Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 3. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
 Oikeusasiamiehen valitseminen
 Monivuotista rahoituskehystä koskeva poliittinen sopimus
 Pyörillä varustetut ajoneuvot (päätöksen 97/836/EY muuttaminen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus)) ***
 Pyörillä varustetut ajoneuvot (päätöksen 2000/125/EY muuttaminen ("rinnakkaissopimus")) ***
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/000 TA 2013 - tekninen apu komission aloitteesta
 Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset ***II
 Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ***I
 Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus ***I
 Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhkat ***I
 Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen finanssitransaktioveron alalla *
 Euron käyttöönottaminen Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 *
 Liikenneturvallisuus
 Perusoikeustilanne: standardit ja käytännöt Unkarissa
 Viimeaikaiset tulvat Euroopassa
 EU:n pankkialan rakenteiden uudistaminen
 EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta
 Yhdennetyn sisäisen valvonnan kehys
Tekstit (477 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö