Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2982(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0563/2013

Razprave :

PV 12/12/2013 - 17.3
CRE 12/12/2013 - 17.3

Glasovanja :

PV 12/12/2013 - 18.3
CRE 12/12/2013 - 18.3

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0604

Sprejeta besedila
PDF 209kWORD 52k
Četrtek, 12. december 2013 - Strasbourg
Razmere na Šrilanki
P7_TA(2013)0604RC-B7-0563/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2013 o razmerah na Šrilanki (2013/2982(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih resolucij o Šrilanki, zlasti z dne 22. oktobra 2009(1), 12. maja 2011(2),

–  ob upoštevanju končnega poročila šrilanške komisije za pridobljene izkušnje in spravo, objavljenega novembra 2011,

–  ob upoštevanju resolucij Sveta OZN za človekove pravice z dne 18. marca 2013 in 22. marca 2012 o prizadevanju za spravo in odgovornost na Šrilanki,

–  ob upoštevanju poročila skupine za notranjo revizijo pri generalnem sekretarju OZN iz novembra 2012 o ukrepih OZN na Šrilanki v zadnjem obdobju vojne in po njej, ki preučuje razloge za neuspešne poskuse mednarodne skupnosti, da bi zaščitila civiliste pred obsežnimi kršitvami humanitarnega prava in zakonodaje o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju izjave Navi Pillay, visoke komisarke OZN za človekove pravice, z dne 31. avgusta 2013 in njenega poročila Svetu OZN za človekove pravice z dne 25. septembra 2013

–  ob upoštevanju poročila francoske dobrodelne organizacije „Akcija proti lakoti“ (ACT) o usmrtitvi 17 njenih lokalnih uslužbencev v letu 2006 v severnem mestu Mutur,

–  ob upoštevanju izjave Evropske unije na kraju samem z dne 5. decembra 2012 o pravni državi na Šrilanki(3),

–  ob upoštevanju izjave Catherine Ashton, podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, z dne 18. januarja 2013 v imenu Evropske unije o obtožbi nekdanje predsednice šrilanškega vrhovnega sodišča Širani Bandaranajake,

–  ob upoštevanju nedavnega srečanja predsednikov vlad Commonwealtha v Kolombu in poziva britanskega premiera Davida Camerona k neodvisni preiskavi obtožb o vojnih zločinih,

–  ob upoštevanju konvencij, katerih pogodbenica je Šrilanka, predvsem mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah, mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, konvencije proti mučenju in drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, konvencije o preprečevanju in kaznovanju genocida, konvencije o otrokovih pravicah, konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in konvencije proti korupciji,

–  ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

A.  ker se je desetletja trajajoči konflikt med šrilanško vlado in separatističnim gibanjem Osvobodilni tigri tamilskega Elama na severu države maja 2009 končal s porazom in predajo upornikov ter smrtjo njihovega voditelja;

B.  ker so v zadnjih mesecih vojne hudi boji na civilnih območjih po ocenah povzročili na deset tisoč smrti in poškodb civilistov, približno šest tisoč pa jih je izginilo;

C.  ker sta generalni sekretar OZN Ban Ki Mun in šrilanški predsednik Mahinda Radžapaksa 23. maja 2009 podpisala skupno izjavo, s katero se je šrilanška vlada zavezala, da bo kaznovala odgovorne za domnevne vojne zločine in zločine proti človeštvu v zadnjih fazah 26-letnega notranjega konflikta;

D.  ker je predsednik Radžapaksa 15. maja 2010 imenoval komisijo za pridobljene izkušnje in spravo; ker so številni ljudje, ki so po poročilih sami od sebe prišli poročat omenjeni komisiji, dokaz, kako močna je želja in potreba po nacionalnem dialogu o konfliktu;

E.  ker je skupina strokovnjakov OZN v poročilu, objavljenem 26. aprila 2011, zapisala, da obstajajo verodostojna pričevanja o tem, da so tako vladne sile kot uporniki iz gibanja Osvobodilni tigri tamilskega Elama v mesecih pred majem 2009, ko so vladne sile razglasile zmago nad separatisti, zagrešili vojne zločine;

F.  ker resnost obtožb v poročilu in še vedno trajajoča mednarodna kampanja za verodostojno oceno dogodkov, med drugim ob robu vrha Commonwealtha, kažeta, da je treba to vprašanje nujno rešiti, sicer na Šrilanki ne bo mogoče doseči trajne sprave;

G.  ker se je na priporočilo komisije za pridobljene izkušnje in spravo na Šrilanki začel vsesplošni popis prebivalstva, da bi iz prve roke ugotovili obseg in okoliščine smrti in poškodb civilistov ter materialno škodo, povzročeno med konfliktom,

H.  ker je bila avgusta 2013 ustanovljena predsednikova preiskovalna komisija, da bi raziskala izginotja na severu in vzhodu države med letoma 1990 in 2009, ter poročala o njih,

I.  ker je Navi Pillay 25. septembra 2013 pozvala šrilanško vlado, naj čas do marca, ko bo sama na srečanju Sveta OZN za človekove pravice predstavila poročilo o tej državi, izkoristi za „verodostojen nacionalni proces z oprijemljivimi rezultati, med drugim s kazenskim pregonom posameznih storilcev“, sicer bo „mednarodna skupnost dolžna sprožiti lastne preiskovalne mehanizme“,

J.  ker je skupina za notranjo revizijo delovanja OZN na Šrilanki v zadnji fazi vojne ugotovila, da neuspeh institucij OZN, da bi „se postavile v bran pravicam ljudi, ki bi jim morale pomagati, pomeni neuspeh OZN, da bi ravnala v okviru svojih institucionalnih pooblastil za zagotavljanje zaščite“,

1.  izraža pohvalo za obnovitev miru na Šrilanki, saj je to veliko olajšanje za vse prebivalstvo, in za prizadevanja šrilanške vlade, da bi s pomočjo mednarodne skupnosti znova zgradila infrastrukturo in znova naselila večino od približno štiristo tisoč notranje razseljenih oseb;

2.  je seznanjen z napredkom pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja, trijezični politiki, zlasti poučevanju sinhalščine, tamilščine in angleščine za javne uradnike, pa tudi nedavni odločitvi o vsesplošnem popisu prebivalstva, da bi zbrali podatke o človeških žrtvah in materialni škodi v državljanski vojni;

3.  pozdravlja prve volitve v pokrajinski svet severne pokrajine 21. septembra 2013, na katerih je z veliko večino zmagala stranka Tamilsko narodno zavezništvo (TNA);

4.  upa, da se bo mir obrestoval in da bo prinesel nadaljnje razvojne izboljšave v državi, državljanom in vse številnejšim tujim obiskovalcem pa omogočil, da uživajo v naravnih in kulturnih lepotah Šrilanke; poudarja, da je za dolgoročno stabilnost potrebna resnična sprava s polno udeležbo lokalnega prebivalstva;

5.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je na nekdanjih konfliktnih območjih še vedno veliko vladnih vojaških sil, kar vodi v kršitve človekovih pravic, med drugim prisvajanje zemlje, tako da je na sodiščih več kot tisoč nerešenih zadev posestnikov, ki so izgubili svoja zemljišča, poroča pa se tudi o skrb zbujajočem številu spolnih in drugih zlorab žensk, pri čemer je še posebej ogroženih na desettisoče vojnih vdov;

6.  izreka pohvalo za nacionalni akcijski načrt za uresničitev priporočil komisije za pridobljene izkušnje in spravo in poziva vlado, naj si bolj prizadeva, da bi jih v celoti upoštevala, namreč verodostojno razišče številne trditve o zunajsodnih pobojih in prisilnih izginotjih, nadalje demilitarizira sever Šrilanke, uvede nepristranske mehanizme za reševanje zemljiških sporov, znova preuči politiko pridržanja, okrepi nekdaj neodvisne civilne institucije (policijo, sodstvo in komisijo za človekove pravice) ter doseže dolgoročen politični dogovor o nadaljnjem prenosu pristojnosti na pokrajine; poziva predsednikovo preiskovalno komisijo, naj ne preučuje le izginotij na severu in vzhodu, temveč tudi v drugih delih države;

7.  izraža precejšnjo zaskrbljenost zaradi novih in novih poročil o ustrahovanju in kršitvah človekovih pravic, ki naj bi jih med drugimi zagrešile varnostne sile, zunajsodnih pobojih, mučenju in kršitvah svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja, pa tudi o povračilnih ukrepih zoper zagovornike človekovih pravic, pripadnike civilne družbe in novinarje, grožnjah neodvisnosti sodstva in pravni državi ter o diskriminaciji na osnovi veroizpovedi ali prepričanja; poziva šrilanško vlado, naj ustrezno ukrepa;

8.  pozdravlja nedavne ukrepe uprave, da bi raziskala umore 17 lokalnih humanitarnih delavcev francoske dobrodelne organizacije „Akcija proti lakoti“ (ACT) v severnem mestu Mutur, ki naj bi jih zagrešile vladne sile, pa tudi umore petih mladeničev v Trinkomaliju leta 2006; poziva oblasti, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi odgovorne za poboj privedle pred sodišče;

9.  poziva šrilanško vlado, naj se odzove na pozive k odgovornosti za domnevne kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava med vojno, in sicer naj do marca 2014 sproži neodvisno verodostojno preiskavo teh kršitev, in meni, da bi morala OZN v nasprotnem primeru začeti mednarodno preiskavo;

10.  spodbuja šrilanško vlado, naj sprejme učinkovit zakon o zaščiti prič, da bodo očividci zločinov deležni zadostnega varstva;

11.  izreka pohvalo šrilanški vojski in mednarodnim nevladnim organizacijam, kot je Halo Trust, za odstranjevanje min in je seznanjen s precejšnjimi finančnimi sredstvi, ki jih za to namenja EU, pa tudi z dodatno pomočjo, ki jo je napovedalo Združeno kraljestvo; poziva šrilanško vlado in oborožene sile, pa tudi EU in države članice, naj še naprej zagotavljajo potrebna sredstva za odstranjevanje zemeljskih min, ki so huda ovira za obnovo in gospodarsko okrevanje; znova poziva Šrilanko, naj pristopi k ottawski pogodbi o prepovedi min;

12.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je po ugotovitvah Europola v nedavnem poročilu o stanju in trendih na področju terorizma gibanje Osvobodilni tigri tamilskega Elama, ki je izvajalo vsesplošne teroristične napade, na mednarodni ravni še vedno dejavno;

13.  poziva OZN in njene države članice, naj pozorno analizirajo neuspehe mednarodne skupnosti na Šrilanki in sprejmejo ustrezne ukrepe, tako da bo lahko OZN, če bi se podobna situacija znova primerila, dosegala veliko višje standarde pri zaščiti in humanitarnih obveznostih;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju OZN, Svetu OZN za človekove pravice ter vladi in parlamentu Šrilanke.

(1) UL C 265 E, 30.9.2010, str. 29.
(2) UL C 377 E, 7.12.2012, str. 156.
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20121205_en.pdf

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov