Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 2 lipca 2013 r. - Strasburg
 Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników UE ***I
 Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową ***
 Stosowania artykułu 93 Traktatu WE *
 Polityka w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa
 Agencje kredytów eksportowych państw członkowskich
 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Marine Le Pen
 Statut fundacji europejskiej
 Kontrola przeprowadzana przez państwo portu ***I
 Dokumenty rejestracyjne pojazdów ***I
 Drogowa kontrola techniczna dotycząca przydatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych ***I
 Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep ***I
 Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej ***I
 Niektóre kategorie horyzontalnej pomocy państwa i usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego *
 „Niebieski wzrost" – pobudzanie zrównoważonego wzrostu w unijnym sektorach morskim, transportu morskiego i turystyki
 Wkład spółdzielni w przezwyciężenie kryzysu
 Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy
Teksty (571 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności