Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2981(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B7-0562/2013

Rasprave :

PV 12/12/2013 - 17.2
CRE 12/12/2013 - 17.2

Glasovanja :

PV 12/12/2013 - 18.2

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0603

Usvojeni tekstovi
PDF 117kWORD 47k
Četvrtak, 12. prosinca 2013. - Strasbourg
Uzimanje organa u Kini
P7_TA(2013)0603RC-B7-0562/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. prosinca 2013. o uzimanju organa u Kini (2013/2981(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 7. rujna 2006.(1) i 14. ožujka 2013.(2) o odnosima između EU-a i Kine, od 13. prosinca 2012. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2011. i politici Europske unije na tu temu(3), od 16. prosinca 2010. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima u svijetu za 2009. i politici Europske unije na tu temu(4), te od 19. svibnja 2010. o Komunikaciji Komisije: Akcijski plan za darivanje i transplantaciju organa (2009. – 2015.): pojačana suradnja među državama članicama(5),

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, osobito njezin članak 3. o pravu na integritet osobe,

–  uzimajući u obzir saslušanja od 21. studenog 2009., 6. prosinca 2012. i 2. prosinca 2013. pred Pododborom za ljudska prava i pripadajuća svjedočenja Davida Kilgoura, bivšeg kanadskog državnog tajnika za Aziju i Pacifik te Davida Matasa, odvjetnika za ljudska prava, o uzimanju organa u velikim razmjerima koje se provodi u Kini od 2000. nad praktikantima Falun Gonga bez njihovog pristanka,

–  uzimajući u obzir Konvenciju protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja koju je Kina ratificirala 4. listopada 1988.,

–  uzimajući u obzir članak 122. stavak 5. i članak 110. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da Narodna Republika Kina izvodi više od 10 000 transplantacija organa godišnje te 165 kineskih centara za transplantaciju organa oglašava da se odgovarajuće organe može pronaći unutar dva do četiri tjedna, iako kako trenutno stvari stoje, Kina nema organizirani ili učinkoviti javni sustav darivanja organa ili distribucije; budući da sustav transplantacije organa u Kini nije u skladu sa zahtjevima Svjetske zdravstvene organizacije za transparentnost i sljedivost u putovima nabave organa te budući da se kineska vlada dosad opirala nezavisnom ispitivanju sustava; budući da je dobrovoljan i informiran pristanak preduvjet za etičko darivanje organa;

B.  budući da Narodna Republika Kina ima iznimno niske stope dobrovoljnog darivanja organa zbog tradicionalnih uvjerenja; budući da je 1984. Kina provela uredbe koje dozvoljavaju uzimanje organa od pogubljenih zatvorenika;

C.  budući da vlada Narodne Republike Kine nije uspjela primjereno opravdati izvore dodatnih organa kada su tu informaciju zatražili Manfred Nowak, bivši posebni izvjestitelj Ujedinjenih naroda za mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, te kanadski istraživači David Matas, odvjetnik za ljudska prava, i David Kilgour, bivši kanadski državni tajnik za Aziju i Pacifik;

D.  budući da je Huang Jiefu, direktor kineskog Odbora za darivanje organa i bivši zamjenik ministra zdravstva, izjavio na Konferenciji o darivanju i transplantaciji organa u Madridu 2010. godine da preko 90 % organa za transplantaciju uzetih od preminulih darivatelja dolazi od zatvorenika pogubljenih u Kini te da je izjavio da će do sredine 2014. sve bolnice koje su ovlaštene za transplantaciju organa morati prestat koristiti organe pogubljenih zatvorenika te će morati koristiti samo one koji su dobrovoljno darovani i dodijeljeni u sklopu novog nacionalnog sustava;

E.  budući da je Narodna Republika Kina najavila da namjerava ukinuti uzimanje organa od pogubljenih zatvorenika do 2015. te uvesti računalni sustav za dodjeljivanje organa poznat kao Kineski sustav brze reakcije za transplantaciju organa, što je u suprotnosti s njezinom obvezom da će sve bolnice ovlaštene za transplantaciju organa morati prestati koristiti organe pogubljenih zatvorenika do sredine 2014.;

F.  budući da je u srpnju 1999. Komunistička partija Kine pokrenula intenzivan val progona na nacionalnoj razini, osmišljen kako bi se iskorijenila duhovna praksa Falun Gong i koji je doveo do uhićenja i zadržavanja stotina tisuća praktikanata Falun Gonga; budući da postoje izvješća da su ujgurski i tibetanski zatvorenici također bili podvrgnuti prisilnim transplantacijama organa;

G.  budući da su Odbor UN-a protiv mučenja i posebni izvjestitelj UN-a za mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje izrazili zabrinutost zbog navoda o uzimanju organa od zatvorenika i pozvali su vladu Narodne Republike Kine da poveća odgovornost i transparentnost sustava za transplantaciju organa te da kazni odgovorne za zlouporabu; budući da je ubijanje vjerskih ili političkih zatvorenika u svrhe prodavanja njihovih organa za transplantaciju iznimno ozbiljno i nedopustivo kršenje temeljnog prava na život;

H.  budući da je 12. studenog 2013. Opća skupština UN-a odabrala Kinu da sudjeluje na Vijeću UN-a za ljudska prava u razdoblju od tri godine koje počinje 1. siječnja 2014.;

1.  izražava svoju duboku zabrinutost zbog upornih i vjerodostojnih izvješća o sustavnom uzimanju organa od zatvorenika savjesti bez njihovog pristanka uz dopuštenje države u Narodnoj Republici Kini, uključujući od velikog broja praktikanata Falun Gonga zatvorenih zbog njihovih vjerskih uvjerenja, kao i od članova drugih vjerskih i etničkih manjinskih skupina;

2.  naglašava da ukidanje uzimanja organa od pogubljenih zatvorenika tek od 2015. nije prihvatljivo; poziva vladu Narodne Republike Kine da odmah prekine praksu uzimanja organa od zatvorenika savjesti i članova vjerskih i etničkih manjinskih skupina;

3.  poziva Uniju i njezine države članice da pokrenu pitanje uzimanja organa u Kini; preporuča da Unija i njezine države članice javno osude zlouporabe transplantacija organa u Kini i podignu svijest o ovom pitanju među svojim građanima koji putuju u Kinu; poziva EU da provede potpunu i transparentu istragu praksi transplantacije organa u Kini te poziva na progon onih za koje se utvrdi da su bili uključeni u takve neetičke prakse;

4.  poziva kineske vlasti da temeljito odgovore na zahtjeve posebnog izvjestitelja UN-a za mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje te posebnog izvjestitelja UN-a za slobodu vjere ili uvjerenja u kojima traže kinesku Vladu da objasni izvore dodatnih organa uslijed povećanja broja transplantacija organa te da im dopusti da provedu istragu praksi transplantacije organa u Kini;

5.  poziva na trenutačno oslobađanje svih zatvorenika savjesti u Kini, uključujući praktikante Falun Gonga;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda, vladi Narodne Republike Kine i kineskom Nacionalnom narodnom kongresu.

(1) SL C 305 E, 14.12.2006., str.219.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0097.
(3) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0503.
(4) SL C 169 E, 15.6.2012., str. 81.
(5) SL C 161 E, 31.5.2011., str. 65.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti