Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2980(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0561/2013

Rozpravy :

PV 12/12/2013 - 17.1
CRE 12/12/2013 - 17.1

Hlasování :

PV 12/12/2013 - 18.1

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0602

Přijaté texty
PDF 347kWORD 76k
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - Štrasburk
Situace ve Středoafrické republice
P7_TA(2013)0602RC-B7-0561/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o situaci ve Středoafrické republice (2013/2980(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na svá usnesení o situaci ve Středoafrické republice ze dne 17. ledna 2013(1) a 12. září 2013(2),

—  s ohledem na tyto rezoluce Rady bezpečnosti OSN: rezoluce č. 2088(2013) ze dne 24. ledna 2013, rezoluce č. 2121(2013) ze dne 10. října 2013 a rezoluce č. 2127(2013) ze dne 5. prosince 2013,

—  s ohledem na zprávu, kterou dne 15. listopadu 2013 předložil generální tajemník OSN, jakož i na zprávu pana Aboua Moussy, zástupce generálního tajemníka a vedoucího regionálního úřadu OSN pro střední Afriku,

—  s ohledem na to, že předseda vlády Středoafrické republiky Nicolas Tiangaye vyzval na půdě OSN mezinárodní společenství k poskytnutí pomoci,

—  s ohledem na dopis ze dne 20. listopadu 2013, v němž orgány Středoafrické republiky požadují, aby mezinárodní misi na podporu míru v této zemi (MISCA) posílily francouzské jednotky,

—  s ohledem na informace, které ohledně situace ve Středoafrické republice předal Radě bezpečnosti dne 25. listopadu 2013 zástupce generálního tajemníka OSN Jan Eliasson,

—  s ohledem na prohlášení, která o Středoafrické republice učinila místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku dne 21. prosince 2012, 1. a 11. ledna 2013, 25. března 2013, 21. dubna 2013, 27. srpna 2013 a 5. prosince 2013,

—  s ohledem na prohlášení komisařky EU pro humanitární pomoc a civilní ochranu ze dne 21. prosince 2012 o novém vypuknutí konfliktu ve Středoafrické republice a na její prohlášení ze dne 10. září 2013 o prohlubování krize v této zemi,

—  s ohledem na revidovanou dohodu z Cotonou,

—  s ohledem na to, že v květnu 2013 byla vytvořena Mezinárodní kontaktní skupina pro Středoafrickou republiku, aby koordinovala regionální, celoafrický a mezinárodní postup s cílem nalézt trvalé řešení problémů, do nichž země opakovaně upadá;

—  s ohledem na setkání Mezinárodní kontaktní skupiny, které se konalo dne 3. května 2013 v Brazzaville (Konžská republika) a na němž skupina potvrdila platnost plánu postupu při postupném přechodu a zřídila zvláštní fond pomoci Středoafrické republice (SAR),

—  s ohledem na prohlášení o SAR, které Mezinárodní kontaktní skupina přijala dne 8. listopadu 2013 na svém třetím setkání uspořádaném v Bangui,

—  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu z roku 1998, který SAR ratifikovala v roce 2001,

—  s ohledem na opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů připojený k Úmluvě o právech dítěte, který Středoafrická republika podepsala,

—  s ohledem na tiskové prohlášení, které ohledně situace v SAR vydala dne 13. listopadu 2013 Rada míru a bezpečnosti Africké unie,

—  s ohledem na nové pojetí postupů, které schválila Rada míru a bezpečnosti Africké unie dne 10. října 2013,

—  s ohledem na prohlášení ze dne 13. listopadu 2013, v němž Rada míru a bezpečnosti Africké unie vítá plánované posílení mise MISCA o francouzský kontingent,

—  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU o Středoafrické republice ze dne 19. června 2013,

—  s ohledem na prohlášení, které dne 27. listopadu 2013 vydali spolupředsedové Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v Addis Abebě (Etiopie),

—  s ohledem na závěry Rady EU ze dne 21. října 2013 týkající se Středoafrické republiky,

—  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

Násilnosti

A.  vzhledem k tomu, že od konce roku 2012, kdy v SAR vypukly boje, a od března roku 2013, kdy se povstalci ze skupiny Séléka zmocnili moci a svrhli dosavadního prezidenta Françoise Bozizého, zachvátil SAR chaos, který způsobuje značný nedostatek potravin a léků;

B.  vzhledem k tomu, že poté, co koalice Séléka dosáhla dne 24. března 2013 vojenského vítězství a chopila se moci, někteří členové této koalice začali jednat velmi brutálním způsobem a šířit vlnu znásilňování, trestných činů, fyzického násilí, krádeží, rabování a dalších případů porušování lidských práv, a to jak v hlavním městě, tak i na venkově, a vzhledem k tomu, že chování těchto osob se zcela vymklo kontrole; vzhledem k tomu, že vzrůstá využívání dětských vojáků a šíří se sexuální násilí;

C.  vzhledem k tomu, že násilností se dopouští i jiné ozbrojené skupiny, z nichž některé tvrdí, že podporují bývalého prezidenta Bozizého;

D.  vzhledem k tomu, že v Bangui zemřelo od 5. prosince 2013 za 72 hodin 400 osob;

E.  vzhledem k tomu, že tyto boje jsou zneužívány jako nástroj náboženské války, v níž trpí komunity křesťanů, a hrozí, že se situace vymkne kontrole, pokud nebudou přijata náležitá opatření, ačkoliv se vůdčí náboženští představitelé společně snaží zabránit válce mezi příslušníky různých vyznání a ačkoliv mezi různými náboženstvími a společenstvími tradičně panovalo mírové soužití;

F.  vzhledem k tomu, že pokud se SAR stane baštou teroristů, obchodníků s narkotiky, džihádistů a ozbrojených lupičů, hrozí, že se násilí rozšíří po celém regionu a bude mít dopad i na okolní státy; vzhledem k tomu, že kamerunské úřady dočasně uzavřely hranice se SAR poté, co povstalci z koalice Séléka zaútočili na pohraniční město Toktoyo a zabili kamerunského pohraničníka;

G.  vzhledem k tomu, že tyto násilné činy páchají skupiny vybavené moderními zbraněmi a některými druhy těžké vojenské techniky;

H.  vzhledem k tomu, že strany zapojené do ozbrojených konfliktů je stále častěji financují z vlastních zdrojů, jelikož povstalecké skupiny, sítě pachatelů trestné činnosti, žoldáci a špičky loupeživých skupin k financování svých vojenských akcí stále více využívají příjmy z přírodního bohatství;

I.  vzhledem k tomu, že vnitrostátní orgány přechodné správy nejsou schopny získat kontrolu nad pachateli násilností a plnit úkol ochrany obyvatelstva;

J.  vzhledem k tomu, že násilné činy, k nimž dochází v SAR, jsou pádným důvodem k okamžitým opatřením, která by zabránila masovým trestným činům, jež ohrožují nejen obyvatelstvo SAR, ale i stabilitu zemí v celém regionu;

K.  vzhledem k tomu, že situace v SAR může podporovat šíření mezinárodní trestné činnosti (jak se uvádí v rezoluci Rady bezpečnosti OSN);

Bezpečnost

L.  vzhledem k tomu, že Hospodářské společenství států střední Afriky (ECCAS) sice nasadilo v SAR 1 300 jednotek, ovšem tyto síly nebyly schopny zabránit tomu, aby zemi nezachvátilo bezpráví;

M.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN prostřednictvím jednomyslně přijaté rezoluce 2127 (2013) schválila důraznější vojenský zásah francouzských a afrických jednotek, jehož cílem je obnovit v SAR bezpečnost a chránit civilní obyvatelstvo, uvalila zbrojní embargo a požádala Organizaci spojených národů, aby připravila případnou misi na podporu míru;

N.  vzhledem k tomu, že generál Jean-Marie Michel Mokoko (Kongo) byl dne 26. listopadu 2013 jmenován zvláštním zástupcem Africké unie ve Středoafrické republice a velitelem afrických jednotek, jejichž rozmisťování po zemi probíhá (MISCA);

O.  vzhledem k tomu, že mise MISCA může být nasazena na dvanáct měsíců s tím, že po šesti měsících bude její působení přezkoumáno, a že jejím účelem je chránit civilní obyvatelstvo, obnovit pořádek a bezpečnost, stabilizovat situaci v zemi a usnadnit poskytování humanitární pomoci;

P.  vzhledem k tomu, že „operace OSN na udržení míru“, o niž požádala Africká unie a jež se má uskutečnit na základě rezoluce 2127 Rady bezpečnosti OSN, by umožnila zajištění finančních prostředků pro takovou akci;

Q.  vzhledem k tomu, že má-li být mise OSN účinná, podle zprávy generálního tajemníka OSN by na ni muselo být nasazeno 6 000 až 9 000 příslušníků mírových sborů;

Lidská práva

R.  vzhledem k tomu, že zhroucení veřejného pořádku a bezpečnosti v SAR vede k humanitární katastrofě a závažným způsobem ohrožuje i bezpečnost v celém regionu;

S.  vzhledem k tomu, že zabíjení civilistů, vypalování domů a ničení základní infrastruktury již přinutilo půl milionu lidí k útěku ze země, jež má celkem 4,6 milionu obyvatel;

T.  vzhledem k tomu, že státní zástupce požadoval dne 4. září 2013 u soudu v Bangui desetiletý trest odnětí svobody pro 24 bývalých povstalců z koalice Séléka, kteří byli postaveni před soud v prvním soudním řízení ve věci porušování lidských práv v SAR;

U.  vzhledem k tomu, že celá řada osob, které se provinily porušováním lidských práv a válečnými zločiny, není stíhána; vzhledem k tomu, že se tak šíří atmosféra beztrestnosti, jež vybízí k páchání dalších trestných činů;

Humanitární pomoc

V.  vzhledem k tomu, z nedávného posouzení zabezpečení potravin v mimořádných situacích (Emergency Food Security Assessment, EFSA) vyplynulo, že v této zemi nejsou dostatečně zajištěny potraviny pro 484 000 osob;

W.  vzhledem k tomu, že kvůli nedostačující bezpečnosti a nevyhovující úrovni financování, což jsou důsledky rozsahu krize, působí humanitární organizace pouze ve městech;

X.  vzhledem k nestabilitě způsobující, že 70 % dětí přestalo chodit do školy;

Y.  vzhledem k tomu, že Evropská unie pokračuje ve svém pravidelném politickém dialogu se SAR a je pro tuto zemi i nadále hlavním dárcem, neboť svou humanitární pomoc zvýšila o 8 milionů EUR, tj. na celkovou pomoc ve výši 20 milionů EUR; vzhledem k tomu, že tato pomoc EU není dostačující a musí se do ní zapojit i další mezinárodní partneři;

Rozvoj

Z.  vzhledem ke komplexnímu charakteru krize, který vyžaduje globální, koherentní, ucelenou a víceúrovňovou reakci, není možné vyřešit vzniklé problémy pouze vojenským zásahem;

AA.  vzhledem k tomu, že v zájmu trvalého řešení je důležité přistupovat k této situaci obecně a komplexně a brát v úvahu spojitost mezi hospodařením s přírodními zdroji SAR a otázkami míru, bezpečnosti a rozvoje;

AB.  vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby mezinárodní společenství poskytlo značnou hospodářskou pomoc;

AC.  vzhledem k rozhodnutí o vyřazení SAR z Kimberleyského systému certifikace;

AD.  vzhledem k tomu, že EU nikdy nepřerušila rozvojovou spolupráci se SAR a je i nadále největším poskytovatelem humanitární pomoci v této zemi navzdory místní nejisté situaci; vzhledem k tomu, že EU dne 5. prosince 2013 nabídla mezinárodní misi na podporu míru vyslané do SAR pod vedením Africké unie 50 milionů EUR, aby tak přispěla ke stabilizaci v zemi, k ochraně místního obyvatelstva a k vytvoření podmínek, jež by umožnily poskytování humanitární pomoci a reformy na poli bezpečnosti a obrany;

Násilnosti

1.  důrazně odsuzuje závažná porušení humanitárního práva a široce rozšířené porušování lidských práv, zejména bývalými příslušníky povstalecké skupiny Séléka a milicí, především skupin zvaných „anti-balaka“, včetně poprav bez řádného soudu, hromadných poprav, případů násilných zmizení, svévolného zatýkání a zadržování, mučení, sexuálního násilí a násilí založeného na pohlaví a najímání dětských vojáků; vyjadřuje své hluboké znepokojení nad nově propukajícím násilím a odvetnými akcemi, k nimž v SAR dochází a které mohou vést k nekontrolovatelné situaci, včetně trestných činů, které mezinárodní právo považuje za nejzávažnější, jako jsou válečné zločiny a zločiny proti lidskosti; je rovněž znepokojen možným vedlejším účinkem, který by mohl vést k destabilizaci celého regionu;

2.  opět vyjadřuje své hluboké znepokojení nad situací v SAR, která se vyznačuje naprostým zhroucením zákona a pořádku, neexistencí právního státu a sektářským násilím; odsuzuje násilí, které v poslední době dále podlomilo fungování nejzákladnějších služeb v zemi a ještě zhoršilo již tak děsivou humanitární situaci, v níž se nachází veškeré obyvatelstvo;

3.  vítá v této souvislosti rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN o uvalení zbrojního embarga na SAR;

Bezpečnost

4.  vítá rezoluci 2127(2013), kterou Rada bezpečnosti OSN přijala v souladu s kapitolou VII Charty OSN, a vyzývá k jejímu urychlenému provádění s cílem uchránit obyvatelstvo SAR dalšího násilí a nejistoty;

5.  vítá rychlé nasazení francouzských vojenských sil na základě povolení vydaného Radou bezpečnosti OSN a jejich úsilí zaměřené na zastavení násilí, ochranu civilního obyvatelstva a odzbrojení milicí;

6.  vyjadřuje úctu dvěma francouzským vojákům, kteří měli působit po boku afrických sil a byli zabiti v první den jejich mise na ochranu civilního obyvatelstva SAR;

7.  vítá pokračující mezinárodní úsilí o obnovení pořádku, včetně posílení mírových sil mise MICOPAX společenství ECCAS a jejich přeměny v mírové síly Mezinárodní mise na podporu Středoafrické republiky (MISCA) pod záštitou Africkou unie;

8.  vyzývá mezinárodní společenství, aby přispělo veškerými nezbytnými finančními, vojenskými a jinými prostředky k posílení především afrických mezinárodních bezpečnostních sil a aby zajistilo provádění jejich mandátu; vítá v této souvislosti skutečnost, že EU poskytla na podporu mise AFISMA v SAR částku 50 milionů EUR;

9.  vyjadřuje politování nad pomalým rozmísťováním mise OSN k udržování míru a nad dobou, která byla nezbytná, aby Rada bezpečnosti udělila misi mandát podle kapitoly VII Charty OSN;

10.  považuje navíc za nezbytné řešit následky konfliktů, zejména prostřednictvím reformy ozbrojených a bezpečnostních sil, demilitarizace, demobilizace a opětovného začleňování bývalých bojovníků v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2121(2013), repatriace uprchlíků, návratu vnitřně přesídlených osob do jejich domovů a provádění funkčních rozvojových programů;

11.  žádá Radu EU, aby se zabývala možnými opatřeními v oblasti vzdělávání a podpory mise MISCA, stejně jako tomu bylo v případě mise AMISOM, s cílem zvýšit schopnost afrických sil samostatně zvládat plánování a realizaci zabezpečovacích operací;

12.  konstatuje, že nedávné krize v Mali a v SAR dokazují, že je nezbytné, aby africký kontinent měl vlastní přiměřené kapacity v oblasti bezpečnosti; vyzývá v této souvislosti EU a její členské státy, aby zintenzivnily podporu účinného nasazení Africké kapacity pro okamžitou reakci na krize (Caric) vytvořené v červnu 2013, které musí následovat po rychlém zahájení činnosti Afrických pohotovostních sil (FAA) Africké unie, s nímž se původně počítalo již v roce 2010;

13.  vyjadřuje přání, aby byla posílena regionální spolupráce v boji proti „Armádě božího odporu“;

Lidská práva

14.  zdůrazňuje, že pachatelé závažných porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva by neměli zůstat nepotrestáni; vyzývá, aby byli pachatelé takových činů oznámeni, identifikováni, stíháni a potrestáni v souladu s vnitrostátními a mezinárodními trestněprávními předpisy; poukazuje v této souvislosti na to, že situace v SAR již byla před Mezinárodním trestním soudem přednesena a že podle statutu MTS jsou genocida, zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nepromlčitelné; vítá prohlášení žalobce MTS ze dne 7. srpna 2013;

15.  vyzývá k přijetí naléhavých opatření pro boj proti násilí páchanému na ženách a dívkách, k zajištění jejich ochrany a ukončení beztrestnosti pachatelů podobných trestných činů;

16.  vítá zejména skutečnost, že Rada bezpečnosti OSN ustavila komisi pro vyšetření oznámených porušení mezinárodního humanitárního práva a porušování lidských práv, jehož se všechny strany dopouštěly v SAR od ledna 2013; vyzývá všechny strany, aby s touto komisí plně spolupracovaly s cílem zajistit, aby se pachatelé museli z těchto odporných činů zodpovídat;

17.  vybízí k plné spolupráci s výborem pro sankce zřízeným na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2127(2013);

18.  žádá orgány SAR, aby splnily povinnosti obsažené v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu, jehož signatářem je jejich země;

19.  vyzývá ke splnění národních a mezinárodních závazků týkajících se zákazu najímání dětí a jejich využívání v ozbrojených silách a ozbrojených skupinách;

Humanitární pomoc

20.  vítá skutečnost, že EU zřídila vzdušný humanitární most prostřednictvím letů ECHO – vzdušné humanitární přepravní služby –, který funguje od 9. prosince s cílem podpořit mezinárodní úsilí o stabilizaci v SAR a zajišťuje, aby se humanitární pomoc dostala k těm, kteří se nacházejí v nejzoufalejší situaci; vítá úsilí Evropské služby pro vnější činnost a členky Komise pro humanitární pomoc a jejich rychlou reakci na vzniklou situaci;

21.  vyzývá mezinárodní společenství, aby SAR nadále zachovalo jako důležitý bod na pořadu jednání a aby podporovalo tuto zranitelnou zemi; zdůrazňuje v této souvislosti, že humanitární společenství musí rovněž navzdory současné politické a bezpečnostní situaci splnit svůj závazek vůči SAR a vyčlenit odpovídající zdroje na řešení zdravotní a humanitární krize, kterou tato země prochází; vyjadřuje znepokojení nad omezeným přístupem humanitární pomoci a odsuzuje útoky na humanitární pracovníky; vyzývá všechny strany konfliktu, zejména skupinu Séléka, aby umožnily bezpečný a neomezený přístup humanitárních organizací a organizací poskytujících pomoc;

22.  vítá větší podporu EU řešení humanitární krize v SAR a vyzývá EU a její členské státy jako hlavní dárce pomoci pro tuto zemi, aby zlepšily svou koordinaci s dalšími dárci a mezinárodními institucemi, aby se podařilo odpovídajícím způsobem pokrýt naléhavé humanitární potřeby a zmírnit utrpení obyvatel SAR;

Rozvoj

23.  vyzývá Mezinárodní kontaktní skupinu pro SAR, aby poskytovala této zemi nezbytnou finanční pomoc s cílem nastartovat udržitelný hospodářský rozvoj, obnovit fungující veřejnou správu a služby a zřídit funkční demokratické instituce schopné chránit občany;

24.  trvá na tom, že pro nalezení východisek z krize a vybudování cesty pro udržitelný rozvoj v tomto regionu je nezbytně nutné komplexní politické řešení, včetně spravedlivého rozdělování příjmů prostřednictvím státního rozpočtu;

25.  odsuzuje nelegální využívání přírodních zdrojů v SAR;

26.  domnívá se, že transparentnost a veřejná kontrola důlního odvětví jsou klíčové pro účinnou důlní správu a pro zveřejnění činností a příjmů důlních a vývozních společností;

27.  vyzývá k tomu, aby byla za pomoci mezinárodního společenství přijata opatření k intenzivnějšímu úsilí o řešení politické krize a vybudování systému soudnictví a správní infrastruktury, přičemž přednostně je třeba obnovit základní služby v oblasti justice, zdravotnictví a vzdělávání; vyzývá k přijetí opatření zaměřených na zajištění a podporu práva na vzdělání a k tomu, aby vláda zintenzivnila své úsilí o uplatňování akčního plánu „Vzdělání pro všechny“;

28.  odsuzuje ničení přírodního dědictví, zejména pytláctví (rezoluce Rady bezpečnosti OSN);

Politický vývoj

29.  opětovně zdůrazňuje svou podporu svrchovanosti, jednoty a územní celistvosti SAR;

30.  vyzývá orgány SAR, aby prováděly dohody týkající se bezodkladné politické transformace, aby se mohly do února 2015 konat volby a byl obnoven ústavní pořádek;

31.  opětovně vyjadřuje svou podporu předsedovi vlády Nicolasi Tiangayemu, kterého podporuje mezinárodní společenství;

32.  vyzývá k obnovení veřejné služby v SAR s cílem uspořádat důvěryhodné a nezpochybnitelné vnitrostátní volby, aby bylo možno zemi nadále vést po cestě k demokracii; konstatuje, že navzdory úsilí předsedy vlády Tiangayeho byly státní struktury a kontrola podlomeny takovým způsobem, že z nich nezbývá téměř nic; vybízí k zapojení občanské společnosti do diskuzí o budoucnosti SAR;

33.  naléhavě žádá, aby dočasné orgány zajistily plnou účast žen ve všech fázích tohoto procesu (rezoluce Rady bezpečnosti OSN);

34.  vítá skutečnost, že OSN hodlá „pozorně sledovat průběh transformace“;

o
o   o

35.  žádá svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie Catherine Ashtonové, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, orgánům Africké unie, společenství ECCAS, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, členským státům EU a Národní přechodné radě Středoafrické republiky.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0033.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0389.

Právní upozornění - Ochrana soukromí