Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2982(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0563/2013

Dezbateri :

PV 12/12/2013 - 17.3
CRE 12/12/2013 - 17.3

Voturi :

PV 12/12/2013 - 18.3
CRE 12/12/2013 - 18.3

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0604

Texte adoptate
PDF 213kWORD 56k
Joi, 12 decembrie 2013 - Strasbourg
Situația din Sri Lanka
P7_TA(2013)0604RC-B7-0563/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la situația din Sri Lanka (2013/2982(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile din 22 octombrie 2009(1) și din 12 mai 2011(2) privind situația din Sri Lanka,

–  având în vedere raportul final al Comisiei pentru lecțiile învățate și reconciliere din Sri Lanka din noiembrie 2011,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite din 18 martie 2013 și 22 martie 2012 privind promovarea reconcilierii și stabilirea responsabilității în Sri Lanka,

–  având în vedere raportul grupului de examinare internă al Secretarului General al ONU din noiembrie 2012 privind acțiunile ONU în Sri Lanka în fazele finale ale războiului din Sri Lanka și în perioada imediat următoare , care analizează eșecul comunității internaționale de a proteja populația civilă de încălcările pe scară largă a dreptului umanitar și a drepturilor omului;

–  având în vedere declarația Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, dna Navi Pillay, din 31 august 2013 și raportul său către Consiliul ONU pentru drepturile omului din 25 septembrie 2013,

–  având în vedere raportul organizației umanitare franceze Action Contre la Faim privind execuția în 2006 a 17 membri ai personalului său local în orașul Muttur din nordul țării,

–  având în vedere declarația locală a Uniunii Europene din 5 decembrie 2012 privind statul de drept în Sri Lanka(3),

–  având în vedere declarația din 18 ianuarie 2013 a Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, în numele UE, privind destituirea președintei Curții Supreme din Sri Lanka, Shirani Bandaranayake,

–  având în vedere recenta reuniune a șefilor de guvern ai Commonwealth din Colombo și solicitarea primului-ministru britanic, David Cameron, de a se efectua o anchetă independentă privind acuzațiile de crime de război,

–  având în vedere convențiile semnate de Sri Lanka, în special Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid, Convenția cu privire la drepturile copilului, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei și Convenția împotriva corupției,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât în mai 2009 conflictul care dura de decenii dintre guvernul din Sri Lanka și gruparea separatistă Tigrii eliberării din Tamil Eelam (LTTE) din nordul țării s-a încheiat cu înfrângerea și capitularea celor din urmă și moartea liderului lor;

B.  întrucât, potrivit estimărilor, în ultimele luni ale conflictului luptele intense din zonele civile au dus la uciderea și rănirea a mii de civili și la dispariția a aproximativ 6 000 de persoane;

C.  întrucât la 23 mai 2009, Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon, și președintele Republicii Sri Lanka, Mahinda Rajapaska, au semnat o declarație comună în care guvernul din Sri Lanka a fost de acord să ia măsuri pentru a garanta responsabilitatea pentru acuzațiile de crime de război și crime împotriva umanității din fazele finale ale conflictului intern care a durat 26 de ani;

D.  întrucât la 15 mai 2010, președintele Rajapaska a numit Comisia pentru lecțiile învățate și reconciliere din Sri Lanka (LLRC); întrucât numărul mare de persoane care s-au prezentat din proprie inițiativă pentru a depune mărturie în fața LLRC ilustrează dorința puternică de dialog național privind conflictul și caracterul necesar al acestui dialog;

E.  întrucât raportul grupului de experți ONU din 26 aprilie 2011 a constatat existența unor rapoarte credibile privind comiterea de crime de război atât de forțele guvernamentale, cât și de LTTE în lunile dinainte de mai 2009, când forțele guvernamentale au declarat victorie asupra separatiștilor;

F.  întrucât natura serioasă a acuzațiilor din acest raport și campania internațională continuă în favoarea evaluării corecte a evenimentelor, inclusiv cu ocazia recentului summit al Commonwealth, subliniază nevoia soluționării acestei probleme înainte obținerii unei reconcilieri de durată în Sri Lanka;

G.  întrucât a fost inițiat un recensământ la scară națională în Sri Lanka pentru a evalua direct proporțiile și circumstanțele deceselor și rănirilor în rândul populației civile, împreună cu distrugerea de proprietăți, care au avut loc în timpul conflictului, în conformitate cu recomandarea centrală din raportul LLRC;

H.  întrucât în august 2013, a fost înființată o comisie prezidențială de anchetă pentru investigarea și raportarea persoanelor dispărute din provinciile din nord și est între 1990 și 2009;

I.  întrucât la 25 septembrie 2013,dna Navi Pillay a invitat guvernul din Sri Lanka să folosească timpul rămas înaintea prezentării sale a raportului de țară în fața Consiliului pentru drepturile omului al ONU cu ocazia reuniunii sale din martie 2014 „pentru a se angaja într-un proces național credibil cu rezultate concrete”, inclusiv „punerea sub acuzare a făptașilor”, în caz contrar, „comunitatea internațională având datoria să stabilească propriile sale mecanisme de anchetă”;

J.  întrucât grupul de examinare intern privind funcționarea ONU în Sri Lanka în timpul fazei finale a războiului a ajuns la concluzia că eșecul instituțiilor ONU de a „apăra drepturile persoanelor pe care aveau obligația să le ajute” „a însemnat eșecul colectiv al ONU de a acționa în cadrul domeniului de aplicare al mandatelor instituționale pentru a-și îndeplini responsabilitățile legate de protecție”,

1.  își exprimă aprecierea față de procesul de restaurare a păcii în Sri Lanka, care reprezintă un lucru foarte pozitiv pentru întreaga populație, și recunoaște eforturile făcute de guvernul din Sri Lanka, cu sprijinul comunității internaționale, de reconstruire a infrastructurii și de reinstalare a majorității celor 400 000 de persoane deplasate intern;

2.  ia act de progresele realizate în atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, de politica trilingvă - în special predarea limbilor sinhala, tamil și engleză funcționarilor oficiali - și decizia recentă privind organizarea unui recensământ la nivel național pentru a stabili „pagubele umane și materiale” care au avut loc în timpul războiului civil;

3.  salută organizarea pentru prima dată de alegeri pentru Consiliul provincial din provincia de nord, ținute la 21 septembrie 2013, câștigate de partidul Alianța Națională Tamil (Tamil National Alliance - TNA) cu o majoritate covârșitoare;

4.  speră că pacea va aduce beneficii, consolidând în continuare agenda de dezvoltare a țării și permițând cetățenilor săi și numărului în creștere de vizitatori străini să profite pe deplin de potențialul natural și cultural pe care îl poate oferi; subliniază pentru o stabilitate pe termen luni este necesară o veritabilă reconciliere, cu participarea deplină a populațiilor locale;

5.  ia notă cu îngrijorare de faptul că prezența forțelor guvernamentale militare în fostele zone de conflict rămâne considerabilă, ceea ce duce la încălcarea drepturilor omului, inclusiv la acapararea de terenuri, cu mai mult de o mie de cauze în curs, în care sunt implicați proprietari care și-au pierdut proprietățile, și un număr îngrijorător de agresiuni sexuale și alte abuzuri la adresa femeilor, ținând seama de vulnerabilitatea deosebită a zecilor de mii de văduve de război;

6.  salută planul național de acțiune pentru implementarea recomandărilor LLRC și invită guvernul să își intensifice eforturile pentru a aplica pe deplin aceste recomandări, și anume să realizeze anchete credibile cu privire la acuzațiile pe scară largă de execuții extrajudiciare și dispariții forțate, să continue demilitarizarea părții de nord din Sri Lanka, să finalizeze mecanisme de soluționare imparțială a litigiilor funciare, să reevalueze politicile de detenție, să consolideze fostele instituții civile independente, cum ar fi forțele polițienești, sistemul judiciar și Comisia pentru drepturile omului, și să obțină un acord politic pe termen lung privind transferul în continuare de competențe către provincii; solicită Comisiei prezidențiale de anchetă să investigheze nu numai disparițiile din provinciile de nord și est, ci și din restul țării;

7.  își exprimă marea îngrijorare cu privire la rapoartele permanente legate de intimidări și încălcări ale drepturilor omului (inclusiv de către forțele de securitate), de execuțiile extrajudiciare, tortură și încălcările libertății de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, împreună cu represaliile la adresa apărătorilor drepturilor omului, membrilor societății civile și jurnaliștilor, amenințările la adresa independenței sistemului judiciar și statului de drept și discriminarea pe motive religioase sau convingeri; invită guvernul din Sri Lanka să ia măsurile necesare;

8.  salută recentele inițiative din partea administrației de a ancheta acuzațiile privind uciderea de către forțele guvernamentale a 17 lucrători umanitari locali aparținând organizației umanitare franceze Action Contre la Faim în orașul Muttur din nordul țării, împreună cu uciderea a cinci tineri în Trincomalee în 2006; îndeamnă autoritățile să facă tot ce le stă în putere pentru a aduce în fața justiției persoanele responsabile pentru aceste masacre;

9.  îndeamnă guvernul din Sri Lanka să reacționeze la apelurile privind stabilirea responsabilității pentru încălcările din timpul războiului ale drepturile internaționale ale omului și ale dreptului umanitar, prin inițierea unei anchete independente și credibile privind acuzațiile de încălcări, până în martie 2014, și consideră că, în caz contrat, ONU ar trebui să inițieze o anchetă internațională;

10.  încurajează guvernul din Sri Lanka să elaboreze o lege privind protecția efectivă a martorilor pentru ca martorii acestor crime să beneficieze de o protecție suficientă;

11.  salută activitățile de deminare ale armatei din Sri Lanka și ale ONG-urilor internaționale, cum ar fi Halo Trust, și recunoaște finanțarea importantă oferită de UE și finanțarea suplimentară anunțată de Marea Britanie; îndeamnă guvernul din Sri Lanka și forțele armate, împreună cu UE și statele sale membre, să continue să ofere resursele necesare pentru eliminarea în continuare a minelor anti-personal, care reprezintă un obstacol serios în calea reabilitării și revitalizării economice; cere încă o dată ca Sri Lanka să adere la Tratatul de interzicere a minelor de la Ottawa;

12.  ia act cu îngrijorare de faptul că, potrivit recentului Raport UE privind situația terorismului și tendințele acestuia, Organizația LTTE, care a săvârșit în trecut acte de terorism neselective, este în continuare activă la nivel internațional;

13.  invită ONU și statele sale membre să analizeze cu atenție eșecurile comunității internaționale în Sri Lanka ș să ia măsuri adecvate pentru a asigura că, dacă este confruntată cu o situație similară în viitor, ONU să fie capabilă să asigure standarde mult mai înalte în ceea ce privește îndeplinirea responsabilităților sale umanitare și de protecție;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintelui Comisiei Europene/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, precum și guvernului și parlamentului din Sri Lanka.

(1) JO C 265 E, 30.9.2010, p. 29.
(2) JO C 377 E, 7.12.12, p. 156.
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20121205_en.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate