Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2982(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0563/2013

Разисквания :

PV 12/12/2013 - 17.3
CRE 12/12/2013 - 17.3

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 18.3
CRE 12/12/2013 - 18.3

Приети текстове :

P7_TA(2013)0604

Приети текстове
PDF 293kWORD 72k
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
Положението в Шри Ланка
P7_TA(2013)0604RC-B7-0563/2013

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно положението в Шри Ланка (2013/2982(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите резолюции от 22 октомври 2009 г.(1) и 12 май 2011 г.(2) относно положението в Шри Ланка,

—  като взе предвид окончателния доклад на комисията по извлечени поуки и помирение на Шри Ланка от ноември 2011 г.,

—  като взе предвид резолюциите на Съвета на ООН по правата на човека от 18 март 2013 г. и от 22 март 2012 г. относно насърчаването на помирението и отчетността в Шри Ланка,

—  като взе предвид доклада от ноември 2012 г. на създадената от генералния секретар на ООН вътрешна група за преглед на действията на ООН в Шри Ланка по време на окончателния етап от войната в Шри Ланка и периода след нея, в който се разследва провалът на международната общност да защити гражданското население от широкомащабни нарушения на хуманитарното право и правото в областта на правата на човека,

—  като взе предвид заявлението на Върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ) от 31 август 2013 г. и нейния доклад до Съвета на ООН по правата на човека от 25 септември 2013 г.,

—  като взе предвид доклада на френската благотворителна организация „Действие срещу глада“ (ACT) относно екзекутирането на 17 от нейните местни служители през 2006 г. в северния град Муттур,

—  като взе предвид местното заявление на Европейски съюз от 5 декември 2012 г. относно принципите на правовата държава в Шри Ланка(3),

—  като взе предвид декларацията от 18 януари 2013 г. на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от името на Европейския съюз относно обвинението на бившия председател на Върховния съд на Шри Ланка Ширани Бандаранаяке,

—  като взе предвид неотдавнашната среща на правителствените ръководители на Общността на нациите в Коломбо и призива на министър-председателя на Обединеното кралство към независимо разследване на твърденията за военни престъпления,

—  като взе предвид конвенциите, по които на Шри Ланка е страна, по-специално Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), Международния пакт за икономически, социални и културни права, Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Конвенцията за преследване и наказване на престъплението геноцид, Конвенцията за правата на детето, както и Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Конвенцията за борба срещу корупцията (UNCAC),

—  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че през май 2009 г. продължилият десетилетия конфликт между правителството на Шри Ланка и сепаратистката групировка „Тигри за освобождение на Тамил Илам“ (LTTE) в северната част на страната приключи с разгром и предаване на последните и смъртта на техния лидер;

Б.  като има предвид, че според оценките в последните месеци на конфликта ожесточените боеве в районите с цивилно население са довели до десетки хиляди случаи на загинали и ранени цивилни граждани и близо 6 000 изчезнали;

В.  като има предвид, че на 23 май 2009 г. генералният секретар на ООН Бан Ки Муун и президентът на Шри Ланка Махинда Раяпакса подписаха съвместна декларация, в която правителството на Шри Ланка се съгласи да предприеме мерки за гарантиране на отчетност за предполагаеми престъпления срещу човечеството и военни престъпления през последните етапи на вътрешния конфликт, продължил за период от 26 години,

Г.  като има предвид, че на 15 май 2010 г. президентът Раяпакса назначи Комисия за извлечени поуки и помирение (КИПП); като има предвид, че големият брой хора, за които са счита, че по своя инициатива са говорили пред тази комисия, илюстрира силното желание и необходимост от национален диалог относно конфликта;

Д.  като има предвид, че в доклада на експертната група на ООН, публикуван на 26 април 2011 г., беше установено, че са налице достоверни доклади, според които правителствените сили и „Тигрите за освобождение на Тамил Илам“ (LTTE) са извършвали военни престъпления през месеците преди май 2009 г., когато правителствените сили са обявили победа над сепаратистите,

Е.  като има предвид, че сериозното естество на твърденията в доклада и продължителната международна кампания за точна оценка на събитията, включително в рамките на неотдавнашната среща на високо равнище на Общността на нациите, подчертават необходимостта от решаване на този проблем преди да се постигне трайно помирение в Шри Ланка,

Ж.  като има предвид, че в Шри Ланка е започнато национално преброяване, за да се установят непосредствено мащабът и обстоятелствата на смърт и телесна повреда на гражданите, както и имуществените щети по време на конфликта, след ключова препоръка на доклада на КИПП,

З.  като има предвид, че през август 2013 г. беше създадена президентска анкетна комисия, с цел да се направи проучване и да се докладва за изчезнали лица в северната и източната провинция между 1990 г. и 2009 г.;

И.  като има предвид, че на 25 септември 2013 г. Нави Пилай призова правителството на Шри Ланка да използва времето преди тя да представи доклад за страната пред заседанието на Съвета на ООН по правата на човека през март 2014 г. да се ангажира с достоверен национален процес с осезаеми резултати, включително с наказателното преследване на отделните нарушители, в противен случай „международната общност ще има задължението да определи свои собствени механизми за разследване",

Й.  като има предвид, че експертна група за вътрешен преглед на функционирането на ООН в Шри Ланка по време на последната фаза на войната стигна до заключението, че неуспехът на институциите на ООН да се застъпват за правата на хората, на които те са задължени да съдействат, колективно означава липса на действия на ООН в рамките на предоставените институционални мандати, за да изпълни отговорностите си за защита,

1.  Изразява признателността си за възстановяването на мира в Шри Ланка, което представлява голямо облекчение за цялото население, и признава усилията, които са направени от правителството на Шри Ланка с подкрепата на международната общност за възстановяване на инфраструктурата и ново заселване на по-голямата част от около 400 000 вътрешно разселени лица;

2.  Отбелязва напредъка, който е постигнат при постигането на Целите на хилядолетието за развитие, политиката на трите езика, особено по отношение на преподаването на синхала, тамил и английски език на държавни служители, както и преброяването на национално равнище, за което е взето неотдавна решение и което да покаже вредите за хората и имуществените вреди, нанесени по време на гражданската война;

3.  Приветства първите провеждани някога избори за съвета на провинцията в северната провинция на 21 септември 2013 г., при които партията на Националния тамилски съюз (Tamil National Alliance) спечелени с огромно мнозинство;

4.  Изразява надежда, че "дивидентът от мира" ще спомогне за допълнително засилване на плана за развитието на страната и ще позволи на гражданите и на все по-голям брой чуждестранни посетители да се възползват в пълна степен от природния и културен потенциал, който Шри Ланка може да предложи; подчертава, че дългосрочната стабилност изисква истинско помирение с пълноценното участие на местното население;

5.  Отбелязва със загриженост, че присъствието на правителствените военни сили в бившите райони на конфликт продължава да бъде значително, което води до нарушения на правата на човека, включително заграбването на земи, като има над хиляда висящи съдебни дела на собственици на земя, които са загубили собствеността си, както и - според сведенията - тревожно голям брой на сексуални посегателства и други злоупотреби спрямо жени, като се има предвид особената уязвимост на десетки хиляди жени, останали вдовици през войната;

6.  Приветства националния план за действие за изпълнение на препоръките на КИПП и призовава правителството да засили усилията си за пълното изпъленение на препоръките, а именно да разследва надеждно широко разпространени твърдения за извънсъдебни екзекуции и насилствени изчезвания, допълнително да демилитаризира северната част на Шри Ланка, да осигури безпристрастни механизми за разрешаване на спорове относно земя, да направи преоценка на политиките, свързани със задържането, да засили независими преди това граждански институции, като полицията, съдебната система и комисията по правата на човека, и да постигне дългосрочно политическо споразумение относно по-нататъшното предоставяне на правомощия за провинциите; призовава президентската анкетна комисия да разгледа случаите на изчезване не само в северната и източната провинция, но също така и в останалите части на страната;

7.  Изразява голяма загриженост по отношение на продължаващите доклади за сплашване и нарушения на правата на човека, включително и от страна на силите за сигурност, извънсъдебни убийства, изтезания и нарушения на правото на свободно изразяване, сдружаване и мирно събиране, както и репресии срещу защитници на правата на човека, членове на гражданското общество и журналисти, заплахи за независимостта на съдебната власт и правовата държава, и дискриминация, основана на религия или убеждения; призовава правителството на Шри Ланка да предприеме необходимите мерки;

8.  Приветства неотдавнашните мерки от страна на администрацията с цел разследване на твърденията за убийство от страна на правителствените сили на 17 местни хуманитарни работници от френската благотворителна организация за действия срещу глада в северния град Муттур, както и убийството на петима младежи в Тринкомале през 2006 г.; настоятелно призовава органите да направят всичко възможно за търсене на съдебна отговорност на извършилите убийствата;

9.  Настоятелно призовава правителството на Шри Ланка да предприеме мерки във връзка с призива за отчетност за предполагаеми военновременни нарушения на международното хуманитарно право и правата на човека, като започне независимо и надеждно разследване на предполагаеми нарушения в срок до март 2014 г, и счита, че в противен случай ООН следва да започне международно разследване;

10.  Насърчава правителството на Шри Ланка да изготви ефективен закон за защита на свидетелите, така че свидетелите на такива престъпления да получават достатъчно защита;

11.  Приветства операциите по разминиране на армията на Шри Ланка и международни неправителствени организации, като "Halo Trust", и признава значителното финансиране от ЕС и допълнителното финансиране, обявено от Обединеното кралство; настоятелно призовава правителството на Шри Ланка и въоръжените сили, както и ЕС и държавите членки да продължат да предоставят необходимите средства за по-нататъшното разчистване на мини, които представляват сериозна пречка за възстановяването и икономическото съживяване; призовава отново Шри Ланка да се присъедини към Конвенцията от Отава за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване;

12.  Отбелязва със загриженост, че според неотдавнашния доклад на Европол за положението и тенденциите при тероризма LTTE, която извършва безразборни терористични атаки в миналото, е все още активна на международно равнище;

13.  Призовава ООН и нейните държави членки да анализират внимателно неуспехите на международната общност в Шри Ланка и да вземат подходящи мерки, така че в сходна ситуация в бъдеще ООН да може да достигне много по-високи стандарти при изпълнение на отговорностите си за защита и хуманитарните си отговорности;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека и правителството и парламента на Шри Ланка.

(1) OВ C 265 E, 30.9.2010 г., стр. 29.
(2) OВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 156.
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20121205_en.pdf

Правна информация - Политика за поверителност