Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 2. juuli 2013 - Strasbourg
 ELi ametnike personalieeskirjad ning liidu muude teenistujate teenistustingimused ***I
 Tuumakahjustuste eest tsiviilvastutuse Viini konventsioon ***
 EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamine *
 ELi lennundusalane välispoliitika
 Liikmesriikide ekspordikrediidi agentuurid
 Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus
 Euroopa sihtasutuse (FE) põhikiri
 Sadamariigi kontroll ***I
 Sõidukite registreerimisdokumendid ***I
 Tarbesõidukite tehnokontroll ***I
 Mootorsõidukite ja nende haagiste korraline tehnoülevaatus ***I
 Veepoliitika valdkonna prioriteetsed ained ***I
 Teatavad horisontaalsed riigiabi liigid ja avaliku reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel *
 Sinine majanduskasv – jätkusuutliku majanduskasvu soodustamine ELi merendussektoris, meretranspordis ja turismisektoris
 Ühistute kaasabi kriisi ületamisel
 Euroopa biomajandus
Tekstid (551 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika