Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2980(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0561/2013

Rozpravy :

PV 12/12/2013 - 17.1
CRE 12/12/2013 - 17.1

Hlasovanie :

PV 12/12/2013 - 18.1

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0602

Prijaté texty
PDF 225kWORD 75k
Štvrtok, 12. decembra 2013 - Štrasburg
Situácia v Stredoafrickej republike
P7_TA(2013)0602RC-B7-0561/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2013 o situácii v Stredoafrickej republike (2013/2980(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 17. januára 2013(1) a z 12. septembra 2013(2) o situácii v Stredoafrickej republike,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 2088 (2013) z 24. januára 2013, 2121 (2013) z 10. októbra 2013 a 2127 (2013) z 5. decembra 2013,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 15. novembra a správu pána Abouho Moussu, zástupcu generálneho tajomníka a vedúceho regionálnej kancelárie OSN pre strednú Afriku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že premiér Stredoafrickej republiky Nicolas Tiangaye vyzval na pôde OSN medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo pomoc,

–  so zreteľom na list orgánov Stredoafrickej republiky z 20. novembra 2013, v ktorom požadujú, aby misiu MISCA podporovali francúzske jednotky,

–  so zreteľom na brífing Bezpečnostnej rady z 25. novembra 2013 o situácii v Stredoafrickej republike, ktorý viedol zástupca generálneho tajomníka OSN Jan Eliasson,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 21. decembra 2012, 1. a 11. januára 2013, 25. marca 2013, 21. apríla 2013, 27. augusta 2013 a 5. decembra 2013 o Stredoafrickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenia komisára EÚ pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu z 21. decembra 2012 o novom vypuknutí konfliktu v Stredoafrickej republike a z 10. septembra 2013 o zhoršení krízy v Stredoafrickej republike,

–  so zreteľom na zrevidovanú Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na vytvorenie medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Stredoafrickú republiku v máji 2013, ktorá by mala koordinovať regionálne, kontinentálne a medzinárodné opatrenia s cieľom nájsť trvalé riešenie opakujúcich sa problémov v krajine,

–  so zreteľom na schôdzu medzinárodnej kontaktnej skupiny, ktorá sa konala 3. mája 2013 v Brazzaville (Konžská republika) a na ktorej bol schválený časový plán prechodu a zriadenie osobitného fondu na pomoc Stredoafrickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenie prijaté medzinárodnou kontaktnou skupinou pre Stredoafrickú republiku na jej tretej schôdzi konanej v Bangui 8. novembra 2013,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu z roku 1998, ktorý Stredoafrická republika ratifikovala v roku 2001,

–  so zreteľom na Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, ktorý podpísala Stredoafrická republika,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie o situácii v Stredoafrickej republike, ktoré 13. novembra 2013 vydala Mierová a bezpečnostná rada Africkej únie,

–  so zreteľom na novú koncepciu operácií, ktorú 10. októbra 2013 schválila Mierová a bezpečnostná rada Africkej únie,

–  so zreteľom na vyhlásenie Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie z 13. novembra 2013, v ktorom víta plánované posilnenie francúzskych jednotiek s cieľom lepšie podporovať misiu MISCA,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 19. júna 2013 o Stredoafrickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, ktoré vydali 27. novembra 2013 v Addis Abebe (Etiópia),

–  so zreteľom na závery Rady EÚ z 21. októbra 2013 o Stredoafrickej republike,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

Násilnosti

A.  keďže od vypuknutia bojov v Stredoafrickej republike koncom roka 2012 a prevzatia moci od bývalého prezidenta François Bozizého povstalcami z koalície Seleka upadla Stredoafrická republika do chaosu, ktorý viedol k viacerým situáciám nedostatku potravín a liekov;

B.  keďže od vojenského víťazstva koalície Seleka z 24. marca 2013 a jej prevzatia moci sa zložky tejto koalície dopustili mnohých zverstiev, zločinov, znásilnení, aktov fyzického násilia a krádeží, rovnako ako rabovania a iných porušení ľudských práv, a to tak v hlavnom meste, ako aj v provinciách, pričom nie sú nijako kontrolované; keďže sa čoraz väčšmi využívajú detskí vojaci a rastie počet prípadov sexuálneho násilia;

C.  keďže prípadov zneužívania sa dopustili aj iné ozbrojené skupiny, z ktorých niektoré vyhlasujú, že podporujú bývalého prezidenta Bozizého;

D.  keďže od 5. decembra 2013 v Bangui zahynulo 400 ľudí počas obdobia 72 hodín;

E.  keďže z bojov sa stáva nástroj náboženskej vojny, ako dosvedčuje utrpenie kresťanských komunít, a keďže napriek spojenému úsiliu náboženských vodcov o zabránenie vojne medzi príslušníkmi jednotlivých vierovyznaní a napriek tradičnému mierovému spolunažívaniu náboženstiev a komunít hrozí, že sa situácia vymkne z kontroly, pokiaľ nebude náležite riešená;

F.  keďže existuje riziko, že sa násilnosti rozšíria po regióne, pretože ak sa Stredoafrická republika stane útočiskom teroristov, obchodníkov s narkotikami, džihádistov a banditov, postihne to aj susedné krajiny; keďže kamerunské úrady dočasne uzatvorili hranice so Stredoafrickou republikou po tom, čo povstalci z koalície Seleka zaútočili na pohraničné mesto Toktoyo a zabili kamerunského hraničiara;

G.  keďže tieto násilnosti páchajú skupiny vybavené modernými zbraňami a niektorými druhmi ťažkej vojenskej techniky;

H.  keďže ozbrojené konflikty sú čoraz častejšie financované z vlastných zdrojov, pretože skupiny povstalcov, siete zločincov, žoldnieri a vodcovia lúpežníckych zoskupení sa stále viac spoliehajú na príjmy z prírodných zdrojov, ktorými financujú vojenské akcie;

I.  keďže vnútroštátne orgány dočasnej správy nie sú schopné získať kontrolu nad páchateľmi násilností a plniť svoju úlohu ochrany obyvateľstva;

J.  keďže násilnosti páchané v Stredoafrickej republike sú naliehavým dôvodom na opatrenia s cieľom zabrániť hrozbe masových trestných činov, ktoré by ohrozovali obyvateľstvo Stredoafrickej republiky a stabilitu krajín v regióne;

K.  keďže situácia v Stredoafrickej republike by mohla viesť k vzniku prostredia, ktoré by napomáhalo rozvoj medzinárodnej trestnej činnosti (ako sa uvádza v uznesení Bezpečnostnej rady OSN);

Bezpečnosť

L.  keďže napriek tomu, že v Stredoafrickej republike bolo rozmiestnených 1 300 vojakov ECCAS (Hospodárskeho spoločenstva stredoafrických štátov), tieto jednotky nezabránili upadnutiu krajiny do bezprávia;

M.  keďže Bezpečnostná rada OSN prostredníctvom jednomyseľne prijatej rezolúcie 2127 (2013) schválila rozšírený vojenský zásah francúzskych a afrických jednotiek s cieľom obnoviť bezpečnosť a chrániť civilné obyvateľstvo v Stredoafrickej republike, uvalila zbrojné embargo a požiadala Organizáciu Spojených národov, aby pripravila prípadnú mierovú misiu;

N.  keďže generál Jean-Marie Michel Mokoko (Kongo) bol 26. novembra 2013 vymenovaný za osobitného zástupcu Africkej únie v Stredoafrickej republike a za veliteľa afrických síl, ktoré sú v krajine rozmiestňované (MISCA);

O.  keďže misia MISCA môže byť nasadená na obdobie dvanástich mesiacov s tým, že po šiestich mesiacoch sa jej pôsobenie preskúma, a že jej účelom bude chrániť civilné obyvateľstvo, obnoviť poriadok a bezpečnosť, stabilizovať krajinu a uľahčiť poskytovanie humanitárnej pomoci;

P.  keďže zavedenie „operácie OSN na udržanie mieru“, o ktorú požiadala Africká únia a ktorá sa má uskutočniť na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 2127, by umožnilo zaistiť finančné prostriedky na takúto akciu;

Q.  keďže zo správy generálneho tajomníka OSN vyplýva, že ak má byť operácia OSN účinná, muselo by sa na nej zúčastniť 6 000 až 9 000 vojakov OSN;

Ľudské práva

R.  keďže rozpad verejného poriadku a bezpečnosti v Stredoafrickej republike spôsobuje humanitárnu katastrofu a prestavuje tiež závažnú hrozbu pre bezpečnosť v regióne;

S.  keďže zabíjanie civilistov, vypaľovanie domov a ničenie základnej infraštruktúry donútili až pol milióna z celkového počtu 4,6 milióna obyvateľov z krajiny utiecť;

T.  keďže 4. septembra 2013 žiadal prokurátor súdu v Bangui trest 10 rokov odňatia slobody pre 24 bývalých rebelov Seleka, ktorý sa dostali pred súd počas prvého procesu za zločiny v Stredoafrickej republike;

U.  keďže mnohí páchatelia porušení ľudských práv a vojnových zločinov neboli stíhaní; keďže sa tým podporuje prostredie beztrestnosti a umožňuje páchanie ďalších zločinov;

Humanitárna pomoc

V.  keďže z nedávneho posúdenia potravinovej bezpečnosti v núdzovej situácii (EFSA) vyplýva, že pre 484 000 ľudí je potravinová bezpečnosť v krajine ohrozená;

W.  keďže v dôsledku chýbajúcej bezpečnosti a nenáležitej úrovne financovania vzhľadom na rozsah krízy fungujú humanitárne organizácie len v mestách;

X.  keďže nestabilita vyhnala 70 % detí zo škôl;

Y.  keďže Európska únia sa aj naďalej zapája do pravidelného politického dialógu so Stredoafrickou republikou a zostáva hlavným darcom tejto krajiny, pričom svoju humanitárnu pomoc zvýšila o 8 miliónov eur až na 20 miliónov eur; keďže táto pomoc EÚ je nepostačujúca a keďže aj ostatní medzinárodní partneri musia v tomto smere prijať záväzky;

Rozvoj

Z.  keďže komplexnosť krízy si vyžaduje globálnu koherentnú, ucelenú a viacrozmernú reakciu a dané problémy nemôže vyriešiť iba vojenský zásah;

AA.  keďže v záujme dosiahnutia trvalého riešenia je dôležité zaviesť široký a všeobecný prístup, ktorý bude brať do úvahy vzájomný vzťah medzi riadením prírodných zdrojov Stredoafrickej republiky a otázkami mieru, bezpečnosti a rozvoja;

AB.  keďže je potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo poskytlo značnú hospodársku pomoc;

AC.  keďže v rámci Kimberleyského procesu bolo prijaté rozhodnutie vyradiť Stredoafrickú republiku;

AD.  keďže napriek neistej bezpečnostnej situácii v Stredoafrickej republike EÚ nikdy neprerušila rozvojovú spoluprácu s touto krajinou a zostáva najväčším darcom humanitárnej pomoci; keďže 5. decembra 2013 ponúkla EÚ 50 miliónov eur medzinárodnej misii na podporu Stredoafrickej republiky pod africkým vedením, aby prispela k stabilizácii krajiny a ochrane miestneho obyvateľstva a vytvorila tiež podmienky, ktoré by umožnili poskytovanie humanitárnej pomoci a reformu odvetvia bezpečnosti a obrany;

Násilnosti

1.  dôrazne odsudzuje závažné porušenia humanitárneho práva a všeobecné porušovanie práva v oblasti ľudských práv, najmä zo strany bývalej organizácie Seleka a militantných skupín, konkrétne tých, ktoré sú známe ako „anti-balaka”, a to okrem iného mimosúdne zabíjanie, hromadné popravy, nútené zmiznutia, svojvoľné zadržiavanie a svojvoľná väzba, mučenie, sexuálne a rodové násilie a nábor vojakov z radov detí; vyjadruje hlboké znepokojenie z v novej dynamiky násilia a odvetných opatrení, ktoré prevládajú v Stredoafrickej republike, ktoré sa môže zvrhnúť do neovládateľnej situácie s najzávažnejšími trestnými činmi podľa medzinárodného práva, ako sú vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti; je rovnako znepokojený možným presahujúcim účinkom s hrozbou destabilizácie celého regiónu;

2.  opakuje svoje hlboké obavy zo situácie v Stredoafrickej republike, charakterizovanej úplným rozložením práva a poriadku, neexistenciou právneho štátu a sektárským násilím; odsudzuje nedávne násilie, ktoré vyvolalo ďalšie narušenie najzákladnejších služieb v krajine a vyhrotilo beztak desivú humanitárnu situáciu, ktorá má vplyv na celé obyvateľstvo;

3.  v tejto súvislosti víta rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN o zbrojnom embargu proti Stredoafrickej republike;

Bezpečnosť

4.  víta prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 2127 (2013) podľa kapitoly VII Charty OSN a žiada jej urýchlené plnenie, aby sa obyvateľstvo Stredoafrickej republiky ušetrilo ďalšieho násilia a neistoty;

5.  víta urýchlené nasadenie francúzskych vojenských jednotiek na základe oprávnenia vydaného Bezpečnostnou radou OSN a ich úsilie o zastavenie násilia, ochranu civilného obyvateľstva a odzbrojenie milície;

6.  vyjadruje úctu dvom francúzskym vojakom, ktorí mali pôsobiť po boku afrických síl a boli zabití v prvý deň svojej misie na ochranu civilného obyvateľstva Stredoafrickej republiky;

7.  víta neustále medzinárodné úsilie o obnovenie poriadku vrátane posilnenia mierových síl misií ECCAS MICOPAX a ich opätovné začlenenie do mierových síl medzinárodnej misie na podporu Stredoafrickej republiky pod záštitou Africkej únie;

8.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo všetky potrebné finančné, vojenské a ostatné príspevky na zvýšenie primárne afrických medzinárodných bezpečnostných síl a zabezpečili vykonávanie ich mandátu; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že EÚ poskytla 50 miliónov eur na podporu misie AFISMA v Stredoafrickej republike;

9.  vyjadruje poľutovanie nad pomalým rozmiestňovaním misie OSN na udržanie mieru a nad obdobím, ktoré bola nevyhnutné, aby Bezpečnostná rada udelila misii mandát podľa kapitoly VII Charty OSN;

10.  okrem toho sa domnieva, že je potrebné zaoberať sa dôsledkami konfliktov, najmä prostredníctvom reformy ozbrojených a bezpečnostných síl, demobilizácie a opätovného začleňovania bývalých bojovníkov v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 2121 (2013), repatriácie utečencov, návratu ľudí vysídlených v rámci vlastného územia do ich domovov a plnenia realistických rozvojových programov;

11.  žiada Radu Európskej únie, aby sa zaoberala možnými opatreniami v oblasti školenia a podpory medzinárodnej misie na podporu Stredoafrickej republiky vedenej africkými štátmi (MISCA), ako to bolo v prípade operácie AMISOM, s cieľom zvýšiť schopnosť afrických síl samostatne zvládať plánovanie a vedenie zabezpečovacích operácií;

12.  konštatuje, že nedávne krízy v Mali a v Stredoafrickej republike dokazujú, že je nevyhnutné, aby africký kontinent mal vlastné primerané kapacity v oblasti bezpečnosti; vyzýva v tejto súvislosti EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili podporu účinného zavedenia Afrického nástroja pre bezodkladné riešenie kríz (Caric), ktorý bol vytvorený v júni 2013 a ktorý musí dopĺňať rýchle uvedenie afrických pohotovostných síl (FAA) Africkej únie do prevádzky, s ktorým sa pôvodne počítalo už v roku 2010;

13.  vyjadruje želanie, aby sa posilnila regionálna spolupráca v boji proti „Armáde božieho odporu“;

Ľudské práva

14.  zdôrazňuje, že by nemala existovať beztrestnosť pre páchateľov hrubého porušovania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva; žiada, aby boli páchatelia takýchto skutkov nahlasovaní, nájdení, vyšetrovaní a potrestaní v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným trestným právom; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že situácia v Stredoafrickej republike už bola predložená Medzinárodnému trestnému súdu a že podľa štatútu tohto súdu neexistuje premlčacia lehota, pokiaľ ide o genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny a víta vyhlásenie vyšetrovateľa Medzinárodného trestného súdu zo 7. augusta 2013;

15.  žiada prijať naliehavé opatrenia v boji proti násiliu na ženách a dievčatách, zabezpečenie ich ochrany a ukončenie beztrestnosti páchateľov takýchto trestných činov;

16.  osobitne víta vytvorenie vyšetrovacej komisie, ktorú zriadila Bezpečnostná rada OSN na prešetrenie správ o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva a o zneužívaní ľudských práv, ktorých sa všetky strany v Stredoafrickej republike dopúšťajú od januára 2013; vyzýva všetky strany, aby s touto komisiou v plnej miere spolupracovali, aby sa zabezpečilo, že autori týchto odsúdeniahodných činov budú povolaní na zodpovednosť;

17.  nabáda k plnej spolupráci so sankčným výborom, ktorý vytvorila Bezpečnostná rada OSN rezolúciou 2127 (2013);

18.  vyzýva orgány Stredoafrickej republiky, aby plnili povinnosti stanovené v rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu, ktoré ich krajina podpísala;

19.  žiada, aby sa dodržiavali vnútroštátne aj medzinárodné povinnosti, pokiaľ ide o zákaz náboru a využívania detí v ozbrojených silách a ozbrojených skupinách;

Humanitárna pomoc

20.  víta vytvorenie vzdušného humanitárneho mosta zo strany EÚ prostredníctvom letov ECHO – služby vzdušnej humanitárnej prepravy, ktorý vznikol 9. decembra s cieľom zvýšiť medzinárodné úsilie o stabilizáciu Stredoafrickej republiky tým, že sa zabezpečí, aby sa humanitárna pomoc dostala k tým, ktorí ju najzúfalejšie potrebujú; víta úsilie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a komisárky pre humanitárnu pomoc pri rýchlej reakcii na danú situáciu;

21.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby udržiavalo Stredoafrickú republiku na vrchole svojho programu a podporovalo túto nestabilnú krajinu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo musí taktiež, napriek súčasnej politickej a bezpečnostnej situácii, zachovať svoju oddanosť Stredoafrickej republike a prideliť primerané zdroje ako reakciu na zdravotnú a humanitárnu krízu, ktorú táto krajina zažíva; je znepokojený obmedzeným prístupom k humanitárnej pomoci a odsudzuje útoky na humanitárnych pracovníkov; vyzýva všetky strany konfliktu, a najmä organizáciu Seleka, aby umožnili bezpečný a nerušený prístup humanitárnym organizáciám a organizáciám poskytujúcim pomoc;

22.  víta zvýšenú podporu EÚ pri riešení humanitárnej krízy v Stredoafrickej republike a vyzýva EÚ a členské štáty, aby ako najvýznamnejší poskytovatelia pomoci zlepšili koordináciu s inými poskytovateľmi a medzinárodnými inštitúciami s cieľom primerane pokryť naliehavé humanitárne potreby a zmierniť utrpenie obyvateľov Stredoafrickej republiky;

Rozvoj

23.  vyzýva medzinárodnú kontaktnú skupinu pre Stredoafrickú republiku, aby tejto krajine poskytla potrebnú finančnú pomoc na tvorbu realistického hospodárskeho rozvoja, obnovu fungujúcej verejnej správy a verejných služieb a zriadenie fungujúcich demokratických inštitúcií, schopných ochraňovať občanov;

24.  trvá na tom, že komplexné politické riešenie vrátane spravodlivej distribúcie zisku prostredníctvom štátneho rozpočtu je nevyhnutné pri hľadaní riešenia krízy a pre umožnenie udržateľného rozvoja v regióne;

25.  odsudzuje nezákonné využívanie prírodných zdrojov v Stredoafrickej republike;

26.  nazdáva sa, že transparentnosť a verejná kontrola v ťažobnom odvetví sú mimoriadne dôležité pre účinné riadenie ťažby a zverejňovanie údajov o činnostiach a ziskoch ťažobných podnikov a podnikov zameraných na vývoz;

27.  žiada, aby sa za pomoci medzinárodného spoločenstva prijali opatrenia na posilnenie úsilia o vyriešenie politickej krízy a vybudovanie systému spravodlivosti a administratívnej infraštruktúry, a aby sa zároveň ako najvyššia priorita obnovili základné služby v oblasti spravodlivosti, zdravotníctva a vzdelávania; žiada, aby sa prijali opatrenia na zabezpečenie a podporu práva na vzdelávanie a aby vláda zvýšila úsilie pri plnení akčného plánu zameraného na vzdelanie pre všetkých;

28.  odsudzuje ničenie prírodného dedičstva, najmä pytliactvo (rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN);

Politický vývoj

29.  opätovne potvrdzuje svoju podporu suverenite, jednote a územnej integrite Stredoafrickej republiky;

30.  vyzýva orgány Stredoafrickej republiky, aby bezodkladne vykonávali dohody týkajúce sa politického prechodu tak, aby sa do februára 2015 umožnilo uskutočniť voľby a navrátiť ústavný poriadok;

31.  potvrdzuje svoju podporu premiérovi Nicolasovi Tiangayemovi, ktorý má podporu medzinárodného spoločenstva;

32.  žiada obnovu verejnej služby Stredoafrickej republiky, aby sa mohli zorganizovať vierohodné a neohrozené celoštátne voľby, ktoré by krajinu ďalej priviedli na cestu k demokracii; konštatuje, že štátne štruktúry a štátna kontrola boli napriek úsiliu premiéra Tiangayeho narušené až do tej miery, že z nich zostalo len málo; nabáda občiansku spoločnosť k účasti na diskusiách o budúcnosti Stredoafrickej republiky;

33.  trvá na tom, aby orgány dočasnej moci zabezpečili plnú účasť žien vo všetkých fázach procesu (uznesenie Bezpečnostnej rady OSN);

34.  víta skutočnosť, že OSN zamýšľa „pozorne sledovať priebeh transformácie“;

o
o   o

35.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, PK/VP Catherine Ashtonovej, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, inštitúciám Africkej únie, ECCAS, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ a členským štátom EÚ a dočasnej národnej rade Stredoafrickej republiky.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0033.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0389.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia