fl-Istati Membri differenti, inklużi l-effetti fuq id-dejn sovran;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tadotta mill-aktar fis possibbli, b’mod partikolari, il-proposti tagħha dwar abbozz ta’ regolament li jistabbilixxi Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni u dwar is-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Esperti ta’ Livell Għoli ta’ Liikanen dwar ir-riforma strutturali bankarja; jenfasizza l-importanza li l-koleġiżlaturi jindirizzaw fil-pront dawn il-proposti li ġejjin skont il-kodeċiżjoni sabiex jippermettu d-dħul fis-seħħ rapidu tal-miżuri rilevanti;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti l-iżviluppi finanzjarji b’mod aktar adegwat fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tagħha, kif mitlub fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament tal-15 ta’ Diċembru 2011(9) u tat-18 ta’ April 2013(10);

10.  Iħeġġeġ lill-Kunsill jerġa’ jiftaħ in-negozjati dwar l-SGD, bħala kwistjoni ta’importanza kruċjali u ta’ interess dirett għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll għall-fiduċja fis-sistema finanzjarja u għall-istabbiltà tagħha; jinnota li l-ħtieġa għall-adozzjoni rapida ta’ dik il-proposta ġiet ikkonfermata riċentement mill-kriżi Ċiprijotta; ifakkar li fond uniku Ewropew għall-garanzija tad-depożiti bi skemi ta’ garanzija tad-depożiti li jiffunzjonaw u li jkunu appoġġjati minn livelli xierqa ta’ finanzjament, li allura jsaħħu l-kredibbiltà u l-fiduċja tal-investituri, jista' jkun l-għan aħħari għall-ġejjieni 'l bogħod, ladarba qafas effikaċi ta’ riżoluzzjoni u mekkaniżmu uniku effikaċi ta' superviżjoni jkunu qed jiffunzjonaw; jenfasizza s-sinifikat tagħhom għat-twaqqif xieraq tal-Unjoni Bankarja u għall-ilħuq tal-objettiv ġenerali ta’ swieq finanzjarji stabbli; iqis li l-proposta tal-SGD għandha tiġi adottata b’mod parallel mad-Direttiva li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment;

11.  Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ kapaċità u determinazzjoni min-naħa tal-Kunsill u l-Istati Membri li jilħqu l-ftehimiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-impenji pubbliċi li għandhom iwasslu għat-twettiq għalkollox tal-Unjoni Bankarja;

12.  Jistieden lill-Kunsill jadotta pożizzjoni dwar l-ICSD mill-aktar fis possibbli, sabiex jippermetti l-bidu tan-negozjati dwar kwistjoni li għandha impatt konkret fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni, peress li hu maħsub biex iżid il-protezzjoni tal-investitur individwali;

13.  Ifakkar l-impenn tal-G20 li l-kuntratti standardizzati kollha tad-derivattivi over-the-counter (OTC) għandhom jiġu negozjati fuq boroż jew pjattaformi elettroniċi tan-negozjar, fejn hu xieraq, u jiġu kklerjati permezz ta’ kontropartijiet ċentrali sa tmiem l-2012; iħeġġeġ lill-Kunsill, għalhekk, juża ż-żmien li fadal fit-term leġiżlattiv biex jiffinalizza x-xogħol fuq ir-rieżami tal-MiFID, sabiex il-proposti tal-Kummissjoni jkunu jistgħu jiġu adottati qabel l-elezzjonijiet Ewropej f’Mejju 2014;

14.  Jistieden lill-Kunsill ikompli l-ħidma tiegħu fuq is-CSDR sabiex jippermetti bidu ta’ malajr tan-negozjati mal-Parlament u l-Kummissjoni bil-għan ta’ implimentazzjoni f’waqtha qabel l-introduzzjoni tat-Target2Securities;

15.  Jistieden lill-Kunsill ikompli jagħmel progress b’mod rapidu lejn negozjati mal-Parlament dwar fajls oħra ewlenin ta’ protezzjoni tal-konsumaturi u tal-investituri li sar vot dwarhom, jew li daqt isir vot dwarhom, mill-kumitat kompetenti tal-Parlament, minbarra r-rieżami tal-MiFID, bħalma huma l-UCITS V u l-IMD II;

16.  Jistieden lill-Kunsill biex mill-aktar fis possibbli jasal għal pożizzjoni dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet tal-kreditu u tad-ditti tal-investiment, peress li din hija għodda essenzjali għal-limitar tal-espożizzjoni futura tal-kontribwenti fiskali tal-UE għal fallimenti tal-banek;

17.  Jistieden lill-Kunsill jiżgura li hu jkun lest li jikkonkludi malajr in-negozjati mal-Parlament dwar l-Omnibus II/Solvenza II, hekk kif tkun disponibbli l-valutazzjoni tal-impatt, magħmula mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol, tad-dispożizzjonijiet għal garanziji fuq żmien twil li ġew diskussi qabel fi trilogu; jitlob l-adozzjoni rapida tal-proposti dwar il-MAD/MAR;

18.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq proposti fi żmien adegwat sabiex jiġu kkunsidrati mill-Parlament fit-term leġiżlattiv attwali, dwar Skemi ta’ Garanzija ta’ Assigurazzjoni u dwar qafas ta’ rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet finanzjarji minbarra l-banek, inkluż qafas li japplika, tal-anqas, għal gruppi ta’ assigurazzjoni transkonfinali akbar u għal dawk li huma involuti b’mod sinifikanti f’attivitajiet mhux tradizzjonali u mhux ta’ assigurazzjoni;

19.  Jitlob lill-Kunsill jiċċara l-kriterji li fuqhom saret l-għażla dwar jekk il-fajls jitkomplewx jew le, u jispjega kif ġew ikkunsidrati l-interdipendenzi ta’ bejn il-fajls;

20.  Jitlob lill-Kunsill jispjega u jagħti dettalji dwar kif qed iġib ir-riżorsi meħtieġa u jtejjeb il-faċilità u l-effiċjenza tat-tranżizzjoni minn Presidenza waħda għall-Presidenza li jkun imiss;

21.  Jistieden lill-Kunsill – fid-dawl tan-nuqqas ta’ progress fil-gruppi ta’ ħidma tal-Kunsill – jassumi r-responsabbiltà politika tiegħu u jadotta pożizzjonijiet permezz ta’ votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata kif provdut mit-Trattati;

22.  Jenfasizza r-responsabbiltà tal-koleġiżlaturi li jieħdu l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex jippermettu l-adozzjoni tal-proposti pendenti mill-aktar fis possibbli u, fejn ikun adegwat u fattibbli, qabel it-tmiem tat-term leġiżlattiv attwali;

23.  Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 319, 5.12.2007, p.1.
(2) ĠU C 146, 25.5.2013, p. 1.
(3) Testi adottati, P7_TA(2012)0427.
(4) Testi adottati, P7_TA(2012)0049.
(5) ĠU C 33 E, 5.2.2013, p. 328.
(6) Testi adottati, P7_TA(2012)0406 u P7_TA(2012)0407.
(7) ĠU L 326, 8.12.2011, p. 113.
(8) ĠU L 35, 11.2.2003, p. 1.
(9) Testi adottati, P7_TA(2011)0583.
(10) Testi adottati, P7_TA(2013)0188.


Is-sitwazzjoni fit-Turkija
PDF 219kWORD 24k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar is-sitwazzjoni fit-Turkija (2013/2664(RSP))
P7_TA(2013)0277RC-B7-0305/2013

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, b'mod partikolari dik tat-18 ta’ April 2013 dwar ir-Rapport ta’ Progress 2012 dwar it-Turkija(1),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Qafas ta' Negozjar għat-Turkija tat-3 ta' Ottubru 2005,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/157/KE tat-18 ta’ Frar 2008 dwar il-prinċipji, il-prijoritajiet u l-kondizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija għall-Adeżjoni mar-Repubblika tat-Turkija(2) (is-“Sħubija għall-Adeżjoni”), kif ukoll id-deċiżjonijiet preċedenti tal-Kunsill dwar is-Sħubija għall-Adeżjoni tal-2001, l-2003 u l-2006,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.  billi fis-sigħat bikrin tal-Ġimgħa 31 ta’ Mejju 2013 il-pulizija Torka użat vjolenza eċċessiva fi sforz biex tferrex grupp ta’ dimostranti, li kienu ilhom ġimgħat jipprotestaw kontra l-qtugħ ippjanat tas-siġar bil-ħsieb ta’ proġett ġdid ta’ kostruzzjoni fil-Park Gezi ta’ Istanbul, fl-inħawi tal-Pjazza Taksim;

B.  billi l-intervent vjolenti tal-pulizija wassal għal skontri mad-dimostranti li malajr infirxu għal bliet oħra fit-Turkija, u billi dawn l-iskontri wasslu għal erbat imwiet u 'l fuq minn elf midrub, għal arresti tal-massa u għal ħsara severa lill-proprjetà privata u pubblika; billi l-gass tad-dmugħ kien użat b'mod estensiv, b'ċilindri tal-gass tad-dmugħ li ġew sparati direttament lejn id-dimostranti, u li kkawżaw korrimenti serji;

C.  billi d-dimostrazzjonijiet rebħu l-appoġġ fost saffi differenti tas-soċjetà Torka; billi n-nisa u l-irġiel ħadu sehem indaqs fid-dimostrazzjonijiet;

D.  billi jidher li l-kundanna qawwija min-naħa tal-Gvern Tork kellha effett oppost għal dak mixtieq;

E.   billi l-Artikolu 34 tal-Kostituzzjoni Torka jiggarantixxi d-dritt li dak li jkun, mingħajr permess, jorganizza laqgħat u dimostrazzjonijiet paċifiċi u mhux armati; billi l-Artikolu 26 jiggarantixxi l-libertà tal-espressjoni u l-Artikoli 27 u 28 jiggarantixxu “l-libertà tal-espressjoni’ u ”d-disseminazzjoni bla xkiel tal-ħsieb’;

F.  billi l-protesti huma marbutin ukoll mat-tħassib f'ċerti setturi tas-socjetà Torka rigward sensiela ta’ deċiżjonijiet u atti leġiżlattivi reċenti dwar kwistjonijiet bħal restrizzjonijiet fuq il-bejgħ tal-alkoħol u riformi edukattivi;

G.  billi d-dimostranti dejjem aktar qed jesprimu tħassib dwar nuqqas perċeput ta' rappreżentanza ta’ ilħna minoritarji, ta' governanza awtoritarja u nuqqas tal-istat tad-dritt u ta’ governanza tajba, u ta’ proċessi ġusti u ekwi fit-Turkija;

H.  billi l-midja ewlenin fit-Turkija baqgħu siekta rigward id-dimostrazzjonijiet, u l-utenti ta' Twitter ġew arrestati;

I.   billi t-Turkija, bħala kandidat għall-adeżjoni mal-UE, għandha l-obbligu li tirrispetta u tippromwovi d-demokrazija u li ssaħħaħ id-drittijiet u l-libertajiet demokratiċi u tal-bniedem;

J.  billi l-Kummissarju Füle u r-RGħ/VP Catherine Ashton irreaġixxew għal dawn l-avvenimenti;

K.  billi l-libertà ta’ għaqda, il-libertà ta' espressjoni (anki permezz tal-midja soċjali kemm onlajn kif ukoll offlajn) u l-libertà tal-istampa huma prinċipji fundamentali tal-UE;

1.  Jesprimi l-kondoljanzi tiegħu lill-familji tad-dimostranti u tal-pulizija li tilfu ħajjithom u jawgura lill-bosta midruba fejqan ta’ malajr;

2.  Jesprimi t-tħassib qawwi tiegħu dwar l-użu sproporzjonat u eċċessiv tal-forza mill-pulizija Torka fir-risposta tagħha għall-protesti paċifiċi u leġittimi fil-Park Gezi ta' Istanbul, u jistieden lill-awtoritajiet tat-Turkija biex jagħmlu investigazzjonijiet dettaljati dwar il-vjolenza tal-pulizija, biex itellgħu lil dawk responsabbli quddiem il-qrati u joffru kumpens lill-vittmi; iwissi lill-Gvern Tork biex ma jiħux miżuri ħorox kontra d-dimostranti paċifiċi, u jħeġġeġ lill-Prim Ministru biex jadotta pożizzjoni li tħeġġeġ l-għaqda u l-konċiljazzjoni sabiex jevita kull eskalazzjoni ulterjuri;

3.  Jikkundanna l-fatt li, minkejja li l-awtoritajiet Torok ħabbru li se jkollhom taħditiet ma xi wħud mill-mexxejja tal-protesti, qed tkompli l-vjolenza tal-pulizija fi Pjazza Taksim u fiż-żona tal-viċin, u b’hekk qed tnaqqas effettivament il-prospetti għal taħditiet bejn il-gvern u d-dimostranti;

4.  Jistieden lill-awtoritajiet tat-Turkija biex jiggarantixxu u jirrispettaw id-drittijiet taċ-ċittadini kollha għal-libertà tal-espressjoni, li jinġabru b'mod paċifiku u jipprotestaw b'mod paċifiku; jitlob li jinħelsu minnufih id-dimostranti paċifiċi kollha li ġew arrestati u li huma attwalment detenuti; jitlob li d-detenuti kollha jkollhom aċċess mhux ristrett għal avukati tal-għażla tagħhom; jitlob għal informazzjoni dwar l-għadd preċiż ta' detenuti u midruba;

5.  Jiddeplora r-reazzjonijiet tal-Gvern Tork u tal-Prim Ministru Erdoğan, li bin-nuqqas ta’ rieda tagħhom li jieħdu passi favur ir-rikonċiljazzjoni, li jagħmlu apoloġija u li jifhmu r-reazzjonijiet ta’ parti mill-popolazzjoni Torka kkontribwew biss għall-polarizzazzjoni ulterjuri;

6.  Jilqa’ t-tweġiba moderata mill-President Gül u l-apoloġiji li l-Viċi Prim Ministru Arinç għamel lid-dimostranti midruba, kif ukoll id-djalogu tagħhom mal-pjattaforma ta’ Taksim u mar-rappreżentanti tal-oppożizzjoni politika sabiex itaffu t-tensjonijiet; jissottolinja l-importanza ta’ djalogu bejn il-Gvern Tork u d-dimostranti paċifiċi;

7.  Ifakkar lit-Turkija li, f’demokrazija inklussiva u pluralista, iċ-ċittadini kollha għandhom iħossu li huma rrappreżentati u li l-maġġornaza għandha r-reponsabbiltà li tinkludi lill-oppożizzjoni u lis-soċjetà ċivili fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet; ifakkar ukoll lill-partiti fl-oppożizzjoni dwar ir-responsabbiltà tagħhom li jagħmlu l-parti tagħhom biex tinħoloq kultura politika demokratika li tirrispetta l-fehmiet u l-opinjonijiet differenti;

8.  Huwa mħasseb dwar il-konfront li għaddej bejn il-partiti politiċi, u dwar il-fatt li l-gvern u l-oppożizzjoni mhumiex lesti jaħdmu biex jilħqu kunsens fuq riformi ta’ importanza ewlenija; iħeġġeġ lill-atturi politiċi, lill-gvern u lill-oppożizzjoni biex jaħdmu flimkien ħalli jtejbu l-pluralità politika fl-istituzzjonijiet tal-istat u jippromwovu l-modernizzazzjoni u d-demokratizzazzjoni tal-istat u tas-soċjetà;

9.  Jirrimarka li r-rwol kruċjali ta’ sistema ta’ kontrolli u bilanċi fil-governanza ta’ stat demokratiku modern, li għandu jkun rifless fil-proċess kostituzzjonali li għaddej bħalissa, u li jrid ikun ibbażat fuq il-prinċipju tas-separazzjoni tas-setgħat, b'ekwilibrju bejn il-funzjonijiet eżekuttivi, leġiżlattivi u ġudizzjarji, fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali – b’mod partikolari l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-istampa – u fuq kultura politika parteċipattiva li tassew tirrifletti l-pluralità ta’ soċjetà demokratika; jemmen li, fiha nnifisha, l-organizzazzjoni ta' protesti paċifiċi u leġittimi tixhed kemm hija vibranti s-soċjetà ċivili Torka; ifakkar lit-Turkija dwar l-importanza li tkompli l-isforzi tagħha biex ittejjeb aktar l-istituzzjonijiet demokratiċi tagħha, l-istat tad-dritt u l-osservanza tal-libertajiet fundamentali;

10.  Jisħaq fuq il-bżonn ta' taħriġ intensiv kontinwu tal-forzi tal-pulizija u l-ġudikatura kemm fl-edukazzjoni formali tagħhom u matul il-karrieri attivi tagħhom rigward l-implimentazzjoni tal-Protokoll ta' Istanbul (ġabra ta' linji gwida internazzjonali kontra t-tortura u t-trattament ħażin) u kif ukoll dwar il-preminenza tad-drittijiet u l-libertajiet individwali;

11.  Jistieden lill-awtoritajiet lokali u nazzjonali fit-Turkija biex jagħtu bidu għal konsultazzjonijiet pubbliċi għall-pjanijiet kollha ta’ żvilupp urban u reġjonali; ifakkar fil-ħtieġa li jintlaħaq bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku u fatturi soċjali, ambjentali, kulturali u storiċi; jitlob sabiex il-proġetti relevanti kollha fit-Turkija jkunu suġġetti għal valutazzjoni tal-impatt ambjentali, mingħajr eċċezzjoni;

12.  Josserva li l-mewġa ta' protesti li qatt ma kien hemm bħala tirrifletti wkoll skuntentezza dejjem akbar f'partijiet mill-popolazzjoni Torka rigward ir-regolazzjoni tal-istil ta' ħajja; itenni li f'politika demokratika, il-gvernijiet iridu jħeġġu t-tolleranza u jiżguraw il-libertà tar-reliġjon u t-twemmin għaċ-ċittadini kollha; jistieden lill-gvern biex jirrispetta l-pluralità u r-rikkezza tas-soċjetà Torka u biex iħares l-istili ta' ħajja sekulari;

13.  Iwissi li r-ripressjoni mill-pulizija ddgħajjef il-kredibbiltà tar-rwol reġjonali tat-Turkija bħala kampjun tal-bidla demokratika fil-viċinat tan-Nofsinhar;

14.  Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-valuri Ewropej u li soċjetà tassew demokratika, ħielsa u pluralista tirrikjedi libertà reali tal-espressjoni; ifakkar li l-libertà tal-espressjoni hija applikabbli mhux biss għal informazzjoni jew ideat li jintlaqgħu favorevolment jew li jitqiesu inoffensivi, imma wkoll, bi qbil mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, għal dawk li joffendu, jixxukkjaw jew jiddisturbaw lill-istat jew lil kwalunkwe sezzjoni tal-popolazzjoni;

15.  Jinsab imħasseb dwar id-deterjorament tal-libertà tal-istampa, dwar ċerti atti ta’ ċensura u dwar l-awtoċensura li qed tikber u li tirrenja fil-midja Torok, inkluż fuq l-internet; jistieden lill-Gvern Tork biex iħares il-prinċipju tal-libertà tal-istampa; jenfasizza li stampa indipendenti hija kruċjali għal soċjetà demokratika, u f’dan il-kuntest, jindika r-rwol essenzjali tal-ġudikatura fil-protezzjoni u t-titjib tal-libertà tal-istampa, biex b’hekk tiggarantixxi spazju pubbliku għal dibattitu ħieles u inklużiv; huwa mħasseb dwar l-għadd kbir ta’ ġurnalisti li jinsabu l-ħabs u l-bosta proċessi fil-qrati li għaddejjin bħalissa fil-konfront tal-ġurnalisti; jitlob għar-rilaxx tal-attivisti tal-midja soċjali; iqis tassew ta’ dispjaċir id-deċiżjoni tal-RTUK (il-Kunsill Suprem tar-Radju u t-Televiżjoni) li jikkastiga lill-istazzjonijiet tat-televiżjoni li rrappurtaw dwar l-avvenimenti ta’ Gezi Park mill-bidu nett talli “għamlu ħsara lill-iżvilupp morali u mentali tat-tfal u ż-żgħażagħ”;

16.  Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li konglomerati kbar b’firxa wiesgħa ta’ interessi tan-negozju huma s-sidien tal-parti l-kbira tal-midja u jikkonċentrawha f’idejhom; itenni s-sejħa tiegħu għall-adozzjoni ta’ liġi ġdida tal-midja li tindirizza, inter alia, il-kwistjonijiet tal-indipendenza, is-sjieda u l-kontroll amministrattiv;

17.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà/Viċi-President tal-Kummissjoni, lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa, lill-President tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern u lill-Parlament tar-Repubblika tat-Turkija.

(1) Testi adottati, P7_TA(2013)0184.
(2) ĠU L 51, 26.2.2008, p. 4.


Ir-rieżami 2013 tal-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-SEAE
PDF 335kWORD 34k
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar ir-rieżami 2013 tal-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-SEAE (2012/2253(INI))
P7_TA(2013)0278A7-0147/2013

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 27(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) li jipprevedi l-istabbiliment ta' Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) li għandu l-kompitu li jassisti lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 21(3) TUE li jistabbilixxi li r-Rappreżentant Għoli għandu jassisti lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fl-iżgurar tal-konsistenza bejn l-oqsma differenti tal-azzjoni esterna tal-Unjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 26(2) TUE li jipprevedi li l-Kunsill u r-Rappreżentant Għoli għandhom jiżguraw l-unità, il-konsistenza u l-effettività tal-azzjoni mill-Unjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 35, it-tielet paragrafu tat-TUE li jiddikjara li l-missjonijiet diplomatiċi u konsulari tal-Istati Membri u tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tad-dritt ta' protezzjoni taċ-ċittadini tal-Unjoni fit-territorju ta' pajjiżi terzi,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 36 TUE li jiddikjara li r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà/Viċi President tal-Kummissjoni (minn hawn 'il quddiem RGħ/VP) għandu jikkonsulta regolarment mal-Parlament Ewropew dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet fundamentali tal-politika estera u ta' sigurtà komuni u tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni, jinfurmah bl-evoluzzjoni ta' din il-politika, u jiżgura li l-opinjonijiet tal-Parlament Ewropew jiġu kkunsidrati kif dovut,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 42 TUE li jagħti s-setgħa lir-RGħ/VP jagħmel proposti fil-qasam tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni, inkluż il-bidu ta' missjonijiet, bl-użu tkemm tar-riżorsi nazzjonali u kemm dawk tal-Unjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 13(3) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 2010 li tistabbilixxi s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (minn issa 'l quddiem Deċiżjoni SEAE), li jispeċifika li r-Rappreżentant Għoli għandu jwettaq rieżami sa nofs l-2013 tal-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-SEAE li se jkopri fost l-oħrajn l-implimentazzjoni tal-Artikoli 6(6) u 6(8) dwar il-bilanċ ġeografiku, akkumpanjat, jekk rilevanti, minn proposta leġiżlattiva li temenda d-Deċiżjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 298 u 336 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) li jipprevedu l-proċedura leġiżlattiva li tapplika għal kwistjonijiet b'rabta mal-persunal,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tar-RGħ/VP tal-Kummissjoni dwar ir-Responsabbiltà Politika (minn issa 'l quddiem id-Dikjarazzjoni tar-RGħ/VP)(1),

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-2012 dwar il-Persunal tas-SEAE tal-24 ta' Lulju 2012, ippreżentat skont l-Artikolu 6(9) tad-Deċiżjoni SEAE,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 97 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat tal-Baġit, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0147/2013),

A.   billi t-Trattat ta' Lisbona introduċa l-għan li jiġu żgurati l-unità, il-konsistenza u l-effettività tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea;

B.  billi s-SEAE huwa korp ġdid ta' natura ibrida, li jutilizza sorsi komunitarji u intergovernattivi, li m'għandux preċedent fl-UE u għalhekk ma jistax ikun mistenni li jkun kompletament funzjonali fi żmien sentejn mit-twaqqif tiegħu; billi, għaldaqstant, rieżami tal-organizzazzjoni u l-funzjonament tiegħu għandha tkun ibbażata fuq kritika ġusta u kostruttiva;

C.   billi s-suċċess tas-SEAE għandu jitkejjel fil-konfront tal-abilità tiegħu li jsegwi approċċ komprensiv mill-UE għall-isfidi esterni u r-responsabbiltajiet tal-lum, u l-kapaċità tiegħu li jikseb użu aktar effiċjenti tar-riżorsi skarsi permezz ta' kooperazzjoni akbar u ekonomiji ta' skala fil-livell tal-Unjoni Ewropea u dak nazzjonali;

D.  billi r-rwol ta' funzjoni trippla tar-RGĦ/VP huwa l-aktar turija tanġibbli ta' dan l-impenn lejn koerenza akbar fl-azzjoni esterna tal-UE;

E.  billi l-istruttura attwali fi ħdan il-Kummissjoni ma tirriflettix adegwatament ir-rwol speċifiku mogħti lir-RGħ/VP fir-rigward tal-azzjoni esterna tal-UE;

F.  billi r-rwoli multipli fdati lir-RGħ/VP mit-Trattat ta' Lisbona jesiġu l-ħolqien ta' deputat(i) politiku/ċi biex ikun żgurat li dan ikun megħjun fit-twettiq tal-kompiti tiegħu;

G.  billi t-teħid ta' deċiżjonijiet operattivi u l-implimentazzjoni fil-qasam tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni/Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PESK/PSDK) huma kajmana wisq minħabba raġunijiet strutturali u proċedurali; billi dan kien evidenti għal darb'oħra bil-kriżi f'Mali, fejn il-proċeduri għat-teħid ta' deċiżjonijiet u d-deċiżjonijiet dwar il-finanzjament b'rispons għall-kriżi ma ġewx adottati u implimentati b'mod rapidu;

H.   billi s-SEAE għandu jkun struttura semplifikata, orjentata lejn ir-riżultati, effiċjenti, kapaċi tipprovdi appoġġ għat-tmexxija politika fir-relazzjonijiet esterni, b'mod partikolari fil-qasam tal-PESK, u tiffaċilita t-teħid tad-deċiżjonijiet fil-Kunsill; billi, għal din ir-raġuni, is-SEAE għandu jkun kapaċi jipprovdi, fl-aħħar mument u b'mod koordinat, għarfien espert minn dipartimenti differenti, inkluż mill-Kummissjoni; billi l-istruttura attwali tas-SEAE hija sproporzjonata b'numru kbir wisq ta' persuni fil-livell amministrattiv u hija kkaratterizzata minn wisq livelli deċiżjonali;

I.   billi l-opportunitajiet għal utilizzazzjoni rapida offruta mill-gruppi tattiċi tal-UE mhumiex qed jiġu sfruttati;

J.  billi l-esperjenza tal-passat uriet biċ-ċar il-ħtieġa li jiġu stabbiliti Kwartieri Ġenerali operattivi u permanenti fi Brussell għat-twettiq tal-missjonijiet PSDK;

K.  billi, fil-każ tar-rivoluzzjonijiet Għarab, jidher biċ-ċar li l-UE ma tistax tiżgura, fuq perjodu ta' żmien qasir, riallokazzjoni tar-riżorsi, inkluża dik tal-persunal, biex jiġu kkumplimentati l-prijoritajiet politiċi ġodda; billi d-daqs u l-profili tal-persunal tad-delegazzjonijiet tal-UE għandhom jirriflettu l-interessi strateġiċi tal-Unjoni;

L.   billi r-rwol tas-SEAE fid-definizzjoni tal-orjentament strateġiku u l-kontribut lejn l-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji esterni tal-UE, għandu jissaħħaħ skont il-linji ewlenin tal-politika għall-affarijiet barranin tal-UE;

M.  billi għandha tiġi affermata mill-ġdid l-importanza li tiġi żgurata koordinazzjoni aħjar u governanza tajba dwar kwistjonijiet ta' żvilupp fil-livell internazzjonali, sabiex l-UE tkun tista' titkellem b'vuċi waħda u tikseb viżibilità;

N.  billi, partikolarment fi żmien ta' restrizzjonijiet baġitarji, is-SEAE għandu jaġixxi ta' katalizzatur għal sinerġiji akbar, mhux biss fi ħdan il-qafas istituzzjonali tal-UE iżda wkoll bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha;

O.   billi, fi żmien meta l-gvernijiet tal-Istati Membri qed inaqqsu serjament il-preżenza diplomatika u konsulari tagħhom, is-SEAE għandu jiġi kkunsidrat u utilizzat ulterjorment bħala opportunità għat-trawwim ta' aktar kooperazzjoni u sinerġiji;

P.  billi għandu jsir iżjed sforz sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi u l-istrutturi bejn is-SEAE, il-Kummissjoni – b'mod partikolari DĠ DEVCO u l-Uffiċċju tal-Komunità Ewropea għall-Għajnuna Umanitarja (ECHO) – u s-Segretarjat tal-Kunsill;

Q.  billi ntlaħaq l-objettiv li terz mill-persunal ikun ġej mill-Istati Membri, u billi l-persunal li ġej mit-tliet komponenti (il-Kummissjoni, is-Segretarjat tal-Kunsill u s-servizzi diplomatiċi nazzjonali) għandu jkun imqassam b'mod adegwat fil-livelli kollha u bejn id-delegazzjonijiet u l-Kwartieri Ġenerali;

R.  billi n-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed f'karigi għolja u dawk AD, u rappreżentati żżejjed f'karigi AST;

S.  billi kull tibdil b'rabta mar-regolamenti tal-persunal għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta' kodeċiżjoni;

T.   billi hemm ħtieġa ċara li tiġi żviluppata l-kapaċità tas-SEAE li jidentifika u jislet tagħlimiet minn esperjenzi operattivi preċedenti, partikolarment fil-qasam tal-prevenzjoni tal-kunflitti, il-medjazzjoni fil-kunflitti, il-ġestjoni tal-kriżi, ir-rikonċiljazzjoni u l-bini tal-paċi;

U.  billi, sentejn u nofs wara l-adozzjoni tad-Dikjarazzjoni tar-RGħ/VP, għandu jkun hemm valutazzjoni bir-reqqa tar-responsabbiltà politika tas-SEAE lejn il-Parlament, partikolarment f'dak li huwa l-punt safejn il-Parlament jiġi kkonsultat dwar deċiżjonijiet strateġiċi u l-opinjonijiet u s-sehem tiegħu jiġu kkunsidrati;

V.   billi din il-valutazzjoni għandha tindirizza wkoll modi kif titjieb il-preżenza tar-RGħ/VP u tal-uffiċjali tas-SEAE, inklużi l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet u r-RSUE quddiem il-Parlament u l-entitajiet tiegħu, u kif is-SEAE jagħti segwitu għar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament;

W.  billi s-sorveljanza min-naħa tal-Parlament tas-SEAE hija essenzjali sabiex l-azzjoni esterna Ewropea tinftiehem aħjar u tiġi appoġġata miċ-ċittadini tal-UE; billi l-iskrutinju parlamentari jtejjeb il-leġittimità tal-azzjoni esterna;

X.  billi hemm nuqqas ta' flessibbiltà fiċ-ċirkwiti finanzjarji attwali fid-delegazzjonijiet, b'effett detrimentali fuq l-ammont ta' xogħol tal-persunal;

1.  Jindirizza din ir-rakkomandazzjoni lir-Rappreżentant Għoli/Viċi President, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, filwaqt li jqis il-progress tajjeb li kien hemm fit-twaqqif tas-SEAE iżda li jista' jinkiseb aktar fir-rigward tas-sinerġija u l-koordinament bejn l-istituzzjonijiet, kif ukoll it-tmexxija politika u l-viżibilità, b'riżultat tal-opportunitajiet li nħolqu mit-taħlita tar-rwoli tar-Rappreżentant Għoli, il-Viċi President tal-Kummissjoni u l-President tal-Kunsill Affarijiet Barranin, u bit-tisħiħ tal-karattru strumentali tas-Servizz:

Dwar it-tmexxija u struttura aktar razzjonali u effiċjenti għad-diplomazija tas-seklu 21

2.   jiġi pprovdut appoġġ lir-RGħ/VP fil-qadi tad-dmirijiet multipli tiegħu kif fdati mit-TUE, billi tiġi prevista l-ħatra ta' deputat(i) politiku/ċi li jkun marbut jagħti rendikont lill-Parlament u jidher quddiem il-kumitat responsabbli tiegħu qabel ma jibda jaqdi dmirijietu, u li jkollu s-setgħa jaġixxi f'isem ir-RGħ/VP; ikun żgurat ukoll li l-grupp ta' Kummissarji RELEX jistgħu jirrappreżentaw bis-sħiħ lir-RGħ/VP fil-każ ta' kwistjonijiet parlamentari u fil-livell internazzjonali; tiġi kkunsidrata barra minn hekk il-parteċipazzjoni tal-ministri għall-affarijiet barranin tal-Istati Membri f'kompiti u missjonijiet speċifiċi f'isem l-Unjoni, bħala mod kif jissaħħu l-pożizzjonijiet komuni tal-UE;

3.   fid-dawl ta' dan li jidher hawn fuq, tiġi ssemplifikata l-istruttura ta' kmand tas-SEAE u jissaħħaħ ir-rwol tas-Segretarju Ġenerali Eżekuttiv tiegħu billi tiġi stabbilita katina ċara ta' kmand għall-appoġġ ta' teħid ta' deċiżjonijiet effettiv kif ukoll rispons politiku f'waqtu, jiġu rrazzjonalizzati f'dan il-kuntest il-karigi ta' Uffiċjal Operattiv Ewlieni u ta' Direttur Maniġerjali responsabbli għall-Amministrazzjoni, titnaqqas u tiġi ssemplifikata l-istruttura ġerarkika tad-Direttorati Maniġerjali, jiġu definiti biċ-ċar il-kompetenzi rilevanti fi ħdan l-istruttura ta' ġestjoni tas-SEAE u tiġi rieżaminata l-istruttura attwali abbażi tal-Bord Amministrattiv, bil-ħsieb li tinkiseb l-effiċjenza, iċ-ċarezza u l-koerenza fit-teħid ta' deċiżjonijiet; ikun żgurat fl-istess spirtu, li r-RGħ/VP jirċievi parir politiku, pereżempju permezz ta' Kunsill Politiku, mill-atturi istituzzjonali rilevanti kollha, biex b'hekk ikun jista' jevalwa l-impatt tal-azzjonijiet li se jittieħdu mis-SEAE;

4.   jittejbu u jissaħħu r-rwoli ta' koordinament, inizjattiva u ta' tmexxija politika tar-RGħ/VP, b'mod partikolari bħala president tal-Kunsill Affarijiet Barranin, billi jkun żgurat li fil-Kummissjoni li jmiss, jikkonkretizza l-potenzjal sħiħ tiegħu bħala Viċi President tal-Kummissjoni u jkun responsabbli għall-presidenza tal-grupp ta' Kummissarji RELEX, li jinfetaħ għal Kummissarji oħra li l-qasam ta' responsabbiltà tagħhom għandu dimensjoni esterna, biex b'hekk tiġi żviluppata ulterjorment il-prattika ta' proposti konġunti u deċiżjonijiet konġunti;

5.  isir użu sħiħ mill-effett ta' sinerġija tas-SEAE u tiġi prevista f'dan il-kuntest il-possibilità ta' votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata dwar kwistjonijiet PESK, kif stabbilit fl-Artikolu 31(2) TUE, u jiġi esplorat formalment it-twessigħ tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata dwar kwistjonijiet PESK permezz tal-klawsola 'passerelle' rispettiva;

6.   ikun żgurat, f'konformità mal-Artikolu 9(3) tad-Deċiżjoni SEAE, li s-SEAE jkollu rwol ewlieni fid-definizzjoni tal-istrateġiji tal-istrumenti ta' assistenza finanzjarja esterna rilevanti u li, għal dan il-għan, is-SEAE ikollu l-għarfien espert biex jaġixxi ta' xprun f'dawn l-oqsma;

7.   ikun salvagwardjat fl-istess waqt, il-karattru 'komuntarju' tal-politika tal-viċinat, filwaqt li jitqies li l-Parlament jiċħad kwalunkwe tentattiv ta' intergovernanza tal-politiki tal-Unjoni, u li t-Trattat jagħti lill-Kummissjoni r-responsabilità prinċipali għan-negozjar ta' ftehimiet internazzjonali għall-Unjoni u f'isimha;

8.   tittejjeb ulterjorment l-interfaċċa bejn id-Direttorat għall-Istrumenti tal-Politika għall-Affarijiet Barranin u s-SEAE;

9.  ikun żgurat li r-Rappreżentanti Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) ikunu integrati mill-qrib fil-ħidma tas-SEAE billi huma flimkien mal-persunal tagħhom ikunu ankrati fl-istruttura tas-SEAE, u jiġi kkunsidrat, fejn possibbli, li tingħatalhom funzjoni doppja flimkien mal-Kapijiet tad-Delegazzjoni tal-UE;

10.   jitwettaq eżerċizzju ta' awditjar sistematiku u fid-dettall biex jingħaqdu l-istrutturi relatati mal-politika esterna stabbiliti mill-Kummissjoni u s-Segretarjat tal-Kunsill, bil-ħsieb li jingħelbu d-duplikazzjonijiet attwali u tiġi promossa l-kosteffiċjenza; biex dan ir-rapport isir disponibbli lill-Parlament;

11.   fuq l-istess nota, tiġi żviluppata ulterjorment il-prattika ta' servizzi tekniċi u loġistiċi konġunti bejn l-istituzzjonijiet, bil-ħsieb li jinkisbu ekonomiji ta' skala u effiċjenza mtejba; bħala l-ewwel pass jitpoġġew fi ħdan 'struttura konġunta unika' is-servizzi loġistiċi varji tal-Kummissjoni u tas-SEAE għat-twissija bikrija, il-valutazzjoni tar-riskju u l-kompiti tas-sigurtà li jkopru avvenimenti barra mill-Unjoni u li fuqhom dawk is-servizzi jridu jikkoperaw;

12.  b'koordinament mal-Istati Membri, jiġu stabbiliti għażliet fuq perjodu ta' żmien medju u fit-tul għall-kisba ta' ekonomiji ta' skala bejn is-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri u s-SEAE f'pajjiżi terzi, inkluż fir-rigward tal-għoti ta' servizzi konsulari;

13.  jiġi adottat approċċ koerenti fir-rigward tal-presidenza ta' gruppi ta' ħidma tal-Kunsill u tinġieb fi tmiem il-presidenza b'rotazzjoni ta' dawn il-gruppi;

14.  ikun żgurat, skont l-Artikolu 24 TUE, li l-Istati Membri jappoġġaw il-politika esterna u ta' sigurtà tal-Unjoni b'mod attiv u mingħajr riżervi, fi spirtu ta' lealtà u solidarjetà reċiproka, u li dawn jikkonformaw mal-azzjonijiet tal-Unjoni u jappoġġaw lis-SEAE fit-twettiq tal-mandat tiegħu;

15.  tiġi promossa, għal dan il-għan, kooperazzjoni aktar profonda mal-Istati Membri u jiġi żviluppat rappurtar politiku konġunt bejn id-delegazzjonijiet u l-ambaxxati;

Dwar l-'istruttura adegwata' sabiex ikun żgurat approċċ komprensiv

16.   jiġi implimentat il-potenzjal sħiħ tat-Trattat ta' Lisbona billi jiġi segwit Approċċ Komprensiv li jintegra mezzi diplomatiċi, ekonomiċi, tal-iżvilupp, u – bħala l-aħħar tentattiv u f'konformità sħiħa mal-Karta tan-NU – mezzi militari skont linji gwida komuni ta' politika strateġika tal-Unjoni bil-ħsieb li jiġu mħarsa u promossi s-sigurtà u l-prosperità primarjament taċ-ċittadini tal-UE u dawk fil-viċinat tagħhom, kif ukoll aktar 'il bogħod; tiġi żgurata f'dan il-kuntest il-koerenza bejn miżuri fuq perjodu qasir u dawk fit-tul; ikun żgurat barra minn hekk, li s-SEAE jkollu l-kapaċità għal riflessjoni strateġika u jippreżenta proposti għall-implimentazzjoni ta' innovazzjonijiet importanti offruti mit-Trattat ta' Lisbona, pereżempju billi l-implimentazzjoni ta' ċerti kompiti tkun fdata lil gruppi ta' Stati Membri kapaċi u l-iżvilupp ta' għoti ta' Kooperazzjoni Strutturata Permanenti, inkluż l-użu ta' gruppi tattiċi;

17.   tiġi żviluppata ulterjorment għal dak il-għan, 'struttura adegwata' (pereżempju identifikata bħala Bord tal-Kriżi) li tintegra l-prevenzjoni tal-kunflitti, ir-rispons għall-kriżi, il-bini tal-paċi, l-istrumenti ta' politika għall-affarijiet barranin ikkonċernati, il-politika ta' sigurtà u l-istrutturi PSDK, u tiżgura l-koordinament mal-uffiċċji ġeografiċi, id-delegazzjonijiet u dipartimenti ta' politika oħra kkonċernati fil-qasam tal-ġestjoni tal-kriżi, abbażi tal-kunċett tal-pjattaforma tal-kriżi; tkun żgurata koerenza ġenerali u tiġi evitata d-duplikazzjoni fi ħdan is-SEAE; jissaħħaħ barra minn hekk, il-koordinament interistituzzjonali u ċ-ċarezza tar-rwoli;

18.  ikun żgurat ippjanar effettiv u integrat, u teħid ta' deċiżjonijiet iktar rapidu għall-operazzjonijiet PSDK, billi jiġu kkombinati l-kapaċitajiet rilevanti għall-ippjanar mid-Direttorat għall-Maniġġar ta' Kriżijiet u l-Ippjanar (CMPD) u l-Kapaċità Ċivili tal-Ippjanar u t-Tmexxija (CPCC); tinħoloq, barra dan, struttura permanenti ta' tmexxija billi jiġu stabbiliti Kwartieri Ġenerali Operattivi militari permanenti, kolokalizzati b'Kapaċità Ċivili ta' Tmexxija, biex tkun permessa l-implimentazzjoni effettiva tal-operazzjonijiet militari u ċivili filwaqt li jiġu salvagwardjati l-ktajjen ta' kmand rispettivi tagħhom;

Dwar ir-riforma tal-proċeduri finanzjarji għal azzjoni esterna effettiva

19.  isir użu sħiħ mill-flessibilitajiet kollha possibbli skont ir-Regolament Finanzjarju b'rabta mal-ġestjoni finanzjarja tan-nefqa amministrattiva u operazzjonali, sabiex tiġi awtorizzata aktar subdelegazzjoni min-naħa tal-Kapijiet tad-Delegazzjoni lid-deputati tagħhom u lill-persunal tal-Kummissjoni, meta l-kundizzjonijiet ikunu jirrikjedu dan, biex b'hekk tiġi ffaċilitata l-ġestjoni u t-tmexxija mingħajr intoppi tad-Delegazzjonijiet, filwaqt li l-Kapijiet tad-Delegazzjoni jkunu jistgħu jikkonċentraw fuq il-kompiti politiċi tagħhom;

20.  jitħaffu l-proċeduri fis-Servizz għall-Istrumenti tal-Politika għall-Affarijiet Barranin għall-amministrazzjoni tal-finanzi PESK għall-objettiv li jkun żgurat rispons flessibbli u f'waqtu għas-sitwazzjonijiet ta' kriżi u, b'mod partikolari, ikun żgurat li l-operazzjonijiet ċivili PSDK jiġu mnedija b'mod rapidu u b'effiċjenza; tiġi eżaminata f'dan ir-rigward, il-possibilità li jiġu introdotti xi tibdiliet fir-Regolament Finanzjarju mingħajr ma titnaqqas is-sorveljanza;

21.   tiżdied il-flessibbiltà u r-reattività tal-assistenza esterna tal-UE billi jiġu rieżaminati r-regoli għad-deċiżjonijiet dwar il-programmazzjoni u n-nefqa għall-istrumenti finanzjarji esterni;

22.  tittejjeb ir-responsabbiltà finanzjarja billi tiġi estiża t-trasparenza għal-linji baġitarji kollha PESK inklużi l-operazzjonijiet PSDK, ir-RSUE, in-nonproliferazzjoni u l-prevenzjoni tal-kunflitti;

Dwar id-Delegazzjonijiet

23.  is-SEAE jingħata vuċi akbar fl-allokazzjoni/fir-riallokazzjoni tal-persunal tal-Kummissjoni fid-Delegazzjonijiet tal-UE sabiex ikun żgurat li l-profili tal-persunal u d-daqs tad-delegazzjonijiet tal-UE jirriflettu l-interessi strateġiċi tal-Unjoni u l-prijoritajiet politiċi tagħha;

24.   jittieħdu l-passi neċessarji biex ikun żgurat li l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-UE jinħatru abbażi tal-mertu u tal-għarfien tajjeb tal-interessi, il-valuri u l-politiki tal-Unjoni, biex ikunu żgurati l-motivazzjoni u l-ogħla grad ta' kwalità u ta' effiċjenza fost dawk magħżula għal funzjonijiet tant sensittivi;

25.  ikun previst, partikolarment fil-każ ta' delegazzjonijiet fejn in-numru ta' persunal tas-SEAE huwa baxx, li l-Kap tad-Delegazzjoni jkun jista', f'konformità mal-Artikolu 5(2) tad-Deċiżjoni SEAE, jinkariga wkoll lill-persunal tal-Kummissjoni bit-twettiq ta' analiżi politika u rappurtar politiku;

26.  tissaħħaħ f'dan il-kuntest, l-awtorità tal-Kapijiet tad-Delegazzjoni fuq il-persunal kollu, inkluż il-persunal tal-Kummissjoni, u jkun żgurat li l-Kap tad-Delegazzjoni jkun id-destinatarju tal-istruzzjonijiet kollha li jinħarġu mill-Kwartieri Ġenerali;

27.   jiġu żviluppati serjament l-opportunitajiet ppreżentati mid-Deċiżjoni SEAE u mit-TUE, partikolarment billi jissaħħah ir-rwol ta' koordinament tad-delegazzjonijiet, speċjalment f'sitwazzjonijiet ta' kriżi, u billi tingħatalhom s-setgħa jipprovdu protezzjoni konsulari lil ċittadini tal-UE li ġejjin minn Stati Membri li mhumiex rappreżentati f'pajjiż partikolari; ikun żgurat li kwalunkwe kompitu addizzjonali ma jneħħix riżorsi minn politiki, istituzzjonijiet u prijoritajiet eżistenti fil-livell tal-UE;

28.   fid-dawl tal-fatt li l-maġġoranza vasta tad-Delegazzjonijiet tal-UE issa għandhom punti fokali tad-drittijiet tal-bniedem, ikun żgurat li b'mod partikolari d-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tan-nisa jkunu integrati fi ħdan kull Delegazzjoni u Uffiċċju tal-UE; tingħata barra minn hekk viżibilità lill-kultura Ewropea abbażi tad-diversità tagħha; ikun żgurat, fejn xieraq, li d-delegazzjonijiet tal-UE fost il-persunal eżistenti tagħhom ikollhom uffiċjal ta' kuntatt għall-Parlament Ewropew inkarigat li jipprovdi assistenza adegwata lid-delegazzjonijiet tal-Parlament f'pajjiżi terzi;

29.   ikun żgurat barra minn hekk, li d-delegazzjonijiet ikollhom għarfien espert f'dawk l-oqsma ta' politika (pereżempju t-tibdil fil-klima, is-sigurtà fl-enerġija, il-politika soċjali u dwar l-impjiegi, il-kultura, eċċ), li huma ta' rilevanza għar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiż inkwistjoni;

30.   ikun żgurat, fejn applikabbli, li kull delegazzjoni jkollha attaché tas-sigurtà u d-difiża, b'mod partikolari f'delegazzjonijiet li joperaw f'sitwazzjonijiet ta' nuqqas ta' stabbiltà politika jew fraġilità jew fejn tkun intemmet operazzjoni jew missjoni reċenti PSDK, biex ikunu żgurati l-kontinwità operazzjonali u monitoraġġ adegwat tal-ambjent politiku;

31.  Jistieden lir-RGħ/VP tordna rieżami tal-arranġamenti u r-rekwiżiti ta' sigurtà fid-delegazzjonijiet tal-UE barra mill-UE, sabiex ikun żgurat li d-deċiżjonijiet dwar is-sigurtà jittieħdu mis-SEAE u mhux minn kuntratturi esterni tas-sigurtà;

Dwar l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni dwar ir-Responsabbiltà Politika

32.  tkun żgurata, f'konformità mal-ftehim kwadripartitiku li ntlaħaq f'Madrid f'Ġunju 2010, implimentazzjoni sħiħa u effettiva tal-obbligu fl-Artikolu 36 TUE, jiġifieri li l-opinjonijiet tal-Parlament jiġu kkunsidrati kif dovut, pereżempju permezz ta' konsultazzjoni proattiva u sistematika mal-kumitat adegwat tal-Parlament qabel l-adozzjoni ta' strateġiji u mandati fil-qasam PESK/PSDK;

33.  ikun żgurat rappurtar politiku sħiħ min-naħa tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni lil detenturi ta' karigi ewlenin tal-Parlament taħt aċċess regolat;

34.  ikun żgurat, f'konformità mal-Artikolu 218(10) TUE, li l-Parlament ikun infurmat bis-sħiħ u immedjatament fil-fażijiet kollha tal-proċedura għan-negozjati dwar ftehimiet internazzjonali, inklużi ftehimiet konklużi fil-qasam PESK;

35.  f'konformità mal-esperjenza pożittiva li Kapijiet tad-Delegazzjonijiet u r-RSUE li jkunu għadhom jinħatru jidhru quddiem il-Kumitat AFET qabel jieħdu l-kariga tagħhom, din il-prattika tiġi estiża għall-Kapijiet tal-Missjonijiet u tal-Operazzjonijiet PSDK li jkunu għadhom jinħatru;

36.  ikun żgurat li, ladarba jkunu nħatru mir-RGħ/VP, il-Kapijiet il-ġodda tad-Delegazzjonijiet jiġu konfermati uffiċjalment mill-kumitat rilevanti tal-Parlament qabel jieħdu l-karigi tagħhom;

37.  ikun hemm skambju sistematiku mal-kumitat adegwat tal-Parlament qabel kull Kunsill Affarijiet Barranin u biex dan il-kumitat jingħata rendikont wara kull laqgħa tal-Kunsill;

Dwar it-taħriġ u l-konsolidament ta' spirtu ta' komunità diplomatiku Ewropew

38.  jiġi promoss taħriġ komuni u miżuri konkreti oħra għall-konsolidament ta' spirtu ta' komunità fost il-persunal tas-SEAE bi sfondi diplomatiċi, kulturali u istituzzjonali varji, u li jiġu kkunsidrati inizjattivi ta' taħriġ konġunti għall-persunal tas-SEAE u d-diplomatiċi nazzjonali, bħala parti mill-iżvilupp professjonali kontinwu tagħhom;

39.  jiġu rieżaminati f'dan l-ispirtu, il-programmi ta' taħriġ u edukattivi rilevanti u eżistenti fil-livell tal-UE u dak nazzjonali, bil-ħsieb li jiġu kkonsolidati flimkien mal-Kulleġġ Ewropew ta' Sigurtà u ta' Difiża eżistenti;

Dwar il-bażi għar-reklutaġġ

40.   ikun hemm impenn u intensifikazzjoni ulterjuri tal-isforzi sabiex jinkiseb bilanċ aħjar b'rabta mal-ġeneru, filwaqt li jitqiesu kif xieraq il-mertu u l-kompetenzi; tiġi enfasizzata l-importanza li jinkiseb bilanċ fil-livell ta' Kapijiet tad-Delegazzjonijiet u livelli maniġerjali oħrajn; jiġu introdotti miżuri tranżitorji, filwaqt li jiġi żviluppat pjan ta' azzjoni li jinkludi programmi ta' mentoring, taħriġ speċjali u ambjent ta' xogħol li jiffavorixxi lill-familja bil-ħsieb li tiġi promossa r-rappreżentazzjoni tan-nisa u jiġu indirizzati l-ostakli strutturali għall-karrieri diplomatiċi tagħhom;

41.   jittieħdu l-miżuri neċessarji kollha sabiex tiġi aġġustata r-rappreżentanza ġeografika fil-pożizzjonijiet għoljin u fil-gradi u l-karigi l-oħrajn kollha biex titrawwem u titħeġġeġ is-sjieda politika tas-SEAE kemm mill-uffiċjali u kemm mill-Istati Membri, kif mitlub mill-Artikolu 6(6) u 6(8) tad-Deċiżjoni SEAE;

42.  ikun żgurat, fid-dawl tal-fatt li ntlaħaq l-objettiv ta' terz mill-persunal reklutat mill-Istati Membri, li l-persunal li ġej minn ministeri nazzjonali ma jkunx konċentrat f'livelli maniġerjali, biex b'hekk ikun hemm opportunitajiet ta' karriera għal kulħadd, u li l-enfasi issa tkun fuq ir-reklutaġġ ta' persunal ġdid tal-UE fuq bażi permanenti; jiġu esplorati wkoll, f'dak ir-rigward, il-modalitajiet għad-diplomatiċi nazzjonali li jaħdmu fis-SEAE sabiex japplikaw għal karigi permanenti fi ħdan is-Servizz;

43.  jiġi żviluppat spirtu ta' komunità verament Ewropew u jkun żgurat li s-Servizz jaqdi biss interessi Ewropej komuni, biex jiġi oppost kull tentattiv min-naħa tal-Istati Membri li jinterferixxu fil-proċess ta' reklutaġġ tal-persunal tas-SEAE; biex ikun żgurat, issa li ġie fi tmiemu l-proċess ta' tranżizzjoni, li s-SEAE jista' jiżviluppa l-proċedura proprja u indipendenti ta' reklutaġġ tiegħu, miftuħa wkoll għall-uffiċjali mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE u għall-kandidati minn barra permezz ta' konkorsi ġenerali;

44.   jiġu kkunsidrati b'mod partikolari, fid-dawl tar-rwol speċjali tal-Parlament Ewropew fir-rigward tad-definizzjoni tal-objettivi u l-għażliet bażiċi tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, il-kompetenzi tal-Parlament bħala awtorità baġitarja, ir-rwol tiegħu fl-iskrutinju demokratiku tal-politika għall-affarijiet barranin kif ukoll il-prattika tiegħu ta' relazzjonijiet parlamentari barranin u l-possibilità għall-uffiċjali mill-Parlament Ewropew sabiex ikunu jistgħu japplikaw għal karigi fis-SEAE fuq bażi ugwali bħal fil-każ ta' dawk mill-Kunsill u l-Kummissjoni mill-1 ta' Lulju 2013;

45.  ikun żgurat li s-SEAE għandu t-taħlita adatta ta' ħiliet sabiex jindirizza l-kunflitti, b'mod partikolari billi jiżviluppa ħiliet fil-qasam tal-medjazzjoni u d-djalogu;

Perjodu ta' żmien itwal

46.  Jappella, fil-kuntest ta' Konvenzjoni futura, sabiex l-iżvilupp ulterjuri tal-PESK/PSDK u tar-rwol tas-SEAE, inkluż bidla fl-isem, jitpoġġa fuq l-aġenda;

o
o   o

47.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà/Viċi President tal-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 210, 3.8.2010, p. 1.


Il-Promozzjoni u l-Protezzjoni tal-Libertà ta' Reliġjon jew ta' Twemmin
PDF 323kWORD 30k
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar l-abbozz ta' Linji Gwida tal-UE dwar il-Promozzjoni u l-Protezzjoni tal-Libertà ta' Reliġjon jew ta' Twemmin (2013/2082(INI))
P7_TA(2013)0279A7-0203/2013

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, ta’ Laima Liucija Andrikienė f’isem il-Grupp PPE, dwar l-abbozz ta' Linji Gwida tal-UE dwar il-Promozzjoni u l-Protezzjoni tal-Libertà ta' Reliġjon jew Twemmin (B7-0164/2013),

–  wara li kkunsidra l-Istqarrija Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar it-Tneħħija ta' Kull Xorta ta' Intolleranza u ta' Diskriminazzjoni Abbażi ta' Reliġjon jew Twemmin,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u l-Kumment Ġenerali 22 mill-Kumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti(1),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-intolleranza, id-diskriminazzjoni u l-vjolenza abbażi ta' reliġjon jew twemmin tal-2009 u l-2011(2),

–  wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, adottati mill-Kunsill fil-25 ta' Ġunju 2012(3),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2011: “Id-drittijiet tal-bniedem u demokrazija fil-qalba tal-azzjoni esterna tal-UE –lejn approċċ aktar effettiv’ (COM(2011)0886),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2012 dwar ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem(4) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/440/PESK tal-25 ta' Lulju 2012 li taħtar ir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar ir-rieżami tal-istrateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu li jirreferu għar-rapporti annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(7),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 36 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Linji Gwida tal-UE dwar il-Promozzjoni u l-Protezzjoni tal-Libertà ta' Reliġjon jew ta' Twemmin (“il-Linji Gwida’),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0203/2013)

A.  billi, skont l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, id-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipji tal-ugwaljanza u s-solidarjetà, u r-rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u tad-dritt internazzjonali huma l-prinċipji li jiggwidaw l-azzjonijiet esterni kollha tal-UE;

B.  billi d-dritt għal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin, inkluż twemmin teistiku, nonteistiku u ateistiku, id-dritt li wieħed ma jemminx u d-dritt li dak li jkun ibiddel ir-reliġjon jew it-twemmin tiegħu, huwa dritt universali tal-bniedem u libertà fundamentali ta’ kull bniedem, interrelatat ma' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali oħrajn kif inklużi fl-Artikolu 18 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem;

C.  billi l-Parlament Ewropew talab ripetutament li jinħoloq sett ambizzjuż ta' strumenti biex id-dritt għal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin jiġi promoss bħala parti mill-politika esterna tal-UE;

D.  billi l-Parlament Ewropew laqa' pożittivament, f'dan il-kuntest, l-impenn tal-UE li tiżviluppa linji gwida dwar il-liberta' ta' reliġjon jew ta' twemmin bi qbil mal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, u saħaq fuq il-ħtieġa li l-Parlament u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jiġu involuti fit-tħejjija ta' dawn il-linji gwida;

E.  billi, skont l-istandards tad-dritt internazzjonali, l-istati kollha għandhom id-dmir li jipprovdu protezzjoni effikaċi liċ-ċittadini kollha tagħhom u lil kull persuna oħra fil-ġurisdizzjonijiet rispettivi tagħhom; billi l-persekuzzjoni kontra persuni u l-familji tagħhom, kontra komunitajiet, kontra postijiet ta’ qima u istituzzjonijiet, abbażi tal-affiljazzjoni reliġjuża partikolari tagħhom, il-konvinzjoni tagħhom jew kwalunkwe espressjoni pubblika leġittima tar-reliġjon jew it-twemmin tagħhom, huma rappurtati b’mod mifrux f'xi reġjuni tad-dinja; billi d-diskriminazzjoni abbażi ta' reliġjon jew ta' twemmin għadha teżisti fir-reġjuni kollha tad-dinja, fosthom fl-Ewropa u fil-pajjiżi ġirien tagħha, u billi persuni li jappartjenu għal komunitajiet reliġjużi partikolari, inklużi minoranzi reliġjużi, jew persuni li ma jemmnux, għadhom mċaħħda mid-drittijiet tal-bniedem tagħhom f'bosta pajjiżi u regolarment issir diskriminazzjoni kontrihom, jiġu arrestati, misjuba ħatja u f’ħafna pajjiżi xi drabi anke saħansitra jiġu ġġustizzjati minħabba r-reliġjon jew it-twemmin tagħhom;

1.  Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kunsill:

Raġuni għalfejn għandha tittieħed azzjoni

(a)  Il-promozzjoni tad-dritt għal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin u l-prevenzjoni tal-ksur tiegħu jridu jkunu prijorità fil-politiki esterni tal-UE;

(b)  Il-vjolenza, il-persekuzzjoni u d-diskriminazzjoni kontra persuni li jappartjenu għal komunitajiet u minoranzi reliġjużi, jew kontra persuni bi twemmin nonreliġjuż, jippersistu f'bosta nħawi tad-dinja; in-nuqqas ta’ tolleranza reliġjuża u ta’ rieda għal djalogu, flimkien man-nuqqas ta’ koeżistenza ekumenika sikwit iwasslu għal inkwiet politiku, vjolenza u kunflitti armati, li jipperikolaw il-ħajjiet tan-nies u jdgħajfu l-istabilità reġjonali; kundanna ċara u immedjata mill-Unjoni Ewropea ta' kull xorta ta' vjolenza u diskriminazzjoni għandha tkun element bażiku tal-politika tal-UE fil-qasam tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin; għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-qagħda ta' dawk li jibdlu r-reliġjon jew it-twemmin tagħhom, peress li fil-prattika, f’għadd ta’ pajjiżi dawn il-persuni jiġu soġġetti għal pressjoni soċjali, intimidazzjoni jew vjolenza;

Skop u kamp ta' applikazzjoni

(c)  L-iskop u l-kamp ta' applikazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE għandhom ikunu l-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin f'pajjiżi terzi, l-integrazzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin f'kull azzjoni esterna u politika tal-UE fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp ta' parametri ta' referenza, ta’ kriterji u ta’ standards ċari, u orjentament prattiku għat-tisħiħ tal-promozzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin fil-ħidma tal-uffiċjali mill-istituzzjoni u l-Istati Membri tal-UE, u b’hekk jingħata kontribut għal aktar koerenza, effikaċja u viżibilità min-naħa tal-UE fir-relazzjonijiet esterni tagħha;

Definizzjonijiet

(d)  Peress li l-implimentazzjoni b'suċċess tagħhom se tiddependi fuq dan l-element, il-Linji Gwida għandhom joffru ċarezza fid-definizzjonijiet li jintużaw u l-protezzjoni xierqa u sħiħa tad-dritt għal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin, skont id-dritt internazzjonali, fl-espressjonijiet privati u pubbliċi tiegħu, kif ukoll fid-dimensjonijiet individwali, kollettivi u istituzzjonali tiegħu, fosthom id-dritt li temmen jew li ma temminx, id-dritt li persuna tibdel ir-reliġjon jew twemmin, il-libertà tal-espressjoni, tal-għaqda u tal-assoċjazzjoni, kif ukoll id-dritt tal-ġenituri li jedukaw lil uliedhom skont il-konvinzjonijiet morali tagħhom – jiġifieri, reliġjużi jew nonreliġjużi; huma meħtieġa wkoll definizzjonijiet ċara u ħarsien sħiħ rigward ir-rikonoxximent tal-personalità ġuridika ta’ istituzzjonijiet reliġjużi u dawk imsejsa fuq it-twemmin u rispett tal-awtonomija tagħhom, id-dritt għall-oġġezzjoni ta' kuxjenza, id-dritt għall-asil, id-dritt għall-osservanza tal-jiem ta' mistrieħ u għaċ-ċelebrazzjoni ta' vaganzi u ċerimonji bi qbil mal-preċetti tar-reliġjon jew it-twemmin proprji u d-dritt fundamentali għall-protezzjoni tal-proprjetà proprja;

Linji Gwida Operattivi

(e)  Il-Linji Gwida għandhom ikunu bbażati fuq id-dritt internazzjonali u t-trattati rikonoxxuti u ratifikati mill-komunità internazzjonali;

Proporzjonalità

(f)  Kif mistqarr fl-abbozz tal-Linji Gwida, bi qbil mal-prinċipji aċċettati mill-komunità internazzjonali, il-libertà li dak li jkun ma jiġix imġiegħel ikollu jew jadotta reliġjon jew twemmin u l-libertà tal-ġenituri u l-kustodji li jiżguraw edukazzjoni reliġjuża u morali ma jistgħux jitrażżnu. Kull manifestazzjoni oħra tad-dritt għal libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin tista' tiġi soġġetta biss 'għat-tali limitazzjonijiet li jkunu stabbiliti mil-liġi u li jkunu meħtieġa għall-protezzjoni tas-sikurezza, l-ordni, is-saħħa jew il-morali pubbliċi, jew id-drittijiet fundamentali u l-libertajiet ta' ħaddieħor'(8); fl-istess ħin, il-limitazzjonijiet iridu jiġu intepretati b'mod strett, ikunu direttament relatati u jkunu proporzjonati fir-rigward tad-drittijiet protetti ta' ħaddieħor u jrid jinstab il-bilanċ xieraq; għaldaqstant, il-kriterju ta' proporzjonalità għandu jiġi enfasizzat fil-Linji Gwida;

Libertà ta' espressjoni

(g)  Waqt li l-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin u l-libertà ta' espressjoni huma drittijiet li jqawwu lil xulxin b'mod reċiproku, fil-każijiet fejn dawn iż-żewġ drittijiet jiġu invokati fil-konfront ta' xulxin, l-UE għandha tqis ukoll li l-għodda moderni tal-midja jagħtu lok għal aktar interkonnessjoni bejn il-kulturi u r-reliġjonijiet; għaldaqstant hemm bżonn li jittieħdu passi biex tiġi evitata l-vjolenza interkulturali bħala reazzjoni għal atti ta' libertà ta' espressjoni relatati mal-kritika u speċjalment maż-żufjett u t-tmasħir; f'dan il-kuntest, l-UE għandha tgħin biex jitnaqqsu tali tensjonijiet, pereżempju billi tippromwovi l-komprensjoni reċiproka u d-djalogu, u tikkundanna b’mod inekwivoku kwalunkwe att ta' vjolenza b'reazzjoni għal diskors ta' dan it-tip, u għandha topponi b'mod sod kwalunkwe tentattiv li tiġi kkriminalizzata l-libertà tal-kelma fir-rigward ta' kwistjonijiet reliġjużi, bħal liġijiet dwar id-dagħa;

Dimensjoni kollettiva tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin

(h)  Fil-Linji Gwida għandu jiġi enfasizzat li parti indispensabbli mil-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin hi d-dritt ta' kull individwa li jimmanifesta l-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin waħdu jew f'komunità ma' ħaddieħor;dan id-dritt jinkludi:

   il-libertà ta' qima jew għaqda f'rabta ma' reliġjon jew twemmin, u li jiġu stabbiliti u miżmuma postijiet u siti reliġjużi għal dawn il-finijiet,
   il-libertà li wieħed ma jipparteċipa f’ebda attività jew avveniment reliġjuż partikolari,
   il-libertà li jiġu stabbiliti u miżmuma l-istituzzjonijiet reliġjużi, medjatiċi, edukattivi, tas-saħħa, soċjali, karitattivi jew umanitarji xierqa;
   il-libertà li jintalbu u jiġu aċċettati kontribuzzjonijiet volontarji finanzjarji u ta' tip ieħor minn individwi u istituzzjonijiet,
   il-libertà li jiġu mħarrġa, maħtura, eletti jew magħżula b'suċċessjoni l-mexxejja xierqa rikjesti mir-rekwiżiti u l-istandards ta' kwalunkwe reliġjon jew twemmin,
   il-libertà li jiġu stabbiliti u miżmuma komunikazzjonijiet ma' individwi u komunitajiet dwar kwistjonijiet ta' reliġjon u ta' twemmin fil-livelli nazzjonali u internazzjonali; bl-istess mod, għandu jiġi nnutat fil-Linji Gwida li l-dritt li r-reliġjon tiġi eżerċitata f'komunità ma' ħaddieħor (li fil-kuntest tiegħu jridu dejjem jiġu rispettati l-libertajiet individwali) m'għandux ikun limitat bla bżonn għall-postijiet ta' qima rikonoxxuti uffiċjalment, u li kull limitazzjoni mhux dovuta fuq il-libertà tal-għaqda għandha tiġi kkundannata mill-UE; il-Linji Gwida għandhom jissottolinjaw li l-Istati għandhom dmir li jibqgħu newtri u imparzjali lejn gruppi reliġjużi, anke fir-rigward ta' appoġġ simboliku jew finanzjarju;
   (i) iqis li s-sekulariżmu, definit bħala s-separazzjoni stretta bejn l-awtoritajiet reliġjużi u politiċi, ifisser ir-rifjut ta' kull interferenza reliġjuża fil-funzjonament tal-gvern u ta' kull interferenza pubblika fl-affarijiet reliġjużi ħlief għall-iskop li jiġu ppreservati r-regoli tas-sikurezza u l-ordni pubbliku (inkluż ir-rispett għal-libertà ta' ħaddieħor), kif ukoll li tiġi ggarantita l-libertà ugwali tal-kuxjenza għal kulħadd, sew jekk fidili, anjostiċi jew atei;

Rekwiżiti ta' reġistrazzjoni

(j)  L-UE għandha tieħu azzjoni meta r-rekwiżiti ta' reġistrazzjoni għall-organizzazzjonijiet reliġjużi jew relatati ma' twemmin jillimitaw b'mod mhux dovut il-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin. Ir-reġistrazzjoni m'għandhiex tinftiehem bħala prerekwiżit għat-tgawdija tad-dritt tal-bniedem proprju għal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin, peress li dak id-dritt ma jistax ikun ikkondizzjonat b’rekwiżiti amministrattivi jew ġuridiċi; l-UE għandha titlob li tkun abolita kwalunkwe leġiżlazzjoni, bħar-reġistrazzjoni mandatorja tar-reliġjon ta' dak li jkun fid-dokumenti ta' status ċivili, jekk din il-leġiżlazzjoni tkun twassal għal diskriminazzjoni kontra min ikollu twemmin mhux reliġjuż jew min ikun biddel ir-reliġjon jew twemmin tiegħu;

Edukazzjoni

(k)  Kif inhu rikonoxxut minn standards aċċettati f'livell internazzjonali, il-ġenituri jew il-kustodji legali tat-tfal għandhom il-libertà li jiżguraw li wliedhom jirċievu edukazzjoni reliġjuża u morali b'mod konformi mal-konvinzjonijiet tagħhom, u t-tifel/tifla m'għandux jiġi mġiegħel jirċievi tagħlim dwar reliġjon jew twemmin kontra x-xewqat tal-ġenituri jew il-kustodji legali tiegħu, peress li l-prinċipju ta' gwida għandu jkun l-aħjar interessi tat-tifel/tifla; id-dritt tal-ġenituri li jedukaw lil uliedhom skont il-konvinzjonijiet reliġjużi jew mhux reliġjużi tagħhom jinkludi d-dritt tagħhom li jirrifjutaw kwalunkwe ndħil mhux dovut minn atturi statali jew nonstatali fl-edukazzjoni tagħhom kontra l-konvinzjonijiet reliġjużi jew nonreliġjużi tagħhom; il-Linji Gwida għandhom jisħqu fuq dawn l-aspetti tad-dritt tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin, u għandhom ukoll jiggarantixxu s-sekularizzazzjoni fl-edukazzjoni pubblika. Id-delegazzjonijiet tal-UE għandhom jieħdu l-azzjoni xierqa jekk dan il-prinċipju jinkiser;

Liġijiet familjari u soċjali

(l)  L-UE għandha tagħti attenzjoni partikolari għad-diskriminazzjoni abbażi ta' reliġjon jew ta' twemmin fil-liġijiet tal-familja u soċjali ta' pajjiżi terzi, b'mod speċjali imma mhux esklużivament fil-kuntest tad-dritt għaż-żwieġ u d-dritt għal kustodja tat-tfal.

Dritt għall-oġġezzjoni ta' kuxjenza

(m)  Il-Linji Gwida għandhom jinkludu d-dritt għall-oġġezzjoni ta' kuxjenza għas-servizz militari bħala eżerċizzju leġittimu tal-libertà ta' ħsieb, kuxjenza u reliġjon; L-UE għandha tappella lil dawk l-istati b'sistema ta' servizz militari obbligatorju biex jippermettu servizz alternattiv li n-natura tiegħu tkun waħda ċivili u mhux kumbattanti, li jkun fl-interess pubbliku u mhux ta' tip punittiv, u joqogħdu lura milli jikkastigaw, inkluż permezz ta' kundanni l-ħabs, lill-objetturi ta' kuxjenza talli jonqsu milli jwettqu servizz militari;

Asil

(n)  L-UE għandha tħeġġeġ lill-pajjiżi terzi jaċċettaw lir-rifuġjuti ppersegwitati abbażi tar-reliġjon jew tat-twemmin tagħhom, u jipprovdulhom protezzjoni ta' asil, speċjalment fil-każijiet fejn ir-rifuġjati jkunu mhedda b'mewt jew vjolenza. L-Istati Membri tal-UE għandhom jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jaċċettaw lir-rifuġjati ppersegwitati abbażi tar-reliġjon jew twemmin tagħhom;

Appoġġ għas-soċjetà ċivili u involviment magħha

(o)  L-appoġġ u l-involviment ma' firxa wiesgħa ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, inklużi l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u l-gruppi reliġjużi u dawk ibbażati fuq twemmin, waqt it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida, se jkunu importanti ħafna għall-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin, u għalhekk, il-punti fokali għad-drittijiet tal-bniedem fid-delegazzjonijiet tal-UE għandhom iżommu kuntatti regolari ma' dawn l-organizzazzjonijiet sabiex ikunu jistgħu jidentifikaw, kemm jista' jkun malajr, il-problemi li jinqalgħu fil-qasam tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin fil-pajjiżi rispettivi tagħhom;

Monitoraġġ u evalwazzjoni

(p)  Monitoraġġ u valutazzjoni xierqa u kontinwi tas-sitwazzjoni fil-qasam tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin fid-dinja jridu jiġu żgurati mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, taħt ir-responsabilità tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, u, fir-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja, għandu jkompli jkun hemm taqsima ddedikata għal din il-kwistjoni, inklużi rakkomandazzjonijiet għal titjib; il-monitoraġġ tas-sitwazzjoni fil-qasam tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin għandu jkun waħda mill-kwistjonijiet fundamentali fost id-drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali oħra fir-relazzjonijiet tal-UE ma' pajjiżi terzi, speċjalment fil-kuntest tal-Politika Ewropea tal-Viċinat; dan għandu jkun rifless fil-ftehimiet kollha u fid-dokumenti ta' rieżami u ta' rapportar; ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem għandu jagħti attenzjoni partikolari għall-kwistjonijiet relatati mal-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin matul kull attività tiegħu u għandu jkollu rwol viżibbli fil-promozzjoni ta’ din il-libertà permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE; hu (jew hi) għandu wkoll iżomm kuntatt kontinwu mal-Parlament Ewropew u l-kumitati relevanti tiegħu dwar l-oqsma ta' tħassib u l-progress miksub u jinvolvi ruħu mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi rilevanti;

(q)  Għandu jiġi adottat sett ta’ strumenti għall-monitoraġġ, il-valutazzjoni u l-appoġġ għall-Linji Gwida tal-UE, b’fokus fuq għodod operattivi biex jirriflettu aħjar l-oqsma ta’ azzjoni ta’ prijorità deskritti fil-Linji Gwida u għandu, fost affarijiet oħra:

   jipprovdi lista ta' kontroll għal analiżi dettaljata tas-sitwazzjoni għal segwitu u monitoraġġ tal-qagħda fir-rigward tad-dritt tal-libertà ta’ reliġjon u ta’ twemmin fil-pajjiż rispettiv biex jiġi identifikat kwalunkwe żvilupp ġdid, kemm pożittiv kif ukoll negattiv;
   jesiġi li l-Kapijiet tal-Missjonijiet tal-UE jirrapportaw regolarment dwar kwistjonijiet relatati mal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin, b’valutazzjoni dettaljata tas-sitwazzjoni, kif ukoll l-eżistenza ta’ ksur tad-dritt tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin u ripressjoni kontra d-difensuri tagħha jew individwi oħra, filwaqt li jiġu identifikati każijiet partikolari ta’ ksur apparenti tad-dritt tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin; dawn ir-rapporti mill-Kapijiet tal-Missjonijiet tal-UE għandhom ikunu standardizzati kemm jista' jkun biex ikunu kumparabbli;
   jenfasizza azzjoni konkreta fil-forums internazzjonali, jew fl-attivitajiet ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp li kienu strumentali għall-protezzjoni u l-promozzjoni tad-dritt tal-libertà ta’ religion jew twemmin, inkluż l-indirizzar b’suċċess ta’ każijiet partikolari (individwi, gruppi, minoranzi, istituzzjonijiet) ta’ diskriminazzjoni jew persekuzzjoni għal raġunijiet ta’ reliġjon jew konvinzjonijiet;
   ifakkar li l-appoġġ mogħti lill-vittmi ta’ diskriminazzjoni jew persekuzzjoni abbażi ta’ reliġjon jew konvinzjonijiet jista’ jieħu diversi forom, fosthom li l-vittmi jiġu mistiedna jżuru l-istituzzjonijiet tal-UE biex jitkellmu dwar is-sitwazzjoni tagħhom;

Dan is-sett ta’ strumenti (circulaire) għandu jitħejja b’konsultazzjoni mal-partijiet konċernati, qabel tmiem l-2013;
Użu ta' strumenti finanzjarji esterni

(r)  L-istrumenti finanzjarji esterni tal-UE għandhom jintużaw kemm bħala inċentivi kif ukoll bħala deterrenti (pereżempju, l-iffriżar ta' fondi) fir-rigward tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin f'pajjiż partikolari, peress li din tifforma parti integrali mill-valutazzjoni tas-sitwazzjoni ġenerali tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż; fil-każ ta' deterjorament serju tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, anke fir-rigward tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin, l-UE għandha tapplika l-klawżoli eżistenti relatati mad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet esterni tal-UE mal-pajjiż ikkonċernat; l-użu ta' klawżoli relatati mad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet esterni tal-UE għandu jkun vinkolanti u integrat sistematikament fil-ftehimiet kollha tal-UE ma’ pajjiżi terzi;

Azzjoni tal-UE fil-forums multilaterali

(s)  L-UE għandha tkompli bl-inizjattivi tagħha fid-diversi forums multilaterali sabiex tippromwovi u tipproteġi l-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin; meta jkun xieraq, u fuq talba, l-UE għandha tassisti lill-pajjiżi terzi fit-tfassil ta' leġiżlazzjoni għall-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta’ reliġjon jew ta’ twemmin;

Valutazzjoni

(t)  Bi qbil mal-Artikolu 36 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew għandu jkun involut fil-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Linji Gwida li għandha titwettaq sa mhux aktar tard minn tliet snin minn meta jkunu daħlu fis-seħħ; il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata fuq analiżi tar-rispons tal-UE għal sitwazzjonijiet konkreti relatati mal-ksur tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin f'pajjiżi terzi; il-Parlament Ewropew għandu jiġi regolarment informat dwar oqsma ta’ jew żviluppi ta' tħassib, kif jiġu rrapportati mid-delegazzjonijiet tal-UE; il-kumitati rilevanti tiegħu għandhom jirċievu informazzjoni dettaljata.
o
o o

2.  Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, u għal finijiet ta’ informazzjoni, lill-Kummissjoni.

(1) Kumment Ġenerali adottat mill-Kumitat tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem skont l-Artikolu 40, paragrafu 4 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 27 ta' Settembru 1993
(2) Kunsill tal-Unjoni Ewropea, 24.11.2009, 21.02.2011
(3) Kunsill tal-Unjoni Ewropea, 11855/12
(4) Testi adottati, P7_TA(2012)0250.
(5) ĠU L 200, 27.7.2012, p. 21.
(6) Testi adottati, P7_TA(2012)0504.
(7) Testi adottati, P7_TA(2010)0489, P7_TA(2012)0126, P7_TA(2012)0503.
(8) Dikjarazzjoni tan-NU dwar it-Tneħħija ta' Kull Xorta ta' Intolleranza u ta' Diskriminazzjoni Abbażi ta' Reliġjon jew Twemmin, Art. 1, par. 3, A/RES/36/55


Ir-rwol tal-UE fil-promozzjoni ta' Sħubija Trans-Atlantika Usa'
PDF 413kWORD 39k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rwol tal-UE fil-promozzjoni ta' Sħubija Trans-Atlantika usa' (2012/2287(INI))
P7_TA(2013)0280A7-0173/2013

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-relazzjonijiet trans-Atlantiċi, b’mod partikolari r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2006 dwar it-titjib tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti fil-qafas ta’ Ftehim ta’ Sħubija Trans-Atlantika(1), ir-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Marzu 2009 dwar l-istat tar-Relazzjonijiet trans-Atlantiċi wara l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti(2) u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Novembru 2011 dwar is-Summit bejn l-UE u l-USA(3),

–  wara li kkunsidra l-eżiti tas-Summit bejn l-UE u l-Istati Uniti li sar fit-28 ta' Novembru 2011 f’Washington D.C.,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet konġunti mill-71 Djalogu Trans-Atlantiku tal-Leġiżlaturi (TLD) li sar f’Diċembru 2011 f’Jacksonville, u t-72 TLD li sar f’Ġunju 2012 f’Kopenħagen u Strasburgu, u t-73 TLD li sar f’Novembru 2012 f’Washington D.C.,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2012 dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi mal-Istati Uniti(4), li appoġġat l-idea tat-tnedija tan-negozjati għal ftehim ekonomiku komprensiv, u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Mejju 2013(5) dwar il-mandat ta’ nnegozjar,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-13 ta' Frar 2013 mill-President tal-Istati Uniti Barack Obama, il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy u l-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso fejn ħabbru li kemm l-Istati Uniti kif ukoll l-Unjoni Ewropea se jniedu l-proċeduri interni neċessarji għat-tnedija tan-negozjati dwar Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tas-Summit tal-Kunsill tal-Atlantiku tat-Tramuntana li sar f’Chicago fl-20 ta' Mejju 2012,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2012 dwar ir-Rapport Annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni(6), ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2012 dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni(7), u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2012 dwar iċ-Ċibersigurtà u ċ-Ċiberdifiża(8),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tat-12 ta' Lulju 2012 maħruġa mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar ir-Reġjun Asja-Paċifiku,

–  wara li kkunsidra d-dokument tad-Dipartiment tad-Difiza tal-Istati Uniti ta’ Jannar 2012 intitolat “Iż-żamma tat-Tmexxija Globali tal-Istati Uniti: Il-prijoritajiet għad-Difiża tas-seklu 21”, li jippreżenta l-bidliet fl-istrateġija militari tal-Istati Uniti,

–  wara li kkunsidra t-tieni Diskors Inawgurali tal-President tal-Istati Uniti Barack Obama tal-21 ta' Jannar 2013, id-Diskors dwar l-Istat tal-Unjoni tat-12 ta' Frar 2013, u r-rimarki mill-Viċi President Joseph Biden fil-Konferenza dwar is-Sigurtà f'Munich tat-2 ta' Frar 2013,

–  wara li kkunsidra s-sħubijiet strateġiċi tal-UE mal-Brażil (2007) u l-Messiku (2008), il-Ftehimiet ta’ Assoċjazzjoni tal-UE mal-Messiku, iċ-Ċilì u l-Amerika Ċentrali, il-Ftehimiet Kummerċjali mal-Kolombja u l-Perù, in-negozjati li għaddejjin mal-Kanada dwar Ftehim ta’ Sħubija Strateġika u Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv, u n-negozjati attwali mal-Mercosur,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Ġunju 2012 dwar id-definizzjoni ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp ġdida mal-Amerika Latina(9), li tenfasizza l-appoġġ tal-UE għall-proċess ta’ integrazzjoni reġjonali tal-Amerika Latina, kif rappreżentata mis-CELAC, l-UNASUR, il-Mercosur, il-Komunità Andina, is-SICA, il-CARICOM u l-Alleanza tal-Paċifiku,

–  wara li kkunsidra s-summits regolari li l-UE u l-Istati Uniti jagħmlu mal-pajjiżi tal-Amerika Latina, is-Summit ta’ kull sentejn bejn l-UE u s-CELAC u s-Summit tal-Ameriki, li t-tnejn li huma previsti li jsiru fl-2015,

–  wara li kkunsidra r-relazzjoni tal-UE mal-organizzazzjonijiet reġjonali u subreġjonali Afrikani tal-pajjiżi tal-madwar tal-Atlantiku, b’mod partikolari l-Unjoni Afrikana (UA), il-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent (ECOWAS), il-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika Ċentrali (ECCAS) u l-Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika (SADC),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjonijiet tal-Mexxejja tal-G20, id-dokument finali tas-System Task Team tan-NU dwar l-Aġenda għall-Iżvilupp tan-NU għal wara l-2015 (“Inwettqu l-Futur li Rridu għal Kulħadd”), u d-dokument finali tal-Konferenza tan-NU dwar Żvilupp Sostenibbli (“Il-futur li rridu”),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar, inter alia, ir-Rebbiegħa Għarbija, il-Mali, il-Lvant Nofsani, is-Sirja, l-Iran, l-Afganistan, is-Sħubija tal-Lvant, ir-Russja u ċ-Ċina,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0173/2013),

A.  billi fil-Baċir tal-Atlantiku kollu r-relazzjoni politika u ekonomika l-iktar importanti hija dik li toħloq rabta bejn l-UE u l-Istati Uniti; billi l-bidu tal-leġiżlatura l-ġdida tal-presidenza Obama għandha sservi biex issaħħaħ dik ir-relazzjoni permezz ta’ aġenda ambizzjuża ġdida;

B.  billi s-sħubija trans-Atlantika hija bbażata fuq rabtiet politiċi, kulturali, ekonomiċi u storiċi b’saħħithom, fuq valuri kondiviżi bħal-libertà, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, u fuq għanijiet komuni bħall-prosperità, ekonomiji miftuħin u integrati, progress soċjali u inklużività, żvilupp sostenibbli, u r-riżoluzzjoni paċifika ta' kunflitti;

C.  billi t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku globali wassal għal tnaqqis sinifikanti fl-infiq għad-difiża kemm fl-UE kif ukoll fl-Istati Uniti;

D.  billi f’dinja globali, kumplessa u dejjem iżjed multipolari, l-UE u l-Istati Uniti, minkejja l-kriżi finanzjarja, għandhom ikomplu jiżvolġu rwolijiet kostruttivi essenzjali fl-ekonomija u l-politiki dinjija u fl-iffurmar tal-ambjent internazzjonali, u għandhom jaffaċċaw flimkien il-kunflitti reġjonali u l-isfidi globali fuq bażi multilaterali, b’mod partikolari fil-qafas ta' organizzazzjonijiet internazzjonali; billi, għal dak l-għan, għandhom jiżguraw ukoll l-involviment ta’ potenzi prinċipali ġodda - fosthom iż-żewġ Sħab Strateġiċi tal-UE fl-Amerika Latina, jiġifieri l-Brażil u l-Messiku - u tal-Kanada;

E.  billi, b’mod parallel mal-bidla fil-pajsaġġ globali li nbdiet bil-qawmien ta’ potenzi emerġenti Asjatiċi, gruppi ta' riflessjoni, organizzazzjonijiet internazzjonali u xi gvernijiet reċentement enfasizzaw l-importanza li qed tikber tal-Baċir tal-Atlantiku b’mod ġenerali, inkluża d-dimensjoni tan-Nofsinhar tiegħu, u l-ħtieġa ta’ kooperazzjoni bejn il-pajjiżi li jiffurmawh, sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw il-problemi li huma komuni għar-reġjun iktar wiesa’;

F.  billi l-Amerika Latina hija reġjun li jikkondividi mal-UE u mal-Istati Uniti bosta valuri, interessi, storja u rabtiet ekonomiċi dejjem ikbar; billi ġie stabbilit għadd kbir ta’ organizzazzjonijiet reġjonali jew subreġjonali mill-pajjiżi tal-Amerika Latina; billi huwa utli li jiġu studjati oqsma possibbli fejn jistgħu jiġu żviluppati diversi modalitajiet ta’ kooperazzjoni trijangolari; billi dik il-kooperazzjoni tkun tista’ tiġi estiża biex jiġu inklużi l-pajjiżi Afrikani tal-Baċir tal-Atlantiku; billi huwa importanti li l-kooperazzjoni fl-ispazju trans-Atlantiku tkun ibbażata fuq kompromessi bejn l-interessi varji, u billi l-partijiet kollha għandhom iżommu d-dritt tagħhom li jsegwu l-prijoritajiet nazzjonali u l-approċċi ta’ żvilupp tagħhom stess;

G.  billi ċerti pajjiżi, b’mod partikolari ċ-Ċina u anki oħrajn bħall-Indja, qed isiru dejjem iżjed attivi fiż-żona tal-baċir tal-Atlantiku, b'mod partikolari fin-Nofsinhar tal-Atlantiku, fejn l-azzjonijiet tagħhom huma influwenzati mill-ħtieġa tagħhom li jakkwistaw l-ikel u l-materja prima;

H.  billi hemm bżonn li s-sħubija trans-Atlantika aktar estensiva taffronta kwistjonijiet bħall-iżvilupp, is-sigurtà, l-enerġija u l-immigrazzjoni, kif ukoll il-promozzjoni ta' konverġenza ekonomika u politika gradwali;

I.  billi, lil hinn mill-perspettiva Atlantika iktar estensiva, hemm kwistjonijiet u kunflitti attwali oħra li fir-rigward tagħhom huwa essenzjali li tittieħed azzjoni kkoordinata min-naħa tal-UE u l-Istati Uniti;

J.  billi żieda fl-għadd u s-sofistikazzjoni ta’ attakki ċibernetiċi b'viżibilità għolja wasslet biex il-leġiżlazzjoni relatata terġa' tiġi eżaminata, bl-adozzjoni min-naħa tal-Istati Uniti ta' mekkaniżmi ta' rapportaġġ volontarju filwaqt li l-UE qed tippjana li tadotta miżuri obbligatorji aktar stretti;

Relazzjonijiet bilaterali

1.  Jifraħ lill-Barack Obama għall-elezzjoni mill-ġdid tiegħu bħala President tal-Istati Uniti tal-Amerika; jistiednu jindirizza lill-Parlament Ewropew fis-seduta plenarja tiegħu fi Strasburgu matul iż-żjara tiegħu li jmiss fl-Ewropa;

2.  Jitlob li jsir summit bejn l-UE u l-Stati Uniti kemm jista’ jkun malajr biex tittieħed deċiżjoni dwar aġenda komuni ta’ għanijiet fuq terminu ta’ żmien qasir u fit-tul kemm fir-rigward ta’ kwistjonijiet bilaterali kif ukoll fir-rigward ta’ kwistjonijiet globali u reġjonali;

3.  Jirrikonoxxi l-implikazzjonijiet fit-tul għas-sħubija trans-Atlantika tar-ribilanċjar ġeopolitiku min-naħa tal-Istati Uniti fir-rigward tal-Asja; jenfasizza l-ħtieġa ta’ reazzjoni kostruttiva, koerenti u strateġika mill-UE; jemmen li din is-sitwazzjoni tippreżenta wkoll opportunità biex l-UE tinvolvi ruħha b'mod iżjed attiv fir-reġjun Asja-Paċifiku, bħala attur globali awtonomu iżda b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Uniti, biex b'hekk tapprofondixxi d-dimensjoni strateġika tas-sħubija trans-Atlantika;

4.  Jilqa’ t-tħabbir uffiċjali ta’ negozjati għal Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP); jenfasizza li dan il-ftehim se jirrappreżenta spinta sinifikanti għall-ekonomiji tal-UE u tal-Istati Uniti peress li se jerġa’ jsaħħaħ ir-relazzjoni ta’ bejn l-UE u l-Istati Uniti; jinnota li l-impatt globali tiegħu jmur lil hinn mill-implikazzjonijiet bilaterali tiegħu, peress li jipprovdi approċċi komuni għar-regoli u l-istandards fil-kummerċ globali, fl-investiment u fl-oqsma relatati mal-kummerċ; jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi eżerċitata rieda politika qawwija u attitudni kostruttività biex in-negozjati jitwettqu b'mod effiċjenti; jistenna li l-proċess tat-TTIP jiġġenera impetu politiku mġedded fir-relazzjonijiet trans-Atlantiċi, li jista' u għandu jintuża għat-tqanqil ta' kooperazzjoni eqreb f'oqsma oħra, inkluża l-politika barranija;

5.  Jistieden lir-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà/Viċi President tal-Kummissjoni (RGħ/VP), il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri tal-UE biex isaħħu l-koordinazzjoni tagħhom tal-politika tal-UE vis-à-vis l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti, sabiex jintbagħat messaġġ konvinċenti li l-UE hi attur internazzjonali koerenti u effiċjenti; jenfasizza l-importanza li tissaħħaħ ukoll il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni, fid-dawl tal-kriżijiet differenti li jistgħu jinqalgħu fir-reġjuni tal-viċinat tal-UE u l-prinċipju li qed jimxu bih l-Istati Uniti ta’ “tmexxija minn wara l-kwinti”;

6.  Ifakkar fis-suġġeriment tiegħu li jinħoloq Kunsill Politiku Trans-Atlantiku biex iservi bħala korp għal konsultazzjoni u koordinazzjoni sistematiċi dwar il-politika barranija u ta’ sigurtà, immexxi mir-RGħ/VP u s-Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti;

7.  Jenfasizza l-kontribuzzjoni tat-TLD, bħala korp kostruttiv ibbażat fuq il-kontenut, għat-tisħiħ tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti li jipprovdi forum għad-djalogu parlamentari, jidentifika l-objettivi u jikkoordina fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta' tħassib komuni; jilqa’ l-ftuħ tal-Uffiċċju ta’ Kollaborazzjoni tal-Parlament Ewropew f’Washington, u jistieden lill-Kungress tal-Istati Uniti jagħmel l-istess fi Brussell; jiltob li jitkomplew l-iskambji ta' persunal bejn iż-żewġ istituzzjonijijiet;

8.  Jikkundanna bil-qawwa l-attakki terroristiċi ta’ Boston tal-15 ta' April 2013; iħeġġeġ liż-żewġ sħab biex ikomplu l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata u, fl-istess ħin, jirrispettaw u jħarsu d-drittijiet tal-bnieden u l-libertajiet fundamentali; huwa mħasseb ħafna b'dak li ġie żvelat riċentement dwar operazzjonjiet ta' sorveljanza u ġbir ta' data taħt il-programm PRISM, u l-implikazzjonijiet tagħhom għal-libertajiet ċivili ta' ċittadini tal-UE; isejjaħ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex iqajjmu l-kwistjoni fil-laqgħa ministerjali ĠAI UE-USA li jmiss fl-14 ta' Ġunju; jilqa’ l-fatt li l-Ftehim dwar ir-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri u l-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu (il-Ftehim SWIFT), approvati mill-Parlament Ewropew, diġà qegħdin fis-seħħ; jistieden lis-sħab iżidu l-kooperazzjoni tagħhom rigward il-Ftehim dwar il-Protezzjoni u l-Iskambju tad-Data sabiex jiffinalizzaw in-negozjati b'tali mod li jiġu żgurati t-trasparenza xierqa tal-ipproċessar tad-data u l-protezzjoni suffiċjenti tad-data personali;

9.  Jinnota l-importanza li qed tiżdied tal-użu ta’ vetturi tal-ajru mingħajr ekwipaġġ; jenfasizza l-ħtieġa ta’ dibattitu vigoruż dwar vetturi tal-ajru armati mingħajr ekwipaġġ u l-limiti, it-trasparenza u l-kontroll tagħhom; jilqa’ d-dibattitu attwali fl-Istati Uniti, u jistenna li jkun jista’ jiġi stabbilit qafas regolatorju komprensiv mill-aktar fis; jilqa', f'dan il-kuntest, id-deċiżjonijiet imħabbra mill-President Obama fid-diskors tiegħu tat-23 ta' Mejju 2013 biex jiġu fformalizzati limiti ġodda għall-użu ta' vetturi tal-ajru bħala armi letali u biex il-Kungress jiġi involut fl-eżami ta' għażliet għal aktar superviżjoni ta' dan l-użu; jistieden liż-żewġ sħab biex jidħlu f'diskussjonijiet dwar vetturi tal-ajru armati mingħajr ekwipaġġ, u jenfasizza l-ħtieġa li jittieħdu passi favur regolament internazzjonali futur, fid-dawl tal-implikazzjonijiet globali;

10.  Itenni l-fehma tiegħu li l-UE għandha tkompli tqajjem mal-Istati Uniti, kemm fil-livell politiku kif ukoll f’dak tekniku, il-kwistjoni li ilha pendenti tar-rekwiżit ta’ viża impost fuq iċ-ċittadini ta’ erba’ Stati membri tal-UE;

11.  Itenni l-importanza li dejjem qed tikber taċ-ċiberdifiża u jilqa’ l-ħolqien, fis-summit 2010, tal-Grupp ta’ Ħidma dwar iċ-Ċibersigurtà u ċ-Ċiberkriminalità; jemmen li l-UE u l-Istati Uniti għandhom jagħtu prijorità speċjali fir-rigward tal-kooperazzjoni tagħhom dwar iċ-ċibersigurtà, b’attenzjoni speċjali f’dak li għandu x’jaqsam mal-ġlieda kontra ċ-ċiberattakki u mal-promozzjoni konġunta tal-isforzi fuq livell internazzjonali għall-iżvilupp ta' qafas internazzjonali komprensiv u trasparenti li jistabbilixxi l-istandards minimi għall-politiki ta’ ċibersigurtà, filwaqt li jħares ukoll il-libertajiet fundamentali;

12.  Jiddispjaċih li l-UE u l-Istati Uniti qed jippjanaw biex jimplimentaw livelli differenti ta' ċibersigurtà fi żmien meta n-NATO qed tinsisti fuq kooperazzjoni intensifikata; jenfasizza li tali inkonsistenzi, mhumiex biss theddida għaċ-ċiberdifiża, iżda jistgħu joħolqu wkoll problemi relatati mal-kummerċ għall-kumpaniji li l-operazzjonijiet tagħhom ikopru ż-żewġ ġurisdizzjonijiet;

13.  Jilqa' l-wegħda mġedda tal-President Obama li ċ-ċentru ta' Guantánamo jingħalaq, espressa fid-diskors tiegħu tat-23 ta' Mejju 2013; itenni l-appell tiegħu li l-persuni detenuti li għadhom ma ġewx akkużati jitħallew imorru lura pajjiżhom jew f'pajjiż sikur ieħor malajr kemm jista’ jkun, li d-detenuti fiċ-ċentru ta' Guantánamo li hemm biżżejjed evidenza ammissibbli kontrihom jiġu pproċessati mingħajr dewmien fi smigħ ġust u pubbliku minn tribunal indipendenti u imparzjali, u li jiġi żgurat li, jekk jinstabu ħatja, jiġu impriġunati fl-Istati Uniti b'mod konformi mal-istandards u l-prinċipji internazzjonali applikabbli;

14.  Jenfasizza l-importanza tan-NATO bħala l-bażi fundamentali tas-sigurtà trans-Atlantika; jappella għal darb'oħra għat-tisħiħ tas-sħubija strateġika bejn l-UE u n-NATO;

Aġenda Atlantika u globali

15.  Jistieden liż-żewġ partijiet jistudjaw oqsma u oqfsa li permezz tagħhom tkun tista’ titwettaq kooperazzjoni trans-Atlantika usa’ b’mod prammatiku, u jesploraw flimkien ma' pajjiżi Atlantiċi oħrajn l-utilità ta’ din il-kooperazzjoni estiża; jenfasizza, li oqsma possibbli mill-perspettiva tal-UE jinkludu l-kwistjonijiet tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali, il-governanza globali, il-proċess ta’ demokratizzazzjoni, id-drittijiet tal-bniedem, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, it-tibdil fil-klima, is-sigurtà u l-enerġija; jistieden lis-sħab janalizzaw il-possibilità li jintużaw, għall-fini ta’ dawn id-djalogi trijangolari, l-istrutturi reġjonali u subreġjonali maħluqa fl-Amerika Latina li l-UE tradizzjonalment inkuraġġiet;

16.  Jissuġġerixxi li s-sħab jinvolvu ruħhom fi skambji ta’ fehmiet regolari fir-rigward tas-summits rispettivi tagħhom mal-pajjiżi tal-Amerika Latina f’qafas reġjonali, jiġifieri, is-summit ta’ kull sentejn bejn l-UE u s-CELAC u s-Summit tal-Ameriki, organizzat mill-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani;

17.  Jenfasizza l-fatt li diġà jeżistu oqfsa multilaterali varji ddedikati għal kwistjonijiet speċifiċi li għandhom komponent trijangolari b'saħħtu, bħalma hi l-Inizjattiva għas-Sigurtà Reġjonali tal-Amerika Ċentrali;

18.  Ifakkar fir-rwol pożittiv li l-Kanada - li ż-żewġ sħab għandhom relazzjoni solida magħha - tista' tiżvolġi f'kooperazzjoni trans-Atlantika aktar estensiva;

19.  Jistieden ukoll liż-żewġ sħab jistudjaw il-possibilità ta’ kooperazzjoni usa’ li tinkludi l-pajjiżi tal-madwar tal-Afrika tal-Baċir tal-Atlantiku, kif ukoll biex jidentifikaw oqsma u oqfsa pertinenti, filwaqt li jikkunsidraw l-organizzazzjonijiet Afrikani relevanti;

20.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Uniti jaħdmu b’mod ikkoordinat bl-għan li jikkontribwixxu għal ordni internazzjonali stabbli ta’ paċi u kooperazzjoni, abbażi ta’ multilateraliżmu effikaċi mal-atturi emerġenti, inklużi dawk il-pajjiżi tal-madwar tal-Atlantiku tan-Nofsinhar; iħeġġeġ lis-sħab ikomplu jaħdmu fuq il-programm ta’ riforma tan-NU filwaqt li jinvolvu lill-pajjiżi l-oħra tal-Atlantiku u jikkunsidraw l-interessi tagħhom; jenfasizza l-ħtieġa ta’ kooperazzjoni msaħħa bejn l-UE u l-pajjiżi tal-Ameriki fi ħdan in-NU;

21.  Ifakkar li l-Qorti Kriminali Internazzjonali hi strument dejjem iżjed indispensabbli tad-dritt internazzjonali u element fundamentali tal-politika barranija tal-UE b’rabta mat-temma tal-impunità; jagħti ġieħ lill-ħidma tal-QKI fl-okkażjoni tal-għaxar anniversarju tagħha; jilqa' l-azzjoni li ħadet l-amministrazzjoni Obama biex terġa' tistabbilixxi relazzjoni operattiva mal-Qorti, u jistenna li jittieħdu passi ulterjuri mill-Istati Uniti lejn l-iffrimar mill-ġdid u r-ratifika tal-Istatut ta' Ruma;

22.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Uniti jaħdmu b'mod konġunt lejn it-tisħiħ tal-organizzazzjonijiet reġjonali u subreġjonali fil-Baċir tal-Atlantiku, fid-dawl tar-rwol importanti li jiżvolġu fil-promozzjoni tal-integrazzjoni ekonomika u politika;

23.  Jistieden lis-sħab jagħtu impetus ġdid lill-G20, anki billi, jinvolvu b'mod simultanju u fuq bażi ugwali lill-potenzi Atlantiċi l-oħra li qed jipparteċipaw f’dak il-forum; jenfasizza l-fatt li, minħabba l-elezzjoni mill-ġdid ta' Obama u l-għadd kbir ta' mexxejja ġodda f’pajjiżi ewlenin tal-G20, dan hu l-mument opportun biex il-laqgħa li jmiss tal-G20 tkun aktar ambizzjuża u operattiva, u jistenna li din il-kwistjoni se tiġi indirizzata fis-samit bilaterali li jmiss;

24.  Jenfasizza li l-konklużjoni eventwali tat-TTIP se toħloq il-prospett ta’ spazju ekonomiku wiesa’ li jkun jinkludi l-Amerika ta’ Fuq, l-UE, u l-ħafna pajjiżi tal-Amerika Latina li magħhom is-sħab innegozjaw ftehimiet ekonomiċi;

25.  Jenfasizza li l-integrazzjoni ta' tnejn mill-akbar ekonomiji tas-suq tista' toħloq mudell ġeopolitiku għall-promozzjoni ta’ valuri demokratiċi;

26.  Jenfasizza li d-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu ta’ importanza ċentrali għall-pajjiżi tal-Baċir tal-Atlantiku; jinkoraġġixxi kooperazzjoni ulterjuri bejn il-programmi tal-UE u tal-Istati Uniti għall-promozzjoni tad-demokrazija, ta' elezzjonijiet ħielsa u ġusti u tal-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem;

27.  Jenfasizza l-importanza tal-koordinazzjoni biex jiġu missielta r-riskji għas-sigurtà globali, bħalma huma t-terroriżmu, l-istati falluti, it-traffikar tal-bnedmin, l-armi u d-drogi, il-kriminalità organizzata, il-piraterija u ċ-ċibersigurtà, li kollha kemm huma jkkostitwixxu theddid attwali fil-Baċir tal-Atlantiku; jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm approfondiment ta’ kooperazzjoni komprensiva bejn il-pajjiżi kollha tal-Baċir tal-Atlantiku fil-ġlieda kontra t-traffikar tad-drogi, li huwa fenomenu li qed jiżdied madwar l-Afrika tal-Punent u s-Saħel; jilqa' l-appoġġ tas-sħab għall-Pjan ta’ Azzjoni Reġjonali tal-ECOWAS dwar id-Drogi;

28.  Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol partikolarment importanti li s-sigurtà marittima għandu jkollha fl-ispazju Atlantiku; jilqa’ l-isforzi mwettqa mis-sħab, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-ECOWAS u l-ECCAS, kontra l-piraterija u favur is-sigurtà marittima fil-Golf tal-Ginea;

29.  Jenfasizza l-importanza tad-diversifikazzjoni tar-rotot tat-trasport, is-sorsi, u l-fornituri tal-enerġija; jenfasizza r-relevanza dejjem ikbar tal-pajjiżi tal-Baċir tal-Atlantiku kemm fir-rigward tal-produzzjoni u r-riżervi tal-enerġija kif ukoll fir-rigward tal-materja prima, li kollha kemm huma joffru opportunitajiet ta’ diversifikazzjoni konsiderevoli; jissuġġerixxi li l-Kunsill tal-Enerġija UE-Stati Uniti, flimkien mal-pajjiżi oħrajn tal-Baċir tal-Atlantiku, għandhom jistudjaw il-possibilità li jaħdmu flimkien dwar kwistjonijiet ta’ sostenibilità u sigurtà tal-enerġija, inklużi t-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli; bl-istess mod jissuġġerixxi li tiġi studjata l-possibilità ta’ kooperazzjoni iktar mill-qrib dwar ir-riċiklaġġ u l-effiċjenza tal-materja prima;

30.  Jilqa’ l-enfasi li għamel il-President Obama fid-diskors inawgurali tiegħu dwar it-tiġdid tal-kapaċità tal-Istati Uniti fil-ġestjoni tal-kriżijiet barra mill-pajjiż, u jispera li l-kooperazzjoni li diġà impenjaw ruħhom fiha l-UE u l-Istati Uniti fil-ġestjoni tal-kriżijiet, u dejjem iżjed fil-prevenzjoni tal-kriżijiet, fl-Afrika tal-Lvant se tiġi estiża għall-pajjiżi tal-madwar tal-Atlantiku; jistieden liż-żewġ sħab, f'dan il-kuntest, jagħmlu użu sħiħ u kostruttiv mill-Ftehim Qafas tal-2011 dwar il-parteċipazzjoni tal-Istati Uniti fil-PSDK; jistieden lill-Istati Membri tal-UE jinvolvu ruħhom bis-serjetà fi proġetti konġunti ta' akkomunament u kondiviżjoni sabiex ikunu jistgħu jwettqu b'mod awtonomu l-kompiti deskritti fl-Artikolu 43 tat-Trattat ta' Lisbona;

31.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Uniti jkomplu jsaħħu d-djalogu u l-kooperazzjoni tagħhom fil-qasam tal-iżvilupp, sabiex itejbu l-kwalità u l-effikaċja tal-assistenza tagħhom għall-iżvilupp; iħeġġeġ liż-żewġ sħab ikomplu jippromwovu l-objettiv li jinkisbu l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju sal-2015; jilqa’ l-fatt li s-sħab waqqfu grupp ta’ riflessjoni biex jaħdem fuq aġenda għal wara l-2015 rigward l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millenju; iħeġġeġ lis-sħab biex jinvolvu tuħhom f’kooperazzjoni mill-qrib mal-pajjiżi tal-madwar tal-Atlantiku fir-rigward ta’ dawn l-għanijiet, fid-dawl tal-importanza speċjali tagħhom għal dak il-grupp; jistieden lill-UE u lill-Istati Uniti biex jindirizzaw, f'dan il-proċess ta' riflessjoni, il-kwistjoni ta’ kif jistgħu jiġu kkollegati l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju ta' wara l-2015 u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;

32.  Jilqa’ l-impenn imġedded tal-President Obama favur il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; iħeġġeġ lis-sħab jaqblu, kemm jista’ jkun malajr u sa mhux aktar tard mill-2015, dwar impenji vinkolanti dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet b’effett ta’ serra b’konformità maż-żamma tat-tibdil fil-klima għal anqas minn 2°C; jistenna li din il-kwistjoni tiġi indirizzata fis-summit ta’ kull sentejn li jmiss; jenfasizza l-ħtieġa li l-pajjiżi tal-Atlantiku jkunu involuti f’dan l-isforz, speċjalment minħabba l-impatt negattiv tat-tibdil fil-klima, f’dawk il-pajjiżi u madwar id-dinja, fuq il-produzzjoni tal-ikel, il-bijodiversità, id-deżertifikazzjoni u l-avvenimenti ta’ temp estrem; iqis li hu essenzjali li l-UE u l-Istati Uniti jmexxu fit-triq lejn ftehim globali dwar ir-regolamentazzjoni tal-emissjonijiet mil-linji tal-ajru fil-kuntest tal-Assemblea Ġenerali tal-ICAO; jafferma mill-ġdid il-ħtieġa ta’ kooperazzjoni trans-Atlantika mill-qrib fil-qasam tal-isfruttament tal-gass tax-shale;

33.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Uniti biex jadottaw strateġija komuni fil-fora internazzjonali, b’mod speċjali n-NU, dwar it-tnaqqis tal-istokkijiet ta’ armi ta’ qerda massiva u armi konvenzjonali, u biex jinvolvu lill-pajjiżi tal-Atlantiku f’dawk l-isforzi; jistenna li l-Istati Uniti u r-Russja jagħmlu progress ulterjuri dwar id-diżarm nukleari; jilqa bil-qalb l-approvazzjoni reċenti tat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi mill-Assemblea Ġenerali tan-NU, u jħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE u lill-Istati Uniti biex jiffirmawh malajr;

34.  Iħeġġeġ lill-gruppi ta’ riflessjoni u r-riċerkaturi jkomplu jistudjaw il-kooperazzjoni trans-Atlantika iktar wiesgħa, li tgħin ukoll biex titrawwem l-idea ta’ komunità Atlantika usa’;

35.  Jisħaq fuq il-fatt li l-iskambji kulturali permezz ta' programmi edukattivi huma fundamentali għall-bini ta’ valuri komuni u, għaldaqstant, għall-bini ta’ pontijiet bejn is-sħab tal-baċir tal-Atlantiku;

Kunflitti u kwistjonijiet attwali

36.  Jistieden lis-sħab jagħtu prijorità lill-koordinazzjoni mill-qrib favur it-tranżizzjoni demokratika fl-Afrika ta’ Fuq u l-Lvant Nofsani abbażi ta’ strateġija komprensiva u kondizzjonali ta' assistenza u inċentivi marbuta ma' riformi demokratiċi; iħeġġeġ lis-sħab jikkoordinaw kemm jista’ jkun mill-qrib fir-rigward tal-appoġġ għall-oppożizzjoni fis-Sirja, u jżommu l-pressjoni fuq ir-Russja u ċ-Ċina sabiex tinstab soluzzjoni politika għall-kriżi traġika f’dak il-pajjiż; jappoġġa l-appell għal konferenza ta' paċi dwar is-Sirja f'Ġinevra; jenfasizza, bl-istess mod, il-ħtieġa ta’ reazzjoni komuni għall-instabilità politika u l-kriżi ekonomika li qed titfaċċa fl-Eġittu; jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bħala appoġġ għall-programmi ta' demokratizzazzjoni fir-reġjun;

37.  Jenfasizza l-ħtieġa ta’ koordinazzjoni bejn l-UE, l-Istati Membri tagħha, l-Istati Uniti, l-UA, l-ECOWAS, in-NU u atturi oħrajn favur l-implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali għat-tranżizzjoni f’Mali, kif ukoll il-ħtieġa ta’ appoġġ finanzjarju u loġistiku għall-Missjoni Internazzjonali ta' Appoġġ għal Mali taħt tmexxija Afrikana (AFISMA), li mistennija titrasferixxi l-awtorità tagħha lill-Missjoni ta’ Stabbilizzazzjoni Integrata u Multidimensjonali tan-NU f’Mali (MINUSMA), skont ir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 2100 kif adottata fil-25 ta' April 2013;

38.  Jiddispjaċih rigward il-waqfien tal-proċess tal-paċi tal-Lvant Nofsani; jilqa' l-fatt li l-President Obama żar l-Iżrael, l-Awtorità Palestinjana u l-Ġordan matul l-ewwel żjara tiegħu barra mill-pajjiż wara li reġa' ġie elett, u jilqa' l-fatt li għal darb'orħa l-proċess ta’ paċi tal-Lvant Nofsani reġa' sar priojrità ewlenija, kif jidher mill-isforzi attwali li saru mis-Segretarju tal-Istat, John Kerry; jilqa' l-impenn tal-President Obama favur soluzzjoni ta' żewġ stati; jistieden lin-naħa tal-Istati Uniti biex tinsisti biex il-kostruzzjoni ta' insedjamenti tiġi ffriżata u biex taħdem flimkien mal-UE biex in-negozjati diretti bejn l-Iżrael u l-Palestina jerġgħu jibdew; jikkondividi l-fehma tal-President Obama dwar il-kostruzzjoni attwali ta' insedjamenti min-naħa tal-Iżrael u dwar l-importanza li tiġi żgurata s-sigurtà ta’ Iżrael;

39.  Iħeġġeġ liż-żewġ sħab biex ikomplu jaħdmu favur soluzzjoni diplomatika għall-kwistjoni nukleari tal-Iran bil-ħsieb li tinkiseb malajr soluzzjoni innegozjata, komprensiv u fit-tul li trawwem fiduċja internazzjonali fin-natura esklussivament paċifika tal-programm nukleari tal-Iran, filwaqt li jiġu rrispettati d-drittijiet leġittimi tal-Iran għall-użu paċifiku tal-enerġija nukleari b'konformità mat-TNP; jistieden lill-UE u lill-Istati Uniti, fil-kuntest tan-negozjati UE 3+3 (P5 +1) mal-Iran, biex jikkunsidraw it-tneħħija koordinata u kondizzjonali tas-sanzjonijiet bi skambju għal azzjoni maqbula reċiprokament u verifikabbli mill-gvern Iranjan lejn ir-riżoluzzjoni tal-kwistjonijiet pendenti kollha rigward il-programm nukleari tiegħu, b'konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet tat-TNP, il-Bord tal-Gvernaturi tal-IAEA u r-riżoluzzjonijiet relevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, kif ukoll l-eżiġenzi stabbiliti mill-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA); jistieden liż-żewġ sħab jadottaw approċċ aktar komprensiv lejn ir-relazzjonijiet mal-Iran li jindirizza s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll l-istampa aktar estensiva tas-sigurtà reġjonali, u sabiex jinvolvu lill-NGOs u s-soċjetà ċivili tal-Iran, kull fejn ikun applikabbli;

40.  Iħeġġeġ lis-sħab jiżviluppaw approċċ komprensiv b’mod konġunt għall-Afganistan għal wara l-perjodu tal-2014, b’koordinazzjoni mal-gvern tal-Afganistan; jenfasizza li, forzi armati u tal-pulizija Afgani mħarrġa u mgħammra sew, fimkien ma’ żvilupp uman u soċjoekonomiku, governanza tajba u politiki favur l-istat tad-dritt, se jkunu ta’ importanza vitali għall-paċi, l-istabilità u s-sigurtà fil-pajjiż, filwaqt li se jkun meħtieġ impenn ferm iktar b’saħħtu min-naħa tal-ġirien tal-Afganistan lejn dawn l-għanijiet; jenfasizza wkoll il-ħtieġa ta’ proċess politiku demokratiku u inklużiv fil-pajjiż; jirrikonoxxi r-rwol fundamentali li kellha n-NATO fil-koordinament tar-reazzjoni ta' sigurtà għat-theddida terroristika fl-Afganistan, inklużi r-rikostruzzjoni u riabilitazzjoni, u jirrikonoxxi r-rwol potenzjali tan-NATO fil-perjodu wara l-2014;

41.  Jenfasizza l-importanza tas-Sħubija tal-Lvant għall-UE; jenfasizza l-ħtieġa li l-pajjiżi ta’ dan ir-reġjun tal-viċinat jitqarrbu, politikament u ekonomikament, mal-UE u mal-valuri komuni tas-sħab trans-Atlantiċi; jistieden lill-UE u lil-Istati Uniti biex jikkoordinaw b’mod attiv f’dan ir-rigward, u jenfasizza l-ħtieġa ta’ sforzi miftiehma għall-promozzjoni tar-riformi demokratiċi, il-konsolidament tal-istituzzjonijiet demokratiċi u t-tisħiħ tar-riżoluzzjoni paċifika tal-konflitti; jappreżża l-fappoġġ kontinwu tal-Istati Uniti għall-proċess ta' tkabbir tal-Balkani tal-Punent, u jinkoraġġixxi liż-żewġ sħab iżommu approċċ ikkoordinat lejn il-pajjiżi ta’ dan ir-reġjun;

42.  Iħeġġeġ liż-żewġ sħab jikkoordinaw aħjar il-politiki tagħhom rigward l-involviment ta’ importanza kritika mar-Russja; jenfasizza l-importanza ta’ kooperazzjoni mar-Russja dwar sfidi globli, fosthom id- diżarm u n-nonproliferazzjoni; jistieden lill-UE u l-Istati Uniti jikkontribwixxu għall-proċess ta’ modernizzazzjoni tar-Russja, b'enfasi partikolari fuq il-konsolidament tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt u fuq il-promozzjoni ta' tkabbir ekonomiku diversifikat u soċjalment ekwitabbli; jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni tal-kuntatti bejn in-nies; f’dan ir-rigward, jiddipjaċih dwar il-liġijiet restrittivi l-ġodda fuq l-NGOs u l-pressjoni dejjem ikbar li qed tiġi applikata mill-awtoritajiet Russi fuq l-uffiċċji tal-NGOs ibbażati fir-Russja; jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-impenji li ħadet ir-Russja meta ngħaqdet mad-WTO hi parti importanti mill-aġenda għall-modernizzazzjoni tal-pajjiż; jistieden liż-żewġ sħab jinvolvu ruħhom f'diskussjonijiet kostruttivi mar-Russja dwar il-kunflitti ffriżati; jilqa’ l-approvazzjoni tal-lista Magnitsky mill-Kungress tal-Istati Uniti, u jfakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu stess ta’ Ottubru 2012;

43.  Jinnota ċ-ċaqliqa fl-attenzjoni internazzjonali lejn l-Asja tal-Lvant minħabba t-tkabbir politiku u ekonomiku tar-reġjun Asja-Paċifiku; jilqa’ l-fatt li reċentement ġiet stabbilita konsultazzjoni eqreb bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar dak ir-reġjun, u jemmen li dan jaf iwassal għal kooperazzjoni eqreb bejn l-UE u l-Istati Uniti rigward l-Asja; jinnota, b’mod partikolari, il-ħtieġa ta’ reazzjoni kkoordinata għall-kwistjonijiet li potenzjalment jistgħu jkunu ta’ tfixkil għall-paċi fir-reġjun, speċjalment fil-każ tal-kunflitt fil-Baħar tax-Xlokk taċ-Ċina, li qed iżid in-nazzjonaliżmu aggressiv f’ċerti pajjiżi Asjatiċi u huwa ta’ theddida għas-sigurtà marittima;

44.  Jikkundanna bil-qawwa r-retorika tal-gwerra li qed teskala min-naħa tal-Korea ta' Fuq u t-theddid dirett riċenti li għamlet kontra l-Istati Uniti b'reazzjoni għar-riżoluzzjoni 2087 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU fejn ġew adottati sanzjonijiet aktar iebsa kontra l-Korea ta' Fuq; jistieden lil Pjongjang sabiex jiġu segwiti r-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU li jitolbu l-waqfien tal-programmi tagħha dwar l-armi nukleari u l-missili ballistiċi; iħeġġeġ liż-żewġ naħat iżommu l-kalma u jipprovaw jilħqu l-paċi b’mezzi diplomatiċi; iħeġġeġ lill-UE, lill-Istati Uniti u lill-Korea t'Isfel biex iżommu djalogu mill-qrib maċ-Ċina sabiex jitrażżan ir-reġim ta' Pjongjang;

45.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Uniti jagħmlu sforz ikkoordinat sabiex jimpenjaw lit-tmexxija Ċiniża l-ġdida biex tindirizza b’mod iktar attiv il-kunflitti u l-kwistjonijiet tal-aġenda globali; jilqa' l-fatt li l-UE u ċ-Ċina qablu li jorganizzaw djalogu regolari dwar il-politika għad-difiża u s-sigurtà, kif ukoll li jżommu kuntatti regolari bejn ir-rappreżentanti speċjali u l-mibgħuta speċjali; ifakkar fl-importanza li jinżamm djologu miftuħ maċ-Ċina dwar il-governanza tajba u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem;

o
o   o

46.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Gvern tal-Istati Uniti u lill-Kungress tal-Istati Uniti.

(1) ĠU C 298 E, 8.12.2006, p. 226.
(2) ĠU C 117 E, 6.5.2010, p. 198.
(3) Testi adottati, P7_TA(2011)0510.
(4) Testi adottati, P7_TA(2012)0388.
(5) Testi adottati, P7_TA(2013)0227.
(6) Testi adottati, P7_TA(2012)0334.
(7) Testi adottati, P7_TA(2012)0455.
(8) Testi adottati, P7_TA(2012)0457.
(9) Testi adottati, P7_TA(2012)0235.


Rikostruzzjoni u demokratizzazzjoni ta' Mali
PDF 249kWORD 32k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rikostruzzjoni u d-demokratizzazzjoni tal-Mali (2013/2587(RSP))
P7_TA(2013)0281B7-0254/2013

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-20 ta' April 2012 dwar is-sitwazzjoni f'Mali(1) u tal-14 ta' Ġunju 2012 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tas-sigurtà fir-reġjun tas-Saħel(2),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għas-Sigurtà u l-Iżvilupp fis-Saħel, adottata f'Marzu 2011,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 2056 (2012) u 2071 (2012) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (KSNU) dwar is-sitwazzjoni fil-Mali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 2085 (2012) tal-KSNU li tawtorizza l-iskjerament ta' Missjoni Internazzjonali ta' Appoġġ għal Mali taħt tmexxija Afrikana (Afisma),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet magħmulin mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà tat-22 ta' Marzu, tas-26 ta' Marzu, tas-7 ta' April, tal-21 ta' Diċembru u tat-23 ta' Diċembru 2012, kif ukoll tal-11 ta' Jannar, tas-7 ta' Marzu u tas-7 ta’ Ġunju 2013, dwar is-sitwazzjoni fil-Mali,

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-UE dwar is-Saħel tat-23 ta' Marzu 2012 li approvaw il-Kunċett ta' Maniġġar ta' Kriżi għal missjoni ta' PSDK ċivili ta' Konsultazzjoni, Għajnuna u Taħriġ fis-Saħel,

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-UE dwar il-Mali tal-31 ta' Jannar, tat-18 ta' Frar , tat-23 ta’ April u tas-27 ta’ Mejju 2013;

–   wara li kkunsidra l-ittra tal-25 ta’ Marzu 2013 mill-awtoritajiet tranżitorji f’Mali lis-Segretarju Ġenerali tan-NU li titlob l-iskjerament ta' operazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti li tistabbilizza u tirrestawra l-awtorità u s-sovranità tal-Istat ta’ Mali fit-territorju nazzjonali tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-ittra tas-26 ta’ Marzu 2013 mill-President tal-Kummissjoni ECOWAS lis-Segretarju Ġenerali tan-NU li fiha jitlob għat-trasformazzjoni tal-Afisma f’missjoni ta’ stabbilizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti,

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni Nru 2100 (2013) tan-NU adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà fis-6952 laqgħa tiegħu fil-25 ta’ April 2013 li toħloq forza taż-żamma tal-paċi,

–  wara li kkunsidra l-pjan direzzjonali Maljan għat-tranżizzjoni li kien ġie approvat unanimament mill-Assemblea Nazzjonali tal-pajjiż nhar id-29 ta' Jannar 2013,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana dwar id-Demokrazija, l-Elezzjonijiet u l-Governanza,

–  wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet Afrikani u internazzjonali tal-jeddijiet tal-bniedem iffirmati mill-Mali,

–  wara li kkunsidra l-Mistoqsijiet bil-Miktub O-000040 – B7-0205/2013 u O-000041 – B7-0206/2013 lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, rispettivament, dwar ir-rikostruzzjoni u d-demokratizzazzjoni tal-Mali,

–   wara li kkunsidra l-konferenza tad-donaturi għall-iżvilupp “Flimkien għal Mali Ġdid’ li saret fi Brussell fil-15 ta’ Mejju 2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-effetti tal-kolp ta' stat militari fil-Mali, f'Marzu tal-2012, l-okkupazzjoni tal-parti tat-Tramuntana tal-pajjiż mill-gruppi ġiħadisti ribelli u armati, u tal-kunflitt armat sussegwenti fil-parti tat-Tramuntana tal-pajjiż, qed jinħassu ferm lilhinn mill-Mali mir-reġjun tas-Saħel, filwaqt li r-riperkussjonijiet jinħassu bnadi oħrajn ukoll fl-Afrika u fl-Ewropa;

B.  billi l-Mali jinsab fost l-ifqar għaxar pajjiżi tad-dinja u jokkupa l-182 post fost il-187 pajjiż elenkati fl-Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem tal-Programm ta' Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti għall-2013; billi wkoll qabel il-kriżi ta' bħalissa l-Mali bata minn differenzi soċjoekonomiċi bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar, kif ukoll minn istituzzjonijiet demokratiċi dgħajfin, governanza mhux f'sikkitha, korruzzjoni u kriminalità organizzata;

C.  billi l-Kaptan Amadou Haya Sanogo, li nħatar kap tal-Kumitat Militari għar-Riforma tal-Forzi Armati u s-Sigurtà, għadu figura perikoluża li żamm ħiltu li jikkawża d-danni, mhux l-anqas fid-dawl tal-funzjonijiet il-ġodda tiegħu li jagħtuh kuntatt dirett mal-militar;

D.  billi ġie approvat pjan direzzjonali mill-awtoritajiet Maljani kwantu għat-tranżizzjoni u twaqqfet Kummissjoni għad-Djalogu u r-Rikonċiljazzjoni; billi l-UE, flimkien mal-awtoritajiet tranżitorji Maljani u organizzjonijiet reġjonali u internazzjonali oħrajn, ġa bdew jaħdmu fuq l-implementazzjoni tal-pjan direzzjonali ħalli tinġieb il-paċi dejjiema;

E.  billi d-djalogu u r-rikonċiljazzjoni politiċi bejn il-gruppi etniċi – għaż-żamma tal-paċi u għall-ħolqien tal-volontà fost il-gruppi etniċi differenti tal-pajjiż li jgħixu lkoll flimkien – jirrappreżentaw sfida fir-rikostruzzjoni tal-Mali; billi s-sitwazzjoni f’Kidal, li għadu kkontrollat mit-Tuareg mill-Moviment Nazzjonali għal-Liberazzjoni ta’ Ażawad (MNLA), tista’ tassew tippreġudika dan il-proċess ta’ rikonċiljazzjoni; billi dawk il-gruppi biss li jirrispettaw il-Kostituzzjoni tal-Mali u l-integrità tat-territorju tal-pajjiż se jitħallew jieħdu sehem fil-Kummissjoni għad-Djalogu u r-Rikonċiljazzjoni;

F.  billi f'konferenza tad-donaturi f'Addis Ababa organizzata mill-Unjoni Afrikana (UA) nhar id-29 ta' Jannar 2013, sar impenn favur total ta' EUR 337.2 miljun mid-donatur għar-riżoluzzjoni tal-kriżi tal-Mali, minn liema somma l-UE tat EUR 50 miljun lill-Afisma u, skont l-Istrument għall-Istabbiltà, EUR 20 miljun għall-għoti ta' appoġġ immedjat lis-servizzi taż-żamma tal-ordni u tal-ġustizzja, lill-awtoritajiet lokali, lill-isforzi tad-djalogu u r-rikonċiljazzjoni tal-Mali u lill-ewwel fażijiet tal-proċess ta' tħejjija għall-elezzjonijiet li ġejjin;

G.  billi l-Kummissjoni ħabbret li se terġa' tibda ftit ftit tagħti l-għajnuna għall-iżvilupp, fl-ammont ta' EUR 250 miljun, b'appoġġ għal oqsma bħalma huma: ir-rikonċiljazzjoni u l-prevenzjoni tal-kunflitti; il-proċess elettorali; l-għoti ta' servizzi bażilari, inklużi s-saħħa u l-aċċess għall-ilma u s-sanità; it-tisħiħ tas-sigurtà tal-ikel; u r-rilanċ tal-ekonomija;

H.  billi ħafna organizzazzjonijiet internazzjonali u organizzazzjonijiet mhux governattivi jaħdmu fil-Mali biex jagħtu servizzi bażilari lill-komunitajiet lokali, inklużi l-assistenza alimentari, l-aċċess għall-ilma u l-kura medika;

I.   billi l-komunità internazzjonali u l-Mali qablu dwar il-fatt li l-Pjan għall-Irkupru Sostenibbli ta' Mali 2013-2014 (PRED) jikkostitwixxi bażi soda għal impenji reċiproċi; li l-implimentazzjoni tal-PRED teħtieġ monitoraġġ u valutazzjoni tal-programmi ppjanati u l-infiq; u li l-appoġġ tad-donaturi għall-PRED jiddependi fuq li l-Mali jonora l-impenji tiegħu, u b’mod partikolari l-implimentazzjoni tar-riformi meħtieġa fir-rigward tal-governanza demokratika;

J.  billi l-operazzjoni militari Franċiża 'Serval', imnedija b'support għall-armata Maljana nhar il-11 ta' Jannar 2013 bħala respons għall-offensiva mill-gruppi radikali Islamisti, irnexxielha tirbaħ lura l-ibliet u l-oqsma tan-naħa ta' fuq li kienu nqabdu mir-ribelli, u billi, skont il-Gvern Franċiż, it-tropop Franċiżi bdew jirtiraw ftit ftit mill-Mali f'April 2013;

K.  billi l-Missjoni ta' Sostenn Internazzjonali fil-Mali mmexxija mill-Afrikani u approvata min-NU (Afisma) ġa għandha 6 500 truppa fil-pajjiż; billi s-Segretarju Ġenerali tan-NU Ban Ki-moon wiegħed li se tintbagħat forza tan-NU għaż-żamma tal-paċi fil-Mali ħalli tistabbilizza l-pajjiż;

L.  billi fil-25 ta' April 2013, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU adotta, taħt il-kapitolu VII tal-Karta, ir-Riżoluzzjoni 2100 (2013) li tistabbilixxi l-Missjoni ta’ Stabilizzazzjoni Integrata tan-Nazzjonijiet Uniti f’Mali (Minusma) b’konformità mar-rakkomandazzjonijiet tas-Segretarju Ġenerali tan-NU; billi l-forza ta’ 12 600 persuna ta’ Minusma se tieħu f’idejha l-kompiti tal-Afisma fl-1 ta' Lulju 2013, filwaqt li t-truppi Franċiżi huma awtorizzati, fuq talba tas-Segretaru Ġenerali tan-NU, jintervjenu billi jappoġġaw l-elementi tal-Minusma f’każ ta’ theddida imminenti u serja;

M.  billi waqt li s-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Mali tat-Tramuntana tjiebet minn mindu intervenew il-Franċiżi, it-taqbida kontra l-gruppi Islamisti radikali xorta tissokta; billi hemm ħtieġa li jinżamm il-momentum kontra t-theddidiet terroristiċi iżolati f'xi żoni tat-Tramuntana, bħalma huma t-theddidiet reċenti għal Timbuktù u Gao, li ħtieġu forza stabbilizzanti u kapaċitajiet ta' respons b'ħeffa; billi l-estremisti armati kulma jmur qed jirrikorru aktar għal tattiċi asimmetriċi, bħalma huma l-assalti stil guerrilla, l-attakki suwiċida, il-karozzi bomba u l-użu ta' mini tal-art antipersunal; billi, għaldaqstant, iż-żamma tal-paċi u tas-sigurtà fit-terminu medju u f'dak twil fihom sfidi eċċezzjonali;

N.  billi s-sitwazzjoni f’Mali tikkostitwixxi theddida għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali u teħtieġ respons li jmur lilhinn mill-indirizzar tat-theddidiet għas-sigurtà, inkluż impenn fit-tul min-naħa tal-komunità internazzjonali u azzjoni deċiżiva ħalli jiġu ttrattati l-isfidi politiċi, ta' governanza, ta' żvilupp u umanitarji li fanndu għeruqhom fil-fond;

O.   billi matul iż-żewġ deċennji li għaddew l-elezzjonijiet f’Mali saru fuq bażi regolari, u billi qabel il-kolp ta’ stat il-pajjiż kien meqjus bħala storja ta’ suċċess għad-demokrazija fl-Afrika, minkejja l-fatt li l-ekonomija tal-pajjiż qatt ma għamlet biżżejjed progress biex tipprovdi futur aħjar għaż-żgħażagħ (li ħafna minnhom minflok kienu sfurzati jemigraw) jew biex ittejjeb l-għajxien tal-popolazzjoni inġenerali;

P.  billi r-rilanċ tal-iżvilupp ekonomiku tal-Mali jirrikjedi għajnuna mmirata li jkollha l-attenzjoni tagħha fuq il-ħtiġiet veri tal-pajjiż;

Q.   billi l-kriżi f’Mali għandha diversi aspetti u hija kumplessa, u ma tistax titqies biss bħala konflitt etniku; billi s-soluzzjonijiet b’hekk iridu jkunu komprensivi u koerenti, u jinkludu politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali bl-għan li jtejbu l-istandard tal-għajxien tal-popolazzjoni, u biex jinkiseb dan huwa importanti li jiġu mifhuma l-iżbalji tal-passat bili jiġu analizzati l-fatturi interni u esterni tan-nuqqas fl-iżvilupp ekonomiku ta’ Mali;

R.  billi l-bidla antikostituzzjonali tal-gvern hi ostaklu ewlieni għall-paċi, is-sigurtà u l-iżvilupp; billi l-Artikolu 25 tal-Karta Afrikana – dwar id-demokrazija, l-elezzjonijiet u l-governanza – tippreskrivi li l-individwi misjubin ħatja ta' reat ma jitħallewx jieħdu sehem fl-elezzjonijiet li jsiru ħalli jinġieb lura l-ordni demokratiku jew li jokkupa xi kariga ta' responsabilità fl-istituzzjonijiet politiċi tal-Istat tagħhom;

S.  billi s-sitwazzjoni tal-jeddijiet tal-bniedem fil-Mali marret ħafna għall-agħar wara li bdiet ir-ribelljoni fit-Tramuntana tal-pajjiż u wara l-kolp militari tat-22 ta' Marzu 2012;

T.  billi hemm ħtiġiet umanitarji massiċċi fil-Mali, fejn sa miljun ruħ għadhom jiddependu mill-assistenza alimentari, inklużi 174 129 rifuġjat f'pajjiżi ġirien u 300 783 ruħ spostati internament; billi hi meħtieġa strateġija integrata ta' ritorn għal meta l-kondizzjonijiet fit-Tramuntana jkunu jippermettu ritorn sikur, volontarju u dinjituż;

U.  billi 750 000 ruħ jeħtieġu assistenza alimentari immedjata u 666 000 tifel u tifla jinsabu fir-riskju ta' malnutrizzjoni, inklużi 210 000 li jinsabu fir-riskju ta' malnutrizzjoni gravi; billi l-aċċess għas-servizzi soċjali bażilari għadu limitat, l-aktar fit-Tramuntana;

V.  billi kien ġie adottat Pjan ta' Azzjoni għar-Riabilitazzjoni tal-Wirt Kulturali u għall-Ħarsien tal-Manuskritti Antiki fil-Mali waqt laqgħa ta' esperti internazzjonali organizzata mill-UNESCO fi Frar 2013;

W.  billi r-rispett lejn il-jeddijiet tal-bniedem hu ta' importanza kbira għall-Unjoni Ewropea; billi l-popolazzjoni fil-Mali tat-Tramuntana tgħix f'atmosfera ta' biża', u d-drittijiet tal-bniedem tagħhom huma sistematikament ivvjolati mill-gruppi Islamisti radikali;

X.   billi fil-15 ta’ Mejju 2013 saret konferenza ta’ livell għoli ta’ donaturi fi Brussell, “Flimkien għal Mali Ġdid’, fejn iltaqgħu delegazzjonijiet minn 108 pajjiżi, inklużi 13-il kap ta' stat u tal-gvern, għadd kbir ta' ministri tal-affarijiet barranin u rappreżentanti superjuri ta’ istituzzjonijiet reġjonali u internazzjonali, flimkien ma’ rappreżentanti ta’ awtoritajiet lokali u tas-soċjetà ċivili; billi d-donaturi impenjaw ruħhom li jagħtu EUR 3,25 biljun bħala donazzjoni lill-Mali fis-sentejn li ġejjin, u l-UE tinsab minn ta’ quddiem bil-wegħda tagħha ta’ EUR 520 miljun;

Y.   billi l-UE kollettivament se talloka EUR 1,35 biljun biex tappoġġa l-Pjan għall-Irkupru Sostenibbli ta’ Mali (PRED), li minnhom il-Kummissjoni se tikkontribwixxi EUR 523,9 miljun, inklużi EUR 12-il miljun f’għajnuna umanitarja għall-aktar ħtiġijiet urġenti;

Z.   billi s-sitwazzjoni f’Kidal għadha inċerta u qed thedded li tfixkel l-elezzjonijiet presidenzjali li jmiss, minkejja l-isforzi ta’ medjazzjoni mill-Burkina Faso;

1.  Jissottolinja l-impenn tiegħu favur is-sovranità, l-unità u l-integrità territorjali tal-Mali; jilqa' pożittivament l-intervent Franċiż b'appoġġ għal dawn il-prinċipji bħala l-ewwel pass lejn ir-rikostruzzjoni u d-demokratizzazzjoni tal-Mali; jitlob li jkun hemm involviment f'saħħtu mill-UE f'dan il-proċess;

2.  Jappoġġa proċess politiku mmexxi mill-Mali li jkun jippermetti lill-pajjiż jikseb stabilità politika fit-tul u prosperità ekonomika; jissottolinja l-importanza ta' djalogu nazzjonali inklużiv, u tal-proċess rikonċiljatorju, fl-isforz li tinstab soluzzjoni politika ġenwina u demokratika għall-kriżi rikorrenti tal-pajjiż; jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan il-kuntest, it-twaqqif fis-6 ta’ Marzu 2013 ta' Kummissjoni Nazzjonali għad-Djalogu u r-Rikonċiljazzjoni, u jfisser it-tama li din tkun malajr qed taħdem; jilqa' favorevolment il-ħatra ta' mara u ta' Twareg bħala viċi presidenti ta' din il-Kummissjoni bħala sinjal ta' impenn favur l-inklużività u l-pluralità fil-proċess politiku;

3.  Huwa tassew imħasseb dwar is-sitwazzjoni f’Kidal, fejn it-Tuareg mill-MNLA għadhom qed jirrifjutaw li jċedu l-kontroll lill-armata Maljana u għalhekk qed jostakolaw serjament il-proċess ta’ rikostruzzjoni; jistieden lill-gvern u lill-MNLA jidħlu f'taħdit preliminari dwar il-parteċipazzjoni tal-MNLA fil-Kummissjoni għad-Djalogu u r-Rikonċiljazzjoni Nazzjonali;

4.  Iħeġġeġ l-implementazzjoni malajr tal-pjan direzzjonali, ħalli tinżamm għaddejja t-tranżizzjoni sa mal-ordinament kostituzzjonali u l-istat tad-dritt ma jerġgħu jiġu stabbiliti mill-ġdid fil-pajjiż permezz tal-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet demokratiċi, ħielsa, ġusti u trasparenti fl-2013; jilqa' l-impenn min-naħa tal-awtoritajiet Maljani li jorganizzaw l-elezzjonijiet fit-28 ta’ Lulju u fil-11 ta’ Awwissu 2013, kif ukoll id-dikjarazzjonijiet mill-mexxejja tal-gvern tranżitorju li ma jersaqx għall-elezzjoni; jagħraf l-isfidi li tippreżenta l-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet, inklużi l-kompiti bħalma huma l-iżgurar tas-sigurtà fiz-zoni tat-Tramuntana, il-ħruġ ta' skedi tal-vot bijometriċi u r-reġistrazzjoni tar-rifuġjati fir-reġistri elettorali, u jitlob lill-UE u lis-sħab internazzjonali tagħha jżidu l-appoġġ tagħhom għall-proċess elettorali li daqt ġej; jilqa', f'dan is-sens, l-intenzjoni li tintbagħat missjoni ta' osservazzjoni elettorali fl-UE, bħalma talab il-gvern Maljan;

5.  Jirriafferma li l-elezzjonijiet presidenzjali u leġiżlattivi huma perċepiti bħala l-ewwel pass lejn ir-ritorn għad-demokrazija, u li l-elezzjonijiet huma element essenzjali fl-iżgurar tal-kredibilità u tal-leġittimità tal-gvernijiet futuri;

6.  Jilqa’ l-isforzi ta’ medjazzjoni mill-President ta’ Burkina Faso fin-negozjati li għaddejjin f’Ouagadougon bejn il-gvern Maljan u r-ribelli tat-Tuareg; jitlob li n-negozjati jiġu konklużi malajr, u jtenni d-determinazzjoni tiegħu li jappoġġa l-istabbiliment mill-ġdid tal-amministrazzjoni tal-Istat fit-territorju kollu ta' Mali u l-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet li jmiss, inkluż fir-Reġjun ta' Kidal u fil-kampijiet tar-rifuġjati;

7.  Jinsisti li kull soluzzjoni politika għar-rikostruzzjoni tal-Mali jeħtieġ li magħha jkollha strateġija ċara u sostenibbli ta' żvilupp ekonomiku li tindirizza l-problema tal-qgħad ħalli jitjieb l-għajxien tal-popolazzjoni, u jisħaq li l-għoti tas-servizzi bażilari bħalma huma s-saħħa, l-edukazzjoni, l-ilma u s-sanità jeħtieġ li jerġa' jinbeda billi huma essenzjali għall-istabilità tal-pajjiż; jemmen li r-riformi istituzzjonali huma neċessarji għalbiex tkun żgurata l-istabilità politika u ħalli l-komunità Maljana tkun tista' kollha kemm hi tkun imdaħħla fil-bini tal-futur tal-pajjiż; jemmen ukoll fil-ħtieġa li jissaħħu l-proċessi demokratiċi u r-responsabilità politika fil-pajjiż jekk għandhom jinkisbu riżultati aħjar ta' żvilupp;

8.  Jilqa’ l-pjan ta’ rkupru sostenibbli għall-2013-2014 li jifforma parti mill-pjan direzzjonali għat-tranżizzjoni tad-29 ta’ Jannar 2013 u jilqa’ wkoll il-Qafas Strateġiku għat-Tkabbir u t-Tnaqqis tal-Faqar 2012-2017 ta’ Diċembru 2011 (CSCRP 2012-2017);

9.  Huwa konvint li s-suċċess tal-Pjan għall-Irkupru Sostenibbli ta' Mali jeħtieġ li jitqiesu d-dimensjoni reġjonali u dik subreġjonali, b’mod partikolari permezz tal-konsolidazzjoni ta' governanza tajba u integrazzjoni ekonomika ikbar, żvilupp ta' infrastruttura ekonomika, żvilupp ta’ riżorsi umani fil-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni, kif ukoll l-istabbiliment ta’ sħubija għall-mobilizzazzjoni ta’ riżorsi u l-monitoraġġ tal-evalwazzjoni;

10.  Jistieden lill-gvern Maljan jaħdem flimkien mal-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-NGOs rilevanti ħalli jagħtu lill-poplu tal-Mali support adegwat u koordinat;

11.  Huwa tal-fehma li r-rispons għall-isfidi tal-iżvilupp tal-Mali jeħtieġ kemm finanzjament adegwat kemm koordinament imtejjeb, kemm fil-livell ta' UE kemm mad-donaturi internazzjonali l-oħrajn; jappoġġa b'saħħa approċċ magħmul apposta li jkollu attenzjoni fuq il-ħtiġiet tal-pajjiż u li jkun jirrifletti l-progress magħmul favur l-implementazzjoni tal-pjan direzzjonali u l-miġja lura tal-istat tad-dritt;

12.  Jistieden lill-UE u lis-sħab internazzjonali tagħha jgħinu lill-gvernijiet tal-Afrika tal-Punent fit-taqbida tagħhom kontra t-traffikar tad-drogi u l-proliferazzjoni tal-armi; jistieden lill-pajjiżi fir-reġjun iqiegħdu fiċ-ċentru tal-politika tagħhom tal-iżvilupp strateġija ekwilibrata u sostenibbli tal-iżvilupp, jagħtu servizzi pubbliċi bażilari lill-popolazzjoni inġenerali u joħolqu l-opportunitajiet ta' impjieg, b'mod partikolari għaż-żgħażagħ;

13.  Jistieden lill-UE, lin-NU u lill-istati individwali jagħtu appoġġ loġistiku u tekniku li jgħin lill-Maljani fit-taqbida tagħhom kontra t-traffikar tad-droga u l-proliferazzjoni tal-armi; jistieden lill-pajjiżi kollha fir-reġjun tas-Saħel jikkoordinaw il-politiki rispettivi tagħhom ta' sigurtà ħalli jifformulaw rispons f'saħħtu għat-traffikar;

14.  Jissottolinja li s-sigurtà u l-iżvilupp fis-Saħel isaħħu lil xulxin; jilqa' l-intervent inizjali ta' Franza, imsaħħaħ mill-Afisma, (u b’effett mill-1 ta’ Lulju 2013, il-Minusma), ħalli titwaqqaf id-destabilizzazzjoni ulterjuri u jiġu kkumbattuti l-forzi estremisti; jissottolinja r-rwol komplementari importanti tal-Missjoni ta' Taħriġ tal-UE (EUTM Mali) fil-għoti ta' assistenza deċiżiva fil-bini ta' kapaċità fit-tul fl-armata Maljana; ifakkar li l-istabilità fit-tul, is-sigurtà u l-integrità territorjali tal-pajjiż ma jeħtiġux biss li l-estremisti vjolenti u radikali – u t-traffikanti tal-armi, drogi u bnedmin – jintgħelbu imma li jiġu promossi alternattivi għall-attivitajiet illegali tan-nies li sfaw imfaqqrin u taż-żgħażagħ qiegħda;

15.  Jissottolinja l-ħtieġa li tinstab soluzzjoni reġjonali, li tkun tfannad għeruqha fi ftehim reġjonali sostnut minn konferenza tal-pajjiżi tas-subreġjun, b'mod partikolari l-Alġerija u l-Mawritarnja;

16.  Jistieden li jkun hemm riforma tal-forzi armati Maljani, u tas-servizzi usa' tas-sigurtà, li għandhom ikunu intensifikati taħt il-kontroll demokratiku u ċivili ħalli tkun żgurata l-istabilità u tinbena l-fiduċja fir-rwol tas-settur tas-sigurtà fil-kontribut għall-paċi u d-demokrazija dejjimin fil-pajjiż;

17.  Jistieden lill-gvern Maljan jagħti attenzjoni partikolari lill-promozzjoni tal-jeddijiet tal-bniedem fit-territorju kollu tal-Mali, u jmexxi l-prosekuzzjoni kontra dawk kollha li jkunu wettqu ksur serju tal-jeddijiet tal-bniedem, irrispettivament minn jekk ikunux parti minn gruppi Islamisti radikali jew mill-armata tal-Mali;

18.  Ifaħħar l-isforzi tal-pajjiżi Afrikani li kkontribwew għall-Afisma u jilqa’ l-ingaġġ tagħha għal Mali; jilqa’ bl-istess mod, l-adozzjoni tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti Nru 2100 (2013) li tistabbilixxi l-Missjoni ta' Stabbilizzazzjoni Integrata Multidimensjonali tan-Nazzjonijiet Uniti fil-Mali (Minusma), operazzjoni b’mandat qawwi li tistabbilizza l-pajjiż, tappoġġa l-implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali għat-tranżizzjoni, il-protezzjoni ċivili, il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll l-appoġġ għall-għajnuna umanitarja, il-preservazzjoni kulturali kif ukoll il-ġustizzja nazzjonali u internazzjonali; jesprimi t-tama tiegħu li l-Minusma dalwaqt issir totalment operattiva u li s-sitwazzjoni tas-sigurtà tkun tali li l-missjoni tibda fl-1 ta’ Lulju 2013

19.  Jilqa' t-tnedija tal-EUTM Mali nhar it-18 ta' Frar 2013 u tal-mandat tagħha li tappoġġja r-riforma tal-forzi armati Maljani taħt kontroll demokratiku ċivili; ifakkar fil-ħtieġa urġenti li jingħata appoġġ lill-gvern Maljan hu u jiżgura li jista' jżomm l-integrità territorjali tiegħu fit-terminu t-twil, li jkun jinkludi l-mezzi għalbiex ikunu indirizzati t-theddidiet asimmetriċi rappreżentati mill-gruppi Islamisti radikali u minn dawk li jittraffikaw il-bnedmin, il-beni u l-armi; huwa tal-fehma li l-UE għandha tikkunsidra li tinkludi fil-programmi ta' taħriġ tal-forzi armati Maljani moduli dwar il-prattiki tajbin, il-jeddijiet tal-bniedem u dwar it-taqbida kontra l-korruzzjoni;

20.  Jinnota li l-ħidma komplementari tal-EUCAP Sahel Niger fil-għoti ta' taħriġ għat-tisħiħ tas-settur tas-sigurtà fil-pajjiżi ġirien u fil-koordinament mal-EUTM Mali permezz ta' uffiċjali ta' kollegament f'Bamako; jistieden lill-VP/RGħ tressaq l-opzjonijiet għall-għoti ta' appoġġ bħal dan għar-riforma tas-settur usa' tas-sigurtà fil-Mali (inklużi l-pulizija, il-gwardja nazzjonali, il-ġendarmerija u s-settur tal-ġustizzja), inter alia permezz tal-valutazzjoni dwar jekk dan jistax isir billi jitwessa' l-mandat tal-EUTM Mali jew tal-EUCAP Sahel Niger, jew permezz tal-ħolqien ta' Missjoni ġdida fl-ambitu tal-PSDK dedikata lir-riforma usa' tas-settur tas-sigurtà miċ-ċivili;

21.  Jikkundanna l-ksur tal-jeddijiet tal-bniedem u jitlob li dawk ħatja jinżammu responsabbli; jilqa' d-deċiżjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) li tiftaħ inkjesta, u jitlob lill-awtoritajiet Maljani jikkooperaw mal-QKI; jilqa' l-fatt li ntbagħtu l-ewwel osservaturi tal-jeddijiet tal-bniedem f’Mali, skont id-deċiżjonijiet li ħadu l-Kunsill tal-Paċi u s-Sigurtà tal-Unjoni Afrikana u l-ECOWAS; jissottolinja li r-rikostruzzjoni politika u l-kredibilità tagħha wkoll jiddependu mit-twaqqif ta' mekkaniżmi tranżitorji ta' ġustizzja;

22.  Jistieden li jissokta l-għoti tal-assistenza umanitarja lill-popolazzjoni li jeħtiġuha, u li jkun hemm miżuri li jiżguraw ir-ritorn liberu u volontarju tar-rifuġjati; jissottolinja l-ħtieġa li tinżamm distinzjoni ċara bejn l-aġenda umanitarja u dik politika/ta' sigurtà ħalli tkun żgurata l-imparzjalità fl-azzjoni umanitarja, is-sigurtà tal-ħaddiema umanitarji u l-aċċess għas-sostenn għal dawk fil-bżonn;

23.  Jistieden lill-forzi kollha tas-sigurtà fil-Mali li jżommu s-sigurtà fil-pajjiż ħalli jippermettu li l-assistenza umanitarja tilħaq lill-popolazzjoni kollha;

24.  Itenni l-kundanna tiegħu għas-sakkeġġ u d-distruzzjoni tas-siti ta' wirt kulturali; jilqa' l-miżuri reċenti li ħadet l-UNESCO għalbiex tirriabilita l-wirt kulturali tal-Mali;

25.  Huwa ta' fehma li l-UE għandha, fid-dawl tal-kriżi Maljana, tagħmel l-aġġustamenti neċessarji għall-Istrateġija Ewropea għas-Sigurtà u l-Iżvilupp fis-Saħel; jissottolinja l-ħtieġa għal integrazzjoni aħjar bejn il-pilastri tal-iżvilupp u tas-sigurtà tal-istrateġija, u għal koordinament aħjar tal-istrumenti tagħha tal-politiki; jissottolinja l-ħtieġa tat-titjib tas-sistema ta' allerta bikrija tal-UE ħalli tkun tista' twettaq id-dimensjoni preventiva tal-istrateġija;

26.  Jilqa’ r-riżultat pożittiv u l-konklużjonijiet tal-konferenza ta' livell għoli ta’ donaturi'. Flimkien għal Mali Ġdid' organizzata mill-UE u Franza flimkien mal-Mali u li saret fi Brussell nhar il-15 ta’ Mejju 2013 b’appoġġ għall-Pjan għall-Irkupru Sostenibbli ta' Mali ; Jistieden lill-UE u lis-sħab internazzjonali tagħha biex jimplimentaw l-impenji reċiproċi tagħhom bħala parti minn segwitu effettiv u koordinat għall-konferenza; jenfasizza f’dan il-kuntest, l-importanza li tinbeda riforma globali ta’ governanza f'Mali, li tkun stabbilita politika ta’ deċentralizzazzjoni ġdida kif ukoll li jinħolqu kundizzjonijiet għal żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli f'Mali;

27.  Jissottolinja l-ħtieġa għal kooperazzjoni reġjonali isħaħ, u hu tal-fehma li l-UE għandha tuża l-influwenza politika tagħha u s-setgħa finanzjarja perswassiva li għandha ħalli tinkoraġġixxi lil sħabha fir-reġjun jarmonizzaw l-inizjattivi politiċi, diplomatiċi u militari tagħhom li ta' sikwit ikunu frammentati ħalli jindirizzaw aktar effikaċement l-isfidi b'bosta aspetti li s-Saħel ikollu jiffaċċja;

28.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Gvern u lill-Assemblea Nazzjonali tal-Mali, l-Unjoni Afrikana, lill-Ecowas, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti kif ukoll lill-Organizzazzjoni Edukattiva, Xjentifika u Kulturali tan-Nazzjonijiet Uniti.

(1) Testi adottati, P7_TA(2012)0141.
(2) Testi adottati, P7_TA(2012)0263.


Ftehim ta' sħubija u kooperazzjoni mal-Afganistan
PDF 229kWORD 25k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar in-negozjati għal ftehim ta’ kooperazzjoni bejn l-UE u l-Afganistan dwar sħubija u żvilupp (2013/2665(RSP))
P7_TA(2013)0282RC-B7-0274/2013

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rapporti u r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Afganistan, b’mod partikolari r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-16 ta’ Diċembru 2010 dwar strateġija ġdida għall-Afganistan(1), tal-15 ta’ Diċembru 2011 dwar il-kontroll baġitarju tal-għajnuna finanzjarja tal-UE lill-Afganistan(2) u tal-15 ta’ Diċembru 2011 dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afganistan u fil-Pakistan(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Afganistan, inkluża r-Riżoluzzjoni 2096 ta’ Marzu 2013,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Konferenzi Internazzjonali dwar l-Afganistan tal-2011 u l-2012, inklużi dawk li saru f’Bonn f’Diċembru 2011, f’Chicago f’Mejju 2012, f’Kabul f’Ġunju 2012 u f’Tokjo f’Lulju 2012,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni li nħarġet mid-Delegazzjoni tal-UE fl-Afganistan bi qbil mal-Kapijiet tal-Missjoni tal-UE fl-Afganistan fid-19 ta’ Novembru 2012, dwar l-eżekuzzjoni ta’ persuni li kienu ngħataw sentenza ta’ mewt,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-UE tas-27 ta' Mejju 2013 li jestendu l-missjoni ta’ pulizija tal-UE fl-Afganistan (EUPOL) sal-31 ta' Diċembru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-UE ilha sa mill-2002 tappoġġa r-rikostruzzjoni u l-iżvilupp tal-Afganistan, u għadha impenjata favur tranżizzjoni paċifika fl-Afganistan, l-iżvilupp inklużiv u sostenibbli tiegħu u l-istabbiltà u s-sigurtà tar-reġjun kollu;

B.  billi l-għoti tal-għajnuna tal-UE mill-2011 sal-2013 kien iffukat fuq setturi ewlenin tal-governanza (inkluża l-pulizija), l-agrikoltura, l-iżvilupp rurali, is-saħħa u l-ħarsien soċjali;

C.  billi l-UE u l-Afganistan dalwaqt jikkonkludu negozjati rigward ftehim ta’ kooperazzjoni bejn l-UE u l-Afganistan dwar sħubija u żvilupp (CAPD), li l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Afganistan se jqegħidha fuq livell ġdid u komprensiv, u se jagħtiha qafas legali ġdid;

D.  billi l-Parlament talab pjan ta’ azzjoni ta’ ħames snin għall-eliminazzjoni tal-kultivazzjoni tax-xaħxieħa permezz ta’ żvilupp alternattiv fl-Afganistan;

E.  billi l-UE qed tappoġġa t-taħriġ tal-forzi tal-pulizija u l-bini tal-kapaċità fl-Afganistan, u billi l-missjoni tal-EUPOL ilha mill-2007 tappoġġa forza tal-pulizija sostenibbli u effikaċi li se tgħin fl-istabbiliment ta’ sistema ta’ ġustizzja kriminali taħt sjieda Afgana;

F.  billi, skont l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra d-Droga u l-Kriminalità, l-għadd ta’ ċittadini Afgani li huma dipendenti fuq id-drogi għadu qed jiżdied, b’impatt soċjali qawwi fuq il-popolazzjoni;

G.  billi, minkejja r-rwol attiv tal-UE fis-sostenn ta’ miżuri kontra n-narkotiċi, ir-riżultati huma limitati ħafna;

H.  billi n-nuqqas ta’ koordinament bejn id-donaturi għall-Afganistan u l-Gvern Afgan qed idgħajjef l-effikaċja tal-kontribuzzjonijiet tal-UE lill-Afganistan;

I.  billi, minn meta daħal fis-seħħ it-Trattat ta’ Lisbona, il-Parlament Ewropew qed jiżvolgi rwol ewlieni fl-għoti tal-approvazzjoni meħtieġa għall-ftehimiet ta’ kooperazzjoni ġodda;

1.  Itenni l-appoġġ kontinwu tiegħu għall-ħolqien ta’ stat Afgan b’istituzzjonijiet demokratiċi aktar b’saħħithom, li jkunu kapaċi jiżguraw is-sovranità nazzjonali, l-unità statali, l-integrità territorjali u l-prosperità għall-poplu tal-Afganistan; itenni li l-futur paċifiku tal-Afganistan jiddependi fuq il-bini ta’ stat stabbli, sigur, u ekonomikament sostenibbli li jkun ħieles mit-terroriżmu u min-narkotiċi u li jkun ibbażat fuq l-istat tad-dritt, istituzzjonijiet demokratiċi msaħħa, ir-rispett tas-separazzjoni tas-setgħat u parlament b’saħħtu, u l-garanzija tad-drittijiet fundamentali; japprezza, f’dan ir-rigward, il-kontribuzzjonijiet importanti li saru mill-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE u mill-missjoni tal-EUPOL fl-Afganistan, u jilqa’ l-estensjoni ta’ din tal-aħħar;

2.  Jilqa’ l-isforzi u l-progress li saru f’dan l-aħħar deċennju; itenni, madankollu, it-tħassib tiegħu dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà u dwar il-vjolenza li għadha għaddejja fl-Afganistan, li qed jirriżultaw f’theddid għall-popolazzjoni lokali, inklużi n-nisa, it-tfal, il-forzi tas-sigurtà nazzjonali u l-persunal militari u ċivili internazzjonali;

3.  Iħeġġeġ lill-Gvern Afgan jipprepara ruħu sabiex jieħu f’idejh ir-responsabbiltà sħiħa għas-sigurtà tiegħu wara li jirtiraw il-forzi internazzjonali; jitlob li l-UE u l-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jappoġġaw il-bini tal-kapaċità militari u ċivili tal-Gvern Afgan u tal-forzi tas-sigurtà nazzjonali tiegħu sabiex jissodaw l-istabbiltà u s-sigurtà bħala bażi essenzjali għall-iżvilupp soċjoekonomiku u jevitaw li jinħoloq vojt ladarba l-pajjiż jassumi r-responsabbiltà sħiħa għas-sigurtà tiegħu stess wara l-2014; jenfasizza r-riskju li l-irtirar tal-forzi internazzjonali fl-2014 jista’ joħloq vojt ekonomiku;

4.  Jappoġġa n-negozjati rigward ftehim ta’ kooperazzjoni dwar is-sħubija u l-iżvilupp u jenfasizza li dan għandu jwassal għal approċċ aktar strateġiku kif ukoll għas-sostenn tal-awtoritajiet tal-Afganistan waqt u wara l-irtirar tal-forzi internazzjonali;

5.  Jenfasizza l-importanza ta’ dan il-ftehim il-ġdid li jinkludi approċċ komprensiv u sostenibbli biex jindirizza l-isfidi ta’ sigurtà, ekonomija, governanza u żvilupp fl-Afganistan, li huma interkonnessi;

6.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Afganistan biex jikkommutaw is-sentenzi kollha tal-mewt u jerġgħu jintroduċu moratorju fuq l-eżekuzzjonijiet bl-għan li l-piena tal-mewt tiġi abolita b’mod permanenti;

7.  Jiddispjaċih minħabba n-nuqqas ta' momentum politiku għall-konklużjoni tan-negozjati tas-CAPD; jitlob, għalhekk, li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Gvern tal-Afganistan jikkonkluduhom malajr;

8.  Jistieden lill-UE, fil-qafas tal-ftehim il-ġdid, biex tkompli bl-isforzi tagħha ħalli tappoġġa l-valuri demokratiċi, l-istat tad-dritt, sistema ta’ governanza affidabbli (inkluża l-ġlieda kontra l-korruzzjoni), ġudikatura indipendenti, id-drittijiet tal-bniedem u l-ħolqien ta’ soċjetà ċivili ġenwina;

9.  Jiddispjaċih li minkejja l-obbligu tas-SEAE li jinforma l-Parlament f’kull stadju tan-negozjati, il-Parlament ma ġiex infurmat kif kien xieraq; ifakkr fil-prerogattivi ġodda tiegħu fl-affarijiet barranin kif stipulati fit-Trattat ta’ Lisbona, u jitlob il-kooperazzjoni sħiħa tas-SEAE u l-Kunsill fi kwistjoni daqstant importanti;

10.  Jirrimarka dwar il-ħtieġa għal aktar żvilupp soċjoekonomiku u diversifikazzjoni ekonomika; jenfasizza, f’dan ir-rigward, il-potenzjal li tingħata spinta lit-tkabbir billi jiġu sfruttati r-riżorsi tal-enerġija u billi ssir enfasi aktar qawwija fuq l-industrija estrattiva; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa li l-industrija estrattiva topera b’mod trasparenti u li jiġu applikati l-istandards stabbiliti mill-Inizjattiva Internazzjonali dwar it-Trasparenza Estrattiva;

11.  Jinnota li, minkejja li sar xi progress fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet fundamentali matul dan l-aħħar deċennju, in-nisa fl-Afganistan għadhom l-aktar parti vulnerabbli tas-soċjetà u għadhom qed ikunu soġġetti għal theddid, intimidazzjoni u vjolenza u qed isofru minħabba liġijiet diskriminatorji; jenfasizza l-ħtieġa – minn perspettiva kemm legali, kif ukoll prattika – li n-nisa jiġu integrati bis-sħiħ fis-soċjetà u li tiġi żgurata l-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom, u li n-nisa jiksbu setgħa ta’ azzjoni reali; jikkundanna bil-qawwa l-fatt li ħafna nisa huma vittmi ta' theddid u vjolenza kontinwi u li fl-aħħar ftit snin nisa prominenti fil-ħajja pubblika Afgana nqatlu jew saru attentati fuq ħajjithom, filwaqt li dawk responsabbli għadhom ma tressqux quddiem il-qrati;

12.  Jenfasizza l-ħtieġa li jibqa' jkun hemm appoġġ għall-iżvilupp tal-infrastruttura f'ħafna setturi, inklużi skejjel, sptarijiet, it-trasport, il-grilji tal-enerġija, l-agrikoltura u l-emanċipazzjoni tan-nisa fl-Afganistan, b'konformità mal-għajnuna għall-iżvilupp mill-UE anki qabel l-intervent tal-2001;

13.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-inizjattiva tal-UE kontra n-narkotiċi s’issa ma kisbitx riżultati sodisfaċenti; jirrimarka li l-produzzjoni u t-traffikar tad-drogi jsostnu lil gruppi “ribelli” u jkebbsu l-korruzzjoni f’diversi livelli; jenfasizza li l-fokus prinċipali ta' azzjoni kontra n-narkotiċi għandu jkun fuq l-appoġġ għal alternattivi ta' dħul għall-bdiewa; jenfasizza, f’dan ir-rigward, il-ħtieġa għal strateġija usa’ b’rabta mal-iżvilupp rurali sostenibbli u l-ġestjoni tal-ilma;

14.  Ifakkar li aktar minn 90% tal-eroina fl-Ewropa toriġina fl-Afganistan u li l-ispiża li toħloq għas-saħħa pubblika fil-pajjiżi Ewropej tilħaq biljuni ta’ dollari; jinnota, madankollu, li l-produzzjoni tax-xaħxieħa hi kwistjoni soċjali, ekonomika u ta’ sigurtà kruċjali; jiddispjaċih dwar il-fatt li fl-2011, il-produzzjoni tax-xaħxieħa żdiedet b’61 % meta mqabbla mal-2010, u kienet tammonta għal 9 % tal-PDG tal-Afganistan għall-2011;

15.  Jinnota li bejn l-2009 u l-2011 l-Istati Uniti u l-komunità internazzjonali nefqu USD 1,1 biljun fuq miżuri kontra n-narkotiċi, mingħajr ma ħallew impatt sinifikanti fuq il-produzzjoni u t-traffikar; ifakkar li f’diversi okkażjonijiet il-Parlament talab l-istabbiliment ta' pjan ta’ ħames snin għall-eradikazzjoni tax-xaħxieħa bi skadenzi u b’parametri ta’ referenza speċifiċi, li għandu jiġi implimentat permezz ta' uffiċċju apposta bil-baġit u bil-persunal tiegħu u abbażi ta' kooperazzjoni bejn l-UE, l-Istati Uniti u l-Federazzjoni Russa, anke minħabba li din tal-aħħar hi l-vittma ewlenija tal-eroina Afgana u l-ikbar suq tax-xaħxieħa fid-dinja;

16.  Ifakkar li bejn l-2002 u tmiem l-2011 l-UE impenjat total ta’ madwar EUR 2,5 biljun f’għajnuna għall-Afganistan, fosthom EUR 493 miljun f’assistenza umanitarja; jiddispjaċih li minkejja l-għotjiet kbar ta’ għajnuna esterna, l-impatt kien limitat; jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex tħejji rapport speċjali dwar l-effikaċja tal-għajnuna tal-UE għall-Afganistan f’dan l-aħħar deċennju, simili għar-rapport dwar il-missjoni EULEX fil-Kosovo;

17.  Jesprimi l-akbar tħassib possibbli minħabba l-ineffiċjenza tal-appoġġ finanzjarju internazzjonali u tal-istrutturi governattivi Afgani, u dwar in-nuqqas ta' trasparenza u l-mekkaniżmi limitati għar-responsabilità tad-donaturi;

18.  Jiddeplora l-fatt li proporzjon sinifikanti ta’ għajnuna fi flus, Ewropea u internazzjonali tintilef tul il-katina tad-distribuzzjoni, u jiġbed l-attenzjoni fuq l-erba’ modi ewlenin ta’ kif dan iseħħ: ħela, spejjeż intermedjarji u ta’ sigurtà eċċessivi, kontijiet għoljin ħafna u korruzzjoni;

19.  Itenni li huwa kruċjali li l-assistenza tal-UE tiġi kkoordinata abbażi ta’ approċċ konġunt li jinvolvi l-Istati Membri u atturi internazzjonali fi strateġija komuni; jilqa’ l-kunsens strateġiku bejn il-Gvern tal-Afganistan u l-komunità internazzjonali dwar sħubija mġedda u dejjiema għad-deċennju li jmiss, kif imsemmi fil-konklużjonijiet tal-Konferenza ta’ Tokjo dwar l-Afganistan u fil-Qafas ta’ Tokjo dwar ir-Responsabbiltà Reċiproka;

20.  Jenfasizza l-importanza ta’ approċċ komprensiv u inklużiv, taħt tmexxija u sjieda Afgana, għar-rikonċiljazzjoni fl-Afganistan għal dawk kollha li jiċħdu l-vjolenza, jirrispettaw il-kostituzzjoni – inklużi d-dispożizzjonijiet tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari dawk relatati mad-drittijiet tan-nisa – u li lesti jissieħbu fil-bini ta' Afganistan paċifiku; jenfasizza li l-progress tal-paċi għandu jinvolvi l-oppożizzjoni politika, is-soċjetà ċivili inġenerali u n-nisa b’mod partikolari, u jkun inklużiv kemm jista’ jkun; jitlob li r-rwol tal-Kunsill Għoli għall-Paċi f’dan il-qasam jissaħħaħ u jiffoka aktar mill-qrib fuq il-proċess tal-paċi reali;

21.  Ifakkar fl-impenji li saru mill-Gvern tal-Afganistan fil-Konferenzi Internazzjonali dwar l-Afganistan f’Kabul u Tokju li jsaħħaħ u jtejjeb il-proċess elettorali tal-Afganistan, inkluż permezz ta’ riforma elettorali fit-tul, sabiex jiżgura li l-elezzjonijiet tal-ġejjieni jikkonformaw ma’ standards internazzjonali; jilqa’ t-tħabbir tad-data għall-elezzjonijiet tal-kunsill presidenzjali u provinċjali tal-2014, flimkien mat-tħejjijiet tal-Afganistan għal dawk l-elezzjonijiet; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi mmobilizzata l-parteċipazzjoni, li tista’ tiddependi fuq is-sitwazzjoni tas-sigurtà, speċjalment fil-provinċji tan-Nofsinhar u tal-Lvant; ifakkar lill-awtoritajiet tal-Afganistan dwar il-ħtieġa li osservaturi nazzjonali u internazzjonali jissorveljaw ir-reġistru elettorali u l-organizzazzjoni u l-monitoraġġ tal-proċess tal-votazzjoni fl-elezzjonijiet li jmiss; jitlob li l-UE tipprovdi appoġġ, fuq talba tal-awtoritajiet Afgani, għall-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet li jmiss;

22.  Jenfasizza l-ħtieġa għal kooperazzjoni reġjonali li għandha l-objettiv li tippromwovi l-istabbiltà u s-sigurtà fir-reġjun aktar wiesa'; jenfasizza l-ħtieġa għal kooperazzjoni msaħħa mar-Russja, il-Pakistan, il-pajjiżi tal-Asja Ċentrali, l-Indja u l-Iran bħala parti minn qafas reġjonali, sabiex jiġu indirizzati l-isfidi li jippreżentaw il-kwistjonijiet tas-sigurtà, it-traffikar transkonfinali tal-persuni u tal-merkanzija, u l-ġlieda kontra l-produzzjoni u t-traffikar illegali tad-drogi;

23.  Jitlob li s-SEAE jtejjeb il-kooperazzjoni tiegħu mal-Parlament b'rabta mal-għajnuna tal-UE lill-Afganistan, inkluż il-progress tan-negozjati; jistenna informazzjoni kompluta dwar it-termini tan-negozjoti u rappurtar regolari ladarba l-ftehim jiġi adottat;

24.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Afganistan, lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.

(1) ĠU C 169 E, 15.6.2012, p. 108.
(2) Testi adottati, P7_TA(2011)0578.
(3) Testi adottati, P7_TA(2011)0591.


L-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju
PDF 554kWORD 46k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju - definizzjoni tal-qafas wara l-2015 (2012/2289(INI))
P7_TA(2013)0283A7-0165/2013

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti tat-8 ta' Settembru 2000,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni bit-titolu “Keeping the promise: United to achieve the Millennium Development Goals”, adottata mill-Assemblea Ġenerali waqt il-Laqgħa Plenarja ta' Livell Għoli tal-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju fil-65 sessjoni tagħha fl-2010,

–  wara li kkunsidra r-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa organizzata f'Pekin f'Settembru 1995, id-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni adottati f'Pekin u d-dokumenti sussegwenti li rriżultaw adottati fis-Sessjonijiet Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti Pekin +5, Pekin +10 u Pekin +15 dwar aktar azzjonijiet u inizjattivi għall-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni u tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin , adottati fid-9 ta' Ġunju 2000, fil-11 ta' Marzu 2005 u fit-2 ta' Marzu 2010 rispettivament, fejn l-Istati Membri impenjaw ruħhom li jieħdu azzjoni għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fi tnax-il qasam differenti,

–  wara li kkunsidra l-Programm ta' Azzjoni ta' Istanbul għall-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati għad-Deċennju 2011-2020,

–  wara li kkunsidra l-implimentazzjoni tal-Programm ta' Azzjoni tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD) li ttieħdet deċiżjoni dwarha fil-Kajr fl-1994, fejn ġie rikonoxxut li s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi huma fundamentali biex jinkiseb l-iżvilupp sostenibbli,

–  wara li kkunsidra l-Programm ta' Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti (UNDP) bit-titolu “Beyond the Midpoint: Achieving the Millennium Development Goals”, li ġie ppubblikat f'Jannar 2010,

–  wara li kkunsidra r-Rapport dwar l-Iżvilupp tal-Bniedem 2010, tal-UNDP, bit-titolu “The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development”,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tan-NU: “L-Ugwaljanza bejn is-Sessi: Tabella tal-Progress 2012”, li jevalwa t-titjib fir-rigward tal-aspetti relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi tat-tmien MDGs,

–  wara li kkunsidra r-Rapport dwar l-Iżvilupp tal-Bniedem tal-Programm ta' Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti (UNDP) 2011,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni finali adottata fil-Konferenza tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (Rio+20) li saret f'Rio de Janeiro, il-Brażil, mill-20 sat-22 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa (CEDAW) adottata fl-1979 mill-Assemblea Ġenerali tan-NU, li tiddefinixxi dak li jikkostitwixxi diskriminazzjoni kontra n-nisa u tistabbilixxi aġenda għal azzjoni nazzjonali biex tali diskriminazzjoni tintemm,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-qafas ġuridiku tad-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-ħidma tas-System Task Team tan-NU dwar l-Aġenda għall-Iżvilupp tan-NU wara l-2015, immexxi b'mod konġunt mid-Dipartiment għall-Affarijiet Eknomiċi u Soċjali tan-NU (UN DESA) u l-UNDP, bl-appoġġ tal-aġenziji kollha tan-NU u b'konsultazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti,

–  wara li kkunsidra r-Rapport ta' Ġunju 2012 tan-NU lis-Segretarju Ġenerali tan-NU bit-titolu “Realizing the future we want for all”,

–  wara li kkunsidra l-ħidma tal-Grupp ta' Livell Għoli ta' Persuni Eminenti tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar l-Aġenda għall-Iżvilupp wara l-2015 u l-eżitu tal-konferenza Rio+20,

–  wara li kkunsidra l-Kunsens ta' Monterrey adottat fil-Konferenza Internazzjonali dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp li saret f'Monterrey, fil-Messiku, bejn it-18 u t-22 ta' Marzu 2002,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni u l-pjan ta' azzjoni adottati fil-Forum ta' Livell Għoli dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna għall-Iżvilupp li saret f'Busan f'Diċembru 2011,

–  wara li kkunsidra id-Dikjarazzjoni ta' Pariġi dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna u l-Aġenda ta' Accra għall-Azzjoni,

–  wara li kkunsidra l-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp(1) u l-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar il-Komplementarjetà u t-Tqassim tax-Xogħol fil-Politika dwar l-Iżvilupp(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jafferma mill-ġdid li l-UE għandha tiżgura l-konsistenza bejn il-politiki u l-attivitajiet tagħha, b'kont meħud tal-objettivi kollha tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 208 TFUE, li jistabblixxi li “l-Unjoni għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-objettivi ta' koperazzjoni għall-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-politika li x'aktarx tolqot lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw”,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-12 ta' April 2005 bit-titolu “Il-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp” (COM(2005)0134), u l-konklużjonijiet tal-Kunsill bit-titolu “Il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp”, it-3166 laqgħa tal-Kunsill “Affarijiet Barranin” tal-14 ta' Mejju 2012,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bit-titolu, “Qafas ta' politika tal-UE biex jgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jindirizzaw l-isfidi fil-qasam tas-sigurtà tal-ikel” (COM(2010)0127),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-31 ta' Marzu 2010, bit-titolu “Għajnuna Umanitarja tal-Ikel” (COM(2010)0126),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2012 bit-titolu “L-approċċ tal-UE għar-reżiljenza: Nitgħallmu mill-kriżijiet tas-sigurtà tal-ikel”, (COM(2012)0586),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-12 ta' Marzu 2013 bit-titolu, “Intejbu n-Nutrizzjoni Materna u dik tat-Tfal fl-Assistenza Esterna Qafas Politiku tal-UE” (COM(2013)0141),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Ewropew dwar l-Iżvilupp tad-19 ta' Settembru 2008 bit-titolu “L-Għanijiet ta' Żvilupp għall-Millennju - il-punt f'nofs triq: Fejn ninsabu u fejn sejrin?”,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-27 ta' Frar 2013 dwar 'Ħajja diċenti għal kulħadd: Neqirdu l-faqar u nagħtu lid-dinja futur sostenibbli' (COM(2013)0092),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument ta' Sħubija għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, (COM(2011)0843, SEC(2011)1475, SEC(2011)1476),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-7 ta' Diċembru 2011 għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (COM(2011)0840),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2011 bit-titolu “Baġit għall-Ewropa 2020” (COM(2011)0500) u d-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni tal-istess data bit-titolu “Baġit għall-Ewropa 2020: is-sistema ta' finanzjament attwali, sfidi li qed niffaċċjaw, riżultati tal-konsultazzjoni tal-partijiet interessati u d-diversi għażliet dwar l-elementi orizzontali u settorjali ewlenin” (SEC(2011)0868),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2011 bit-titolu “Ewropa Globali: Approċċ Ġdid għall-iffinanzjar tal-azzjoni esterna tal-UE” (COM(2011)0865),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-7 ta' Diċembru 2011 bit-titolu “Preparazzjoni tal-qafas finanzjarju multiannwali dwar il-finanzjament tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji ekstra-Ewropej għall-perjodu mill-2014 sal-2020 (il-11-il Fond-Ewropew għall-Iżvilupp)” (COM(2011)0837),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Appoġġ tal-UE għal Bidla Sostenibbli f'Soċjetajiet fi Tranżizzjoni, it-3218-il laqgħa tal-Kunsill għall-Affarijiet Barranin tal-31 ta' Jannar 2013,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill bit-titolu “Inżidu l-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla”, it-3166 laqgħa tal-Kunsill “Affarijiet Barranin” tal-14 ta' Mejju 2012,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-12 ta' Settembru 2012 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu “L-għeruq ta' demokrazija u żvilupp sostenibbli: il-kooperazzjoni tal-Ewropa mas-Soċjetà Ċivili fir-relazzjonijiet esterni” (COM(2012)0492),

–  wara li kkunsidra l-konsultazzjonijiet pubbliċi tal-Kummissjoni dwar it-tħejjija ta' pożizzjoni tal-UE “Lejn Qafas għall-Iżvilupp għal wara l-2015”(3), li saru mill-15 ta' Ġunju 2012 sal-15 ta' Settembru 2012 u kienu miftuħa għall-partijiet interessati, l-individwi, l-organizzazzjonijiet (governattivi/mhux governattivi, parlamentari, akkademiċi, tas-settur privat, eċċ.) u l-pajjiżi kollha,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-21 ta' April 2010 bit-titolu “Pjan ta' Azzjoni tal-UE fuq tnax-il punt b'sostenn għall-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju” (COM(2010)0159),

  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju 2010 dwar “Il-progress li sar sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju: reviżjoni ta' nofs it-terminu bi preparazzjoni għal-laqgħa ta' livell għoli tan-NU f'Settembru 2010”(4),

  wara li kkunsidra l-istudju ta' Jannar 2013 bit-titolu “l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju u lil hinn mill-2015 – impenn tal-UE b'saħħtu”,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0165/2013),

A.  billi l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju (MDGs) wasslu għal sensibilizzazzjoni dwar il-fatt li t-tmiem tal-faqar globali huwa sfida urġenti u prijorità għal azzjoni globali permezz tas-sett limitat ta' objettivi konkreti u marbuta biż-żmien; billi, sentejn 'il bogħod mid-data fil-mira tal-2015 għall-MDGs, sar progress sinifikanti: l-objettiv tat-tnaqqis tal-faqar estrem bin-nofs intlaħqet, kif ukoll dak li jitnaqqas bin-nofs il-proporzjon ta' persuni nieqsa minn aċċess li wieħed jista' jiddependi fuqu għal sorsi mtejba tal-ilma għax-xorb, u l-kundizzjonijiet ta' aktar minn 200 miljun persuna li jgħixu fil-bassifondi tjiebu, ir-rata ta' iskrizzjoni ta' tfal bniet fl-iskola primarja issa laħqet dik tas-subien u jista' jidher progress li qed jaċċelera fit-tnaqqis fir-rata ta' mortalità tat-tfal u dik materna; billi, madankollu, l-MDGs attwali ma jindirizzawx b'mod adegwat il-kawżi primarji tal-faqar bħall-inugwaljanzi fi ħdan u fost il-pajjiżi, l-esklużjoni soċjali, il-bijodiversità u l-governanza;

B.  billi l-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp, iffirmat mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew, huwa acquis comunautaire; dan ifakkar l-importanza u l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan id-dokument, li jħaddan il-Pjan Direzzjonali Ewropew għall-Iżvilupp, kif ukoll l-acquis u l-linji gwida li joriġinaw minnu;

C.  billi l-MDGs għenu fid-definizzjoni tal-faqar bħala privazzjoni multidimensjonali fil-ħajja tan-nies, li tkopri l-edukazzjoni, is-saħħa, l-ambjent, l-ikel, l-impjiegi, l-akkomodazzjoni u l-ugwaljanza bejn is-sessi;

D.  billi għad hemm sfidi globali u mistennija jiżdiedu – faqar, ġuħ, nutrizzjoni ħażina, nuqqas ta' aċċess għal sanità adegwata u sikura u nuqqas ta' iġjene, livelli insuffiċjenti ta' edukazzjoni primarja u sekondarja ta' kwalità, rata ta' qgħad għolja – b'mod partikolari l-qgħad fost iż-żgħażagħ, nuqqas ta' protezzjoni soċjali u rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inugwaljanzi, inkluża l-inugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll id-degrad ambjentali u t-tibdil fil-klima - li jħeġġu l-bżonn li jinstabu modi ta' żvilupp ġodda li jistgħu jwasslu għal żvilupp inklużiv u sostenibbli għal kulħadd;

E.  billi kważi biljun persuna fid-dinja mhumiex mitmugħa biżżejjed u aktar minn 200 miljun huma mingħajr impjieg; billi 28 % tal-popolazzjoni globali biss hija koperta minn sistemi komprensivi tal-protezzjoni soċjali, u dan jirrifletti livelli għoljin ta' impjieg informali u billi huwa stmat li 1.4 biljun persuna m'għandhomx aċċess għal servizzi tal-enerġija suffiċjenti, li jostakola l-kapaċità tagħhom li jegħlbu l-faqar;

F.  billi l-problema tan-nutrizzjoni ħażina fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw toqtol madwar 2.6 miljun tifel u tifla fis-sena u minħabba l-effetti tat-tibdil fil-klima, in-numru ta' dawk li mhumiex mitmugħa biżżejjed mistenni li jiżdied;

G.  billi huwa stmat li 140 miljun tifla se jkunu tfal diġà miżżewġa sal-2020 jekk ir-rati attwali ta' żwieġ f'età bikrija jibqgħu l-istess;

H.  billi tliet kwarti tal-persuni foqra fid-dinja jgħixu f'pajjiżi b'introjtu medju u, skont l-Indikaturi tal-Iżvilupp Dinji tal-2008 tal-Bank Dinji, l-inugwaljanzi fl-introjtu u l-ġid fi ħdan il-pajjiżi żdiedu sa mill-bidu tas-snin tmenin, inkluż fil-pajjiżi b'introjtu għoli; billi n-nuqqas ta' sigurtà fl-introjtu u fl-impjiegi żdiedet ukoll minħabba xejriet tal-globalizzazzjoni bbażati fuq l-esternalizzazzjoni u protezzjoni tax-xogħol aktar dgħajfa;

I.  billi huwa mbassar li fl-2015 aktar minn 600 miljun persuna se jkunu għadhom jużaw sorsi tal-ilma mhux imtejba li jkollhom riskju għas-saħħa u li biljun persuna, li minnhom 70 % se jkunu nisa, se jkunu qed jgħixu b'inqas minn USD 1.25 kuljum, speċjalment f'għadd ta' pajjiżi Afrikani, iżda wkoll f'pajjiżi b'ekonomiji emerġenti, u, jekk ix-xejriet preżenti jibqgħu l-istess, l-objettiv tal-MDG li jitnaqqas bin-nofs il-proporzjon ta' persuni li qed jgħixu mingħajr servizzi sanitarji bażiċi mhix se tintlaħaq sal-2049; billi attwalment kważi 200 miljun persuna huma mingħajr impjieg, madwar 74 miljun minnhom huma fl-età ta' bejn il-15 u l-24 sena u 20 % biss tal-popolazzjoni dinjija għandha kopertura tas-sigurtà soċjali adegwata, filwaqt li aktar minn nofs m'għandha l-ebda tip ta' kopertura; billi jekk l-2015 tiġi ddikjarata bħala s-Sena Ewropea għall-Iżvilupp, dan se jgħin biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku fl-Ewropa dwar l-importanza tal-MDGs il-ġodda;

J.  billi l-kriżi globali tal-ikel, tal-enerġija u dik finanzjarja tal-2007-2010, flimkien mat-tnaqqis ekonomiku u t-tibdil fil-klima, enfasizzaw il-fraġilità tas-sistemi globali tal-provvista tal-ikel u esponew fallimenti tas-swieq finanzjarji u tal-prodotti bażiċi tal-mekkaniżmi ta' governanza globali;

K.  billi t-tħassib dwar is-sostenibbiltà, inkluża l-ħtieġa urġenti li jitnaqqsu l-emissjonijiet globali ta' gass b'effett ta' serra u li jinkisbu ġestjoni u governanza aktar ekwi u sostenibbli tar-riżorsi naturali, jirrappreżenta l-isfida ewlenija għal aġenda ta' trasformazzjoni;

L.  billi d-Dikjarazzjoni dwar id-Dritt għall-Iżvilupp tal-1986 tafferma l-iżvilupp bħala dritt fundamentali tal-bniedem; billi d-Dikjarazzjoni timpenja ruħha lejn approċċ “ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem”, ikkaratterizzat mill-kisba tad-drittijiet tal-bniedem kollha (ekonomiċi, soċjali, kulturali, ċivili u politiċi), u billi d-Dikjarazzjoni timpenja ruħha wkoll li ssaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali;

M.  billi l-kisba tal-MDGs qabel id-data ta' skadenza se tiddependi ħafna fuq l-ilħuq tas-Sħubija Globali għall-Iżvilupp, u billi l-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom iżommu mal-impenji tagħhom u m'għandhomx jippermettu l-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali twaqqaf il-progress li sar;

N.  billi l-Artikolu 208 TFUE jistabbilixxi li t-tnaqqis, u fuq perjodu ta' żmien twil, il-qerda tal-faqar, huwa l-objettiv primarju tal-politika għall-iżvilupp tal-UE;

O.  billi 50 sena ta' politika għall-iżvilupp immexxija mid-donaturi ħolqot dipendenza eċċessiva(5);

P.  billi n-NU qed jaħdmu mill-qrib mal-partijiet interessati kollha, b'mod inklużiv, sabiex jinbena l-momentum iġġenerat mill-MDGs u biex titkompla aġenda għall-iżvilupp ambizzjuża wara l-2015, li għandha tkun ibbażata fuq għajnuna ta' kwalità aħjar, koordinament imtejjeb u rispett għall-prinċipji tal-koerenza politika;

Q.  billi l-impenn tal-UE li tiżgura l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp (PCD), skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew fl-2005, ġie mtenni fil-konklużjonijiet tagħha tal-14 ta' Mejju 2012(6);

R.  billi l-UE, bħala l-akbar donatur tad-dinja, hija determinata li tikseb l-MDGs fil-ħin u hija impenjata sew fin-negozjati dwar l-aġenda għall-iżvilupp wara l-2015;

S.  billi l-Parlament Ewropew jagħti rilevanza partikolari lil dan il-proċess u jqis li l-UE għandha taħdem bħala xprun għall-qafas għal wara l-2015;

T.  billi għadd sinifikanti ta' stati fraġli jew milquta minn konflitti ma laħqu l-ebda mira tal-MDGs(7);

U.  billi n-nuqqas ta' paċi, sigurtà, demokrazija, rispett għad-drittijiet tal-bniedem u stabbiltà politika, flimkien mal-korruzzjoni u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, jipprevjenu lill-pajjiżi foqra milli jilħqu l-potenzjal ta' żvilupp tagħhom;

V.  billi 75 % tal-persuni foqra tad-dinja jgħixu f'pajjiżi b'introtju medju (MICs), minkejja t-tkabbir ekonomiku tagħhom u billi s-sitwazzjoni speċifika tal-MICs għalhekk m'għandhiex tiġi injorata meta jiġu riveduti l-MDGs, filwaqt li jittieħed kont tal-prinċipju ta' differenzazzjoni kif miftiehem fl-aġenda għall-iżvilupp il-ġdida;

I.Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju u sfidi ġodda

1.  Jafferma li l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju definiti fis-sena 2000 jidhru fost il-ħafna suċċessi fil-pajjiżi b'introjtu medju u pajjiżi li qed jiżviluppaw u li dawn ir-riżultati għandhom jiġu analizzati tajjeb għall-qafas futur sabiex jinkisbu aktar riżultati globali u sostenibbli;

2.  Jenfasizza li x-xenarju globali nbidel b'mod drammatiku matul dan l-aħħar deċennju, bħan-natura tal-faqar, hekk kif differenzi u inugwaljanza dejjem akbar bejn u fi ħdan il-pajjiżi qed isiru kwistjoni prinċipali fil-kuntest tal-qerda tal-faqar;

3.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li għalkemm xi pajjiżi li qed jiżviluppaw saru donaturi, dawn għadhom qed jiffaċċjaw livelli ta' inugwaljanza li qed ikomplu jiżdiedu, u li jistgħu jitqabblu ma' dawk ta' pajjiżi oħra li qed jiżviluppaw; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li, fost affarijiet oħrajn, it-tibdil fil-klima, in-nuqqas ta' sigurtà tal-ikel, il-migrazzjoni, il-qgħad, it-tibdil demografiku, il-korruzzjoni, ir-restrizzjonijiet fir-riżorsi, it-tkabbir mhux sostenibbli, il-kriżijiet finanzjarji u ekonomiċi u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem iwasslu għal sfidi kumplessi u interrelatati;

4.  Ifakkar li d-degrad ambjentali jipperikola l-ilħuq tal-MDGs, inkluż l-objettiv li jinqered il-faqar estrem u l-ġuħ; b'mod partikolari, ifakkar li l-inugwaljanzi u l-ġlied persistenti fuq riżorsi skarsi huma fost il-katalizzaturi ewlenin tal-konflitti, il-ġuħ, in-nuqqas ta' sigurtà u l-vjolenza, li min-naħa tagħhom huma fatturi ewlenin li jżommu lura l-iżvilupp tal-bniedem u l-isforzi sabiex jinkiseb żvilupp sostenibbli; jitlob l-adozzjoni ta' approċċ aktar olistiku li jirrifletti l-eżitu u s-segwitu tal-Konferenza Rio+20 dwar l-Iżvilupp Sostenibbli;

5.  Jenfasizza l-ħtieġa għal koerenza bejn il-politiki kummerċjali tal-UE u l-politiki tagħha dwar l-iżvilupp, b'mod partikolari fir-rigward tar-reġjuni ultraperiferiċi;

6.  Iħeġġeġ lill-UE tmexxi b'vuċi waħda u b'saħħitha waqt id-diskussjonijiet dwar il-qafas għal wara l-2015 u sa ma jsir is-Samit tan-NU, u tadotta pożizzjoni komuni, effikaċi u ambizzjuża dwar il-prinċipji u l-għanijiet li għandhom ikunu parti mill-qafas ta' żvilupp ġdid għal wara l-2015; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li, fl-istess ħin, għandu jkun hemm qafas uniku, komprensiv u integrat, b'punti ta' riferiment ċari, li jinkorpora l-kwistjonijiet ewlenin dwar l-iżvilupp u s-sostenibilità, u li dan il-qafas għandu jkollu natura universali u globali, u jippromwovi l-prosperità, id-drittijiet tal-bniedem u l-benessri għal kulħadd, u dan ifisser l-involviment dirett u attiv tal-pajjiżi kollha fil-ħolqien u l-implimentazzjoni tiegħu, u li tingħata attenzjoni lir-rwol u r-responsabbiltà ta' pajjiżi aktar sinjuri – lil hinn mill-finanzjament – fis-suċċess tiegħu;

7.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li s-sħubija globali għall-iżvilupp għandha tiġi orjentata mill-ġdid biex tqis il-kuntest mibdul u għandha tkun marbuta mill-qrib mad-dimensjonijiet il-ġodda tal-aġenda għal wara l-2015; jenfasizza li sħubija globali għall-iżvilupp imfassla u msaħħa mill-ġdid se tkun fundamentali għall-implimentazzjoni tal-aġenda għal wara l-2015 u biex tiżgura mekkaniżmi ta' responsabbiltà effikaċi fil-livelli kollha;

8.  Iqis li dan l-approċċ unifikat jirrikjedi koordinament adegwat bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha qabel jiġi ppreżentat fis-Samit tal-Ħarifa ta' New York, kif ukoll viżibilità għolja matul il-proċess ta' negozjati taħt it-tmexxija tal-Kummissarju Ewropew għall-Iżvilupp; jistieden lill-UE, li hija l-akbar donatur fid-dinja, tiżvolġi r-rwol tagħha bis-sħiħ bħala l-attur ewlieni fl-aġenda għal wara l-2015;

9.  Jitlob li l-għanijiet tal-qafas ta' żvilupp għal wara l-2015 jinkludu l-MDGs kif ukoll l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli (SDGs) u jippromwovu l-prosperità u l-benessri għal kulħadd, inklużi gruppi żvantaġġati, bħal nisa, tfal, anzjani u persuni b'diżabbiltajiet; jenfasizza li għandu jkun hemm flessibbiltà ġenwina skont il-kapaċitajiet biex jiġu stabbiliti objettivi nazzjonali bl-involviment dirett u attiv ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw u sħab fl-iżvilupp, speċjalment is-soċjetà ċivili; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li pajjiżi sinjuri għandhom jimpenjaw ruħhom ħafna, kemm b'rabta mal-iżvilupp tagħhom stess, kif ukoll b'rabta mal-politiki tagħhom li jaffettwaw lil pajjiżi oħrajn;

10.  Jenfasizza li n-nuqqas ta' progress fuq dawk l-MDGs li jirrigwardaw il-pożizzjoni tan-nisa hu kkawżat mhux biss minn ostakoli finanzjarji jew tekniċi, iżda partikolarment minn nuqqas ta' rieda politika;

II.Qerda tal-faqar

11.  Iħeġġeġ b'urġenza sabiex il-qerda tal-faqar, li huwa l-objettiv primarju tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE, u l-kisba tal-iżvilupp soċjali u ambjentali sostenibbli fi ħdan il-limiti tal-pjaneta għandhom ikunu l-prijoritajiet globali imperattivi għall-aġenda għall-iżvilupp għal wara l-2015;

12.  Jenfasizza li l-inugwaljanza tostakola l-iżvilupp ekonomiku u l-isforzi għat-tnaqqis tal-faqar; b'mod partikolari jfakkar li livelli għoljin ta' inugwaljanza jagħmluha diffiċli li jitfasslu sistemi tal-assistenza soċjali b'bażi wiesgħa ridistributtivi u sostenibbli mil-lat fiskali, li huma bbażati fuq prinċipji tas-solidarjetà soċjali, filwaqt li livelli għoljin ta' inugwaljanza jistgħu jgħollu l-livelli ta' kriminalità jew jikkawżaw konflitti vjolenti, speċjalment f'soċjetajiet multietniċi; jemmen li l-kawżi strutturali tal-faqar jeħtieġ li jiġu indirizzati sabiex issir bidla reali fis-soċjetà;

13.  Jirrikonoxxi l-modi kif l-iżvilupp u l-qerda tal-faqar huma marbuta mal-isfidi tal-paċi u s-sigurtà, l-ambjent, id-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi, id-demokrazija u l-governanza tajba; għalhekk, jitlob approċċ imġedded għall-qerda tal-faqar li jkun jikkunsidra l-importanza tal-iżvilupp u t-tkabbir ekonomiċi u inklużivi, it-tqassim mill-ġdid tal-ġid permezz ta' mezzi baġitarji, ix-xogħol deċenti, it-taħriġ professjonali effiċjenti, is-sostenibbiltà ambjentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-governanza tajba;

14.  Jitlob sabiex ''l-aġenda għal wara l-MDG' tkun ibbażata fuq id-Dikjarazzjoni dwar id-Dritt għall-Iżvilupp tal-1986, li mhux biss tikkonferma l-iżvilupp bħala dritt tal-bniedem fundamentali, iżda tirreferi wkoll għall-iżvilupp bħala proċess;

15.  Jitlob biex l-integrazzjoni tas-sessi tiġi inkorporata f'approċċ orjentat lejn it-tkabbir sabiex jintemm il-faqar u li l-ugwaljanza bejn is-sessi tiġi inkluża fil-programmi, il-politiki u l-istrateġiji kollha tal-UE u fil-qafas għal wara l-2015;

16.  Jenfasizza li s-sens ta' inklużjoni huwa kunċett dinamiku li jmur lil hinn minn strateġija “li tiffavorixxi l-foqra”, u jimplika enfasi usa' sabiex jiġu inklużi popolazzjonijiet vulnerabbli f'għajxien prekarju, li jirrikjedi li l-istrateġija għall-iżvilupp tkun ibbażata fuq il-qafas makroekonomiku; iqis li d-definizzjoni tal-indikaturi kwalitattivi se tkun essenzjali għall-monitoraġġ kemm tal-grad safejn il-progress għall-iżvilupp huwa inklużiv u sostenibbli, u ta' kemm il-ħtiġijiet ta' dawk il-gruppi l-aktar fil-bżonn u vulnerabbli qed jiġu indirizzati;

17.  Jitlob, f'dan ir-rigward, definizzjoni usa' tal-faqar minn dik ibbażata fuq il-prodott domestiku gross (PDG) biss; jenfasizza li l-medji globali u nazzjonali jeskludu numru kbir ta' foqra fid-dinja;

Saħħa, nutrizzjoni, edukazzjoni u protezzjoni soċjali

18.  Jirrikonoxxi li l-indirizzar tan-nutrizzjoni ħażina tat-tfal u tal-ommijiet teħtieġ strateġiji għall-iżvilupp fuq perjodu twil, li jiffukaw fuq setturi li jinfluwenzaw in-nutrizzjoni ħażina, bħas-saħħa, l-edukazzjoni, l-ilma u s-sanità, u l-agrikoltura;

19.  Ifakkar li l-multidimensjonalità tal-benessri tal-bniedem jeħtieġ li tiġi rikonoxxuta bis-sħiħ; ifakkar f'dan ir-rigward, li s-saħħa, in-nutrizzjoni, il-protezzjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-edukazzjoni huma katalizzaturi ewlenin għall-qerda tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku inklużiv;

20.  Jenfasizza l-importanza li jitnaqqsu d-differenzi bejn is-sessi, l-ewwel nett fil-qasam edukattiv, bil-ħsieb li tiżdied il-kwalità medja ta' kapital uman, u t-tieni nett fis-saħħa, biex isir progress aħjar fit-titjib tas-saħħa materna u fit-tnaqqis tar-rati ta' mortalità fost it-tfal;

21.  Jitlob lill-UE tiddefendi bil-qawwa d-dritt għall-ogħla standard ta' saħħa possibbli, inklużi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi u l-integrazzjoni tal-HIV/AIDS, fost l-oħrajn permezz tal-għoti ta' ppjanar tal-familja volontarju, l-abort sikur u l-kontraċettivi;

22.  Jenfasizza li l-qafas tal-MDG għal wara l-2015 jinkludi għan speċifiku dwar l-eliminazzjoni tal-forom kollha ta' vjolenza kontra n-nisa;

23.  Jenfasizza li l-aċċess għal kopertura tas-saħħa universali (UHC) – li jinkludi kemm trattament u kemm approċċ preventiv –, l-aċċess universali għal ikel sustanzjuż adegwat, u edukazzjoni ta' kwalità għolja għal kulħadd u fil-livelli kollha li jippermettu l-impjieg għandhom jiġu kkunsidrati bħala l-għanijiet ewlenin tal-aġenda għal wara l-2015;

24.  Jinsisti li l-qafas għal wara l-2015 għl-kura tas-saħħa ta' kwalità b'enfasi fuq il-promozzjoni tas-saħħa, il-prevenzjoni u interventi ta' kura inklużi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi u HIV/AIDS bħala elementi ewlenin, u t-tieni nett, passi prattiċi sabiex jiġu stabbiliti sistemi ta' kura tas-saħħa bażika li jiżguraw il-prevenzjoni, it-trattament, il-kura u l-appoġġ għall-persuni kollha, inklużi l-aktar gruppi emarġinati u żvantaġġati bħal minoranzi, priġunieri, migranti u persuni mhux dokumentati, dawk li joffru servizzi sesswali u persuni li jieħdu d-drogi;

25.  Jitlob li tittieħed azzjoni globali aċċelerata biex titnaqqas il-mortalità materna, tat-trabi u tat-tfal, u jtenni l-importanza ewlenija ta' aċċess universali għall-kura tas-saħħa riproduttiva;

26.  Jitlob li jkompli jingħata appoġġ għar-riċerka dwar programmi aktar effikaċi u sostenibbli ta' prevenzjoni u trattament, inkluża r-riċerka u l-iżvilupp fir-rigward ta' forom effikaċi ta' interventi mediċi, fosthom vaċċini, mediċini u dijanjostika;

27.  Jinnota li n-nisa għandhom rwol kruċjali fil-qasam tan-nutrizzjoni u tas-sigurtà tal-ikel, billi huma responsabbli għal 80 % tal-agrikoltura fl-Afrika, minkejja li sa issa kważi qatt ma jkunu jistgħu ikunu s-sidien tal-artijiet li jikkultivaw; jenfasizza li l-eliminazzjoni tal-ġuħ konsegwentement tiddependi fuq l-għajnuna biex il-bdiewa żgħar jingħataw lok jipproduċu biżżejjed ikel għalihom u għall-familji tagħhom; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-parti l-kbira tal-bdiewa żgħar huma nisa; jitlob għal approċċ sensittiv għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi li jkun integrat fl-elementi kollha tal-programmazzjoni għas-sigurtà tal-ikel; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi evitata u trattata n-nutrizzjoni ħażina b'interventi msejsa fuq il-provi, li jagħtu prijorità lin-nisa tqal u lit-tfal żgħar;

28.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu mfassla u implimentati programmi tas-saħħa għat-tisħiħ tas-sistemi tas-saħħa, filwaqt li jitqies il-fatt li l-kriżi ekonomika dinjija xekklet il-progress fir-rigward tal-HIV/AIDs, it-tuberkolożi, il-malarja u mard tropikali li ma jingħatax attenzjoni;

29.  Jisħaq fuq l-importanza tal-għan ta' saħħa materna mtejba fir-rigward tat-tnaqqis tar-rata ta' mortalità materna u l-kisba ta' aċċess universali għas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva u għall-ippjanar tal-familja; jisħaq fuq l-importanza tal-edukazzjoni u tas-sensibilizzazzjoni fil-qasam tas-saħħa sesswali u riproduttiva bħala parti integrali mill-aġenda tas-saħħa tal-mara;

30.  Jistqarr li jeħtieġ tingħata attenzjoni partikolari lill-edukazzjoni għaż-żewġ sessi dwar kwistjonijiet tal-ġeneru sa mill-bidu tal-edukazzjoni tagħhom l-iskola, bil-għan li l-imġiba u l-istereotipi soċjali jinbidlu gradwalment u li l-ugwaljanza bejn is-sessi ssir prinċipju bażiku tas-soċjetà fil-pajjiżi kollha tad-dinja;

31.  Iħeġġeġ l-għoti ta' għajnuna umanitarja tal-UE li tikkontribwixxi għall-ilħuq tal-MDGs, u li din għandha tkun effettivament indipendenti mir-restrizzjonijiet fuq l-għajnuna umanitarja imposti mill-Istati Uniti jew donaturi oħra, b'mod partikolari billi jkun żgurat aċċess għall-abort għal nisa u bniet vittmi ta' stupru f'konflitti armati;

32.  Jirrikonoxxi li opportunitajiet ta' xogħol deċenti jippermettu lil unitajiet domestiċi foqra joħorġu mill-faqar u huma mezzi ewlenin għall-individwi u l-familji sabiex jiksbu stima tagħhom infushom, sens ta' appartenenza f'komunità u mod kif jagħtu kontribut produttiv; jitlob biex impjieg sħiħ u produttiv u xogħol deċenti jkunu għan ċentrali tal-aġenda għall-iżvilupp għal wara l-2015 u jitlob li dan l-għan jiġi appoġġat permezz tal-implimentazzjoni ta' bażijiet ta' protezzjoni soċjali nazzjonali mfassla tajjeb għat-tnaqqis tal-faqar u r-reżiljenza;

33.  Jinsisti li l-informazzjoni dwar is-saħħa u l-edukazzjoni huma elementi ewlenin biex ikun hemm saħħa pubblika aħjar;

34.  Jinsisti b'urġenza li għandha tingħata wkoll attenzjoni speċjali lill-ġlieda kontra mard li ma jitteħidx bħall-kanċer;

35.  Jitlob biex il-qafas tal-MDG għal wara l-2015 iġib 'il quddiem l-għoti ta' setgħa lin-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi billi jnaqqas id-differenzi fil-livelli kollha tal-edukazzjoni b'objettivi speċifiċi inklużi l-aċċess universali għal edukazzjoni ta' kwalità u t-tkomplija tagħha (fil-livell primarju, sekondarju u ogħla) u taħriġ vokazzjonali f'ambjent ta' politika għall-ħolqien tal-impjiegi għaż-żgħażagħ, l-eliminazzjoni tal-illitteriżmu fost in-nisa, aċċess għal edukazzjoni sesswali komprensiva fl-iskola u lil hinn minnha;

III.Governanza tajba

36.  Jenfasizza li l-qafas ta' żvilupp sostenibbli għal wara l-2015 jeħtieġ ir-rispett għall-prinċipju ta' governanza demokratika u tad-drittijiet tal-bniedem, istituzzjonijiet u msieħba effikaċi, trasparenti u responsabbli fil-livelli kollha u soċjetà ċivili li tkun ingħatat is-setgħa u li tkun involuta sistematikament fil-proċess demokratiku; jinsisti li l-qafas għandu jkun immexxi mill-kunċetti ewlenin tad-demokrazija parteċipattiva u ċ-ċittadinanza effikaċi permezz tal-eżerċizzju sħiħ u akbar tad-drittijiet ċiviċi u politiċi;

37.  Jistieden lill-UE tikkondividi l-esperjenza u l-għarfien espert tagħha mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw billi tipprovdi aċċess għal għarfien f'oqsma rilevanti bħall-iżvilupp sostenibbli, speċjalment billi tisfrutta l-esperjenza ta' tranżizzjoni tal-Istati Membri tal-UE;

38.  Iqis li n-negozjati u d-dibattitu li għaddejjin għandhom ikunu strutturati b'mod li jiżgura li fil-qafas ta' żvilupp il-ġdid jiġi rifless u mfittex impenn ċar lejn il-governanza demokratika;

39.  Jenfasizza li t-tibdil fil-klima, il-kriżi reċenti fil-prezzijiet tal-ikel u l-kriżi finanzjarja globali jistgħu kollha jkunu marbuta man-nuqqas ta' governanza globali adegwata; jenfasizza għaldaqstant, li l-governanza globali għandha tkun l-ingredjent fundamentali tal-Aġenda għall-Iżvilupp għal wara l-2015;

40.  Jiddeplora n-nuqqas ta' koerenza bejn l-istituzzjonijiet ta' governanza globali, b'mod partikolari fir-rigward tal-arkitetturi multilaterali għall-kummerċ, il-finanzi u dawk ambjentali; iqis li, filwaqt li n-nuqqasijiet ta' governanza globali wasslu sabiex il-pajjiżi jfittxu soluzzjonijiet reġjonali bħala mod kif iwieġbu għall-ħtiġijiet tal-iżvilupp speċifiċi għar-reġjun, tali arranġamenti jeħtieġu koordinament sabiex jiġu evitati l-frammentazzjoni fil-politiki u n-nuqqas ta' koerenza ma' reġimi multilaterali u standards internazzjonali; b'mod usa', iqis li hija meħtieġa azzjoni fil-livell globali biex tgħin l-isforzi nazzjonali;

41.  Jinnota li, għalkemm il-format tal-qafas tal-MDG ippermetta l-istabbiliment ta' għanijiet konkreti u marbuta biż-żmien u miri li jistgħu jiġu mmonitorjati minn indikaturi statistikament robusti, teżisti nuqqas ta' sjieda ta' dawn l-għanijiet; f'dan il-kuntest iwissi kontra approċċ wieħed tajjeb għal kulħadd u jemmen li l-għanijiet u l-objettivi globali għandhom ikunu mfassla apposta u adattati għall-kuntesti nazzjonali u reġjonali u l-kundizzjonijiet inizjali;

42.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-awtoritajiet fil-livelli kollha jaqdu rwol kruċjali f'aġenda għall-iżvilupp sostenibbli billi jipparteċipaw f'dibattiti politiċi, jibdlu l-impenji f'leġiżlazzjoni, iżommu lill-gvernijiet responsabbli għall-politiki soċjali, ambjentali u ġudizzjarji tagħhom, u jibnu fuq il-prinċipju ta' sjieda;

43.  Iħeġġeġ b'urġenza lill-komunità internazzjonali tagħti attenzjoni speċjali lill-ħolqien ta' ambjent li jippermetti u parteċipattiv li fih l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (OSĊ), is-settur privat, il-fondazzjonijiet filantropiċi u sħab indipendenti fl-iżvilupp oħra, kif ukoll il-parlamenti nazzjonali u l-awtoritajiet fil-livell lokali, nazzjonali u reġjonali jkunu jistgħu jassumu r-responsabbiltajiet tagħhom għat-tfassil tal-politiki u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tagħhom, u b'hekk jaqdu rwol xieraq fil-qafas għal wara l-2015

44.  Jinsisti wkoll li ż-żgħażagħ, speċjalment il-bniet u t-tfajliet, għandhom jingħataw il-possibbiltà li jkollhom rwol ewlieni fil-qafas għal wara l-2015, filwaqt li jfakkar li l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-governanza jista' jkollha benefiċċji kbar, inklużi t-trawwim tal-istrutturi u l-proċessi demokratiċi għat-teħid tad-deċiżjonijiet u t-titjib fil-benessri taż-żgħażagħ u l-komunitajiet tagħhom;

Approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem

45.  Jitlob sabiex il-prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem isostnu l-qafas għal wara l-2015, li għandu jindirizza, b'mod partikolari, kwistjonijiet ta' inugwaljanza, prattiki tradizzjonali li jagħmlu l-ħsara, diskriminazzjoni, vjolenza bbażata fuq il-ġeneru, il-parteċipazzjoni u l-għoti ta' setgħa lil persuni emarġinati u żvantaġġati fis-soċjetà, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari lid-drittijiet taż-żgħażagħ, in-nisa, il-migranti, il-persuni li għandhom l-HIV, il-persuni li jġarrbu diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta, il-persuni LGBT u persuni b'diżabilitajiet;

46.  Jitlob, f'dan ir-rigward, għal għan uniku biex jindirizza l-inugwaljanzi persistenti li qed jiffaċċjaw in-nisa u l-bniet, li jrawwem ir-rieda politika, ir-riżorsi u s-sjieda meħtieġa biex tinħoloq azzjoni sostenibbli u effikaċi;

47.  Jenfasizza li l-Aġenda għall-Iżvilupp tan-NU għal wara l-2015 trid twieġeb għal approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem, li jħaddan drittijiet soċjali u ekonomiċi, filwaqt li jinkludi wkoll drittijiet ċivili u politiċi relatati mal-paċi u s-sigurtà, kif ukoll id-dritt għall-iżvilupp;

48.  Jirrakkomanda l-ħolqien ta' għan ta' ugwaljanza ġenerali;

49.  Iħeġġeġ lill-UE tappoġġa l-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-bini tar-rieda politika tagħhom u fiż-żieda tal-isforzi biex itejbu l-livell ta' implimentazzjoni tal-istrumenti ġuridiċi għad-drittijiet tal-bniedem biex jipprojbixxu d-diskriminazzjoni jew kull ostakolu u dispożizzjoni punittiva legali, tal-politika jew regolatorja bbażati fuq l-età, il-ġeneru, ir-razza, l-etnija, il-kasta, il-kultura, ir-reliġjon, it-twemmin, l-istat ċivili, id-diżabilità, l-istatus tal-HIV, l-oriġini nazzjonali, l-istatus ta' migrazzjoni, il-ħiliet fil-lingwi, l-orjentament sesswali, l-identità tal-ġeneru jew fatturi jew status oħrajn; iħeġġeġ ukoll lill-UE tappoġġa l-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-introduzzjoni ta' bażijiet ta' protezzjoni soċjali adegwati;

50.  Iħeġġeġ lill-pajjiżi kollha jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) tan-NU biex tkun promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi;

Paċi, sigurtà u żvilupp

51.  Jinsisti li l-konflitt armat u s-sitwazzjonijiet ta' wara konflitt huma xi wħud mill-ostakoli ewlenin għall-iżvilupp u t-tnaqqis tal-faqar u jheddu d-demokrazija; jinsisti wkoll li l-paċi u s-sigurtà, l-iżvilupp u d-drittijiet tal-bniedem huma interkonnessi u jinfurzaw lil xulxin; b'hekk iħeġġeġ lill-Unjoni tagħmel użu mill-istrumenti kollha rilevanti bħad-Dikjarazzjoni Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem jew dawk provduti fil-qafas tal-Ftehim ta' Cotonou sabiex isaħħu l-prevenzjoni tal-konflitti;

52.  Jitlob, f'dan ir-rigward, għall-prijoritizzazzjoni tal-bini tal-kapaċità fi stati milquta minn konflitti u dawk fraġli; huwa tal-fehma li s-sħubijiet internazzjonali effikaċi, l-iskambju tal-għarfien u metodi għall-iżvilupp tal-kapaċità bbażati fuq l-esperjenza ta' tranżizzjoni tal-Istati Membri tal-UE, li jibnu fuq il-mudell tal-Ftehim Ġdid għal Impenn fi Stati Fraġli li tnieda matul ir-Raba' Forum ta' Livell Għoli dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna f'Busan, huma meħtieġa għall-istabbilizzazzjoni u l-iżvilupp ta' dawn l-Istati;

53.  Jistieden lill-UE tkompli tinvolvi ruħha ħafna fi stati fraġli, billi tirreaġixxi b'mod integrat b'rabta mal-politiki ta' żvilupp, tipprovdi għajnuna umanitarja u tikkontribwixxi għat-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri, il-prevenzjoni tal-konflitti u l-bini tal-istat;

54.  Iqis li l-qafas għal wara l-2015 għandu jirrifletti l-għanijiet ta' konsolidament tal-paċi u bini tal-istat (PBSB) miftiehma f'Busan;

55.  Jinsisti li l-prevenzjoni tal-vjolenza u d-diskriminazzjoni, speċjalment il-vjolenza sesswali kontra l-bniet u n-nisa, għandhom jiġu indirizzati fil-qafas għal wara l-2015 u li għandhom jiġu stabbiliti jew imsaħħa s-sistemi ta' protezzjoni komprensivi aċċessibbli għal kulħadd;

IV.Sostenibbiltà

56.  Jistieden lill-UE tikkontribwixxi, b'mod inklużiv u trasparenti, għat-tisħiħ tal-koerenza bejn l-SDGs fl-oqsma soċjali u ambjentali u l-għanijiet ta' żvilupp għal wara l-2015;

57.  Jenfasizza li r-riżultat finali għandu jkun “aġenda ta' żvilupp waħda”, li tevita d-duplikazzjoni tal-isforzi u r-riżorsi; jisħaq fuq il-fatt li, minħabba li l-kwistjonijiet ambjentali u ta' żvilupp normalment jiġu indirizzati separatament fil-livell globali, l-UE għandha tfittex modi ġodda biex tegħleb din id-diviżjoni u tibni rabtiet bejn dawk l-oqsma li huma interkonnessi mill-qrib, inkluż minn perspettiva istituzzjonali;

58.  Jenfasizza li s-sostenibbiltà hija sfida globali, fejn in-nuqqas tagħha x'aktarx li jhedded id-dimensjonijiet kollha tal-iżvilupp tal-bniedem; b'mod partikolari, jirrikonoxxi r-rabtiet inseparabbli bejn l-ikel, l-aċċess sostenibbli u sikur għall-enerġija, l-ilma, l-użu sostenibbli tal-art, l-użu effiċjenti tar-riżorsi naturali, il-protezzjoni tal-ekosistemi tal-baħar u ta' ekosistemi oħrajn u l-bijodiversità, id-deforestazzjoni u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, l-adattament għad-diżastri u t-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri, il-produzzjoni u l-konsum sostenibbli, l-inklużjoni soċjali u x-xogħol deċenti fil-qafas ta' kontra l-faqar;

59.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-aċċess universali għall-ilma għax-xorb u s-sanità, bħala servizz soċjali bażiku u orizzontali sabiex jinkisbu l-għanijiet kollha, u servizzi tal-enerġija moderni, affidabbli, bi prezzijiet raġonevoli, favur il-klima u sostenibbli għal kulħadd jikkostitwixxu katalizzatur ewlieni tal-qerda tal-faqar u t-tkabbir inklużiv;

60.  Jenfasizza li s-sigurtà tal-enerġija teħtieġ implimentazzjoni ta' strateġiji bbażati fuq id-diversifikazzjoni ta' sorsi, inklużi l-enerġija solari, il-protezzjoni tal-ekosistemi u r-riżorsi naturali, it-tnaqqis tar-riskji ta' diżastru, il-ġestjoni integrata tar-riżorsi tal-ilma, u t-titjib tas-swieq, l-infrastruttura u miżuri regolatorji.

61.  Jitlob ukoll azzjoni konkreta fil-promozzjoni u l-iżvilupp ta' ekosistemi tal-baħar b'saħħithom, sajd u akkwakultura sostenibbli, li jista' jkollhom rwol importanti fis-sigurtà tal-ikel u n-nutrizzjoni u fl-agrikoltura sostenibbli;

62.  Jenfasizza kemm hu importanti li l-prinċipju ta' differenzazzjoni mħaddan fl-aġenda għall-iżvilupp il-ġdida jiġi implimentat kif xieraq; iħeġġeġ lil pajjiżi b'ekonomiji emerġenti jassumu r-responsabbiltà tagħhom fir-ridistribuzzjoni tad-dħul bejn iċ-ċittadini tagħhom permezz tal-baġit tal-istat sabiex jeliminaw l-ispariġġ tal-faqar;

V.Noqorbu lejn pożizzjoni tal-UE dwar il-qafas għall-iżvilupp għal wara l-2015
Il-finanzjament tal-MDGs għal wara l-2015

63.  Ifakkar dwar l-impenn li sar biex jiġi allokat 0.7 % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) lill-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA) sal-2015; jinsisti li dan il-livell għandu jinżamm f'qafas futur u jistieden lill-Istati Membri kollha jintroduċu dan permezz ta' leġiżlazzjoni vinkolanti u jadottaw kalendarji tal-baġit pluriennali sabiex jilħqu dan il-objettiv;

64.  Jenfasizza l-importanza li jkun hemm baġit tal-UE li kapaċi jindirizza l-isfidi li qed tiffaċċja, speċjalment fi żminijiet ta' kriżi u partikolarment f'termini ta' finanzjament għall-iżvilupp; f'dan ir-rigward u sabiex il-baġit tal-UE ma jibqax soġġett għall-kwistjoni unika tal-livell ta' approprjazzjonijiet ta' pagament, jitlob għall-ħolqien ta' riżorsi proprji, bħal taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji, li parti minnhom għandhom jiddaħħlu fl-Intestatura IV tal-baġit tal-UE;

65.  Jinsisti biex il-finanzjament għall-ġlieda kontra l-effetti tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalihom tiegħu jkunu tassew addizzjonali għall-impenji eżistenti; jistieden għalhekk lill-UE tipproponi li jkunu disponibbli sorsi ta' finanzjament oħrajn minbarra l-ODA għall-finanzjament għall-klima, filwaqt li d-diskussjonijiet għal wara l-2015 jitħallew jikkjarifikaw ir-rwoli tal-ODA u tal-finanzjament għall-adattament fil-qerda sostenibbli tal-faqar;

66.  Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ id-diskussjonijiet mal-partijiet interessati kollha dwar il-mekkaniżmi ta' finanzjament sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet finanzjarji f'xenarju ta' żvilupp wara l-2015;

67.  Ifakkar li, matul il-Forum ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp tan-NU tal-2012, il-ħtieġa għal aktar koordinament aktar milli kompetizzjoni bejn il-mekkaniżmi differenti tal-għajnuna u d-donaturi kienet enfasizzata b'mod ċar. jistieden lill-UE tippromwovi aġenda għall-effikaċja tal-għajnuna peress li l-UE u l-Istati Membri għandhom responsabbiltà konġunta li jnaqqsu l-frammentazzjoni tal-għajnuna;

Mekkaniżmi finanzjarji innovattivi

68.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli taħdem flimkien ma' donaturi oħrajn fil-livell globali fuq l-iżvilupp ulterjuri ta' mekkaniżmi ta' finanzjament innovattivi għall-iżvilupp, peress li flimkien ma' sħubijiet ġodda, dawk se jaqdu rwol kruċjali f'ambjent ta' żvilupp ġdid, u se jikkomplementaw sorsi u kompromessi oħrajn dwar il-finanzjament għall-iżvilupp sostenibbli; ifakkar lill-Istati Membri tal-UE li qablu li jistabbilixxu taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji biex jiddedikaw parti minn dawk il-fondi għall-iżvilupp sostenibbli u għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

69.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-UE għandha tippromwovi approċċ integrat u komplementari għall-finanzjament, inkluż permezz ta' sħubijiet pubbliċi-privati;

70.  Jistieden lill-UE tħeġġeġ l-akkwist pubbliku soċjali, etiku u favur l-ambjent fil-livell internazzjonali bħala għodda għall-implimentazzjoni tal-qafas għal wara l-2015;

71.  Jistieden lill-UE tevalwa kif xieraq il-mekkaniżmu ta' kombinament ta' self u għotjiet – b'mod partikolari f'termini tal-iżvilupp u l-addizzjonalità finanzjarja, it-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont, is-sjieda lokali u r-riskju ta' dejn – qabel ma tkompli tiżviluppa l-kombinament ta' self u għotjiet biex tagħti spinta lir-riżorsi finanzjarji għall-iżvilupp u biex tippromwovi l-mikrokreditu; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika linji gwida u kriterji preċiżi li jkunu bbażati fuq strateġiji armonizzati għat-tnaqqis tal-faqar u li jkollhom impatt ta' żvilupp sostenibbli ċar meta jiġu implimentati dawn l-arranġamenti l-ġodda;

It-tisħiħ tad-dħul nazzjonali permezz ta' tassazzjoni effikaċi u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni

72.  Itenni t-talba tiegħu li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus, ir-rifuġji fiskali, il-flussi illegali tal-kapital u l-istrutturi tat-taxxa li huma ta' ħsara ssir l-aktar prijorità importanti tal-aġenda tal-UE fl-istituzzjonijiet internazzjonali ta' finanzjament u żvilupp sabiex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu jistgħu jżidu d-dħul nazzjonali tagħhom;

73.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti għal aktar mobilizzazzjoni ta' riżorsi interni u għalhekk jistieden lill-UE u lill-komunità internazzjonali jżidu l-appoġġ tagħhom għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw f'dak li għandu x'jaqsam mal-istabbiliment ta' politika fiskali effikaċi u bażi tat-taxxa sostenibbli, kif ukoll fit-tisħiħ tal-kapaċità, tal-ħiliet u l-kwalifiki tal-amministrazzjonijiet tagħhom bl-għan li jiġu indirizzati flussi finanzjarji illegali, l-evitar tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi, u li jitjieb il-ġbir tat-taxxi;

74.  Ifakkar li l-kwalità tar-rapportar finanzjarju hija kruċjali biex l-evażjoni tat-taxxa tiġi miġġielda b'mod effikaċi; għalhekk, jenfasizza l-importanza ta' trasparenza sħiħa fir-rapportar korporattiv ta' profitti u taxxi mħallsa, speċjalment minn – iżda mhux biss – kumpaniji involuti fl-isfruttament ta' riżorsi naturali; jitlob għalhekk lill-Kummissjoni tippromwovi l-inklużjoni ta' rekwiżit fl-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju tal-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà li l-korporazzjonijiet multinazzjonali kollha jirrappurtaw l-introjtu tagħhom u t-taxxa li ħallsu abbażi ta' kull pajjiż individwalment; ifakkar li dan ir-rekwiżit huwa konsistenti mal-ħtieġa li tittejjeb ir-responsabbiltà soċjali korporattiva tal-impriżi multinazzjonali;

Mekkaniżmi ta' monitoraġġ u indikaturi

75.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li nersqu lejn taħlita adegwata ta' kejl kwantitattiv u kwalitattiv għall-iżvilupp;

76.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li huwa meħtieġ sett ġdid ta' indikaturi minbarra l-PDG sabiex jinkisbu l-prosperità u l-iżvilupp u jingħelbu sfidi soċjali u ambjentali ġodda, u għalhekk dawn għandhom jinkludu indikaturi bħall-indiċi tal-iżvilupp tal-bniedem, il-proporzjon tal-faqar, l-indiċi tal-ispariġġ tal-faqar u l-koeffiċjent Gini;

77.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li indikaturi ċari u li jistgħu jitkejlu, inklużi l-prodotti u r-riżultati, huma kruċjali għall-monitoraġġ u r-rapportar dwar il-progress miksub fir-rigward ta' oqsma bħall-qerda tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku u soċjali, u għandhom jinkludu l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-impjieg, il-protezzjoni soċjali (eż. l-aċċess għall-kura tas-saħħa u l-pensjonijiet, il-protezzjoni kontra r-riskji tal-qgħad, u l-protezzjoni kontra t-tiċħid tal-għajxien speċjali tan-nisa, it-tfal u l-anzjani), id-diżabbiltà, il-migrazzjoni u l-istatus ta' minoranza;

78.  Jistieden lill-UE tiżviluppa xenarji bażi, indikaturi u objettivi rilevanti għall-kejl tal-impatt tal-PCD;

Settur privat

79.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu implimentati il-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; f'dan il-kuntest, jistieden lill-pajjiżi kollha jistabbilixxu qafas regolatorju tan-negozju ġenwin, il-promozzjoni ta' impjieg sħiħ u produttiv u xogħol deċenti, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-istandards tal-ILO, it-trasparenza u standards soċjali u ambjentali;

80.  Iqis l-għan prinċipali tal-appoġġ lis-settur privat għandu jkun li joħroġ lill-persuni f'pajjiżi li qed jiżviluppaw mill-faqar u li jgħin fit-tisħiħ tas-settur privat fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, peress li n-nuqqas ta' dan jirriżulta fi żvilupp u tkabbir mhux ibbilanċjat;

81.  Iħeġġeġ lill-kumpaniji bbażati fl-UE b'faċilitajiet tal-produzzjoni f'pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom tar-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet tal-bniedem, l-istandards soċjali u ambjentali, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-istandards fundamentali tax-xogħol, il-ftehimiet internazzjonali u l-ħlas ta' taxxi b'mod trasparenti;

82.  Jiġbed l-attenzjoni lejn l-importanza tal-protezzjoni tal-proprjetà privata sabiex isir titjib f'ambjent ta' investiment u fl-istat tad-dritt;

83.  Jenfasizza li, għalkemm is-settur privat jaqdi rwol kruċjali fl-ekonomija, hija r-responsabbiltà ewlenija tal-Istat li jipprovdi servizzi bażiċi ta' kwalità liċ-ċittadini tiegħu, u li b'hekk jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-faqar;

84.  Jenfasizza li dawk involuti fis-settur pubbliku u dak privat iridu jsibu modi ġodda biex jikkombinaw l-interessi, il-kapaċitajiet u l-isforzi tagħhom sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-aġenda għal wara l-2015;

85.  Jenfasizza li t-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku għandhom ikunu sostenibbli, inklużivi u jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-produzzjoni, il-ħolqien ta' impjiegi deċenti u l-inklużjoni soċjali għal kulħadd sabiex jippermettu lil pajjiżi li qed jiżviluppaw jittrasformaw l-ekonomiji tagħhom; jitlob l-istabbiliment ta' bażijiet ta' protezzjoni soċjali definiti fil-livell nazzjonali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u biex tintemm kwalunkwe forma ta' tħaddim tat-tfal;

86.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-Kummerċ Ġust huwa sħubija kummerċjali bbażata fuq id-djalogu, it-trasparenza u r-rispett, li l-għan tagħha huwa li tinkiseb aktar ekwità fil-kummerċ internazzjonali(8); huwa tal-fehma li l-Kummerċ Ġust huwa eżempju ta' sħubija ta' suċċess bejn ħafna partijiet interessati mid-dinja kollha u fi stadji differenti tal-katina tal-provvista, li jiżgura aċċess għas-swieq għal produtturi żvantaġġati, jiggarantixxi għajxien sostenibbli, jirrispetta l-istandards tax-xogħol, jelimina t-tħaddim tat-tfal u jħeġġeġ il-biedja u l-prattiki ta' produzzjoni sostenibbli mil-lat ambjentali;

Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (PCD) u koordinament fost id-donaturi

87.  Jistieden lill-UE, filwaqt li tiżgura li l-PCD tiġi inkorporata bis-sħiħ fil-qafas għal wara l-2015, tkompli tagħti attenzjoni partikolari lill-oqsma ta' prijorità li ġejjin: il-kummerċ u l-finanzi, is-saħħa u l-edukazzjoni, it-tibdil fil-klima, ir-riżorsi naturali, l-agrikoltura, is-sajd, il-kura tas-saħħa, in-nutrizzjoni u s-sigurtà tal-ikel, il-migrazzjoni, l-enerġija, il-politiki ta' paċi u sigurtà u d-drittijiet tal-bniedem;

88.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-kummerċ jista' jkun katalizzatur fundamentali għat-tnaqqis tal-faqar, li jwassal għal aktar ekwità u trasparenza u li jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli tal-bniedem u t-tkabbir ekonomiku; iħeġġeġ lill-UE, f'dan ir-rigward, tiżgura li l-politika kummerċjali tagħha tkun koerenti mal-għanijiet ta' żvilupp tal-UE;

89.  Huwa tal-fehma li, filwaqt li l-MDGs ċertament kisbu suċċess fis-sens li ngħatat aktar attenzjoni lill-għajnuna għall-iżvilupp, enfasi fuq l-għajnuna biss hija wisq limitata; jikkunsidra li huwa meħtieġ approċċ ġdid li jinkludi governanza tajba, b'enfasi qawwija fuq il-koerenza tal-politika għall-iżvilupp u l-forniment ta' beni pubbliċi globali;

90.  Jemmen li aġenda għall-iżvilupp għal wara l-2015 teħtieġ li tidentifika beni pubbliċi globali essenzjali, tistabbilixxi kif jiġu ffinanzjati u tispeċifika liema istituzzjonijiet globali jistgħu jitqiesu responsabbli għall-forniment tagħhom;

91.  Huwa tal-fehma li l-PCD għandha tmur lil hinn minn perspettiva li wieħed ma jagħmilx ħsara, kemm fl-Ewropa kif ukoll barra l-Ewropa, lejn approċċ aktar integrat fejn il-kummerċ internazzjonali, l-ambjent u l-arkitettura finanzjarja internazzjonali jiġu mifhuma bħala politiki pubbliċi globali li jgħinu fit-tisħiħ tal-objettivi globali tal-iżvilupp; jappoġġa, f'dan il-kuntest, l-idea tal-istabbiliment ta' Kunsill Ekonomiku Globali fil-kuntest tas-Sistema tan-Nazzjonijiet Uniti;

92.  Jindika li l-PCD tista' tikseb riżultati reali u effikaċi biss permezz ta' sforz kollettiv u l-involviment attiv ta' pajjiżi żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw, l-ekonomiji emerġenti u l-organizzazzjonijiet internazzjonali;

93.  Jenfasizza li l-qafas ta' żvilupp futur għandu jinkludi referenza għall-għajnuna u l-kunċett ta' “effikaċja tal-iżvilupp”; b'mod partikolari, huwa tal-fehma li jekk l-“effikaċja tal-għajnuna” tinbidel f'aġenda tal-“effikaċja tal-iżvilupp”, dan jimplika taħlita ta' għajnuna għall-iżvilupp, assistenza għall-forniment ta' beni pubbliċi globali u l-adattament tal-istrutturi ta' governanza globali eżistenti sabiex tiżdied il-kapaċità tagħhom li jwieġbu għal sfidi globali;

94.  Iħeġġeġ lill-UE taġixxi bħala xprun, billi tiżgura l-komplementarjetà u d-diviżjoni tax-xogħol fil-proċess ta' żvilupp b'mod inklużiv u trasparenti, inkluż permezz ta' aktar użu tal-programmazzjoni konġunta;

Gwida komprensiva lejn qafas għall-iżvilupp għal wara l-2015

95.  Jilqa' l-komunikazzjoni ambizzjuża u attraenti tal-Kummissjoni tas-27 ta' Frar 2013 bit-titolu “Ħajja deċenti għal kulħadd”;

96.  Jenfasizza li l-prinċipji li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati fid-definizzjoni ta' pożizzjoni koerenti tal-UE bl-għan li jiġi negozjat qafas għall-iżvilupp ġdid:

   a. it-tfassil tal-aġenda għall-iżvilupp għal wara l-2015 għandu jirrifletti realtajiet globali, reġjonali, nazzjonali u lokali u sfidi ġodda;
   b. id-definizzjoni tal-aġenda futura għandha tkun iggwidata mill-parteċipazzjoni sħiħa u s-sjieda tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u dawk b'introjtu medju, filwaqt li r-responsabbiltajiet u l-piżijiet ġodda ġġenerati jeħtieġ li jiġu kondiviżi b'mod ugwali iżda wkoll ġust bejn il-pajjiżi kollha;
   c. l-aġenda futura għandha tkun ambizzjuża, universali, ta' natura globali, multidimensjonali u flessibbli, b'objettivi mfassla għal kull pajjiż li jkunu sempliċi, konċiżi, orjentati lejn l-azzjoni, faċli biex jiġu kkomunikati, u adattati għall-kuntesti lokali, nazzjonali u reġjonali, b'għadd limitat ta' objettivi konkreti u għanijiet li jistgħu jitkejlu;
   d. huwa essenzjali li jiġu rispettati l-prinċipji ta' responsabbiltà reċiproka, l-obbligu ta' rendikont, it-trasparenza, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, is-sjieda, il-governanza tajba, l-istat tad-dritt, il-paċi u s-sigurtà, l-ekwità u l-ġustizzja, u l-ugwaljanza bejn is-sessi, u li jiġi żgurat li dawn jiġu integrati fl-aġenda futura ;
   e. is-suċċess tal-għanijiet futuri huwa ddeterminat mill-kapaċità tal-pajjiżi kollha li qed jiżviluppaw li jwettqu r-responsabbiltà tagħhom għall-benessri taċ-ċittadini tagħhom, li joħorġu l-aktar nies vulnerabbli mill-faqar, li jiġġieldu l-inugwaljanza u fl-istess ħin isostnu l-prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem;
   f. għandha tingħata attenzjoni partikolari liż-żieda mgħaġġla fl-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lil bniet u nisa fil-livelli kollha tas-soċjetà;
   g. jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-qafas il-ġdid għandu jgħaqqad flimkien id-dimensjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali tal-iżvilupp sostenibbli;
  h. huwa indispensabbli li jiġu mobilizzati r-riżorsi finanzjarji kollha possibbli u l-mekkaniżmi ta' finanzjament innovattiv għall-iżvilupp, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari:
   i) lill-ġlieda kontra l-korruzzjoni, ir-rifuġji fiskali, l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa u l-flussi illegali tal-kapital;
   ii) lir-responsabbiltà ta' ekonomiji emerġenti fl-aġenda għall-iżvilupp, filwaqt li tiġi inkoraġġita wkoll il-kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar u dik trijangolari;
   iii) lit-titjib tal-mekkaniżmi ta' monitoraġġ;
   iv) lill-ODA; u
   v) lill-PCD;
   i. għandu jkun żgurat li l-qafas il-ġdid se jkun jinkludi wkoll sħab lil hinn mil-livell tal-gvern nazzjonali sabiex jipprovdu ambjent li jippermetti l-appoġġ għal sjieda demokratika reali u għal soċjetà ċivili;
   j. il-PCD se tkun assolutament kruċjali għas-suċċess ta' qafas futur, u se tqis in-natura li tinbidel tal-faqar u l-impatt tal-politiki nazzjonali fil-kuntest globali;
   k. huma meħtieġa mekkaniżmi ċari tal-obbligu ta' rendikont sabiex ikun żgurat li l-pajjiżi jwettqu l-impenji tagħhom u jirreaġixxu b'mod effikaċi għall-faqar u l-isfidi ta' sostenibbiltà li se jkun qed jindirizza l-qafas għal wara l-2015;
oo o

97.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

(1) ĠU C 46, 24.2.2006, p. 1.
(2) Konklużjonijiet tal-Kunsill 9558/07, 15.5.2007.
(3) http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm
(4) ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 48.
(5) http://www.ecdpm-talkingpoints.org/african-consultations-post2015-development-agenda.
(6) Dok. 9317/12.
(7) OECD et al, 2011, 'Conflict, fragility and armed violence are major factors preventing the achievement of the MDGs'.
(8) Kif definit fil-Karta dwar il-Prinċipji ta' Kummerċ Ġust tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ Ġust.


L-istat tad-dritt fir-Russja
PDF 230kWORD 26k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar l-istat tad-dritt fir-Russja (2013/2667(RSP))
P7_TA(2013)0284RC-B7-0269/2013

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rapporti u r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-Russja, b'mod partikolari dawk tas-17 ta’ Frar 2011 dwar l-istat tad-dritt fir-Russja(1), tat-13 ta’ Settembru 2012 dwar l-użu politiku tal-ġustizzja fir-Russja(2) u tat-13 ta’ Diċembru 2012 li fiha r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar in-negozjati tal-Ftehim il-ġdid bejn l-UE u r-Russja(3),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni eżistenti li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Federazzjoni Russa, min-naħa l-oħra (FSK), kif ukoll in-negozjati li jinsabu għaddejjin għal ftehim ġdid bejn l-UE u r-Russja,

–  wara li kkunsidra s-“Sħubija għall-Modernizzazzjoni’ li bdiet fl-2010 f’Rostov-on-Don u l-impenn meħud mit-tmexxija Russa favur l-istat tad-dritt bħala bażi fundamentali għall-modernizzazzjoni tar-Russja,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tar-Russja, b’mod partikolari l-Artikolu 118 tagħha, li jgħid li l-ġustizzja fil-Federazzjoni Russa għandha tkun amministrata mill-qrati biss, u l-Artikolu 120 tagħha, li jipprevedi li l-imħallfin ikunu indipendenti u subordinati biss għall-Kostituzzjoni Russa u għad-dritt federali,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-dinja,

–  wara li kkunsidra r-riżultati tas-Samit bejn l-UE u r-Russja li sar bejn it-3 u l-4 ta’ Ġunju 2013 u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem tad-19 ta’ Mejju 2013,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet li saru mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar l-assoċjazzjoni GOLOS, fuq is-sitwazzjoni tal-NGOs fil-Federazzjoni Russa u fuq il-każ Magnitsky,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, id-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Dritt u r-Responsabilità tal-Individwi, Gruppi u Organi tas-Soċjetà li Jippromwovu u Jipproteġu d-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali Universalment Rikonoxxuti,

–  wara li kkunsidra l-għoti min-naħa tal-Parlament tal-Premju Sakharov 2009 għal-Libertà tal-Ħsieb lil Memorial, organizzazzjoni mhux governattiva Russa li tikkampanja, inter alia, għad-drittijiet tal-priġunieri politiċi fir-Russja, u wara li kkunsidra l-appoġġ dejjem akbar fil-Parlament Ewropew favur “Memorial” bħala kandidat għall-Premju Nobel għall-Paċi,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kummissjoni ta’ Venezja dwar il-Liġi Federali Russa Nru 65 tat-8 ta’ Ġunju 2012 dwar l-assemblej, il-laqgħat, id-dimostrazzjonijiet, il-marċijiet u l-gruppi ta’ persuni jipprotestaw barra l-bini, u l-kodiċi ta’ reati ammnistrattivi, fuq il-liġi Federali dwar il-ġlieda kontra attivitajiet estremisti u l-Liġi Federali Russa dwar is-Servizzi tas-Sigurtà Federali (FSB),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 122(5) u 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Unjoni Ewropea tibqa' impenjata li tfannad u tiżviluppa aktar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja bi qbil mal-prinċipji mnaqqxa fis-Sħubija għall-Modernizzazzjoni, ibbażata fuq l-impenn reċiproku kbir favur il-prinċipji demokratiċi, ir-rispett għad-drittijiet fundamentali u tal-bniedem, l-istat tad-dritt, il-libertà tal-kelma, il-libertà tal-espressjoni, il-libertà ta' għaqda, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem u l-ugwaljanza;

B.  billi, bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) u firmatarja tad-Dikjarazzjonijiet tan-NU, ir-Russja kkommettiet ruħha għall-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali u l-istat ta’ dritt,

C.  billi għad hemm tħassib serju dwar l-iżviluppi fil-Federazzjoni Russa fir-rigward tar-rispett u l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u r-rispett ta' prinċipji, regoli u proċeduri demokratiċi li dwarhom sar qbil komuni,

D.  billi l-libertà tal-istampa u l-midja, kemm onlajn kif ukoll offlajn, hija aspett kruċjali ta' soċjetà demokratika u miftuħa, kif ukoll hija fundamentali biex tiġġieled il-korruzzjoni u tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt; billi l-istampa indipendenti, bħala manifestazzjoni kollettiva tal-libertà ta' espressjoni, hi waħda mill-atturi prinċipali fix-xena tal-midja, li taġixxi bħala gwardjan tad-demokrazija;

E.  billi, matul dawn l-aħħar snin, ħafna proċessi u proċedimenti ġudizzjarji, bħall-każjiet Magnitsky, Khodorkovsky, Politkovskaya u każijiet oħrajn, tefgħu dubju fuq l-indipendenza u l-imparzjalità tal-istituzzjonijiet ġudizzjarji tal-Federazzjoni Russa; billi l-każijiet prominenti msemmija hawn fuq huma sempliċement biss dawk il-każijiet magħrufa barra mir-Russja ta' dak li jammonta għal falliment sistematiku tal-Istat Russu li jirrispetta l-istat tad-dritt u jiggarantixxi l-ġustizzja liċ-ċittadini tiegħu;

F.  billi Alexei Navalny, avukat prominenti, attivist soċjali u persuna impenjata fil-kampanja kontra l-korruzzjoni, jinsab attwalment fi proċess fir-Russja fuq akkużi li huwa jiddikjara li jirrappreżentaw attentat politikament motivat biex jikkastigawh bħala wieħed mill-aktar avversarji prominenti tal-gvern; billi Navalny kixef b'mod konsistenti l-korruzzjoni massiva fl-ogħla livelli tal-makkinarju statali Russu;

G.  billi l-prosekuturi jkomplu jiġru wara attivisti tal-oppożizzjoni li pparteċipaw fil-“March of Millions” fis-6 ta' Mejju 2012, il-jum qabel l-inawgurazzjoni tal-President Putin; billi, skont rapporti indipendenti affidabbli, il-pulizija ta' kontra l-irvelli użaw il-forza biex ifixklu d-dimostrazzjoni fil-Pjazza Bolotnaya u użaw forza sproporzjonata u vjolenza arbitrarja fuq il-parteċipanti; billi r-rapporti tal-Kunsill Presidenzjali tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-Ombudsman tad-Drittijiet tal-Bniedem u kummissjoni investigattiva indipendenti magħmula minn persuni pubbliċi anzjani tefgħu t-tort kemm fuq l-awtoritajiet Russi kif ukoll fuq il-pulizija għall-vjolenza;

H.  billi, matul dawn l-aħħar xhur, l-adozzjoni tal-liġijiet dwar ir-reġistrazzjoni tal-partiti politiċi, l-iffinanzjar tal-NGOs, id-dritt ta’ għaqda, l-estremiżmu, il-malafama u r-restrizzjonijiet fl-iffiltrar tal-internet ikkontribwiet b'mod sinifikanti biex tiddeterjora l-klima fir-rigward tal-iżvilupp ta' soċjetà ċivili ġenwina fir-Russja;

I.  billi l-Parlament Russu, f'Lulju 2012, adotta liġi li tagħti status ta' “aġent barrani” lil organizzazzjonijiet mhux kummerċjali Russi impenjati f'attivitajiet politiċi u ffinanzjati minn barra l-pajjiż; billi matul l-aħħar snin il-liġijiet dwar l-NGOs u d-dritt għal-libertà ta’ għaqda intużaw biex joppressaw is-soċjetà ċivili, joħonqu l-opinjonijiet politiċi tal-oppożizzjoni u jagħtu fastidju lill-NGOs, lill-oppożizzjoni demokratika u lill-midja;

J.  billi l-awtoritajiet federali ma għamlu xejn biex iwaqqfu l-leġiżlazzjoni diskriminatorja li tipprojbixxi 'propaganda omosesswali' milli tidħol fis-seħħ f'disa' reġjuni fir-Russja; billi d-Duma dan l-aħħar adotta liġi simili fil-livell nazzjonali;

K.  billi l-membri tal-Kunsill Presidenzjali tad-Drittijiet tal-Bniedem ilmentaw bil-fastidju, l-intimidazzjoni, l-interrogazzjonijiet, it-tfittix fl-uffiċċji u l-proprjetà tagħhom u miżuri oħra mwettqa mill-aġenti tal-infurzar tal-liġi Russi;

L.  billi l-iżvilupp ulterjuri tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja jkomplu jinżammu lura min-nuqqas tar-Russja li tħaddan bis-sħiħ il-valuri demokratiċi u ssaħħaħ l-istat ta' dritt;

1.  Ifakkar lir-Russja dwar l-importanza tal-konformità sħiħa mal-obbligi legali internazzjonali tagħha, bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa, u mad-drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-istat tad-dritt minquxa fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR);

2.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-liġijiet repressivi reċenti u l-infurzar arbitrarju tagħhom mill-awtoritajiet Russi, li ta' spiss wasslu għal fastidju fuq l-NGOs, l-attivisti tas-soċjetà ċivili, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-minoritajiet;

3.  Jinsab imħasseb sew dwar il-falliment tar-Russja li tosserva l-obbligi legali internazzjonali tagħha biex tipproteġi l-libertà ta' assoċjazzjoni, espressjoni u għaqda, billi dan qed jhedded kemm il-vijabilità tas-soċjetà ċivili vibranti tar-Russja kif ukoll il-kooperazzjoni mal-UE;

4.  Jerġa' jafferma d-diżappunt tiegħu bil-liġi li toffri l-istatus ta' “aġent barrani” lil organizzazzjonijiet mhux kummerċjali Russi impenjati f'attivitajiet politiċi u ffinanzjati minn barra l-pajjiż; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Russi biex jieqfu jirreġistraw NGOs bħala “aġenti barranin” fuq il-bażi ta' liġi li estendiet il-kontroll tal-istat fuq l-NGOs, billi jużaw id-definizzjoni vaga ta' attivitajiet politiċi inklużi f'din il-liġi, u billi jitfgħu stigma fuq NGOs u joħolqu atmosfera li hija ostili għas-soċjetà ċivili;

5.  Iqis li l-ispezzjonijiet intrużivi, immirati u mifruxa, il-konfiska tal-proprjetà u l-multi amministrattivi imposti fuq l-NGOs Russi u l-attivisti tagħhom, li allegatament jirċievu ffinanzjar barrani, huma inammissibbli u jfixklu d-dritt għal-libertà ta' assoċjazzjoni; barra minn hekk jikkritika t-tfittxija u l-pressjoni applikata fuq il-fondazzjonijiet politiċi internazzjonali; jiddispjaċih ħafna li xi NGOs diġà qed jaffaċċjaw akkuża, bħal Memorial, f'San Pietruburgu, jew diġà ngħataw is-sentenza, bħal GOLOS u ċ-Ċentru Levada; jinsab imħasseb dwar l-investigazzjonijiet imnedija kontra organizzazzjonijiet mhux governattivi li jfittxu li jibnu demokrazija fir-Russja, inklużi l-istituti internazzjonali;-{}-

6.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Russi biex jindirizzaw dan it-tħassib billi jagħmlu l-liġijiet imsemmijin hawn fuq konformi mal-istandards internazzjonali u l-impenji tad-drittijiet tal-bniedem internazzjonali u kostituzzjonali tar-Russja, inkluża l-Kostituzzjoni tagħha stess, b'mod partikolari billi jitneħħew restrizzjonijiet legali, amministrattivi u oħrajn mingħajr bżonn fuq il-ħidma tal-NGOs;

7.  Iħeġġeġ lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli, is-SEAE u l-Kummissjoni biex iqisu, matul in-negozjati attwali dwar il-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss u matul il-fażi tal-ipprogrammar, is-sitwazzjoni li qed tiddeterjora għas-soċjetà ċivili, l-irtirar sfurzat ta' donaturi internazzjonali oħrajn u t-talbiet dejjem jiżdiedu għal appoġġ tal-UE, u biex tiġi prevista żieda sinifikanti fl-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni lill-NGOs u s-soċjetà ċivili kif inhu xieraq;

8.  Jinsab imħasseb sew dwar il-konsegwenzi negattivi tal-adozzjoni ta' liġi federali dwar il-“propaganda omosesswali”, li tista' żżid id-diskriminazzjoni u l-vjolenza kontra individwi tal-LGBTI;

9.  Jistieden lill-awtoritajiet Russi biex jiggarantixxu l-pluraliżmu politiku, il-libertà tal-midja, l-istat tad-dritt, l-indipendenza u l-imparzjalità tal-ġudikatura, il-libertà tal-kelma u ta' għaqda, inkluż fuq l-internet, trejdunjins effettivi u indipendenti, u n-nondiskriminazzjoni, bħala prekundizzjoni neċessarja għall-iżvilupp u l-modernizzazzjoni ulterjuri tar-Russja, b'tali mod li tirrikonoxxi u tipproteġi d-drittijiet individwali u kollettivi taċ-ċittadini kollha tagħha; ifakkar li, skont il-liġi internazzjonali, l-istati għandhom obbligu li jappoġġjaw, direttament jew indirettament, l-iffinanzjar tal-attivitajiet tas-soċjetà ċivili, b'mod partikolari billi jinħoloq ambjent favorevoli mingħajr interferenza fl-indipendenza tagħhom;

10.  Jesprimi tħassib serju dwar rapporti ta' proċessi politiċi, proċeduri mhux ġusti u fallimenti biex jiġu investigati reati serji bħal qtil, fastidju u atti ta' vjolenza oħrajn, kif deher f'Magnitsky, Khodorkovsky, Politkovskaya u f'każijiet oħrajn; iħeġġeġ lill-awtoritajiet ġudizzjarji u tal-infurzar tal-liġi Russi jwettqu dmirijiethom b’mod effikaċi, imparzjali u indipendenti ħalli min wettaq l-atti jressquh quddiem il-ġustizzja;

11.  Ifakkar fir-rakkomandazzjoni tiegħu dwar ir-restrizzjonijiet komuni rigward il-viża għal uffiċjali Russi involuti fil-każ Sergei Magnitsky u jitlob lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jimplimentaw projbizzjoni tal-viża mal-UE kollha u biex jiġu ffriżati l-assi finanzjarji fl-UE tal-uffiċjali kollha involuti fil-mewt ta' Magnitsky, li jinsab għaddej minn prosekuzzjoni wara mewtu, u ta' persuni oħrajn fir-Russja li kisru drittijiet tal-bniedem b'mod serju. jenfasizza li dawk l-individwi ma għandhomx jibbenefikaw minn xi ftehim bejn l-UE u r-Russja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ tal-viżi;

12.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiffaċilitaw u jevalwaw pożittivament rikjesti ta’ viża minn attivisti politiċi Russi ppersegwitati;

13.  Jilqa’ l-ftuħ mill-ġdid reċenti tal-proċedimenti fil-każ tal-qtil ta’ Anna Politkovskaya, aktar minn sitt snin wara li sparawlha, iżda wkoll jikkondividi t-tħassib li l-kwistjoni ta’ min ordna l-qtil tagħha probabbli mhux se toħroġ mill-każ;

14.  Jesprimi t-tħassib profond tiegħu dwar il-każ ta’ Alexei Navalny u jiddeplora l-allegazzjoni tan-natura motivata politikament ta’ prosekuzzjoni tiegħu; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Russi jiżguraw li jingħata d-drittijiet kollha tiegħu u li l-proċess tiegħu jissodisfa l-istandards aċċettati internazzjonalment ta’ proċess ġust; jistieden, f’dan ir-rigward, lid-Delegazzjoni tal-UE u lill-Missjonijiet tal-Istati Membri fir-Russja biex jissorveljaw il-proċessi tad-difensuri kollha tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż dak ta' Navalny u oħrajn, b'mod partikolari dawk li jseħħu fil-livell reġjonali;

15.  Iħeġġeġ lir-Russja, fir-rigward tal-“March of Millions’, tikkumissjona inkjesta indipendenti dwar il-vjolenza fi Pjazza Bolotnaya u, b'mod partikolari, tinvestiga l-allegazzjonijiet ta' użu eċċessiv ta' forza kontra d-dimostranti; jesprmi tħassib dwar l-allegazzjoni tan-natura motivata politikament tal-prosekuzzjonijiet marbuta mal-vjolenza fi pjazza Bolotnaya;

16.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Russi sabiex jiżguraw il-libertà tal-istampa u tal-midja, kemm online kif ukoll offlajn, li jrawmu ambjent ta’ midja pluralista, jippermettu pjattaformi tal-midja, tal-ġurnalisti u tal-bloggers biex jissodisfaw ir-rwol ewlieni tagħhom fis-soċjetà Russa b’mod indipendenti, li jissalvagwardjaw il-fluss ħieles ta' informazzjoni u jiżguraw il-libertà ta’ espressjoni; jenfasizza l-importanza tal-libertà tal-liġijiet ta' informazzjoni, li huma essenzjali għall-ġurnalisti u s-soċjetà ċivili biex jagħmlu x-xogħolhom bħala għassiesa;

17.  Jistieden lir-Russja tikkopera bis-sħiħ mal-proċeduri speċjali tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti, inkluż billi toħroġ stedina permanenti għall-żjarat fil-pajjiżi u twieġeb pożittivament għal talbiet pendenti għall-aċċess mir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, dwar il-libertà ta' għaqda u ta' assemblea, u dwar il-libertà tal-espressjoni fir-Russja; jistieden lir-Russja wkoll taċċetta r-rakkomandazzjonijiet, magħmula fil-kuntest tar-Reviżjoni Perjodika Universali tar-Russja fil-Kunsill għad-Drittijiet tal-Bniedem, tħassar jew tirrevedi l-leġiżlazzjoni li taffettwa l-ħidma ta’ NGOs u tieqaf tostakola x-xogħol marbuta mad-drittijiet tal-bniedem;

18.  Jistieden lill-Kunsill jaddotta l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, li jservu biex jipprovdu appoġġ kritiku lil dawk kollha li fir-Russja jaħdmu biex jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem u anki jorbot lis-27 Stat Membru tal-UE u l-istituzzjonijiet tal-UE f’messaġġ u approċċ komuni fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja;

19.  Iħeġġeġ lir-Russja tieħu l-miżuri kollha possibbli biex tiżgura li l-membri kollha tal-Kunsill Presidenzjali tad-Drittijiet tal-Bniedem, u b'mod aktar ġenerali dawk kollha li jaħdmu biex jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, jingħataw protezzjoni minn fastidju u intimidazzjoni;

20.  Iħeġġeġ lill-Presidenti tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, kif ukoll il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, biex ikomplu jsegwu mill-qrib dawn il-każijiet, iqajmu dawn il-kwistjonijiet f’formati u laqgħat differenti mar-Russja u jirrapportaw lura lill-Parlament dwar l-iskambji tagħhom mal-awtoritajiet Russi;

21.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lill-President, lill-Gvern u l-Parlament tal-Federazzjoni Russa, lill-Kunsill tal-Ewropa u l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.

(1) ĠU C 188 E, 28.6.2012, p. 37.
(2) Testi adottati, P7_TA(2012)0352.
(3) Testi adottati, P7_TA(2012)0505.


Azerbajġan: Il-każ ta' Ilgar Mammadov
PDF 224kWORD 24k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar l-Azerbajġan: il-każ ta’ Ilgar Mammadov (2013/2668(RSP))
P7_TA(2013)0285RC-B7-0289/2013

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-sitwazzjoni fl-Azerbajġan, b'mod partikolari dawk li jikkonċernaw id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt,

–   wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tad-9 ta’ Frar 2013 mill-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentat Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà Catherine Ashton u l-Kummissarju Štefan Füle dwar l-arresti ta’ Tofiq Yaqublu, kittieb ta’ rubrika f’gazzetta u viċi president tal-partit tal-oppożizzjoni Musavat, u Ilgar Mammadov, mexxej u kandidat presidenzjali tal-partit Republican Alternative (REAL),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tas-7 ta’ Ġunju 2013 mill-kelliema rispettivi ta’ Catherine Ashton u l-Kummissarju Füle dwar limitazzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni fl-Azerbajġan,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-3 ta’ Mejju 2013 mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa, Thorbjørn Jagland, dwar akkużi ġodda kontra s-Sur Mammadov,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-18 ta’ Marzu 2013 mill-Kungress ta’ Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-Kunsill tal-Ewropa;

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta li nħarġet minn 52 organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili fl-Azerbajġan li titlob għall-ħelsien tas-Sur Mammadov u s-Sur Yaqublu,

–  wara li kkunsidra r-relazzjoni stabbilita bejn l-UE u l-Azerbajġan, b’effett mill-1999, kif rappreżentata mill-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV), il-ħolqien tas-Sħubija tal-Lvant (SL), in-negozjati dwar ftehim ta’ assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Azerbajġan u l-parteċipazzjoni tal-Azerbajġan fl-Assemblea Parlamentari Euronest,

–  wara li kkunsidra n-negozjati li jinsabu għaddejjin bejn l-UE u l-Azerbajġan dwar ftehim ta’ assoċjazzjoni,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Diċembru 2012 dwar Strateġija dwar il-Libertà Diġitali fil-Politika Barranija tal-UE(1),

–  wara li kkunsidra r-rapport ta’ progress tal-pajjiż tal-PEV 2012 dwar l-Azerbajġan, tal-20 ta’ Marzu 2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 122(5) u 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi s-Sur Mammadov, il-kap tal-oppożizzjoni tal-moviment REAL u d-direttur tal-Baku School of Political Studies tal-Kunsill tal-Ewropa, u s-Sur Yaqublu, viċi president tal-partit tal-oppożizzjoni Musavat, ġew arrestati mill-awtoritajiet Azerbajġani fl-4 ta’ Frar 2013 u ilhom jinżammu illegalment minn dakinhar; billi s-Sur Mammadov huwa akkużat li xewwex rewwixti fil-belt ta’ Ismaili wara li żar din il-belt;

B.   billi d-detenzjoni inizjali tiegħu qabel il-proċess ġiet estiża darbtejn f’attentat evidenti biex jinżamm il-ħabs sal-elezzjonijiet li jmiss; billi skont rapporti reċenti Ilgar Mammadov tqiegħed f’ċella għall-kastigi, u dan iqajjem tħassib li qed jiġi vvittimizzat;

C.   billi s-sitwazzjoni ġenerali tad-drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan marret għall-agħar kontinwament matul dawn l-aħħar snin minkejja l-adozzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-PEV, u kien hemm pressjoni li qed tikber fuq l-NGOs u l-midja indipendenti u intimidazzjoni fir-rigward tagħhom, li qajmu sens ta’ biża’ mifrux fost il-forzi tal-oppożizzjoni, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-attivisti żgħażagħ u tan-netwerk soċjali, u wasslu għall-awtoċensura fost il-ġurnalisti;

D.   billi qabel l-arrest tiegħu is-Sur Mammadov ġie kkonfermat bħala l-kandidat tal-partit tal-oppożizzjoni tar-REAL għall-elezzjonijiet presidenzjali tal-Azerbajġan skedati għal Ottubru 2013;

E.   billi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili jqisu l-arrest tas-Sur Mammadov bħala illegali u motivat politikament, u bħala attentat ta’ intimidazzjoni fir-rigward tal-oppożizzjoni;

F.   billi l-Kummissjoni, l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa u l-gvernijiet tal-Istati Membri esprimew tħassib serju dwar dan il-każ;

G.   billi l-UE esprimiet tħassib serju dwar l-użu ta’ ġustizzja selettiva għal skopijiet politiċi;

H.  billi r-rappreżentant tal-Kunsill tal-Ewropa f’Baku ma ngħatax permess li jkun preżenti fis-smigħ inizjali tal-qorti fi Frar 2013 u billi, barra minn hekk, grupp tal-Kunsill tal-Ewropa u ambaxxaturi li reċentement żaru l-Azerbajġan ma tħallewx jaraw lis-Sur Mammadov;

I.  billi l-libertà tal-istampa u tal-midja, kemm online u kemm offline, hija aspett kruċjali ta' soċjetà demokratika u miftuħa, u hija wkoll fundamentali għas-salvagwardja tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt;

J.   billi ġurnalisti, bloggers, attivisti u ħassieba indipendenti oħrajn qed ikomplu jesperjenzaw limitazzjonijiet serji fuq il-libertà tal-espressjoni tagħhom fl-Azerbajġan, u qed jiffaċċjaw prosekuzzjoni fuq akkużi foloz, fastidju, intimidazzjoni u attakki fiżiċi;

K.  billi l-protesti ġew ipprojbiti effettivament fiċ-ċentru ta’ Baku sa mill-2006, u billi reċentement ġew introdotti multi ġodda ħorox u perjodi itwal ta’ detenzjoni amministrattiva għal dawk li jorganizzaw jew jipparteċipaw f’laqgħat pubbliċi;

L.  billi l-awtoritajiet tal-Azerbajġan reċentement talbu tnaqqis fl-ambitu tal-missjoni tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OKSE) f’Baku għall-istatus ta’ “uffiċċju ta’ koordinament tal-proġetti”, li huwa meqjus bħala attentat li tiġi limitata l-kritika antiċipata tal-OSKE dwar l-elezzjonijiet presidenzjali skedati għal Ottubru 2013;

M.  billi, kontra l-impenji magħmula, il-parlament tal-Azerbajġan, il-Milli Mejlis, adotta emendi għall-Kodiċi Kriminali li jipprovdu għal sa tliet snin priġunerija għal każijiet ta’ malafama online, att li jikkostitwixxi ostakolu ieħor għall-kundizzjonijiet meħtieġa għal midja indipendenti u mhux parzjali fl-Azerbajġan;

N.  billi l-Azerbajġan attwalment huwa impenjat f’konsultazzjonijiet mal-Kummissjoni ta’ Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa dwar ir-riforma tal-leġiżlazzjoni tal-pajjiż dwar il-malafama, li għandhom isiru sabiex jiġu eżegwiti żewġ sentenzi fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem kontra l-Azerbajġan; billi, madankollu, il-parlament tal-Azerbajġan adotta emendi ġodda mmirati lejn il-faċilitazzjoni tal-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet dwar il-malafama għall-espressjoni online;

O.  billi l-Azerbajġan huwa membru tal-Kunsill tal-Ewropa u se jieħu f’idejh il-presidenza b’rotazzjoni tiegħu fl-2014, u huwa wkoll parti mill-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

P.  billi l-Azerbajġan qed jipparteċipa attivament fil-PEV u fis-SL, u huwa impenjat fin-negozjati dwar ftehim ta’ assoċjazzjoni u fil-progress tal-inizjattivi ta' kooperazzjoni li huma bbażati fuq il-qafas tas-SL, huwa membru fundatur tal-Euronest u huwa impenjat favur ir-rispett tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, valuri fil-qofol ta' dawn l-inizjattivi;

Q.  billi l-Azerbajġan adotta liġijiet ġodda li jwessgħu id-definizzjoni ta’ libell kriminali, u jagħmlu r-regolamenti dwar il-finanzjament tal-organizzazzjonijiet nongovernattivi (NGOs) aktar stretti u jintroduċu penalitajiet ħafna aktar ħorox għal reati relatati ma’ assembleji pubbliċi;

R.  billi l-Azerbajġan qed jokkupa siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (KSNU) għall-perjodu 2012-2013, u impenja ruħu li jirrispetta l-valuri mħaddna fil-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem;

S.  billi l-2013 hija sena ta’ elezzjoni importanti għall-Azerbajġan, immirata favur it-titjib tal-ambjent ġenerali għall-elezzjonijiet demokratiċi;

1.  Jenfasizza li r-rispett sħiħ tad-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt huwa fil-qofol tal-qafas għal kooperazzjoni fi ħdan is-SL, u tal-impenji magħmula mill-Azerbajġan fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa u l-OSKE;

2.  Jikkundanna bil-qawwa d-detenzjoni tas-Sur Mammadov, jitlob għall-ħelsien immedjat u inkondizzjonat tiegħu u li tintemm il-prosekuzzjoni tiegħu, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Azerbajġan jinvestigaw l-akkużi kontrih b’mod mgħaġġel, ġust, trasparenti u indipendenti;

3.  Jistieden lill-UE tgħin u tkompli tappoġġa r-Repubblika tal-Azerbajġan fl-isforzi tagħha li tikkonsolida d-demokrazija u l-istat tad-dritt u tirriforma l-ġudikatura u s-sistemi tal-infurzar tal-liġi, b’enfasi speċjali fuq il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

4.  Jesprimi tħassib serju dwar rapporti minn difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u NGOs nazzjonali u internazzjonali dwar l-użu allegat ta’ akkużi vvintati kontra persuni politiċi, attivisti u ġurnalisti;

5.  Jikkundanna kull intimidazzjoni, arrest, detenzjoni jew prosekuzzjoni ta’ mexxejja jew membri ta’ partiti fl-oppożizzjoni, attivisti, ġurnalisti jew bloggers sempliċiment minħabba li jkunu esprimew il-fehmiet tagħhom u eżerċitaw id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tagħhom skont standards internazzjonali;

6.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Azerbajġan jirrispettaw b’mod inekwivoku l-libertà tal-istampa u tal-midja, kemm online u kemm offline, sabiex jiżguraw il-libertà tal-espressjoni;

7.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Azerbajġan jirriformaw il-leġiżlazzjoni tal-pajjiż dwar il-malafama, sabiex il-malafama tiġi indirizzata permezz ta’ multi proporzjonati aktar milli bil-priġunerija;

8.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Azerbajġan jirrispettaw bis-sħiħ il-libertà ta’ għaqda tal-popolazzjoni tal-Azerbajġan;

9.  Jappoġġa n-negozjati li għaddejjin dwar ftehim ta’ assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Azerbajġan u jtenni l-pożizzjoni tiegħu li ftehim bħal dan għandu jinkludi klawżoli u punti ta’ riferiment relatati mal-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment fir-rigward tal-libertà tal-midja, il-libertà tal-espressjoni, il-libertà ta’ assoċjazzjoni u l-libertà ta’ għaqda, li jirriflettu l-prinċipji u d-drittijiet imħaddna fil-kostituzzjoni tal-Azerbajġan u l-impenji magħmula mill-Azerbajġan fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa u l-OSKE;

10.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Azerbajġan jallinjaw il-leġiżlazzjoni dwar l-elezzjonijiet, il-libertà ta' għaqda, il-libertà ta' assoċjazzjoni u l-libertà tal-midja mal-istandards internazzjonali, u jiżguraw l-implimentazzjoni sħiħa tagħha;

11.  Jistieden lis-Servizz Estern għall-Azzjoni Esterna (SEAE) biex japplika strettament il-prinċipju “aktar għal aktar”, b’enfasi speċifika fuq elezzjonijiet inklużivi, ħielsa u ġusti, l-indipendenza tal-ġudikatura, riformi demokratiċi u drittijiet u libertajiet fundamentali, u biex jistabbilixxi biċ-ċar il-konsegwenzi fil-każ li ma jsirx progress b'rabta mar-riformi;

12.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Azerbajġan iżidu l-isforzi tagħhom għar-riforma tal-aspetti kollha tas-sistema ġudizzjarja: prosekuzzjoni, proċess, kundanna, detenzjoni u appelli;

13.  Jistieden lill-President tal-Kummissjoni José Manuel Barroso jitkellem dwar il-preokkupazzjonijiet tal-UE b’rabta mad-drittijiet tal-bniedem fil-konfront tal-Azerbajġan, kif stipulat fl-aħħar rapport ta’ progress tal-PEV, matul iż-żjara ppjanata tal-President Ilham Aliyev fi Brussell;

14.  Jappoġġa x-xogħol tas-SEAE u jistieden lid-Delegazzjoni tal-UE f’Baku tkompli tagħti attenzjoni mill-qrib lilll-preokkupazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem matul iċ-ċiklu tal-elezzjoni li jmiss, billi turi l-appoġġ tagħha għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem billi tattendi avvenimenti organizzati mis-soċjetà ċivili u titkellem f’isimhom, filwaqt li twettaq monitoraġġ mill-qrib tal-proċessi fil-qorti u tappoġġa l-libertà tal-midja, fost l-oħrajn billi titlob trażmissjoni vijabbli tal-istazzjonijiet indipendenti tar-radju u t-televiżjoni matul il-kampanja elettorali;

15.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Azerbajġan jagħtu lid-Dar tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Azerbajġan awtorizzazzjoni mhux kondizzjonata biex terġa’ tiftaħ u tirreġistra ċ-Ċentru għall-Monitoraġġ tal-Elezzjoni u l-Istudji dwar id-Demokrazija mingħajr aktar dewmien jew piżijiet amministrattivi;

16.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Azerbajġan jikkonformaw mas-sentenzi kollha tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem li jikkonċernaw lill-Azerbajġan;

17.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lis-Servizz Estern għall-Azzjoni Esterna, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kummissjoni, lill-Gvernijiet u l-Parlament tar-Repubblika tal-Azerbajġan, lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-OSKE u lill-Kunsill tan-NU tad-Drittijiet tal-Bniedem.

(1) Testi adottati, P7_TA(2012)0470.


Is-sitwazzjoni tal-Musulmani Rohingya
PDF 232kWORD 29k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar is-sitwazzjoni tal-Musulmani Rohingya (2013/2669(RSP))
P7_TA(2013)0286RC-B7-0295/2013

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar Burma/il-Mjanmar, b'mod partikolari dawk tal-20 ta' April 2012(1), tat-13 ta' Settembru 2012(2) u tat-22 ta' Novembru 2012(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Mejju 2013 dwar l-introduzzjoni mill-ġdid tal-aċċess tal-Mjanmar/Burma għall-preferenzi fit-tariffi ġeneralizzati(4),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-UE tat-22 ta' April 2013 dwar il-Mjanmar/Burma ,

–  wara li kkunsidra l-istqarrija tar-Rappreżentant Għoli Catherine Ashton tas-27 ta’ Novembru 2012 dwar ir-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Mjanmar,

–  wara li kkunsidra l-istqarrija tal-kelliem tar-Rappreżentant Għoli Catherine Ashton fl-23 ta’ Marzu 2013 dwar il-ftehim konkluż bejn il-Gvern tal-Mjanmar/Burma u l-Organizzazzjoni għall-Indipendenza tal-Kachin,

–  wara li kkunsidra l-istqarrija tal-Kummissarju tal-UE għall-Kooperazzjoni Internazzjonali, l-Għajnuna Umanitarja u r-Rispons f'każ ta' Kriżi, Kristalina Georgieva, tad-9 ta’ Awwissu 2012 dwar is-sitwazzjoni tal-Musulmani Rohingya,

–  wara li kkunsidra r-rapport finali tad-Delegazzjoni tas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament Ewropew f’Burma/il-Mjanmar, tat-3 sal-5 ta’ April 2013,

–  wara li kkunsidra l-ġabra ta' miżuri restrittivi tal-Unjoni Ewropea, kif stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/232/PESK tas-26 ta’ April 2010 u kif emendati l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1083/2011 tas-27 ta' Ottubru 2011,

–  wara li kkunsidra l-istqarrija tal-kelliem tar-Rappreżentant Għoli Catherine Ashton fl-1 ta’ Ġunju 2013 dwar il-kunflitti vjolenti fil-belt ta’ Meiktila f’Burma/il-Mjanmar,

–  wara li kkunsidra l-istqarrija tal-kelliem tar-Rappreżentant Għoli Catherine Ashton tat-2 ta' April 2013 dwar il-mewt rappurtata ta’ 13-il tifel u tifla minħabba nirien fi skola Musulmana f’Burma,

–  wara li kkunsidra l-Istqarrija Universali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-10 ta’ Diċembru 1948,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) tal-1966,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1951 dwar l-Istatus tar-Rifuġjati u l-Protokoll tal-1967 tagħha,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Nru 67/233 tal-24 ta’ Diċembru 2012 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Mjanmar,

–  wara li kkunsidra l-appell tal-UNHCR lill-gvernijiet tax-Xlokk tal-Asja, fit-13 ta’ Novembru 2012, biex iżommu l-fruntieri tagħhom miftuħa għal persuni li jkunu qed jaħarbu minn Burma bil-baħar,

–  wara li kkunsidra r-rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti tal-6 ta’ Marzu 2013 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f’Burma/il-Mjanmar, u l-istqarrija tiegħu tal-11 ta’ Ġunju 2013 li “l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem kontra r-Rohingya fl-istat ta’ Rakhine State hu mifrux u sistematiku’,

–  wara li kkunsidra l-istqarrija ta’ Aun San Suu Kyi tas-27 ta’ Mejju 2013 dwar il-“politika ta’ żewġt itfal’ għall-Musulmani Rohingya,

–   wara li kkunsidra d-deċiżjoni tas-Samit tal-ASEAN f’Novembru 2011 li jgħaddi l-Presidenza tal-ASEAN lil Burma/il-Mjanmar fl-2014,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-organizzazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem Human Rights Watch, bit-titlu “All You Can Do is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Rakhine State” tat-22 ta’ April 2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 122(5) u 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-persekuzzjoni tal-minoranza Rohingya, u l-vjolenza kontrihom, għadhom qed jintensifikaw, speċjalment il-qerda tal-proprjetà u l-postijiet ta’ qima, arresti tal-massa, detenzjoni arbitrarja, torturi, stupri, u restrizzjonijiet fuq il-moviment ħieles, id-drittijiet taż-żwieġ u l-aċċess għall-edukazzjoni;

B.  billi l-vjolenza reliġjuża li bdiet fl-Istat ta’ Rakhine issa kompliet tinfirex mal-pajjiż; billi fil-perjodu bejn Marzu u Mejju 2013 ġew rapportati diversi attakki kontra persuni Musulmani f’Rangoon, Mandalay u Pegu, kif ukoll fl-Istati ta’ Kachin u ta’ Shan, li wasslu għal 46 mewt u l-ispustar ta’ 14 000 ruħ;

C.  billi l-vjolenza settarja issa nfirxet għal żona ġdida f’Burma: xi ħwienet fil-belt ta’ Lashio (fl-Istat ta’ Shan) inħarqu minn folla nies fit-28 ta’ Mejju 2013, filwaqt li tliet nisa Rohingya inqatlu mill-pulizija fir-raħal ta’ Parein waqt ġlied li nqala’ dwar akkomodazzjoni għall-minoranza spustata fl-4 ta’ Ġunju 2013;

D.  billi aktar minn 130 000 Rohingya spustati għadhom f’kampijiet u nħawi oħra, u l-gvern ta’ Burma/il-Mjanmar ippermetta biss aċċess umanitarju limitat u inadegwat għall-popolazzjonijiet Rohingya f’sitwazzjoni ta’ riskju; billi ħafna Rohingya jinsabu f’żoni li jistgħu jintlaqtu minn għargħar, esposti għax-xita tal-monsun u għaċ-ċikluni; billi huma ma jistgħux imorru lura fi djarhom minħabba l-vjolenza li għadha għaddejja, minħabba li djarhom ġew meqruda jew minħabba li l-forzi tas-sigurtà qed iwaqqfuhom milli jħallu l-kampijiet fejn qed jiġu miżmuma;

E.  billi għexieren ta’ eluf ta’ Rohingya ħarbu bil-baħar biex jeħilsu mill-persekuzzjoni, u billi mijiet tilfu ħajjithom f’dgħajjes li għerqu jew minħabba li ġew mitfugħa lura fil-baħar; billi hu rappurtat li madwar 17 000 Rohingya li ħarbu minn Burma qed jinżammu f’kundizzjonijiet imwiegħra f’ċentri ta’ detenzjoni tal-immigranti fit-Tajlandja;

F.  billi fit-23 ta’ April 2013 il-Kummissjoni ta’ Inkjesta Indipendenti, stabbilita f’Awwissu 2012 biex tinvestiga l-vjolenza settarja fl-istat ta’ Rakhine, ħarġet rapport b’rakkomandazzjonijiet maħsuba biex itaffu t-tensjonijiet, iżda madankollu r-rapport ma rrikonoxxiex l-identità Rohingya, ma żamm lil ħadd responsabbli għall-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa waqt il-ġlied, iffavorixxa ma’ “separazzjoni temporanja’ tal-komunitajiet Musulmani u Buddisti, u rrakkomanda l-implimentazzjoni ta’ programmi inaċċettabbli ta’ kontroll tat-twelid għall-Musulmani;

G.  billi minkejja li l-President Burmiż U Thein Sein wiegħed f’diskors fis-6 ta’ Mejju 2013 li l-gvern tiegħu se jiżgura d-drittijiet bażiċi tal-Musulmani fl-istat ta’ Rakhine, u minkejja li ħa xi passi biex jespandi l-libertajiet ċivili fil-pajjiż, is-sitwazzjoni drammatika tar-Rohingya, u r-relazzjonijiet interetniċi b’mod ġenerali, għandhom il-potenzjal li jdgħajfu l-proċess kollu ta’ riforma f’Burma/il-Mjanmar; billi rapporti indipendenti kredibbli jindikaw kompliċità tal-awtoritajiet Burmiżi fid-delitti kontra l-umanità mwettqa kontra l-popolazzjoni Rohingya, li wasslu biex l-istat ta’ Rakhine fil-parti l-kbira huwa segregat skont ir-reliġjon;

H.  billi l-Gvern ta’ Burma/il-Mjanmar riċentement ħabbar li se jerġa’ jintroduċi l-politika ta’ żewġt itfal; billi din ġiet ikkundannata mir-Rapporteur Speċjali tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem f’Burma/il-Mjanmar, Tomás Ojea Quintana, bħala miżura diskriminatorja u koerċittiva kontra r-Rohingya fl-istat ta’ Rakhine, li tikser id-drittijiet tal-bniedem bażiċi tar-Rohingya, kif ukoll l-obbligi u l-impenji internazzjonali ta’ Burma favur id-drittijiet tal-bniedem;

I.  billi l-komunità internazzjonali ħeġġet lill-Gvern ta' Burma jagħmel rieżami tal-Liġi taċ-Ċittadinanza tal-1982 biex ikun żgurat li r-Rohingya ma jibqgħux apolidi u li jiġu trattati l-għeruq tad-diskriminazzjoni kontra r-Rohingya, li ilha għaddejja żmien twil;

J.  billi d-Dott. Tun Aung, tabib mediku ta’ 65 sena u mexxej tal-komunità rispettat fl-istat ta’ Rakhine, ġie arrestat f’Ġunju 2012 u kkundannat għal 17-il sena ħabs fuq akkużi li gruppi tad-drittijiet tal-bniedem, fosthom l-organizzazzjoni Amnesty International, iddenunzjaw b’mod wiesgħa bħala akkużi b’mottivi politiċi;

K.  billi skont ir-rapport tal-Human Rights Watch, bit-titlu “All You Can Do is Pray”: Crimes against Humanity and Ethnic cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Rakhine State’, li ħareġ fid-22 ta’ April 2013, l-abbużi mwettqa kontra r-Rohingya is-sena l-oħra, li allegatament jinvolvu aġenziji tal-istat, kienu jammontaw għal delitti kontra l-umanità u tindif etniku; billi dan ir-rapport jippreżenta wkoll evidenza ta’ erba’ siti ta’ oqbra tal-massa li jmorru lura għall-2012 fl-istat ta’ Rakhine;

L.  billi l-libertà tal-istampa u tal-mezzi tax-xandir, fl-internet u barra minnu, tiżvolġi rwol kruċjali fl-iżvelar u d-dokumentazzjoni tal-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u biex iżżomm lill-gvernijiet responsabbli;

M.  billi skont id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, kull persuna għandha dritt tfittex asil mill-persekuzzjoni;

1.  Jikkundanna l-ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem u l-vjolenza mwettqa kontra Musulmani Rohingya f’Burma/il-Mjanmar, u jħeġġeġ lin-naħat kollha biex ma jużawx il-vjolenza;

2.  Jesprimi l-kondoljanzi tiegħu lill-vittmi tal-vjolenza u l-persekuzzjoni illeċita f’Burma/il-Mjanmar;

3.  Jirrikonoxxi l-passi meħuda mill-President U Thein Sein u riformaturi oħra f’Burma/il-Mjanmar biex jintroduċu riformi demokratiċi tul din l-aħħar sena; jiddeplora, madankollu, in-nuqqas min-naħa tal-gvern li jipproteġi lir-Rohingya mill-vjolenza organizzata, u jistieden lill-gvern u lis-soċjetà kollha ta’ Burma/il-Mjanmar jaġixxu immedjatament biex itemm l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u jressqu l-qorti lil minn wettaq dawn l-attakki vjolenti u abbużi oħra relatati;

4.  Iħeġġeġ lill-Gvern ta’ Burma/il-Mjanmar jiżgura li l-forzi tas-sigurtà jagħmlu kulma jistgħu biex jipprteġu lill-Musulmani Rohingya minn azzjonijiet vjolenti; jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar allegazzjonijiet li l-membri tal-forzi tas-sigurtà ħadu sehem fil-vjolenza, u jtenni t-talbiet urġenti tiegħu għal investigazzjoni sħiħa u indipendenti ta’ dawn l-allegazzjonijiet, bl-għajnuna tan-NU;

5.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' azzjoni urġenti biex jiġu indirizzati r-riskji umanitarji li qed iħabbtu wiċċhom magħhom il-persuni spostati, u b’mod partikolari il-poplu Rohingya, f’Burma/il-Mjanmar; itenni t-talba tiegħu lill-Gvern ta’ Burma/il-Mjanmar biex jagħti aċċess bla xkiel għaż-żoni kollha tal-pajjiż, inkluż l-istat ta’ Rakhine, lill-aġenziji tan-NU u l-NGOs umanitarji, kif ukoll lill-ġurnalisti u l-membri tal-korp diplomatiku, u biex jagħti aċċess sħiħ u bla restrizzjonijiet għall-għajnuna umanitarja lill-komunitajiet kollha milquta mill-kunflitt u minn vjolenza settarja; jistieden lill-awtoritajiet Burmiżi jtejbu l-kundizzjonijiet tal-kampijiet tar-Rohingya bħala kwistjoni ta’ urġenza;

6.  Iħeġġeġ lill-pajjiżi kollha tar-reġjun biex iwettqu l-obbligi internazzjonali tagħhom rigward id-drittijiet tar-refuġjati, biex jiftħu l-fruntieri għall-persuni Rohingya li qed ifittxu asil u biex tal-inqas jipprovdilhom protezzjoni temporanja, filwaqt li jappoġġaw lill-gvern Burmiż fit-tiftix ta’ soluzzjonijiet ekwitabbli u fit-tul għall-kawżi sottostanti;

7.  Jistieden lill-Gvern tat-Tajlandja jtemm immedjatament id-detenzjoni inumana ta’ mill-inqas 1700 persuna Rohingya li qed ifittxu asil, u li jipprovdilhom aċċess għall-aġenziji tar-refuġjati tan-NU; jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Gvern tat-Tajlandja s’issa ma ħalliex lill-UNHCR twettaq it-testijiet li jiddeterminaw l-istatus ta’ refuġjat għal persuni Rohingya li qed ifittxu asil;

8.  Iħeġġeġ lill-Gvern Burmiż jawtorizza l-ħolqien ta’ uffiċċju tal-OHCHR fil-pajjiż, bi friegħi fil-provinċji, biex jingħata lok għal monitoraġġ adegwat tal-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż;

9.  Jilqa’ l-wegħda tal-President U Thein Sein li kull min iwettaq vjolenza se jitressaq quddiem qorti, kif ukoll l-impenn tiegħu għal soċjetà multikulturali, multietnika u multireliġjuża; jistieden lill-President jieħu azzjoni ulterjuri biex jinforza l-istat tad-dritt u jindirizza l-kawżi sottostanti tal-vjolenza;

10.  Jilqa’ l-fatt li l-President U Thein Sein fl-4 ta’ Ġunju 2013 ħabbar li se jinħelsu l-priġunieri politiċi kollha f’Burma/il-Mjanmar; itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-priġunieri politiċi kollha, fosthom id-Dott. Tun Aung, għandhom jinħelsu bla dewmien u bla kundizzjonijiet, filwaqt li għandhom jingħatawlhom lura d-drittijiet u l-libertajiet kollha tagħhom;

11.  Iħeġġeġ lill-gvern biex ikompli jfittex u jimplimenta soluzzjonijiet dejjiema għall-kawżi sottostanti tat-tensjonijiet, fosthom miżuri li jindirizzaw l-istatus tar-Rohingya; itenni t-talba tiegħu li tiġi emendata jew revokata il-Liġi taċ-Ċittadinanza tal-1982 biex ir-Rohingya jkollhom aċċess indaqs għaċ-ċittadinanza Burmiża, li timplika kemm drittijiet kif ukoll dmirijiet, u li l-liġi emendata jew revokata tiġi magħmula konformi mal-istandards internazzjojali tad-drittijiet tal-bniedem u mal-obbligi tal-pajjiż fl-ambitu tal-Artikolu 7 tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal tan-NU;

12.  Jikkritika l-istqarrija tal-Ministru tal-Immigrazzjoni Burmiż Khin Yi tal-11 ta’ Ġunju 2013, li fiha stqarr l-appoġġ tiegħu għall-introduzzjoni mill-ġdid tal-politika ta' żewġt itfal;

13.  Jilqa’ d-dikjarazzjoni riċenti tal-mexxejja tal-oppożizzjoni Aung San Suu Kyi bi protesta kontra l-introduzzjoni mill-ġdid tal-politika ta’ żewġt itfal għar-Rohingya, u jħeġġeġ lill-Gvern Burmiż jirrevoka immedjatament dan ir-regolament kif ukoll kwalunkwe politika, regola, regolament jew liġi oħra koerċittivi jew diskriminatorji;

14.  Jenfasizza l-importanza li jsiru l-bidliet leġiżlattivi u amministrattivi meħtieġa biex tkun żgurata l-ikbar parteċipazzjoni possibbli tal-popolazzjoni Burmiża, inklużi l-minoranzi, fl-elezzjonijiet tal-2014;

15.  Iħeġġeġ lill-Viċi President / Rappreżentant Għoli tindirizza din il-kwistjoni fl-ogħla livell politiku possibbli fil-kuntatti tagħha ma’ Burma/il-Mjanmar u ma’ pajjiżi oħra membri tal-ASEAN;

16.  Ifakkar li l-UE riċentement reġgħet introduċiet is-Sistema ta’ Preferenzi Ġeneralizzati (SĠP) tagħha vis-à-vis Burma/il-Mjanmar; itenni l-kundizzjonalità ta’ dawn il-preferenzi fir-rigward tal-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem; iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssegwi mill-qrib il-progress tal-awtoritajiet Burmiżi fir-rispett ta’ dawn il-kundizzjonijiet;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni biex fit-tressiq ta’ att delegat lill-Parlament u lill-Kunsill dwar it-tkomplija tal-arranġamenti tal-SĠP għall-Burma/il-Mjanmar wara l-31 ta' Diċembru 2013, tinkludi rapport akkompanjanti li juri n-nuqqas ta' ksur serju u sistematiku tal-prinċipji stipulat fil-konvenzjonijiet elenkati fir-Regolament dwar l-SĠP, b’fokus partikolari fuq ir-Rohingya;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa b'mod effikaċi u komprensiv l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem tal-ftehim dwar l-investiment bilaterali previst qabel ma tifformula l-proposta tagħha għal direttivi ta' negozjar, u biex f’dan il-proċess tikkonsulta mill-qrib mal-Parlament u mas-soċjetà ċivili;

19.  Jistenna li s-SEAE jikkonsulta u jinforma l-Parlament b’mod regolari dwar il-proċess tal-ħolqien ta' djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Burma/Mjanmar; jistieden lill-SEAE u l-Istati Membri jħejju lista ta’ parametri ta’ referenza preċiżi tad-drittijiet tal-bniedem, biex tkun tista’ ssir valutazzjoni tal-progress fir-riforma mill-awtoritajiet Burmiżi; jenfasizza l-fatt li l-iżvilupp ulterjuri tar-relazzjonijiet tal-UE mat-tmexxija Burmiża għandu jsir bil-kundizzjoni ta’ progress tanġibbli, partikolarment fir-rigward tal-qagħda tar-Rohingya;

20.  Jitlob li jkun hemm komponent qawwi u viżibbli tas-soċjetà ċivili, li fih ikunu rappreżentati r-Rohingya, biex jipparteċipa fit-Task Force UE-Burma li għandha tinħoloq aktar tard din is-sena, u li dan l-isforz jibni fuq l-esperjenza tat-Task Force UE-Eġittu;

21.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Gvern u l-Parlament ta’ Burma/il-Mjanmar, lis-Segretarju Ġenerali tal-ASEAN, lill-Kummissjoni Intergovernattiva dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-ASEAN, ir-Rappreżentant Speċjali tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem fil-Mjanmar, il-Kummissarju Għoli għar-Refuġjati tan-NU, il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU u l-gvernijiet u l-parlamenti ta’ stati oħra fir-reġjun.

(1) Testi adottati, P7_TA(2012)0142.
(2) Testi adottati, P7_TA(2012)0355.
(3) Testi adottati, P7_TA(2012)0464.
(4) Testi adottati, P7_TA(2013)0218.

Avviż legali - Politika tal-privatezza