Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 2. července 2013 - Štrasburk
 Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců EU ***I
 Vídeňská úmluva o občanské odpovědnosti za jaderné škody ***
 Provádění článku 93 Smlouvy o ES *
 Vnější politika v oblasti letecké dopravy
 Exportní úvěrové agentury členských států
 Žádost, aby byla Marine Le Pen zbavena imunity
 Statut evropské nadace
 Státní přístavní inspekce ***I
 Registrační doklady vozidel ***I
 Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii ***I
 Pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ***I
 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I
 Určité kategorie horizontální státní podpory a veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici *
 Modrý růst – podpora udržitelného růstu v námořním odvětví a v odvětví námořní dopravy a cestovního ruchu v EU
 Přispění družstev k překonání krize
 Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu
Texty (601 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí