Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 2 juli 2013 - Straatsburg
 Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de EU ***I
 Verdrag van Wenen inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade ***
 Toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag *
 Extern luchtvaartbeleid
 Exportkredietinstellingen van de lidstaten
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen
 Statuut van de Europese stichting
 Havenstaatcontrole ***I
 Kentekenbewijzen van motorvoertuigen ***I
 Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie deelnemen aan het verkeer ***I
 Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens ***I
 Prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid ***I
 Bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg *
 Blauwe groei - Bevordering van duurzame groei in de mariene, maritieme en toeristische sectoren
 Bijdrage van coöperaties aan de bestrijding van de crisis
 Een bio-economie voor Europa
Teksten (558 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid