Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 3 juli 2013 - Straatsburg
 Verkiezing van de Ombudsman
 Politiek akkoord over het MFK
 Wielvoertuigen (Wijziging van Besluit 97/836/EG ("Herziene Overeenkomst van 1958")) ***
 Wielvoertuigen (Wijziging van Besluit 2000/125/EG ("parallelle overeenkomst")) ***
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/000 TA 2013 – technische bijstand op initiatief van de Commissie
 Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ***II
 Wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten ***I
 Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten ***I
 Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I
 Uitvoering van nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties *
 Aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014 *
 Verkeersveiligheid
 Situatie op het gebied van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije
 Recente overstromingen in Europa
 Structurele hervorming van de bankensector in de EU
 Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding
 Geïntegreerd internecontrolekader
Teksten (483 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid