Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2982(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0563/2013

Rozpravy :

PV 12/12/2013 - 17.3
CRE 12/12/2013 - 17.3

Hlasování :

PV 12/12/2013 - 18.3
CRE 12/12/2013 - 18.3

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0604

Přijaté texty
PDF 163kWORD 56k
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - Štrasburk
Situace na Srí Lance
P7_TA(2013)0604RC-B7-0563/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o situaci na Srí Lance (2013/2982(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na svá usnesení ze dne 22. října 2009(1) a ze dne 12. května 2011(2) o situaci na Srí Lance,

—  s ohledem na konečnou zprávu srílanské komise pro poučení a usmíření z listopadu 2011,

—  s ohledem na rezoluce Rady OSN pro lidská práva ze dne 18. března 2013 a 22. března 2012 o podpoře procesu usmíření a odpovědnosti na Srí Lance,

—  s ohledem na zprávu, kterou v listopadu 2012 předložil interní přezkumný panel generálního tajemníka OSN a jež se týkala zásahu OSN na Srí Lance v posledních stádiích války v této zemi a po jejím skončení a zabývala se selháním mezinárodního společenství, které nebylo schopno ochránit civilní obyvatele před rozsáhlým porušováním humanitárního práva a lidských práv;

—  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 31. srpna 2013 a na její zprávu Radě OSN pro lidská práva ze dne 25. září 2013,

—  s ohledem na zprávu francouzské dobročinné organizace „Action against hunger“ (ACT), která se týkala popravy 17 místních pracovníků této organizace, k níž došlo v roce 2006 ve městě Muttur na severu země;

—  s ohledem na prohlášení Evropské unie ze dne 5. prosince 2012 o právním státě na Srí Lance(3), jež bylo vydáno delegací EU v této zemi;

—  s ohledem na prohlášení, které dne 18. ledna 2013 vydala jménem Evropské unie místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová ve věci odvolání bývalé předsedkyně srílanského Nejvyššího soudu Shirani Bandaranayakeové,

—  s ohledem na nedávné zasedání předsedů vlád zemí Britského společenství národů ve městě Kolombo a na výzvu britského premiéra Davida Camerona k tomu, aby proběhlo nezávislé vyšetřování obvinění z válečných zločinů;

—  s ohledem na úmluvy, jichž je Srí Lanka smluvní stranou, především Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Mezinárodní úmluvu o vyloučení všech forem rasové diskriminace, Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidy, Úmluvu o právech dítěte, Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen a na Úmluvu OSN proti korupci;

—  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v květnu 2009 byl po desetiletích bojů mezi vládou Srí Lanky a separatistickou organizací Tygři osvobození tamilského Ílamu (LTTE) na severu země ukončen konflikt, když došlo k porážce a kapitulaci separatistické organizace a smrti jejího vůdce;

B.  vzhledem k tomu, že v posledních měsících konfliktu si intenzivní boje v oblastech osídlených civilisty podle odhadů vyžádaly desítky tisíc mrtvých a zraněných civilistů, přičemž asi 6 000 osob zmizelo,

C.  vzhledem k tomu, že dne 23. května 2009 podepsali generální tajemník OSN Pan Ki-mun a prezident Srí Lanky Mahinda Rajapaksa společné prohlášení, v němž se srílanská vláda zavázala k přijetí opatření, která zaručí, že bude určena odpovědnost za údajné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, k nimž došlo v posledních fázích vnitřního konfliktu, který trval 26 let;

D.  vzhledem k tomu, že dne 15. května 2010 prezident Rajapaksa jmenoval komisi pro poučení a usmíření; vzhledem k tomu, že podle zpráv oslovilo tuto komisi z vlastní iniciativy velké množství osob, což prokazuje silný zájem o národní dialog o tomto konfliktu a jeho potřebu;

E.  vzhledem k tomu, že zpráva panelu odborníků OSN, která byla zveřejněna dne 26. dubna 2011, zjistila, že podle důvěryhodných zpráv spáchaly jak vládní síly, tak rebelská organizace Tygři osvobození tamilského Ílamu (LTTE) válečné zločiny v měsících bezprostředně před květnem 2009, kdy vládní síly oznámily vítězství nad separatisty;

F.  vzhledem k závažnému charakteru obvinění obsažených v této zprávě a pokračující mezinárodní kampani, jejímž cílem je zajistit věrné vyhodnocení událostí a která probíhala i v kuloárech na nedávném summitu zemí Britského společenství národů, což jsou skutečnosti, které podtrhují potřebu vyřešit tuto otázku, má-li být na Srí Lance dosaženo trvalého smíření;

G.  vzhledem k tomu, že na Srí Lance bylo právě na základě klíčového doporučení obsaženého ve zprávě komise pro poučení a usmíření zahájeno celostátní sčítání obyvatelstva, jehož cílem je stanovit bezprostředně rozsah a okolnosti úmrtí a zranění civilních obyvatel a rovněž škody na majetku, k nimž došlo v době konfliktu,

H.  vzhledem k tomu, že v srpnu roku 2013 byla ustavena prezidentská vyšetřovací komise, jejímž účelem je vyšetřit zmizení osob v severní a východní provincii v letech 1990 až 2009;

I.  vzhledem k tomu, že dne 25. září 2013 vyzvala Navi Pillayová srílanskou vládu, aby využila čas, který jí zbývá do března 2014, kdy tato vysoká komisařka předloží zprávu o této zemi na schůzi Rady OSN pro lidská práva, k tomu, aby „se zapojila do důvěryhodného celostátního procesu s hmatatelnými výsledky“, včetně „stíhání jednotlivých pachatelů“, neboť v opačném případě „bude mezinárodní společenství nuceno zavést vlastní vyšetřovací mechanismy“.

J.  vzhledem k tomu, že interní přezkumný panel pro působení OSN na Srí Lance v posledních fázích válečného konfliktu dospěl k závěru, že selhání orgánů a institucí OSN, které „nechránily práva lidí, kterým měly na základě svého mandátu poskytovat pomoc“ „přispělo ve výsledku k tomu, že OSN nejednalo v rámci institucionálního mandátu a nesplnilo své povinnosti v oblasti ochrany“;

1.  oceňuje obnovení míru na Srí Lance, které přináší velkou úlevu všem obyvatelům, a uznává úsilí, které s pomocí mezinárodního společenství vynaložila vláda Srí Lanky na znovuvybudování infrastruktury a přesídlení většiny z přibližně 400 000 vnitřně vysídlených osob;

2.  všímá si pokroku, kterého bylo dosaženo při plnění rozvojových cílů tisíciletí, v oblasti politiky trojjazyčnosti,především díky výuce sinhálského, tamilského a anglického jazyka pro státní úředníky, a rovněž celonárodního sčítání lidu, které bylo nedávno schváleno a jehož cílem je vyčíslit „lidské a majetkové škody“, k nimž došlo v průběhu občanské války;

3.  vítá historicky první volby do zastupitelstva provincie v Severní provincii konané dne 21. září 2013, v nichž naprostou většinou zvítězila strana Tamilská národní aliance (TNA);

4.  doufá, že mírový vývoj přispěje k dalšímu posílení rozvojového programu země a umožní občanům a rostoucímu počtu zahraničních návštěvníků plně využít přírodního a kulturního potenciálu, který Srí Lanka nabízí; zdůrazňuje, že dlouhodobá stabilita vyžaduje skutečné usmíření za plného zapojení místního obyvatelstva;

5.  se znepokojením si všímá, že vojenská přítomnost vládních jednotek v oblastech bývalého konfliktu je i nadále značná, což vede k porušování lidských práv, včetně zabírání půdy, přičemž dosud nebylo uzavřeno více než tisíc soudních řízení ve věci majitelů půdy, kteří přišli o svůj majetek, a podle zpráv dochází také ke znepokojujícímu počtu sexuálních útoků a dalšího zneužívání žen, přičemž je třeba vzít v potaz zvláště zranitelné postavení desítek tisíc válečných vdov;

6.  oceňuje národní plán opatření k provedení doporučení vydaných komisí pro poučení a usmíření a vyzývá vládu, aby zintenzívnila své úsilí a plně prováděla doporučení této komise, konkrétně aby plně vyšetřila velké množství obvinění mimosoudního zabíjení a násilných zmizení, dále demilitarizovala severní oblast Srí Lanky, dokončila zavedení nestranného mechanismu pro řešení sporů o půdu, znovu vyhodnotila politiky v oblasti zadržování osob, posílila dříve nezávislé občanské instituce a orgány (jako je policie, soudnictví a komise pro lidská práva) a dosáhla dlouhodobého politického řešení, pokud jde o další přenesení pravomocí do provincií; vyzývá prezidentskou vyšetřovací komisi, aby se zabývala případy osob, které zmizely nejen v severní a východní provincii, ale také ve zbytku země;

7.  vyjadřuje značné obavy v souvislosti s pokračujícími zprávami o zastrašování a porušování lidských práv (to i ze strany bezpečnostních složek), o mimosoudním zabíjení, mučení a porušování práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování, a o odvetných opatřeních vůči ochráncům lidských práv, zástupcům občanské společnosti a novinářům, hrozbách pro nezávislé soudnictví a právní stát a o diskriminaci na základě náboženského vyznání či víry; vyzývá srílanskou vládu, aby přijala nezbytná opatření;

8.  vítá nedávné kroky úřadů v souvislosti s vyšetřováním obvinění, že v roce 2006 vládní síly zabily 17 místních pracovníkům francouzské dobročinné organizace „Action for Hunger“ ve městě Muttur na severu země a 5 mladých osob v okrese Trincomalee; naléhavě vyzývá orgány, aby učinily vše pro to, aby byly před soud postaveny osoby, které za tento masakr nesou odpovědnost;

9.  naléhavě vyzývá srílanskou vládu, aby reagovala na žádosti o vyšetření porušení lidských práv a humanitárního práva, k nimž došlo v průběhu války, a do března 2014 zahájila nezávislé a věrohodné vyšetřování všech údajných porušení, a domnívá se, že pokud tak neučiní, měla by OSN zahájit mezinárodní vyšetřování;

10.  vyzývá srílanskou vládu k tomu, aby přijala účinný zákon o ochraně svědků, aby se tak svědkům takovýchto zločinů poskytla náležitá ochrana;

11.  oceňuje úsilí srílanské armády a mezinárodních nevládních organizací, jako je Halo Trust, při odstraňování min a bere na vědomí značný objem finančních prostředků z EU a další poskytnutí prostředků, které oznámilo Spojené království; naléhavě vyzývá vládu a ozbrojené síly Srí Lanky, aby spolu s EU a jejími členskými státy i nadále poskytovaly nezbytné finanční prostředky na další odstraňování min, které představují závažnou překážku pro návrat k běžnému životu a hospodářskou obnovu; znovu vyzývá Srí Lanku, aby se připojila k Ottawské úmluvě o zákazu min;

12.  se znepokojením konstatuje, že podle nedávné zprávy Europolu o situaci v oblasti terorismu a jejím vývoji v EU je organizace Tygři osvobození tamilského Ílamu, která v minulosti provedla různé teroristické útoky, i nadále aktivní na mezinárodní scéně;

13.  vyzývá OSN a její členské státy, aby provedly pečlivou analýzu selhání mezinárodního společenství na Srí Lance a aby přijaly příslušná opatření, která zajistí, že dojde-li v budoucnu k podobné situaci, bude OSN schopna splnit daleko vyšší standardy, pokud jde o plnění jejích povinností týkajících se ochrany a humanitární činnosti;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Srí Lanky.

(1) Úř. věst. C 265, 30.9.2010, s. 29.
(2) Úř. věst. C 377, 7.12.2012, s. 156.
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20121205_en.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí