Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
 Εκλογή Διαμεσολαβητή
 Πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ
 Τροχοφόρα οχήματα (Τροποποίηση της απόφασης 97/836/EK («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958»)) ***
 Τροχοφόρα οχήματα (Τροποποίηση της απόφασης 2000/125/EK του Συμβουλίου («παράλληλη συμφωνία»)) ***
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/000 TA 2013 - τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
 Έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***II
 Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ***I
 Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I
 Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I
 Εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών *
 Υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 *
 Οδική ασφάλεια
 Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία
 Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Ευρώπη
 Μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ
 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης
 Το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου
Κείμενα (823 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου