Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 3. julij 2013 - Strasbourg
 Izvolitev Evropskega varuha človekovih pravic
 Politični sporazum o večletnem finančnem okviru
 Cestna vozila (sprememba Sklepa 97/836/ES ("Revidiran sporazum iz leta 1958")) ***
 Kolesna vozila (sprememba Sklepa Sveta 2000/125/ES ("Vzporedni sporazum")) ***
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/000 TA 2013 - tehnična pomoč na pobudo Komisije
 Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ***II
 Usklajevanje zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje ***I
 Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi ***I
 Resne čezmejne nevarnosti za zdravje ***I
 Izvajanje okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije *
 Uvedba eura v Latviji 1. januarja 2014 *
 Varnost v cestnem prometu
 Razmere na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem
 Nedavne poplave v Evropi
 Reforma strukture bančnega sektorja EU
 Zaščita finančnih interesov EU – boj proti goljufijam
 Integriran okvir notranje kontrole
Besedila (423 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov