Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 3 iulie 2013 - Strasbourg
 Alegerea Ombudsmanului
 Acordul politic privind CFM
 Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 97/836/CE („Acordul revizuit din 1958”)] ***
 Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 2000/125/CE a Consiliului („acord paralel”)] ***
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/000 TA 2013 - asistenţă tehnică la iniţiativa Comisiei
 Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ***II
 Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare ***I
 Calendarul licitațiilorde cote de emisie de gaze cu efect de seră ***I
 Ameninţări transfrontaliere grave pentru sănătate ***I
 Aplicarea cooperării consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare *
 Adoptarea monedei euro de către Letonia la 1 ianuarie 2014 *
 Siguranța rutieră
 Situaţia drepturilor fundamentale: standardele şi practicile din Ungaria
 Inundaţiile recente din Europa
 Reforma structurii sectorului bancar din UE
 Protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei
 Cadrul de control intern integrat
Texte (494 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate