Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2982(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0563/2013

Debatai :

PV 12/12/2013 - 17.3
CRE 12/12/2013 - 17.3

Balsavimas :

PV 12/12/2013 - 18.3
CRE 12/12/2013 - 18.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0604

Priimti tekstai
PDF 209kWORD 55k
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
Padėtis Šri Lankoje
P7_TA(2013)0604RC-B7-0563/2013

2013 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Šri Lankoje (2013/2982(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. spalio 22 d.(1) ir 2011 m. gegužės 12 d.(2) rezoliucijas dėl padėties Šri Lankoje,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio mėn. Šri Lankos Patirties ir susitaikymo komisijos galutinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos 2013 m. kovo 18 d. ir 2012 m. kovo 22 d. rezoliucijas, kuriomis skatinamas susitaikymas ir atskaitomybė Šri Lankoje,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio mėn. paskelbtą JT generalinio sekretoriaus vidinės peržiūros grupės ataskaitą dėl JT veiksmų Šri Lankoje per paskutiniuosius karo Šri Lankoje etapus ir po jo, kurioje nagrinėjama, kodėl tarptautinė bendruomenė nesugebėjo apsaugoti civilių gyventojų nuo plataus masto humanitarinės teisės ir žmogaus teisių pažeidimų,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Navi Pillay 2013 m. rugpjūčio 31 d. pareiškimą ir 2013 m. rugsėjo 25 d. ataskaitą JT žmogaus teisių tarybai;

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos labdaros akcijos prieš badą pranešimą dėl šalies šiaurėje, Muturo mieste, 2006 m. nužudytų 17 šioje organizacijoje dirbusių vietos darbuotojų,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos delegacijos 2012 m. gruodžio 5 d. pranešimą dėl teisinės valstybės Šri Lankoje(3),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton 2013 m. sausio 18 d. deklaraciją ES vardu dėl buvusios Šri Lankos Aukščiausiojo teismo pirmininkės Shirani Bandaranayake apkaltos,

–  atsižvelgdamas į neseniai vykusį Tautų sandraugos vyriausybių vadovų susitikimą Kolombe ir į JK ministro pirmininko Davido Camerono raginimą atlikti nepriklausomą įtariamų karo nusikaltimų tyrimą,

–  atsižvelgdamas į konvencijas, kurias pasirašė Šri Lanka, būtent į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį, Vaiko teisių konvenciją, Konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo ir Konvenciją prieš korupciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2009 m. gegužės mėn. baigėsi keletą dešimtmečių šalies šiaurėje trukęs konfliktas tarp Šri Lankos vyriausybės ir separatistinės grupuotės „Tamil Elamo išlaisvinimo tigrai“ (LTTE), nes grupuotė buvo įveikta ir pasidavė, o jos lyderis žuvo;

B.  kadangi manoma, kad per paskutinius konflikto mėnesius dėl intensyvių kovų civilių gyvenamose teritorijose žuvo ir buvo sužeista tūkstančiai civilių gyventojų, o apie 6 000 asmenų dingo;

C.  kadangi 2009 m. gegužės 23 d. JT Generalinis Sekretorius Ban Ki-Moon ir Šri Lankos prezidentas Mahinda Rajapaksa pasirašė bendrą pareiškimą, kuriuo Šri Lankos vyriausybė sutiko imtis priemonių, kad būtų užtikrinta atskaitomybė už įtariamus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, įvykdytus paskutiniais 26 metus trukusio vidaus konflikto etapais;

D.  kadangi 2010 m. gegužės 15 d. prezidentas M. Rajapaksa paskyrė Patirties ir susitaikymo komisiją; kadangi, kaip pranešama, daug žmonių savo iniciatyva kreipėsi į šią komisiją, o tai rodo didžiulį norą ir poreikį vykdyti nacionalinį dialogą konflikto klausimu;

E.  kadangi 2011 m. balandžio 26 d. JT ekspertų grupės ataskaitoje teigiama, kad gauta daug patikimų pranešimų, jog ir vyriausybės pajėgos, ir LTTE įvykdė karo nusikaltimų laikotarpiu prieš 2009 m. gegužės mėn., kai vyriausybės pajėgos paskelbė laimėjusios prieš separatistus;

F.  kadangi toje ataskaitoje esama sunkių kaltinimų ir kadangi tebesitęsia tarptautinė kampanija, per kurią siekiama nuodugniai įvertinti įvykius, be kita ko, šis klausimas buvo svarstomas ir per neseniai vykusį Tautų sandraugos aukščiausiojo lygio susitikimą, ir pabrėžiama, kad šie tyrimai turi būti atlikti prieš siekiant ilgalaikio susitaikymo Šri Lankoje;

G.  kadangi Šri Lankoje neseniai pradėtas visuotinis gyventojų surašymas siekiant visų pirma nustatyti civilių gyventojų mirties ir sužeidimų atvejų mastą ir aplinkybes, taip pat įvertinti per konfliktą padarytą materialinę žalą remiantis pagrindine Patirties ir susitaikymo komisijos ataskaitoje pateikta rekomendacija;

H.  kadangi 2013 m. rugpjūčio mėn. buvo įsteigta Prezidento tyrimų komisija, kuri tirs žmonių dingimo atvejus Šiaurės ir Rytų provincijose nuo 1990 iki 2009 m. ir pateiks ataskaitą;

I.  kadangi 2013 m. rugsėjo 25 d. Navi Pillay paragino Šri Lankos vyriausybę panaudoti laiką, likusį iki tol, kol ji pateiks šalies ataskaitą JT žmogaus teisių tarybai JT kovo mėn. posėdyje, ir imtis realių veiksmų nacionaliniu lygmeniu, kurie duotų apčiuopiamus rezultatus, įskaitant atskirų nusikaltimų vykdytojų patraukimą atsakomybėn; priešingu atveju tarptautinė bendruomenė privalės nustatyti savo tyrimų priemones;

J.  kadangi vidinė peržiūros grupė JT veiklos Šri Lankoje paskutiniais karo etapais klausimu padarė išvadą, kad JT institucijų nesugebėjimas ginti teisių asmenų, kuriems jos buvo įgaliotos padėti, prisidėjo prie JT nesugebėjimo veikti pagal joms suteiktus tarptautinius įgaliojimus įgyvendinti apsaugos įsipareigojimus;

1.  reiškia dėkingumą už taikos atkūrimą Šri Lankoje, nes tai didžiulis palengvėjimas visiems gyventojams, ir pripažįsta Šri Lankos vyriausybės pastangas (padedant tarptautinei bendruomenei) atstatyti infrastruktūrą ir apgyvendinti didžiąją dalį iš 400 000 šalies viduje perkeltų asmenų;

2.  pažymi, kad padaryta pažanga siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų, įgyvendinant trikalbystės politiką, t. y. valstybės tarnautojus mokant sinhalų, tamilų ir anglų kalbų, ir vykdant visuotinį gyventojų surašymą, dėl kurio sprendimas buvo priimtas neseniai, siekiant apskaičiuoti pilietinio karo metu padarytą humanitarinę ir materialinę žalą;

3.  palankiai vertina pirmuosius istorijoje rinkimus į provincijos tarybą Šiaurės provincijoje (jie įvyko 2013 m. rugsėjo 21 d.), kuriuos didžiule balsų dauguma laimėjo Tamilų nacionalinis aljansas;

4.  tikisi, kad taikos pastangos atsipirks, kad bus dar labiau stiprinama šalies vystymosi darbotvarkė, o šalies piliečiai ir vis didesnis skaičius turistų galės visapusiškai pasinaudoti šalies gamtos ir kultūros potencialu; pabrėžia, kad ilgalaikis stabilumas bus įmanomas tik pasiekus tikrą susitaikymą, visapusiškai dalyvaujant vietos gyventojams;

5.  susirūpinęs pažymi, kad buvusiose konflikto zonose vis dar yra daug vyriausybės karinių pajėgų, kad dėl to vykdomi žmogaus teisių pažeidimai, įskaitant žemių užgrobimą (nagrinėjama daugiau kaip tūkstantis bylų, susijusių su turtą praradusiais žemės savininkais) ir susirūpinimą keliantį lytinių nusikaltimų skaičių ir kitus nusikaltimus prieš moteris, turint omenyje ypatingą tūkstančių karo našlių pažeidžiamumą;

6.  palankiai vertina nacionalinį Patirties ir susitaikymo komisijos rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą ir ragina vyriausybę dėti daugiau pastangų, kad šios rekomendacijos būtų visiškai įgyvendintos, visų pirma kad būtų laiku atlikti patikimi tyrimai dėl plačiai paplitusių įtarimų dėl be teismo sprendimo vykdytų žudymų ir prievartinių dingimų, kad būtų toliau demilitarizuojama šiaurinė Šri Lankos dalis, sukurti nešališki ginčų dėl žemės sprendimo mechanizmai, iš naujo įvertinama kalinimo politika, formaliai stiprinamos nepriklausomos civilinės institucijos, kaip antai policijos pajėgos, teisės reikalų ir žmogaus teisių komisija, ir kad būtų pasiektas ilgalaikis politinis susitarimas dėl tolesnio valdžios perdavimo provincijose; ragina, kad Prezidento tyrimų komisija tirtų žmonių dingimo atvejus ne tik Šiaurės ir Rytų provincijose, bet ir likusioje šalies dalyje;

7.  reiškia didelį susirūpinimą dėl toliau gaunamų pranešimų apie bauginimo ir žmogaus teisių pažeidimų atvejus (taip pat ir saugumo pajėgų vykdomus pažeidimus), be teismo sprendimo vykdomus žudymus, kankinimus ir žodžio, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvės pažeidimus, taip pat represijas, vykdomas prieš žmogaus teisių gynėjus, pilietinės visuomenės atstovus ir žurnalistus, pavojus teisiniam nepriklausomumui ir teisinei valstybei ir diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo; ragina Šri Lankos vyriausybę imtis būtinų priemonių;

8.  palankiai vertina dalies administracijos sprendimą imtis tyrimo dėl kaltinimo, kad vyriausybės pajėgos 2006 m. nužudė 17 vietinių pagalbos darbuotojų, dirbusių šalies šiaurėje esančiame Muturo mieste Prancūzijos labdaros akcijos prieš badą organizacijoje, taip pat dėl penkių jaunuolių nužudymo Trincomalėje; ragina valdžios institucijas imtis visų įmanomų priemonių, kad už šias žudynes atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn;

9.  ragina Šri Lankos vyriausybę reaguoti į prašymus dėl atskaitomybės už įtariamus tarptautinės žmogaus teisių teisės ir humanitarinės teisės pažeidimus karo metu ir iki 2014 m. kovo mėn. pradėti nepriklausomą ir patikimą tyrimą dėl įtariamų pažeidimų; mano, kad priešingu atveju JT turėtų pradėti tarptautinį tyrimą;

10.  ragina Šri Lankos vyriausybę parengti veiksmingo liudytojų apsaugos įstatymo projektą, kad tokių nusikaltimų liudytojai gautų pakankamą apsaugą;

11.  palankiai vertina išminavimo darbus, kuriuos vykdo Šri Lankos armija ir tarptautinės NVO, pvz., „Halo Trust“, ir atkreipia dėmesį į nemažą ES skiriamą finansavimą bei į papildomą finansavimą, kurį paskelbė skirsianti JK; primygtinai ragina Šri Lankos vyriausybę ir ginkluotąsias pajėgas kartu su ES ir jos valstybėmis narėmis toliau teikti reikiamus išteklius, kad būtų tęsiamas sausumos minų išminavimo darbas, nes šios minos sudaro dideles kliūtis atkūrimui ir ekonomikos atgaivinimui; dar kartą ragina Šri Lanką prisijungti prie Otavos minų draudimo sutarties;

12.  susirūpinęs pažymi, kad remiantis neseniai Europolo atlikta terorizmo padėties ir tendencijų ES ataskaita, LTTE, kuri praeityje beatodairiškai vykdė teroristinius išpuolius, vis dar aktyviai veikia tarptautiniu mastu;

13.  ragina JT ir valstybes nares nuodugniai išnagrinėti, kodėl tarptautinei bendruomenei nepavyko Šri Lankoje imtis tinkamų priemonių, kad būtų galima užtikrinti, jog susidūrus su panašiomis problemomis ateityje, JT atitiktų daug aukštesnius standartus, t. y. galėtų geriau įgyvendinti apsaugos ir humanitarinius įsipareigojimus;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, JT žmogaus teisių tarybai ir Šri Lankos vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 265 E, 2010 9 30, p. 29.
(2) OL C 377 E, 2012 12 7, p. 156.
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20121205_en.pdf

Teisinė informacija - Privatumo politika