Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 3 juli 2013 - Strasbourg
 Val av ombudsman
 Den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen
 Hjulförsedda fordon (ändring av beslut 97/836/EG (”Reviderad överenskommelse av år 1958”)) ***
 Hjulförsedda fordon (ändring av beslut 2000/125/EG (parallellöverenskommelsen)) ***
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Ansökan EGF/2013/000 TA 2013 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ
 Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ***II
 Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) ***I
 Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser ***I
 Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa ***I
 Genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner *
 Lettlands införande av euron den 1 januari 2014 *
 Trafiksäkerhet
 Grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern
 Översvämningar i de centraleuropeiska länderna
 Reformen av banksektorns struktur inom EU
 Skydd av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier
 Den integrerade ramen för intern kontroll
Texter (467 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy