Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2982(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0563/2013

Rozpravy :

PV 12/12/2013 - 17.3
CRE 12/12/2013 - 17.3

Hlasovanie :

PV 12/12/2013 - 18.3
CRE 12/12/2013 - 18.3

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0604

Prijaté texty
PDF 132kWORD 54k
Štvrtok, 12. decembra 2013 - Štrasburg
Situácia na Srí Lanke
P7_TA(2013)0604RC-B7-0563/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2013 o situácii na Srí Lanke (2013/2982(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 22. októbra 2009(1) a 12. mája 2011(2) o situácii na Srí Lanke,

–  so zreteľom na záverečnú správu srílanskej Komisie pre ponaučenie a zmierenie z novembra 2011,

–  so zreteľom na uznesenia Rady pre ľudské práva z 18. marca 2013 a 22. marca 2012 o presadzovaní zmierenia a zodpovednosti na Srí Lanke,

–  so zreteľom na internú hodnotiacu pracovnú skupinu generálneho tajomníka OSN z novembra 2012 o činnostiach OSN na Srí Lanke počas záverečných etáp vojny na Srí Lanke a po jej ukončení vyšetrujúcu zlyhania medzinárodného spoločenstva pri ochrane civilného obyvateľstva pred rozsiahlym porušovaním humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej z 31. augusta 2013 a na jej správu týkajúcu sa Rady OSN pre ľudské práva z 25. septembra 2013,

–  so zreteľom na správu francúzskej charitatívnej organizácie Action against Hunger týkajúcu sa popravy jej 17 miestnych pracovníkov v meste Muttur na severe krajiny v roku 2006,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie Európskej únie z 5. decembra 2012 o zásadách právneho štátu na Srí Lanke(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashton z 18. januára 2013 v mene EÚ o odvolaní bývalej predsedníčky najvyššieho súdu Srí Lanky Shirani Bandaranayakeovej,

–  so zreteľom na nedávne zasadnutie predsedov vlád Spoločenstva národov v Kolombe a na výzvu predsedu vlády Spojeného kráľovstva Davida Camerona týkajúcu sa nezávislého vyšetrovania obvinení z vojenských zločinov,

–  so zreteľom na dohovory, ktorých zmluvnou stranou je aj Srí Lanka, najmä na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídia, Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovor proti korupcii,

–  so zreteľom na články 122 ods. 5 a 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v máji 2009 sa konflikt medzi vládou Srí Lanky a separatistickým hnutím Tigri oslobodenia tamilského Ílamu (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) na severe krajiny, ktorý trval desaťročia, skončil tým, že separatisti boli porazení a vzdali sa, ako aj smrťou ich vodcu;

B.  keďže počas posledných mesiacov konfliktu intenzívne boje v civilných oblastiach zapríčinili podľa odhadov smrť desať tisícov ľudí a zranenia civilistov a viedli k zmiznutiu približne 6 000 osôb;

C.  keďže 23. mája 2009 generálny tajomník OSN Pan Ki-mun a prezident Srí Lanky Mahinda Rajapakse podpísali spoločné vyhlásenie, v ktorom srílanská vláda súhlasí s tým, že prijme opatrenia s cieľom zaručiť zodpovednosť za údajné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané v posledných obdobiach 26-ročného vnútorného konfliktu;

D.  keďže 15. mája 2010 prezident Rajapaksa ustanovil Komisiu pre ponaučenie a zmierenie (LLRC); keďže veľký počet ľudí, ktorí podľa informácií neváhali a z vlastnej iniciatívy oslovili komisiu LLRC, dokazuje, ako veľmi je žiadaný a potrebný národný dialóg o konflikte;

E.  keďže v správe skupiny odborníkov OSN z 26. apríla 2011 sa uvádza, že boli poskytnuté dôveryhodné správy o tom, že vládne jednotky, ako aj hnutie LTTE sa v mesiacoch, ktoré predchádzali vyhláseniu víťazstva vládnych jednotiek nad separatistami v máji 2009, dopustili vojnových zločinov;

F.  keďže závažnosť tvrdení v uvedenej správe a pokračujúca medzinárodné kampaň za presné posúdenie udalostí vrátane okrem iného nedávneho samitu Spoločenstva národov poukazujú na to, že je potrebné vyriešiť túto otázku skôr, ako bude možné dosiahnuť trvalé zmierene na Srí Lanke;

G.  keďže na Srí Lanke sa práve začalo celonárodné sčítanie s cieľom zistiť z priamych zdrojov rozsah a stav, pokiaľ ide o straty na živote a zranených civilistov, a zároveň majetkové škody, ktoré boli spôsobené počas konfliktu, v súlade s odporúčaním uvedeným v správe LLRC;

H.  keďže v auguste 2013 bola zriadená prezidentská vyšetrovacia komisia, ktorej úlohou je prešetriť zmiznutia v severných a východných provinciách, ku ktorým došlo v rokoch 1990 až 2009, a podať o nich správu;

I.  keďže 25. septembra 2013 Navi Pillay vyzvala srílanskú vládu, aby využila čas, ktorý jej ostáva do predloženia správy o krajine Rade OSN pre ľudské práva na jej zasadnutí v marci 2014, a „začala spoľahlivý národný proces s konkrétnymi výsledkami“ vrátane „stíhania jednotlivých páchateľov“, inak „bude medzinárodné spoločenstvo nútené náležite zaviesť vlastné vyšetrovacie mechanizmy“;

J.  keďže interná hodnotiaca pracovná skupina o činnosti OSN v Srí Lanke dospela počas poslednej fázy vojny k záveru, že zlyhanie inštitúcií OSN pri ochrane práv ľudí, podporou ktorých bola riadne poverená, vcelku viedlo k tomu, že OSN nedokázala konať v rámci medzinárodných mandátov s cieľom plniť právomoci v oblasti ochrany;

1.  oceňuje obnovenie mieru na Srí Lanke, ktoré pre všetkých obyvateľov znamená veľkú úľavu, a berie na vedomie úsilie srílanskej vlády, vyvíjané za podpory medzinárodného spoločenstva, obnoviť infraštruktúru a navrátiť do krajiny väčšinu zo 400 000 vnútorne vysídlených ľudí;

2.  berie na vedomie pokrok, ktorý bol dosiahnutý pri plnení miléniových rozvojových cieľov, v oblasti politiky troch jazykov, konkrétne vyučovaním sinhalčiny, tamilčiny a angličtiny pre úradníkov verejnej správy, ako aj nedávnom rozhodnutí o celonárodnom sčítaní, ktorého cieľom je získať prehľad o ujme na ľudských životoch a materiálnych škodách, ktoré boli spôsobené počas občianskej vojny;

3.  víta v histórii prvé voľby do provinčnej rady v severnej provincii, ktoré sa konali 21. septembra 2013 a v ktorých drvivou väčšinou zvíťazila Tamilská národná aliancia (TNA);

4.  dúfa, že dôjde k vyplateniu mierovej dividendy, a tým k ďalšiemu posilneniu rozvojového programu krajiny a umožneniu jej občanom a stúpajúcemu počtu zahraničných návštevníkov v plnej miere využívať prírodný a kultúrny potenciál, ktorý ponúka; zdôrazňuje, že dlhodobá stabilita vyžaduje skutočné zmierenie za plnej účasti miestneho obyvateľstva;

5.  so znepokojením konštatuje, že vládne vojenské sily sú naďalej vo veľkom počte prítomné v bývalých oblastiach konfliktu, čo vedie k porušovaniu ľudských práv vrátane zaberania pôdy, v súvislosti s ktorým nie je stále vyriešených tisíc súdnych sporov týkajúcich sa majiteľov pôdy, ktorí prišli o svoj majetok, a k znepokojujúcemu počtu nahlásených sexuálnych útokov a iných zneužití žien, pričom treba pamätať najmä na zraniteľnosť desiatok tisícok vojnových vdov;

6.  vyzdvihuje národný akčný plán vykonávania odporúčaní LLRC a vyzýva vládu, aby zintenzívnila úsilie o úplné vykonanie odporúčaní, a teda dôkladne vyšetrila rozšírené obvinenia z mimosúdnych popráv a nedobrovoľných zmiznutí, pokračovala v demilitarizácii severu Srí Lanky, dokončila nestranný mechanizmus riešenia pozemkových sporov, opätovne zhodnotila politiky zadržiavania, posilnila kedysi nezávislé občianske inštitúcie ako policajné sily, súdnictvo a komisiu pre ľudské práva a našla dlhodobé politické riešenie, čo sa týka ďalšieho presunu právomocí na provincie; vyzýva prezidentskú vyšetrovaciu komisiu, aby sa nezaoberala len zmiznutiami v severných a východných provinciách, ale aj vo zvyšku krajiny;

7.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad neustálym nahlasovaním prípadov zastrašovania a porušovania ľudských práv (a to aj zo strany bezpečnostných síl), mimosúdnych popráv, mučenia a porušovania slobody prejavu, združovania sa a pokojného zhromažďovania sa, ako aj odvetných opatrení proti obhajcom ľudských práv, členom občianskej spoločnosti a novinárom, ohrozovaní nezávislosti súdnictva a fungovania právneho štátu a diskriminácie na základe náboženstva alebo viery; vyzýva vládu Srí Lanky, aby prijala potrebné opatrenia;

8.  víta nedávne kroky verejnej správy smerom k vyšetreniu údajného zabitia 17 miestnych humanitárnych pracovníkov francúzskej charitatívnej organizácie Action for Hunger vládnymi silami v meste Muttur na severe krajiny, ako aj zabitia piatich mladých ľudí v meste Trincomalee v roku 2006; naliehavo vyzýva orgány, aby urobili všetko, čo je v ich právomoci, aby osoby zodpovedné za tieto masakre boli brané na zodpovednosť;

9.  naliehavo vyzýva vládu Srí Lanky, aby reagovala na výzvy na vyvodenie zodpovednosti za údajné porušovanie medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva počas vojny tým, že začne nezávislé a dôveryhodné vyšetrovanie údajných porušení do marca 2014, pričom sa domnieva sa, že inak by OSN malo začať medzinárodné vyšetrovanie;

10.  povzbudzuje vládu Srí Lanky k tomu, aby vypracovala zákon o účinnej ochrane svedkov s cieľom zabezpečiť dostatočnú ochranu pre svedkov takýchto zločinov;

11.  vyjadruje uznanie akciám odmínovania, ktoré vykonáva srílanská armáda a medzinárodné mimovládne organizácie ako Halo Trust, a uznáva značné financovanie zabezpečované EÚ a poskytnutie ďalších finančných prostriedkov, ktoré ohlásilo Spojené kráľovstvo; naliehavo vyzýva vládu Srí Lanky a ozbrojené sily, ako aj EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v poskytovaní potrebných zdrojov na ďalšie odstránenie pozemných mín, ktoré predstavujú vážnu prekážku rehabilitácie a hospodárskej obnovy; opätovne vyzýva Srí Lanku, aby pristúpila k Ottawskému dohovoru o zákaze mín;

12.  so znepokojením poznamenáva, že podľa nedávnej správy Europolu o stave a vývoji terorizmu v EÚ je hnutie LTTE, ktoré v minulosti uskutočnilo nerozlišujúce teroristické útoky, stále medzinárodne aktívne;

13.  vyzýva OSN a jej členské štáty, aby dôkladne preskúmali zlyhania medzinárodného spoločenstva na Srí Lanke a prijali primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby OSN v prípade podobnej situácie v budúcnosti bola schopná dosiahnuť oveľa viac, čo sa týka plnenia svojich povinností v oblasti ochrany a humanitárnej činnosti;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Srí Lanky.

(1) Ú. v. EÚ C 265 E, 30.9.2010, s. 29.
(2) Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 156.
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20121205_en.pdf.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia