Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2013. gada 3. jūlijs - Strasbūra
 Eiropas ombuda ievēlēšana
 Politiskā vienošanāš attiecībā uz DFS
 Riteņu transportlīdzekļi (grozījumu izdarīšana Lēmumā 97/836/EK („Pārskatītais 1958. gada nolīgums”)) ***
 Riteņu transportlīdzekļi (grozījumu izdarīšana Lēmumā 2000/125/EK („Paralēlais nolīgums”)) ***
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2013/000 TA 2013 - tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas
 Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktās izmeklēšanas ***II
 Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem ***I
 Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks ***I
 Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi ***I
 Ciešākas sadarbības īstenošana finanšu darījumu nodokļa jomā *
 Euro ieviešana Latvijā 2014. gada 1. janvārī *
 Ceļu satiksmes drošība
 Pamattiesību stāvoklis Ungārijā — standarti un prakse
 Nesenie plūdi Eiropā
 ES banku sektora struktūras pārveidošana
 2011. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību – cīņa pret krāpšanu
 Integrēta iekšējās kontroles sistēma
Teksti (464 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika