Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2013 m. liepos 3 d. - Strasbūras
 Ombudsmeno rinkimai
 Politinis susitarimas dėl DFP
 Ratinės transporto priemonės (Sprendimo 97/836/EB (pataisytas 1958 m. susitarimas) dalinis keitimas) ***
 Ratinės transporto priemonės (Sprendimo 2000/125/EB (Paralelus susitarimas) dalinis keitimas) ***
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška EGF/2013/000 TA 2013 – techninė pagalba Komisijos iniciatyva
 Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai ***II
 Įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais ***I
 Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminai ***I
 Didelės tarpvalstybinės grėsmės sveikatai ***I
 Tvirtesnio bendradarbiavimo finansinių sandorių mokesčio srityje įgyvendinimas *
 Euro įvedimas Latvijoje 2014 m. sausio 1 d. *
 Kelių eismo sauga
 Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika
 Neseniai Europoje įvykę potvyniai
 ES bankų sektoriaus struktūros reforma
 ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu
 Integruota vidaus kontrolės sistema
Tekstai (461 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika