Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 3 ta' Lulju 2013 - Strasburgu
 Elezzjoni tal-Ombudsman Ewropew
 Il-ftehim politiku rigward il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 
 Vetturi bir-roti (Emenda tad-Deċiżjoni 97/836/KE ("Ftehim Rivedut tal-1958")) ***
 Emenda tad-Deċiżjoni 2000/125/KE ("Ftehim Parallel") ***
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2013/000 TA 2013 - assistenza teknika fuq inizjattiva tal-Kummissjoni
 Investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) ***II
 Ligijiet, regolamenti u dispozizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-imprizi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli ***I
 L-għażla taż-żmien tal-irkant tal-kwoti tal-gassijiet serra ***I
 Theddid serju transkonfinali għas-saħħa ***I
 L-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni msahha fil-qasam tat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji *
 L-adozzjoni tal-euro mil-Latvja fl-1 ta' Jannar 2014 *
 Is-sikurezza fit-toroq
 Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali: standards u prattiki fl-Ungerija
 L-għargħar reċenti fl-Ewropa
 Riforma tal-istruttura tas-sistema bankarja tal-UE
 Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi
 Il-qafas ta’ kontroll intern integrat
Testi (492 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza