Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg
 Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU ***I
 Wienkonventionen om civilretligt ansvar for nuklear skade ***
 Anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 *
 EU's luftfartspolitik over for tredjelande
 Medlemsstaternes eksportkreditinstitutter
 Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens parlamentariske immunitet
 Statut for den europæiske almennyttige fond
 Havnestatskontrol ***I
 Registreringsdokumenter for motorkøretøjer ***I
 Syn af erhvervskøretøjer ***I
 Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ***I
 Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***I
 Visse former for horisontal statsstøtte og offentlig personbefordring med jernbane og ad vej *
 Blå vækst - Fremme af bæredygtig vækst inden for skibsfart, søtransport og turisme i EU
 Andelsselskabers bidrag til løsning af krisen
 Bioøkonomi i Europa
Tekster (565 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik